Følg os

Energi

Balancehandlinger: Høje mål på det politiske område, men investeringer skal stemme overens med ambitionerne

DEL:

Udgivet

on

Den seneste uge har set en byge af politiske udviklinger på europæisk plan, hvilket tyder på fremskridt hen imod Green Deal-målene. Den 6. februar løftede Europa-Kommissionen sløret for sit 2040 mål for reduktion af COXNUMX-emissioner, med sigte på en 90 % reduktion af nettodrivhusgasemissionerne inden 2040 i forhold til 1990-niveauerne - skriver European Energy Research Alliance.

Det lancerede også en Kommunikation om industriel kulstofhåndtering, som diskuterer etableringen af ​​et indre marked for CO2 i Europa og annoncerer forberedende arbejde med en mulig fremtidig CO2-transport- og lagringsreguleringspakke, der opfordrer til investeringer, finansiering og et boost i forskning og innovation (F&I) i CCUS-teknologier. I sidste uge nåede Rådet for EU og Europa-Parlamentet også til en foreløbig aftale om Net Zero Industry Act (NZIA) og fastholdt det ikke-bindende mål om at producere 40 % af de rene teknologier, der anvendes i Europa inden 2030, på hjemmemarkedet. Med det, og i tråd med, hvad flere iagttagere siger, vi kan se et mærkbart skift i retning af industripolitik og dens praktiske gennemførelse.

Mens forskningsmiljøet for ren energi glæder sig over de nye politiske initiativer, der bekræfter og understøtter dets klimamål, giver det samtidig udtryk for bekymringer om specifikke politiske retninger, der tilsyneladende mangler at styrke de ambitiøse mål, der understøtter disse filer. Til en start, også i sidste uge, Europa-Parlamentet og Rådet for EU nåede til enighed om platformen for strategiske teknologier for Europa (STEP) som led i revisionen af ​​den flerårige finansielle ramme (FFR). På dette stadium, og i modsætning til det oprindelige forslag, der skulle mobilisere ressourcer til hele værdikæden af ​​kritiske teknologier gennem blandt andet Horizon Europe, vil den endelige aftale kun gavne Den Europæiske Forsvarsfond (EDF) med en ekstra €1.5 mia.

På denne baggrund det bliver klart, at på trods af det kritiske behov for øgede F&I-investeringer i rene teknologier for at lykkes med de progressive emissionsreduktionsmål og NZIA, introducerer den seneste udvikling ikke ny finansiering til det. Dette kommer i tillæg til de seneste nedskæringer på 2.1 mia. EUR til Horizon Europe, i skarp kontrast til den nylige Horizon 2020-evaluering, som konkluderede, at det manglede 159 mia. EUR til at finansiere alle forslag af høj kvalitet. Det bliver mere og mere sandsynligt, at Europas ambitioner ikke lever op til deres potentiale.

Mens vi navigerer i det indviklede terræn hen imod implementering af den grønne aftale midt i et turbulent geopolitisk landskab og politiske divergenser, bliver det mere og mere klart, at uden et væsentligt løft i F&I-finansiering er Europas prisværdige klimamål afgørende for at støtte kontinentets forbedrede konkurrenceevne og styrke dets strategiske autonomi. , kan forblive uhåndgribelig. Dette er et kritisk øjeblik, da forskningsinteressenter forbereder sig til diskussioner om rammeprogram 10, efterfølgeren til Horizon Europe, der starter i 2028. Men den seneste udvikling kaster en skygge og efterlader mere plads til bekymring end optimisme med hensyn til fremtiden for forskningsfinansiering i Europa .

Behovet for øgede investeringer i forskning og innovation for at styrke Europas innovation og konkurrenceevne er veldokumenteret og understøttet af adskillige undersøgelser og rapporter. Europa-Kommissionens "EU's videnskabs-, forsknings- og innovationsresultater 2022” (SRIP) rapport fremhævede den væsentlige rolle, som F&I spiller i forhold til at håndtere samfundsmæssige udfordringer og drive økonomisk vækst. Aktuelle tal, der stammer fra den nylige Horizon 2020-evaluering, ifølge hvilke de 76.5 mia. EUR, der er bestemt til programmet, er forventes at bidrage med omkring 429 milliarder euro til EU's økonomi i 2040, yderligere illustrere dette udsagn. Mere konkret vil hver brugt euro resultere i en fordel for hver europæisk borger for fem euro. Dette kommer ud over alle de samfundsmæssige fordele, hvis indtægtsgenerering udgør en betydelig udfordring på grund af deres multidimensionelle karakter.

Det er dog allerede velkendt, at der fortsat er et vedvarende hul i forhold til globale modparter. Det afspejler de seneste tal F&I-udgifterne lå på 2.3 % af BNP i EU i 2021*, langt fra det aftalte mål på 3 %, og til sammenligning de 3.45 %, USA brugte, mens EU's andel af de globale F&I-udgifter har været faldende. I denne sammenhæng kan man stille spørgsmålstegn ved, om FP10 vil komme endnu tættere på opfordringen fra flere MEP'er til Kommissionen om at foreslå et budget på mindst 200 mia. EUR eller på anmodningen fra Det Europæiske Forskningsråd, som kræver mindst det dobbelte af budgettet på Horisont Europa (180 milliarder euro).

reklame

EU har et presserende behov for et F&I-budget, der afspejler de ambitioner, det giver udtryk for med hensyn til at være frontløbere inden for den rene energirevolution, og som vil gøre det muligt for det at udvikle og opskalere de banebrydende løsninger og teknologier, der er nødvendige for at opfylde vores mål for dekarbonisering og klimaneutralitet.s. Desuden er det afgørende at sikre programmets finansiering ved at undtage det fra årlige debatter under FFR-drøftelserne og forhindre omfordelinger mellem forskellige programkomponenter, der bringer opfyldelsen af ​​målene i fare med hensyn til samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Ambitionerne skal være tilstrækkeligt understøttet af robuste investeringer på de områder, hvor der er sat mål. Først da kan Europa forvente at tilpasse sig de veje, der vil sætte det i stand til at opfylde de høje forventninger, der stilles til sin fremtid.

* Indenlandske bruttoudgifter til F&U er defineret som de samlede udgifter (nuværende og kapital) til F&U udført af alle hjemmehørende virksomheder, forskningsinstitutter, universiteter og offentlige laboratorier osv. i et land.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending