Følg os

Vilkår og Betingelser

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Opdateret 31 / 10 / 2019

Adgang til og brug af www.eureporter.co, www.eureporter.ie og www.eureporter.tv og dets nyhedsbreve ("hjemmeside") leveres af

EU Reporter Media & Communications Ltd (Irland)

HANDELSADRESSE:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Irland

GODKENDT KONTOR:

The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irland

Firmanr .: 659786 Momsnr: IE 3732102TH

E-mail: [e-mail beskyttet]

EU REPORTER kan, efter eget skøn, at ændre disse vilkår og betingelser ("vilkår").
Hvis du ('bruger') ikke accepterer at være bundet af disse betingelser, skal du ikke bidrage med indhold til eller bruge hjemmesiden eller abonnere på dets nyhedsbreve.

1. Indholdet af hjemmesiden
(a) Mens oplysningerne inden for hjemmesiden jævnligt opdateres, ingen garanti, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekt, komplet, og / eller up-to-date.

(b) Indholdet der findes på hjemmesiden, er kun til generel information og udgør ikke juridisk eller anden professionel rådgivning om ethvert emne.

(c) EU-REPORTER påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der måtte opstå fra afhængighed af indhold, der er indeholdt på hjemmesiden.

(d) Denne hjemmeside og dens indhold leveres "SOM DEN ER" og "FOREFINDES" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, eller ikke-krænkelse.

(e) Bruger accepterer at bruge webstedet og dets indhold kun til lovlige formål og på en måde, der ikke krænker rettighederne til, begrænser eller hæmmer andres brug og glæde af webstedet og dets indhold. Forbudt adfærd inkluderer chikane eller forårsagelse af nød eller ulempe for enhver person, transmission af uanstændigt, usande eller stødende indhold eller forstyrrelse af den normale strøm af dialog inden for EU REPORTER.

2. Ophavsret og varemærker
(a) alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre immaterielle rettigheder (registrerede eller ikke-registrerede) på hjemmesiden og alle indhold (inklusive alle programmer) placeret på hjemmesiden forbliver hos EU REPORTER eller dets licensgivere.

(b) navnene, billeder og logoer, der identificerer EU-REPORTER eller tredjemand, og deres produkter og tjenester er underlagt ophavsret, designrettigheder og varemærker tilhørende EU-REPORTER og / eller tredjemand. Intet i disse betingelser skal opfattes som en tildeling af licens eller ret til at bruge ethvert varemærke, mønster højre eller ophavsret af EU REPORTER eller nogen tredjepart.

(c) Fotografier og videoer er copyright af EU REPORTER, medmindre udtrykkeligt nævnt andet og krediteres

3. Brug af hjemmesiden
(a) Der gives tilladelse til downloading og midlertidig lagring af webstedet med henblik på visning på en personlig computer eller mobil kommunikationsenhed.

(b) Indholdet på hjemmesiden er beskyttet af copyright under internationale konventioner, og bortset fra den angivne tilladelse er reproduktion, permanent opbevaring eller genoverførsel af indholdet forbudt uden forudgående skriftligt samtykke.

(c) Lejlighedsvis genudgivelse af tryk eller video (en gang om ugen eller mindre hyppigt), til ikke-kommerciel brug er kun tilladt med angivelse af kilden og ved at linke til den originale artikel. Al anden brug er underlagt syndikering er kun tilladt med forudgående godkendelse af EU REPORTER og kan blive pålagt et gebyr. For detaljer i denne forstand bedes du kontakte [e-mail beskyttet]

4. Tredjepartsindhold og Website
(a) Nogle indhold (herunder links, læserbreve, blogindlæg og kommentarer til artikler) af hjemmesiden leveres af en tredjepart, og kan føre til andre hjemmesider, herunder dem, der drives og vedligeholdes af tredjeparter ("Tredjepartsindhold ").

(b) EU-REPORTER omfatter Tredjepartsindhold udelukkende som en service til brugerne, og tilstedeværelsen af ​​et sådant indhold er ikke ensbetydende med EU Reporter ansvar for dem, for den linkede hjemmeside eller en godkendelse af indholdet eller den linkede hjemmeside eller dets operatør.

(c) Tredjeparts indhold skal være lovligt, anstændigt, sandfærdigt, ærligt, civilt og smagfuldt. Det må ikke være forstyrrende eller stødende. Det må ikke indeholde ulovligt indhold, upassende brugernavne (f.eks. Vulgært, stødende osv.) Eller materiale uden for emnet.

(d) Tredjepartsindhold kan omfatte placerede artikler, enten pro-bono eller mod betaling, og vil blive identificeret som et journalistisk bidrag i journalistens navn, hvis nyheder, som et ubetalt gæsteindlæg i forfatterens navn, hvis en mening , eller som et betalt sponsoreret indlæg i sponsorens navn, hvis information, som betalt for advertorial i annoncørens navn, hvis det kommercielt, eller på anden måde. I alle tilfælde påhviler ansvaret for faktatjek af indholdet udbyderen af ​​artiklen, som over for EU REPORTER garanterer indholdets nøjagtighed og sandfærdighed og accepterer at holde EU REPORTER LTD skadesløs for alle omkostninger og juridiske sanktioner eller retsmidler, der resulterer i enhver handling anlagt mod EU REPORTER i enhver domstol i hele verden som følge af offentliggørelsen af ​​den nævnte artikel. Ethvert tredjepartsindhold, som resulterer i et juridisk krav mod EU REPORTER, eller som viser sig at være unøjagtigt, usandt eller ondsindet, vil blive fjernet fra hjemmesiden med det samme. Hvis den stødende artikel er "betalt for placeret indhold", "sponsoreret" eller "annonceret", vil der ikke blive givet nogen refusion.

(d) Reklamer i Tredjepartsindhold er ikke tilladt, medmindre der er givet forudgående skriftlig godkendelse fra EU-reporter.

(e) Ved at dele enhver tredjepartsindhold (herunder tekst, fotografi, grafik eller video) med EU-REPORTER du giver til EU-reporter, vederlagsfrit, at tilladelsen bruge materialet på nogen måde den ønsker (herunder ændre og tilpasse det til driftsmæssige og redaktionelle årsager) for EU REPORTER tjenester. I visse omstændigheder EU REPORTER kan dele dit bidrag med tredjeparter.

(g) Adresser tredjepartsindhold til redaktøren på [e-mail beskyttet]

5. Oversættelser
Sprogoversættelser af EU Reporter's master-engelsksprogede indhold leveres af en kunstig intelligensalgoritme og kun beregnet som en generel vejledning. EU Reporter påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af ​​oversættelser og kan ikke acceptere nogen anmodninger om ændringer af disse maskinoversættelser.

6. Privacy Protection
Brugerens personlige oplysninger vil blive beskyttet, og vil ikke blive solgt, handlet eller udlejet til tredjemand, medmindre det specifikt er nævnt.

7. Nyhedsbreve
En bruger, der ikke længere ønsker at modtage EU Reporter nyhedsbreve kan fravælge ved at klikke på en afmeld linket i bunden af ​​et nyhedsbrev og følge linket.

8. Force majeure
EU REPORTER er ikke ansvarlig eller anses for at være i misligholdelse for nogen forsinkelse eller fiasko i ydeevne eller afbrydelse af levering af noget indhold, der skyldes nogen årsag uden for dens kontrol, herunder, men ikke begrænset til, at elektronisk eller mekanisk udstyr eller kommunikationslinjer svigter, telefon- eller andre problemer, computervirus, uautoriseret adgang, tyveri, operatørfejl, hårdt vejr, jordskælv eller naturkatastrofer, pandemi, strejker eller andre arbejdskraftproblemer, krige eller regeringsbegrænsninger.

9. Skadesløsholdelse
Brugere accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde EU REPORTER, dets partnere, kunder, medarbejdere, ledere og direktører, fra og mod ethvert krav, forpligtelser, sanktioner, bosættelser, domme, gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer) hidrørende fra ( i) ethvert indhold, som brugeren eller nogen kan indgive, sende eller overføre til hjemmesiden (herunder Tredjepartsindhold); (ii) brugerens anvendelse af EU reporter tjenester; (iii) brugerens overtrædelse af disse vilkår; og (iv) enhver overtrædelse eller manglende ser til at overholde alle love og regler i forbindelse med Tjenesterne.

10. Kompetence og voldgift
(a) Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, der skal have eksklusiv jurisdiktion over eventuelle tvister.
(b) Hvis en bestemmelse i denne aftale er af en domstol kompetence til at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal de resterende bestemmelser forblive i fuld kraft og effekt.
(c) Enhver søgsmålsgrund af din med hensyn til disse vilkår skal indgives en kompetent domstol inden for et år efter at årsagen til søgsmålet er opstået, eller sådan sag vil blive spærret, ugyldig, og ugyldig.

Kontakt
Adresse Din feedback kan:
[e-mail beskyttet]

Kommercielle vilkår og betingelser
1. ALMINDELIGE BETINGELSER
I.1. Kontraherende parter

(a) Ordlyden af ​​disse kommercielle vilkår og betingelser er bindende for de kontraherende parter, dvs. Kunden og Udbyderen.
(b) Kunden - en organisation at indgå en skriftlig kontraktmæssig aftale med udbyderen (fx EU-REPORTER, Sponsor, Annoncør, EU-projekter, Syndication partner, Klient af dagsordenen, Job Site eller pressemeddelelse Services).
(c) Udbyderen – EU Reporter Media & Communications Ltd (Republikken Irland), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irland
I.2. Indledende bestemmelser
(a) Disse anses for at være de kommercielle vilkår og betingelser for udbyderen.
(b) Disse vilkår og betingelser gælder for Udbyderen og dens kunder, som af 24th December 2010.
(c) De kommercielle vilkår og betingelser udgør en integreret del af enhver kontrakt mellem Kunden og Udbyderen.
(d) En kontrakt mellem Kunden og er etableret på baggrund af en skriftlig ordre - også i form af elektronisk post og elektroniske ordresedler (herefter »bekendtgørelsen«).
(e) Medmindre Udbyderen informerer klienten inden for to (2) arbejdsdage efter at have modtaget en ordre, at den ikke accepterer visse betingelser i bekendtgørelsen, vil betingelserne i bekendtgørelsen skal anses for gyldige for forholdet mellem de kontraherende parter.
(f) En kontrakt mellem Kunden og leverandøren er også etableret, hvis kunden accepterer et forslag fra Provider til at ændre betingelserne i en bekendtgørelse. Så de kontraktlige forbindelser er underlagt de nyeste aftalte betingelser.
(g) De aftalte betingelser i de kontraktmæssige forbindelser kan ændres eller annulleres på grundlag af det udtrykkelig tilladelse fra de to kontraherende parter.
I.3. Genstanden for Ydeevne
Genstanden for forestillingen er levering af tjenesteydelser i forbindelse med Udbyderens branche, især udførelsen af ​​tjenesteydelser, der er fastsat annoncører, sponsorer, EU-projekter, Syndication partner og kunder over arbejdspladsen, dagsorden og Pressemeddelelse Services ( herefter "Job") i henhold til kravene i bekendtgørelsen.
I.4. Redaktionelle uafhængighed
Udbyderen arbejder på grundlag af den redaktionelle uafhængighed og begrænser ikke sin dækning til sine kunder. Principper er forklaret i EU Reporter redaktionelle mission.
I.5. Kontrakt Fornyelse og opsigelse
(a) kontrakt fornyelse gælder for sponsorer
(b) Kontrakt Fornyelse sker automatisk et år efter datoen for undertegnelsen ('Fornyelse Dato "), og hvert efterfølgende år, medmindre en af ​​parterne ophæver kontrakten med anbefalet post senest en måned før Fornyelse Dato. Prisen for hver fornyelse vil stige med 5 procent, medmindre andet er aftalt skriftligt af de kontraherende parter senest en måned før Fornyelse Dato.
(c) På anmodning af Kunden, Udbyderen tilbyder en præstation mødet og giver en årlig rapport om de leverede ydelser, reklame gennemført og statistik 6 uger før den dato fornyelse.
I.6. Betingelser for Ubrugt Job
(a) Enhver Job, som blev bestilt, men er ikke blevet brugt af klienten, indtil Fornyelse Dato (f.eks reklame, jobannoncer), kan ikke overføres til perioden efter Fornyelse Dato, medmindre aftalt skriftligt samtykke fra begge kontraherende parters .
(b) Overførsel af denne Job til fordel for andre organisationer ikke er muligt, medmindre aftalt skriftligt samtykke fra begge kontraherende parter.
I.7. Kunder Nævnt i publikationer
Kunder kan nævnes (med logo og / eller navn) i Udbyderens trykte og elektroniske publikationer. Udbyderen giver dette som en service til kunden for at øge sin synlighed i EU-kredse. Hvis en klient ikke ønsker at blive nævnt i sådanne publikationer, bør det nævne dette til Udbyderen og omfatter dette i bekendtgørelsen.
I.8. Ophavsret og varemærker
Udbyderen er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser, der er forbundet med enhver krænkelse af ophavsretten.
I.9. Samarbejde og tillid
(a) Kunden forpligter, indtil et år efter afslutningen af ​​en aftale, at ikke rekruttere passivt eller aktivt ethvert enkelt medlem af Udbyderens holdet, det være sig på fuld tid eller deltid, som medarbejder eller tjenesteudbyder, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Udbyderen.
(b) Udbyderen hilser henvendelser og forslag fra mellemled som agenturer eller konsulentfirmaer på vegne af andre virksomheder, der er nye udsigter, endnu ikke i kontakt med udbyderen. I sådanne tilfælde respekterer udbyderen værdien af ​​de leverede kontakter og ideer og sigter mod at respektere mellemledets rolle, herunder - hvis det ønskes - deres ønske om at blive informeret om kontakter med denne kunde.
I.10. Privacy Protection
(a) Udbyderen vil beskytte personlige eller Kundens oplysninger til det. Leverandøren er forpligtet til at beskytte privatlivets fred og vil ikke sælge, bytte eller udleje private oplysninger til tredjepart, medmindre det specifikt er nævnt.
(b) Udbyderen forpligter sig til at opretholde fortroligheden vedrørende eventuelle omgang forbundet med emnet for forestillingen.
I.11. Pris

Alle priser i prislisten for tjenesteydelser er eksklusive moms. Moms vil blive anvendt i overensstemmelse med britiske momsregler.
I.12. Betalingsbetingelser
(a) Udbyderen er berettiget til at udstede en faktura, så snart et job er afsluttet i henhold til bekendtgørelse eller så snart kunden bliver en annoncør eller sponsor.
(b) Prisen for Job vil blive udbetalt på grundlag af fakturaen udstedt af udbyderen, hvor løbetiden vil blive specificeret i denne faktura.
(c) Kunden skal betale for job på én gang inden for den angivne nedenfor perioden regnet fra fakturadato til Udbyderens britiske bank konto, medmindre andet er angivet i bekendtgørelsen. Hvis betalingsbetingelser i den rækkefølge konflikt med disse Vilkår, skal førstnævnte anvendelse.
(d) Client Betaling skal ske 30 kalenderdage efter faktura er udstedt, medmindre andet er angivet i kontrakten.
I.13. Sent betaling
Hvis en klient ikke betaler til tiden, efter en påmindelse, Udbyder forbeholder sig ret til (i) afgift interesse 5 procent per måned anvendt på det fakturerede beløb eksklusive moms fra den oprindelige forfaldsdato, (ii) fjerne reklamerne eller henvisninger til Client fra webstedet, (iii) tage nogen retlige skridt.
I.14. Defekt Job
(a) En udfyldt Job anses defekt, hvis det ikke er blevet udført i henhold til bekendtgørelse.
(b) I alle andre tilfælde skal Job anses for at have udført korrekt.
I.15. Klager
(a) Eventuelle klager vil ske skriftligt. Klagen skal angive begrundelsen for klagen, og beskrive arten af ​​de defekter.
(b) Såfremt Udbyderen genkender Kundens klage for berettiget, skal den give en revision af Job for egen regning.
I.16. Frist for klager
(a) Ethvert krav, som følger af ansvar for mangler ophører med at være gyldige, hvis de er lavet sent.
(b) Kunden er forpligtet til at indsende eventuelle krav baseret på eventuelle mangler i et job uden ugrundet ophold straks efter at opdage sådanne defekter.
I.17. Tilbagetrækning fra kontrakten
(a) Hver kontraherende part har ret til at træde tilbage fra aftalen, hvis det efter kontraktens indgåelse, opstår uoverstigelige hindringer på sin side, der forhindrer den i at opfylde sine forpligtelser.
(b) Den kontraherende part trækker sig ud af kontrakten skal underrette den anden kontraherende part herom skriftligt.
(c) Udbyderen er ikke ansvarlig over for kunden for skader opstået på grund af den manglende opfyldelse af en indgået kontrakt, hvis den er et resultat af uforudseelige og uafvendelige begivenheder forekomsten af ​​hvilken kontrahenten ikke kunne have forhindret (se punkt I.20 under).

I.18. Lovvalg og værneting
(a) Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, som skal have eksklusiv jurisdiktion over eventuelle tvister.
(b) I tilfælde af problemer at gennemføre eller fortolke disse vilkår, vil det blive forelagt til voldgift ved én dommer, der er udpeget efter fælles aftale mellem de kontraherende parter, inden en måned efter den ene part anmoder herom. Såfremt parterne ikke kan blive enige om et fælles dommer, inden yderligere en måned, vil hver udpege en dommer, og begge dommere udpeger en tredje. Parterne vil være bundet af resultaterne af dommer (e).
(c) Sproget i sagen vil være engelsk og de juridiske principper, der gælder i engelsk lov og retspraksis.

I.19. Adskillelse / Overlevelse / Forældelsesfrist
(a) Hvis en bestemmelse i denne aftale er af en domstol kompetence til at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal de resterende bestemmelser forblive i fuld kraft og effekt.
(b) Enhver søgsmålsgrund af klienten med hensyn til disse vilkår skal indgives en kompetent domstol inden for et år efter at årsagen til søgsmålet er opstået, eller sådan sag vil blive spærret, ugyldig, og ugyldig.

I.20. Force majeure
Udbyderen vil dets datterselskaber og dets informationsudbydere ikke ansvarlig eller anses for at være i misligholdelse for eventuelle forsinkelser eller fejl i ydeevne eller afbrydelse af leveringen af ​​Indholdet resulterer direkte eller indirekte fra enhver årsag eller omstændighed ud over dets eller deres rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til fejl i elektronisk eller mekanisk udstyr eller kommunikationslinjer, telefon eller andre problemer, computervirus, uautoriseret adgang, tyveri, operatørfejl, hårdt vejr, jordskælv eller naturkatastrofer, strejker eller andre arbejdskraft problemer, krige eller statslige restriktioner .

I.21. Ændringer af disse vilkår og betingelser
Udbyderen forbeholder sig retten til at ændre eller ændre disse betingelser eller pålægge nye vilkår og betingelser når det er bekvemt. Hver af de kontraherende parter anses for at have accepteret alle de nye ændringer 24 timer efter, at de træder i kraft på webstedet. Kontakt [e-mail beskyttet] for mere information.

II.1. Due Dilligance

På grund af stigningen i falske nyheder og mennesker, der bruger falske identiteter for at skrive falske historier, vi har været forpligtet til at indføre en ”due diligence” check for at validere, at vores kunder og bidragydere er ægte.

For at validere nye bidragydere, kræver vi dem nu til at e-maile EU Reporter til en scanning af deres pas eller nationale identitetskort, der skal føjes til vores database med ægte bidragydere.

II. REKLAME
II.1. Indledende bestemmelser

Følgende betingelser gælder for de klienter, der bruger Udbyderens reklamevirksomhed på hjemmesiden, dets partner hjemmesider og i nyhedsbreve offentliggjort af udbyder (de "Annoncører").

II.2. Reklame Services
Job er levering af reklameydelser (»reklame«), der angives af annoncøren i Orden og medieplan på de aftalte datoer og leveret på den aftalte måde.

II.3. Organisationen af ​​reklame
(a) Reklamer er organiseret i mængden af ​​uger, der begynder på mandag og slutter på søndag den samme uge, medmindre andet er aftalt af de kontraherende parter.
(b) Efter første aftale vil Udbyderen først sende et forslag om en medieplan nævne den periode og placering af reklamemateriale på Webstedet og i sine nyhedsbreve. Udbyderen vil også vedhæfte et forslag om en orden baseret på den oprindelige aftale.
(c) Ved at levere ordren til Udbyderen, at Annoncør forpligter sig til at acceptere medieplan og den udfyldte Job og betale den endelige pris til jobbet.

II.4. Reklame Eksklusivitet
Medmindre det udtrykkeligt er angivet i bekendtgørelsen, annoncørens Annoncering på webstedet eller på dets afdelinger eller i sin nyhedsbreve er ikke eksklusiv, dvs. Annoncør deler samme reklame position med andre annoncør (er).

II.5. Oprettelse af reklamemateriale
(a) Efter modtagelse af bekendtgørelsen, vil reklamemateriale blive oprettet i henhold til Advertising Specifikationer enten af ​​annoncøren eller af udbyderen.
(b) Annoncør kan give Udbyderen med sin egen Advertising Materiale: (i) Reklame Materiale af kunden indsendt skal være i overensstemmelse med EU-reporter Reklame Specifikationer; (ii) Annoncør forelægger det reklamemateriale med mindst 5 hverdage før starten af ​​kampagnen.
(c) hvis annoncøren anmodninger så Udbyderen designer reklamemateriale for Annoncør: (i) Udbyderen vil anmode visuel og tekst materiale fra Annoncør som vil blive brugt som inspiration til at skabe reklame materialer; (ii) når det reklamemateriale er skabt af Udbyderen, vil det sende det til annoncøren til godkendelse, med en grænse på tre udkast, herunder den endelige version til offentliggørelse. Yderligere udkast kan være genstand for et gebyr. Enhver Reklame Materiale skabt af Udbyderen forbliver sin egen ejendom og må ikke genanvendes uden forudgående skriftlig tilladelse.
II.6. Ansvaret for reklamematerialet
(a) I begge tilfælde accepterer annoncøren det fulde ansvar for meddelelserne og indholdet i reklamematerialet. Udbyderen forbeholder sig ret til ikke at offentliggøre en del eller hele reklamematerialet uden erstatning, selvom dens kontaktperson oprindeligt anerkendte reklamematerialet, hvis den finder det aggressivt, upassende, for 'prangende' eller af anden grund.
(b) Udbyderen accepterer ikke annoncer, som udvider uden for det udpegede annonceplads, uden forudgående skriftlig aftale.
II.7. Kontakt
E-mail til [e-mail beskyttet] hvis du gerne vil modtage flere oplysninger om udbyderens tjenester til annoncører.

III. SPONSORERING

III.1. Indledende bestemmelser
(a) Følgende vilkår gælder for kunder med et sponsorat, virksomhedens omdømme eller aftale kommunikation partnerskab (den »sponsor«).
(b) Sponsorering er en form for offentlig støtte til sponsor til udbyderen. Udbyderen sigter mod at hjælpe effektiviteten og gennemsigtigheden af ​​EU-fællesskabet gennem tilvejebringelse af oplysninger om EU-anliggender, primært online.
(c) Sponsorering er støtte til: (i) enten hele platformen eller (ii) for en mere oplyst debat om en given sektion eller underafsnit.
(d) Udbyderen forbeholder sig ret til at oprette andre typer sponsorering, herunder for eksempel land sponsorering eller medieindhold og partnerskaber event.
(e) Sponsorering er i et år, for én sprogversion (engelsk, medmindre andet er angivet). Sponsorering automatisk fornys i overensstemmelse med disse vilkår (se underafsnit I.5 ovenfor).
III.2. No-indflydelse Sponsor
(a) Udbyderen er en neutral medieplatform for alle EU-aktører, der giver ingen lobbyvirksomhed tjenester. Som UK Limited Company, Udbyderen er underlagt revision krav og offentliggørelse af regnskabet.
(b) Sponsorer udøve nogen direkte indflydelse på det redaktionelle indhold er heller ikke beregnet til at understøtte dette indhold.
IV.3. De tjenester, der er fastsat Sponsorer
(a) Udbyderen vil give synlighed til navn og / eller logo sponsor. Dette omfatter tilstedeværelse på hjemmesiden, som skal være tilgængelig for offentligheden gratis, og på papir publikationer, såvel som nævner ved pressekonferencer, hvis nogen er afholdt. Skulle det ønsker det og oplyse den med rimeligt varsel, kan en sponsor afvise tilstedeværelsen af ​​sit logo på nogen af ​​disse medier.
(b) Job er levering af tjenesteydelser, der er specificeret af Kunden i 'Bestil' og kan omfatte: I. Synlighed og sektion fokus - organiseret efter følgende tabel

Type Sponsor Synlighed og forening §§
EU REPORTER.CO websted Alle afsnit af web site
EU REPORTER.CO webside En særlig sektion webside
EU-REPORTER Hele Magazine Magasin font side
EU-REPORTER Magazine side Tilknyttet til en side i trykt og elektronisk magasin
EU REPORTER.TV LIVE Live Online tv-kanal
EU REPORTER.TV Watch Again Web TV Video on demand
EU-REPORTER iPhone- og iPad-apps Live Online tv-kanal web-tv Video on demand

(c) Logo synlighed og navn omtale -
Sponsorer nyder en høj grad af permanent logo synlighed og navn omtale.
Sigtbarheden på webstedet ydes ved Sponsor logo og link til sponsor corporate website.
Sigtbarheden i Magasin er leveret af logoet for sponsor og en trykt link til sponsor corporate website.
Den synlighed på live web-tv er tilvejebragt gennem Sponsor logo.
Sigtbarheden på web-tv Video On Demand leveres gennem sponsors logo.
Sigtbarheden på iPhone og iPad Apps ydes ved Sponsor logo og link til Sponsor corporate website.
(d) Reklame (betingelser for afsnit II ovenfor. Reklame gælder).
(e) Netværk og tilknytning til begivenheder - Sponsorer kan inviteres til offentlige begivenheder organiseret af Udbyderen, herunder workshops, (ii) konferencer. Mod et ekstra gebyr kan sponsorer blive tilknyttet disse begivenheder. I så fald har de logo-synlighed på invitationer og programmer, de er offentligt nævnt under arrangementet og kan have en taleåbning og input på programmet og deltagerlisten. Sponsorer kan også foreslå emner til workshops, som de derefter vil blive knyttet til, hvis den foreslåede workshop finder sted.
IV.4. Modularitet Services
Tjenesteydelser af sponsoratet pakken er modulære, giver mulighed for sponsorer til nemt erstatte en tjeneste med en anden, efter aftale med udbyderen.
IV. 5. Underretning i tilfælde af ændringer
Udbyderen forpligter sig til at gøre sit bedste for at opnå eksponering for sponsorer ligner der er angivet i den rækkefølge form eller udvekslet korrespondance før det pensionstegnende starter. Det forbeholder sig ret til at ændre disse, når det er nødvendigt og vil informere sponsorer om eventuelle større ændringer.
IV.6. Kontakt
E-mail til [e-mail beskyttet] hvis du gerne vil modtage flere oplysninger om udbyderens tjenester til sponsorer.
Adresse Din feedback kan:

EU-reporter,
[e-mail beskyttet]