Lav en € 1 donation til EU Reporter nu

EU Reporter korrespondent

rss feed

EU Reporter samtalepartners Seneste indlæg

#CohesionPolicy beyond 2020: Kommissionens initiativ hjælper medlemsstater og regioner med at forbedre forvaltningen af ​​EU-midler

#CohesionPolicy beyond 2020: Kommissionens initiativ hjælper medlemsstater og regioner med at forbedre forvaltningen af ​​EU-midler

| Maj 28, 2018

Kommissionen har udvalgt fem nationale og regionale myndigheder i Grækenland, Polen, Spanien, Kroatien og Bulgarien for at deltage i en ny pilotaktion om god regeringsførelse og administrativ kapacitetsopbygning. De fem følgende samhørighedspolitiske programmer vedrører programmet "Transportinfrastruktur, miljø og bæredygtig udvikling" i Grækenland, det regionale program Lubelskie i Polen, Extremadura [...]

Continue Reading

Fælles erklæring om EU-midler for ligestilling mellem mænd og kvinder, tilgængelighed for personer med #disabilities og ikke-diskriminering

Fælles erklæring om EU-midler for ligestilling mellem mænd og kvinder, tilgængelighed for personer med #disabilities og ikke-diskriminering

| Maj 28, 2018

Vi repræsenterer en koalition af europæiske ngo'er og opfordrer Rådet for Den Europæiske Union, Kommissionen og Europa-Parlamentet til at opretholde ligestilling mellem kvinder og mænd, tilgængelighed for handicappede og ikke-diskriminering i forslaget til fælles bestemmelserforordningen 2021- 2027, samt i fondens specifikke regler. Vi beklager at [...]

Continue Reading

#EURoadTolls: Toldsystemer skal afspejle miljøomkostningerne siger grønne

#EURoadTolls: Toldsystemer skal afspejle miljøomkostningerne siger grønne

| Maj 28, 2018

Europa-Parlamentets Udvalg for Transport og Turisme har bakket op om forslag til reform af EU-bilafgifter. Rapporten indeholder en række krav fra grønne / EFA-gruppen: Eksterne omkostninger som klimaændringer bør tages i betragtning i fremtidige vejafgiftssystemer. Afgifter skal baseres på afstået distance, snarere end rejsens varighed. [...]

Continue Reading

#Conservatives 'er virkelig de bedste conservationists'

#Conservatives 'er virkelig de bedste conservationists'

| Maj 28, 2018

Europæiske politikere og politikere, akademikere, medier og erhvervslivet diskuterede rollen som fri marked og innovation i løsningen af ​​miljøspørgsmål på Solvay Library på 24 May. De livlige debatter var vært for Alliancen af ​​Konservative og Reformister i Europa (ACRE) som led i deres andet blågrønne topmøde. Højttalere fokuserede på to vigtigste [...]

Continue Reading

»Direkte betalinger skal kun gå til aktive landmænd«, siger EØSU, da det kræver velfinansieret #CAP og særlig støtte til unge landmænd

»Direkte betalinger skal kun gå til aktive landmænd«, siger EØSU, da det kræver velfinansieret #CAP og særlig støtte til unge landmænd

| Maj 28, 2018

Reformen af ​​den fælles landbrugspolitik skal styrke landmændenes finansielle stilling såvel som deres stilling i forsyningskæden. En stærk, velfinansieret fælles landbrugspolitik er afgørende for et bæredygtigt og levedygtigt landbrug i EU. Den fælles landbrugspolitiks bestemmelser skal tiltrække og støtte unge landmænd og lette generationsfornyelsen. Dette omfatter en stærk første søjle, der sikrer en [...]

Continue Reading

# RoadCharges: Fair opladning til bedre veje

# RoadCharges: Fair opladning til bedre veje

| Maj 28, 2018

Europa-Parlamentets Transport- og Turismeudvalg stemte i sidste uge for at udfase Eurovignettes til lastvogne og varevogne og interoperabiliteten af ​​vejafgiftssystemer i hele EU. Afstemningen er den første i en række store mobilitetspakkefiler, der står på bordet i Europa-Parlamentet. Georges Bach MEP, [...]

Continue Reading

Først og fremmest #EUDefence industry fund: MEP'er og ministre strejker uformel aftale

Først og fremmest #EUDefence industry fund: MEP'er og ministre strejker uformel aftale

| Maj 28, 2018

Det nye europæiske forsvarsindustrielle udviklingsprogram med et budget på 500 millioner for 2019-2020 er blevet uformelt aftalt af MEP'er og Rådet. EU's finansielle støtte vil bidrage til at finansiere udviklingen af ​​nye og opgraderede produkter og teknologier for at gøre EU mere selvstændigt, gøre budgetudgifterne mere effektive og anspore innovation til forsvar. Hvem kan […]

Continue Reading