Følg os

Usbekistan

Den næste fase af forskning i metoden til måling af multidimensionel fattigdom i Usbekistan

DEL:

Udgivet

on

Forskere ved Center for Økonomisk Forskning og Reformer vil gennemføre en undersøgelse blandt befolkningen i alle regioner i landet for at bestemme indekset, som vil afsløre karakteristikaene ved multidimensionel fattigdom.

Center for Økonomisk Forskning og Reformer, i partnerskab med UNICEF, gennemfører en undersøgelse om "Methodology for Measuring Multidimensional Poverty in Uzbekistan". På baggrund af den udviklede metodik vil Familievelfærdsindekset blive introduceret i Usbekistan.

Den 29. december var Center for Økonomisk Forskning og Reformer vært for en rundbordssamtale om detaljerne i multidimensionel fattigdom i Usbekistan, som blev den næste fase af undersøgelsen.

Arrangementet blev overværet af medarbejdere fra relevante ministerier og afdelinger samt en international ekspert fra UNICEF Research Center (Innochenti) Gwyther Rees, som gav information om internationale erfaringer og bedste praksis i måling af multidimensionel fattigdom.

Det runde bord blev arrangeret af UNICEF-kontoret i Usbekistan med støtte fra UNICEFs regionale kontor for Østeuropa og Centralasien og UNICEFs forskningscenter (Innocenti).

Hovedmålet med rundbordsbordet er at diskutere et indledende projekt udviklet af eksperter fra Center for Økonomisk Forskning og Reformer for at bestemme målingerne af multidimensionel fattigdom under forholdene i Usbekistan. En undersøgelse vil blive gennemført over hele landet for at definere et indeks, der vil identificere karakteristika ved multidimensionel fattigdom. Eksperterne diskuterede metoden og spørgeskemaet for den kommende undersøgelse. Der er især fremsat en række underbyggede og vigtige forslag, under hensyntagen til disse forslag vil spørgeskemaet blive færdiggjort.

I slutningen af ​​maj 2021 blev for første gang i Usbekistan offentliggjort foreløbige skøn over befolkningens minimumsforbrug. Man forsøgte således at måle den monetære fattigdom i landet.

reklame

“It is well known that the term “poverty” does not have a universal definition. Each state maintains a national definition based on its own characteristics. For the same purpose, we discussed at today’s round table what multidimensional poverty is from the point of view of the specifics of Uzbekistan, and what dimensions should be included. International experience shows that it takes into account the availability of sufficient food, a home that meets certain standards, access to electricity, health care and education. Hvad det præcise minimumsniveau, hvad der skal være kvalitetsniveauet, vil blive fastlagt gennem landsdækkende høringer. For eksempel vil indførelsen af ​​en national fattigdomsindikator måle niveauet af velfærd for befolkningen i Usbekistan, hvilket afspejler de særlige forhold i deres livsstil”, sagde hr. Umid Aliyev, UNICEFs socialpolitiske rådgiver i Usbekistan.

Det er vigtigt at måle niveauet af fattigdom blandt børn, da omkring 33 % af befolkningen i Usbekistan er børn. For første gang i 2017 rejste præsidenten spørgsmålet om fattigdom. Siden da har Center for Økonomisk Forskning og Reformer gennemført en række undersøgelser om fattigdomsmåling.

“Why is it important to measure poverty? Today, according to the World Bank, about 9.2% of the world’s population, or 689 million people, live in extreme poverty on less than US $ 1.90 a day. In 107 developing countries, there are now at least 1.3 billion people who live in multidimensional poverty (by the criterias of multidimensional poverty). That means that multidimensional poverty is measured not only by income, but also by many other indicators, such as living conditions, health, sanitation and infrastructure in the living space, and the level of security.

Child poverty is much more important than the determination of poverty for the adult population. Because a defect acquired at a young age negatively affects a person’s activities throughout his life. In particular, scientific studies have shown that poverty has a negative impact on human brain activity, and the level of mastery is relatively low among poor children. In addition, it has been proven that the level of income is relatively low throughout life, ”said Hasan Majidov, researcher at the Center for Economic Research and Reforms.

 Monetary and non-monetary methods are used to determine the poverty line. There are basically two tools for measuring non-monetary poverty, the first of which is UNICEF’s Multidimensional Overlapping Deprivation Analysis (MODA) method. Basically, this is a methodology for measuring poverty among children. The second is MPI (Multidimensional Poverty Index). One of our main goals in Uzbekistan today is to develop a methodology for measuring non-monetary multidimensional poverty among both adults and children, combining these two indicators. In  MODA methodology, age indicators are given separately, i.e. when conducting surveys, separate questions are formulated for the population from infant to 5 years old, from 5 to 17 years old and over 17 years old. MPI does not have this option. Therefore, measurements are being developed by combining the two methodologies.

Under rundbordskonferencen præsenterede Karomat Nurullayev resultaterne af en undersøgelse udført i Armenien, der måler multidimensionel ikke-monetær fattigdom ved hjælp af begge metoder.

Ved udviklingen af ​​indikatorer til spørgeskemaet foreslog deltagerne i rundbordssamtalen at udvikle dem separat for landlige og bymæssige dele af befolkningen såvel som for segmenter af befolkningen, der bor i bygninger med flere etager og gårdhaver. Hr. Ravshan Isamutdinov, ekspert ved Ministeriet for Mahalla og Familiestøtte, foreslog at udføre separate undersøgelser af køn (separat for kvinder og mænd). For det andet foreslog han at udvikle en indikator for tilgængeligheden af ​​talenter og færdigheder blandt befolkningen. Dette vil hjælpe med at reducere arbejdsløshed og fattigdom, sagde eksperten.

Da hvert land adskiller sig i sine egne forhold og særegenheder, ifølge eksperten, er manglen på ubegrænset internetadgang for husholdninger i mange udviklede lande også en af ​​indikatorerne for fattigdom, men brugen af ​​denne indikator i Usbekistan vil ikke hjælpe os med at bestemme det reelle niveau af fattigdom.

Seminaret forventes at danne grundlag for udvikling og implementering af en national metode til måling af multidimensionel fattigdom og beregning af Family Well-Being Index. Disse målinger vil give nyttige oplysninger til at identificere omfattende foranstaltninger til at reducere fattigdom og forbedre velfærden for familier i Usbekistan.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending