Følg os

Lov om digital service

Kommissionen rykker mod Meta på grund af mulige brud på Digital Services Act

DEL:

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har indledt en formel procedure for at vurdere, om Meta, udbyderen af ​​Facebook og Instagram, kan have overtrådt Digital Services Act (DSA). Kommissionens formand Ursula von der Leyen sagde, at "denne kommission har skabt midler til at beskytte europæiske borgere mod målrettet desinformation og manipulation fra tredjelande. Hvis vi har mistanke om en overtrædelse af reglerne, handler vi. Dette gælder til enhver tid, men især i tider med demokratiske valg. Store digitale platforme skal leve op til deres forpligtelser til at sætte ressourcer nok i dette og dagens beslutning viser, at vi mener det seriøst med compliance”.

De formodede overtrædelser dækker Metas politikker og praksis vedrørende vildledende annoncering og politisk indhold på dets tjenester. De vedrører også manglende tilgængelighed af et effektivt tredjeparts realtids-borgerdiskurs- og valgovervågningsværktøj forud for valget til Europa-Parlamentet på baggrund af Metas afskrivning af dets realtids-offentlige indsigtsværktøj CrowdTangle uden et tilstrækkeligt udskiftning.

Endvidere har Kommissionen mistanke om, at mekanismen til at markere ulovligt indhold på tjenesterne ("Notice-and-Action") samt brugerens klagemuligheder og interne klagemekanismer ikke er i overensstemmelse med kravene i loven om digitale tjenester, og at der er mangler i Metas levering af adgang til offentligt tilgængelige data til forskere. Indledningen af ​​proceduren er baseret på en foreløbig analyse af risikovurderingsrapporten sendt af Meta i september 2023, Metas svar på Kommissionens formelle anmodninger om oplysninger (d. ulovligt indhold og desinformation, dataadgangabonnement på ingen annoncer politik og generativ AI), offentligt tilgængelige rapporter og Kommissionens egen analyse.

"Hvis vi ikke kan være sikre på, at vi kan stole på indhold, som vi ser online, er der en risiko for, at vi ender med ikke at tro på noget som helst", sagde næstformand for den digitale tidsalder i Kommissionen, Margrethe Vestager. "Vedledende reklame er en risiko for vores onlinedebat og i sidste ende for vores rettigheder som både forbrugere og borgere. Vi har mistanke om, at Metas moderering er utilstrækkelig, at den mangler gennemsigtighed i annoncer og indholdsmoderering. Så i dag har vi indledt en sag mod Meta for at vurdere deres overholdelse af loven om digitale tjenester”.

Den nuværende sag vil fokusere på følgende områder:

  • Vildledende reklamer og desinformation. Kommissionen har mistanke om, at Meta ikke overholder DSA-forpligtelserne i forbindelse med håndtering af spredning af vildledende reklamer, desinformationskampagner og koordineret uægte adfærd i EU. Spredningen af ​​sådant indhold kan udgøre en risiko for borgerlig diskurs, valgprocesser og grundlæggende rettigheder samt forbrugerbeskyttelse.
  • Synlighed af politisk indhold. Kommissionen har mistanke om, at Metas politik knyttet til den 'politiske indholdstilgang', der degraderer politisk indhold i anbefalingssystemerne på Instagram og Facebook, herunder deres feeds, ikke er i overensstemmelse med DSA-forpligtelserne. Undersøgelsen vil fokusere på denne politiks forenelighed med gennemsigtigheds- og brugernes klageforpligtelser samt kravene til at vurdere og mindske risici for borgerlig diskurs og valgprocesser.
  • Manglende tilgængelighed af et effektivt tredjeparts realtids-borgerdiskurs- og valgovervågningsværktøj forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet og andre valg i forskellige medlemsstater. Meta er i færd med at udfase "CrowdTangle", et offentligt indsigtsværktøj, der muliggør valgovervågning i realtid af forskere, journalister og civilsamfundet, herunder gennem levende visuelle dashboards, uden en passende erstatning. Men som det afspejles i Kommissionens seneste Retningslinjer for udbydere af meget store onlineplatforme om systemiske risici for valgprocesser, i tider med valg bør adgangen til sådanne værktøjer i stedet udvides. Kommissionen har derfor mistanke om, at Meta under hensyntagen til Metas afskrivning og planlagte afbrydelse af CrowdTangle ikke har formået omhyggeligt at vurdere og tilstrækkeligt afbøde risici relateret til Facebooks og Instagrams virkninger på borgerlig diskurs og valgprocesser og andre systemiske risici. I betragtning af rækkevidden af ​​Metas platforme i EU (der tegner sig for over 250 millioner månedlige aktive brugere), og i kølvandet på det europæiske valg, der finder sted den 6.-9. juni 2024 og en række andre valg, der skal finde sted i forskellige medlemslande stater, kan en sådan forringelse resultere i skader på borgerlig diskurs og valgprocesser i forhold til fejl- og desinformationssporingsmuligheder, identifikation af vælgerindblanding og undertrykkelse og den overordnede realtidsgennemsigtighed, der gives til faktatjekkere, journalister og andre relevante valgmænd. interessenter. Kommissionen forbeholder sig sin vurdering af skadens art og overhængende forestående og forventer, at Meta vil samarbejde med Kommissionen ved hurtigst muligt at fremsende de nødvendige oplysninger til at udføre en sådan vurdering. Kommissionen forventer også, at Meta hurtigt vil tage alle nødvendige skridt for at sikre en effektiv offentlig kontrol i realtid af sin tjeneste ved at give tilstrækkelig adgang til forskere, journalister og valgembedsmænd til realtidsovervågningsværktøjer af indhold, der hostes på dens tjenester. Meta bedes også ved anmodning om oplysninger kommunikere inden for 5 arbejdsdage, hvilke afhjælpende foranstaltninger der er truffet med henblik herpå. Kommissionen har forbeholdt sig ret til at træffe foranstaltninger, hvis disse foranstaltninger anses for utilstrækkelige. 
  • Mekanismen til at markere ulovligt indhold. Kommissionen har mistanke om, at Metas meddelelses- og handlingsmekanisme, der gør det muligt for brugere at anmelde tilstedeværelsen af ​​ulovligt indhold på sine tjenester, ikke er i overensstemmelse med DSA-forpligtelserne. Dette omfatter mistanken om, at kravene, som giver denne mekanisme en nem adgang og brugervenlig, ikke er opfyldt. Samtidig har Kommissionen mistanke om, at Meta ikke har indført et effektivt internt klagebehandlingssystem til at indgive klager over trufne beslutninger om indholdsmoderering.

Hvis det er bevist, vil disse fejl udgøre overtrædelser af artikel 14(1), 16(1), 16(5), 16(6), 17(1), 20(1), 20(3), 24(5), 25(1), 34(1), 34(2), 35(1) og 40(12) i DSA. Kommissionen vil nu foretage en tilbundsgående undersøgelse som en prioritet. Indledningen af ​​en formel procedure foregriber ikke resultatet.

Den nuværende indledning af proceduren berører ikke enhver anden procedure, som Kommissionen måtte beslutte at indlede vedrørende enhver anden adfærd, der kan udgøre en overtrædelse i henhold til DSA.

reklame

"Den hurtige og udbredte formidling af meninger og information på sociale medier som Instagram og Facebook giver store muligheder", sagde kommissæren for det indre marked, Thierry Breton. »Men onlineplatforme er også sårbare over for spredning af desinformation og udenlandsk indblanding, især i tiden op til valg. Vi indleder en formel krænkelsessag mod Meta, fordi vi har mistanke om, at de overtræder DSA-forpligtelserne vedrørende vildledende annoncering og politisk indhold og undlader at forsyne forskere, journalister og valginteressenter med realtidsovervågningsværktøjer og effektive mekanismer til at markere ulovligt indhold ”.

Efter den formelle indledning af proceduren vil Kommissionen fortsætte med at indsamle bevismateriale, f.eks. ved at sende yderligere anmodninger om oplysninger, gennemføre interviews eller inspektioner.

Indledningen af ​​den formelle procedure giver Kommissionen beføjelse til at tage yderligere håndhævelsesforanstaltninger, såsom foreløbige foranstaltninger og afgørelser om manglende overholdelse. Kommissionen har også beføjelse til at acceptere tilsagn fra Meta om at afhjælpe de problemer, der er rejst under proceduren. DSA fastsætter ingen juridisk frist for at bringe den formelle sag til ophør. Varigheden af ​​en tilbundsgående undersøgelse afhænger af flere faktorer, herunder sagens kompleksitet, i hvilket omfang den pågældende virksomhed samarbejder med Kommissionen og udøvelsen af ​​retten til forsvar.

Facebook og Instagram var udpeget som meget store onlineplatforme (VLOPs) den 25. april 2023 under EU's Digital Services Act, da de begge har mere end 45 millioner månedlige aktive brugere i EU. Som VLOP'ere skulle Facebook og Instagram fire måneder efter deres udpegelse, altså i slutningen af ​​august 2023, begynde at overholde en række forpligtelser i DSA.

Siden 17. februar er lov om digitale tjenester gælder til alle online-formidlere i EU.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending