Lav en € 1 donation til EU Reporter nu

Seneste videoer

#KeepingEhealthy: 'Over årtier har vi udviklet et system, der er gensidigt afhængigt' #Brexit

#KeepingEhealthy: 'Læger fortæller os, at de planlægger at forlade Storbritannien'

#KeepingEUalthy: 'Sundhedsvæsen fortjener en særlig status' #Brexit

#KeepingEhealthy: 'Brexit-stemningen forårsagede så meget usikkerhed, det medicinske erhverv har brug for klarhed'

#KeepingEhealthy: 'EU går glip af at have ikke Storbritannien som medlem'

#KeepingEhealthy: 'Vi har etableret guldstandarder i panEuropean træningsplaner'

Adressering #racism og # anti-semitisme i #football

Online TV

Udvalgte Indlæg

Opbygning af et stærkere Europa: Nye initiativer til yderligere at styrke rollen som #youth, #education og #culture politikker

Opbygning af et stærkere Europa: Nye initiativer til yderligere at styrke rollen som #youth, #education og #culture politikker

Kommissionen fremmer arbejdet med at opbygge et europæisk uddannelsesområde af 2025, styrke Den Europæiske Unions kulturelle dimension og styrke ungdomsdeltagelsen med et nyt sæt foranstaltninger, herunder en ny ungdomsstrategi og en ny dagsorden for kultur. De nye initiativer tager sigte på at forbedre læringsmobilitet og uddannelsesmuligheder i [...]

| Maj 24, 2018

Seneste Artikler

#CohesionPolicy beyond 2020: Kommissionens initiativ hjælper medlemsstater og regioner med at forbedre forvaltningen af ​​EU-midler

#CohesionPolicy beyond 2020: Kommissionens initiativ hjælper medlemsstater og regioner med at forbedre forvaltningen af ​​EU-midler

Kommissionen har udvalgt fem nationale og regionale myndigheder i Grækenland, Polen, Spanien, Kroatien og Bulgarien for at deltage i en ny pilotaktion om god regeringsførelse og administrativ kapacitetsopbygning. De fem følgende samhørighedspolitiske programmer vedrører programmet "Transportinfrastruktur, miljø og bæredygtig udvikling" i Grækenland, det regionale program Lubelskie i Polen, Extremadura [...]

| Maj 28, 2018
Fælles erklæring om EU-midler for ligestilling mellem mænd og kvinder, tilgængelighed for personer med #disabilities og ikke-diskriminering

Fælles erklæring om EU-midler for ligestilling mellem mænd og kvinder, tilgængelighed for personer med #disabilities og ikke-diskriminering

Vi repræsenterer en koalition af europæiske ngo'er og opfordrer Rådet for Den Europæiske Union, Kommissionen og Europa-Parlamentet til at opretholde ligestilling mellem kvinder og mænd, tilgængelighed for handicappede og ikke-diskriminering i forslaget til fælles bestemmelserforordningen 2021- 2027, samt i fondens specifikke regler. Vi beklager at [...]

| Maj 28, 2018
#EURoadTolls: Toldsystemer skal afspejle miljøomkostningerne siger grønne

#EURoadTolls: Toldsystemer skal afspejle miljøomkostningerne siger grønne

Europa-Parlamentets Udvalg for Transport og Turisme har bakket op om forslag til reform af EU-bilafgifter. Rapporten indeholder en række krav fra grønne / EFA-gruppen: Eksterne omkostninger som klimaændringer bør tages i betragtning i fremtidige vejafgiftssystemer. Afgifter skal baseres på afstået distance, snarere end rejsens varighed. [...]

| Maj 28, 2018
#Conservatives 'er virkelig de bedste conservationists'

#Conservatives 'er virkelig de bedste conservationists'

Europæiske politikere og politikere, akademikere, medier og erhvervslivet diskuterede rollen som fri marked og innovation i løsningen af ​​miljøspørgsmål på Solvay Library på 24 May. De livlige debatter var vært for Alliancen af ​​Konservative og Reformister i Europa (ACRE) som led i deres andet blågrønne topmøde. Højttalere fokuserede på to vigtigste [...]

| Maj 28, 2018
»Direkte betalinger skal kun gå til aktive landmænd«, siger EØSU, da det kræver velfinansieret #CAP og særlig støtte til unge landmænd

»Direkte betalinger skal kun gå til aktive landmænd«, siger EØSU, da det kræver velfinansieret #CAP og særlig støtte til unge landmænd

Reformen af ​​den fælles landbrugspolitik skal styrke landmændenes finansielle stilling såvel som deres stilling i forsyningskæden. En stærk, velfinansieret fælles landbrugspolitik er afgørende for et bæredygtigt og levedygtigt landbrug i EU. Den fælles landbrugspolitiks bestemmelser skal tiltrække og støtte unge landmænd og lette generationsfornyelsen. Dette omfatter en stærk første søjle, der sikrer en [...]

| Maj 28, 2018
# RoadCharges: Fair opladning til bedre veje

# RoadCharges: Fair opladning til bedre veje

Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg stemte i sidste uge for at udfase Eurovignettes til lastvogne og varevogne og interoperabiliteten af ​​vejafgiftssystemer i hele EU. Afstemningen er den første i en række store mobilitetspakkefiler, der står på bordet i Europa-Parlamentet. Georges Bach MEP, [...]

| Maj 28, 2018
Først og fremmest #EUDefence industry fund: MEP'er og ministre strejker uformel aftale

Først og fremmest #EUDefence industry fund: MEP'er og ministre strejker uformel aftale

Det nye europæiske forsvarsindustrielle udviklingsprogram med et budget på 500 millioner for 2019-2020 er blevet uformelt aftalt af MEP'er og Rådet. EU's finansielle støtte vil bidrage til at finansiere udviklingen af ​​nye og opgraderede produkter og teknologier for at gøre EU mere selvstændigt, gøre budgetudgifterne mere effektive og anspore innovation til forsvar. Hvem kan […]

| Maj 28, 2018
#EUUSPrivacyShield skal forbedres, ikke afskaffes, siger EPP

#EUUSPrivacyShield skal forbedres, ikke afskaffes, siger EPP

EU-USA's Privacy Shield giver juridisk sikkerhed i frihandelen og beskyttelsen af ​​data; At sætte det i fare nu ville være et skridt tilbage for europæiske virksomheder og borgere. Men som Europa-Kommissionen også har understreget tidligere, er der plads til forbedring, og en række spørgsmål skal løses for at [...]

| Maj 28, 2018
#Refugees integration: Millennials gør det anderledes

#Refugees integration: Millennials gør det anderledes

Integration af flygtninge til det europæiske samfund og strukturer står i centrum for politiske debatter i hele EU. Væsentligt, mens etablerede nationale og regionale institutioner synes at kæmpe med disse udfordringer, gør Europas yngre generation ting anderledes. Med friske ideer og forskellige perspektiver på verden har årtusinder testet innovative tiltag [...]

| Maj 28, 2018
Udviklingslande kan ikke overkomme til at gå for koldt Tyrkiet på #Coal

Udviklingslande kan ikke overkomme til at gå for koldt Tyrkiet på #Coal

Det Forenede Kongerige lavede for nylig overskrifter ved at oplyse, at det var gået i tre dage uden at bruge kul, en ny rekord. Under de kolfri 76-timer kom størstedelen af ​​Storbritanniens elforsyning fra gas, efterfulgt af vind, atomkraft, biomasse og sol. Mens mange kommentatorer fortalte dette, har den længste periode Storbritannien gået uden kul [...]

| Maj 25, 2018

BBC Europa

Fødevarer og landbrugssektoren gør efter Brexit krav

Fødevarer og landbrugssektoren gør efter Brexit krav

Dem i branchen beder PM om at sikre, at de fortsat vil kunne ansætte EU-arbejdstagere.

Jeremy Corbyn opfordrede til at give arbejdstagerne et indlæg om Brexit

Jeremy Corbyn opfordrede til at give arbejdstagerne et indlæg om Brexit

Jeremy Corbyn er under pres fra nogle Momentum-medlemmer til en Arbejdskonferencedebat og afstemning.

Færre korte sætninger ville skære fængselsbefolkningen, siger minister

Færre korte sætninger ville skære fængselsbefolkningen, siger minister

Fanger udgivet på licens kunne bruges til at udfylde mangel på arbejdskraft forårsaget af Brexit, siger en minister.

Udvalgte videoer

#WB6: 'Westerbalkanerne er en integreret del af Europa, og de hører hjemme i vores samfund,' Tusk

# EU-USTrade: 'Vi vil ikke forhandle med trusselen om takster, der hænger over vores hoved' Juncker

#Brexit: 'Uden fremskridt i juni skal vi stille spørgsmålstegn ved, om der vil være en tilbagekøbsaftale'

#Brexit: 'Vi vil forhandle om fremtidige toldordninger' maj kl

#Research: 'Vi skal handle hurtigt for at kunne lede den nye bølge af innovation'

#Iran: 'Vi bekræftede vores engagement i Iran's atomkreds' Mogherini

#Iran: 'Meget afhænger af, hvad vi kan gøre i de kommende uger' Zarif