Følg os

EU

Kønslønforskel: Kvinder i Europa arbejder stadig 59 dage 'gratis', konstaterer Kommissionens rapport

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

arton4702-8fe0716.2%: Det er størrelsen på kønslønforskellen eller den gennemsnitlige forskel mellem kvinder og mænds timeløn i hele EU, ifølge de seneste tal offentliggjort i dag (9. december) af Europa-Kommissionen. Figuren har ikke bevæget sig en tomme i løbet af et år. Ifølge en rapport offentliggjort af Europa-Kommissionen i dag er lønforskellen mellem kvinder og mænd stadig en realitet i alle EU-lande, der spænder fra 27.3% i Estland til 2.3% i Slovenien. Samlede tal bekræfter en svag nedadgående tendens i de seneste år med et fald på 1.1% mellem 2008 og 2011. Dagens rapport viser, at det største problem i bekæmpelsen af ​​EU's lønforskel er den praktiske anvendelse af lige lønregler og den manglende retssag anlagt af kvinder til nationale domstole.

"Med love, der garanterer lige løn for lige arbejde, lighed på arbejdspladsen og minimumsrettigheder til barselsorlov, er ligestilling mellem kønnene en europæisk bedrift. Men der er stadig en måde at gå til fuld ligestilling mellem kønnene. Lønforskellen er stadig stor, og den er ikke for at gøre tingene værre: meget af ændringen skyldtes faktisk et fald i mænds indtjening snarere end en stigning for kvinder, "sagde justiskommissær vicepræsident Viviane Reding." Princippet om lige løn for lige arbejde er skrevet i EU-traktater siden 1957. Det er på høje tid, at det også bliver en realitet på arbejdspladsen. "

Rapporten, der blev offentliggjort i dag, vurderer anvendelsen af ​​bestemmelserne om lige løn i praksis i EU-landene og forudsiger, at den største udfordring for alle medlemslande i fremtiden vil være den korrekte anvendelse og håndhævelse af de regler, der er fastlagt af Ligestillingsdirektivet fra 2006.

reklame

Kommissionen som vogter af traktaterne har sikret, at medlemslandene har gennemført EU-reglerne for ligebehandling korrekt og indledt overtrædelsessager mod 23 medlemsstater vedrørende den måde, hvorpå disse medlemsstater gennemførte en række EU-ligestillingslove. Alt men en af disse sager er blevet afsluttet.

Imidlertid bekræfter dagens rapport, at effektiv anvendelse af ligeløn-princippet forhindres af den manglende gennemsigtighed i lønsystemerne, manglen på klare benchmarks for lønens ligestilling og af manglen på klar information til arbejdstagere, der lider under ulighed. Øget løngennemsigtighed kunne forbedre situationen for individuelle ofre for løndiskrimination, som lettere kunne sammenligne sig med arbejdstagere af det andet køn.

Næste skridt

reklame

I virkeligheden er det kun to medlemsstater (Frankrig og Holland), der har tilstrækkeligt og klart gennemført ligestillingsdirektivet fra 2006 på en sådan måde, at der ikke kræves yderligere oplysninger fra dem. Kommissionen følger op med de resterende 26 medlemsstater og vil arbejde for at sikre fuld anvendelse og håndhævelse af de rettigheder, der er fastlagt ved EU-lovgivning, om nødvendigt gennem yderligere overtrædelsesprocedurer.

Baggrund

Ligestilling mellem kønnene er et af de grundlæggende principper for Den Europæiske Union. Princippet om lige løn er blevet nedfældet i traktaterne siden 1957 og er også indarbejdet i direktiv 2006/54 / EF om ligebehandling af kvinder og mænd i beskæftigelse og erhverv.

Europa-Kommissionens støtte til medlemsstaternes pligt til at tackle kønsbestemte lønforskelle er en vigtig forpligtelse og prioritet, der er nedfældet i Europa-Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (2010-2015).

Dagens rapport ledsages af en omfattende oversigt over national og EU-retspraksis om lige løn samt et overblik over Kommissionens indsats for at tackle den og eksempler på national bedste praksis.

Eksempler på Kommissionens indsats for at tackle kønsbestemte lønforskelle er Ligestilling lønner sig initiativet; årligt Landespecifikke henstillinger advare medlemslande om at tackle lønforskellen europæisk Lige lønningsdage; udveksling af bedste praksis og finansiering af medlemsstaternes initiativer gennem strukturfondene.

Eksempler på god praksis for lige løn på nationalt niveau:

  • Det belgiske parlament vedtog en lov i 2012, der forpligter virksomheder til at udføre en sammenlignende analyse af deres lønstruktur hvert andet år. Belgien var også det første EU-land, der organiserede en lige løndag (i 2005).
  • Den franske 2006-lov om lige løn kræver, at virksomheder rapporterer om lønninger og deres planer om at lukke kønsbestemte lønforskelle. Det er vigtigt, at loven også kræver, at arbejdsgivere udarbejder en skriftlig årlig rapport om ligestilling mellem kønnene og forelægger den for arbejdstagerrepræsentanter.
  • Den østrigske ligebehandlingslov forpligter virksomheder til at udarbejde rapporter om lige løn. Reglerne indfases gradvist er nu obligatoriske for virksomheder med over 250, 500 og 1000 ansatte. Virksomheder med mere end 150 ansatte skal udarbejde en rapport fra 2014.

Mere information

Europa-Kommissionen - Kønsløn

Hjemmeside for vicepræsident Viviane Reding

Følg næstformanden på Twitter: VivianeRedingEU

Følg EU-Domstolen på Twitter: EU_Justice

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending