Slut med os

Miljø

Spildevand fra byer: Kommissionen beslutter at henvise SLOVENIEN til EU-Domstolen vedrørende spildevandsbehandling

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at henvise Slovenien til EF-Domstolen for manglende overholdelse af kravene i direktivet om rensning af byspildevand (direktiv 91 / 271 / EØF). Direktivet pålægger medlemsstaterne at sikre, at byområder (byer, byer, bosættelser) korrekt indsamler og behandler deres spildevand og dermed eliminerer eller reducerer alle deres uønskede virkninger.

European Green Deal styrer EU mod en nul forureningsambition. Fuld implementering af de standarder, der er nedfældet i EU-lovgivningen, er vigtig for effektivt at beskytte menneskers sundhed og beskytte det naturlige miljø.

Slovenien burde have været fuldt ud i overensstemmelse med kravene i direktivet om rensning af byspildevand siden 2016 i henhold til sine aftaler i henhold til tiltrædelsestraktaten. Fire byområder med en befolkning på over 10 (Ljubljana, Trbovlje, Kočevje og Loka) overholder dog ikke sådanne krav, fordi byspildevand, der kommer ind i opsamlingssystemer, ikke er underlagt det passende behandlingsniveau, før det tømmes.

Derudover opfylder byområderne Kočevje, Trbovlje og Loka ikke yderligere krav i direktivet vedrørende følsomme områder, da byspildevand, der kommer ind i opsamlingssystemer, ikke er underlagt en strengere behandling, før det udledes i disse områder.

Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til de slovenske myndigheder i februar 2017 efterfulgt af en begrundet udtalelse i 2019. Selv om de slovenske myndigheder har delt overvågningsdata, der har til formål at vise overholdelse af kravene i direktivet, er manglerne og hullerne deri identificeret, der fører til Kommissionen til at konkludere, at myndighederne ikke har bevist, at de ovennævnte byområder overholdes.

Derfor henviser Kommissionen Slovenien til Den Europæiske Unions Domstol.

Baggrund

Direktivet om rensning af byspildevand pålægger medlemsstaterne at sikre, at deres byer og bygder indsamler og behandler spildevand korrekt. Ubehandlet spildevand kan være forurenet med skadelige kemikalier, bakterier og vira og udgør således en risiko for menneskers sundhed. Det indeholder også næringsstoffer som nitrogen og fosfor, som kan skade ferskvand og havmiljøet ved at fremme overdreven vækst af alger, der kvæler andet liv, en proces kendt som eutrofiering.

Kommissionen offentliggjorde i september 2020 10. rapport om gennemførelsen af ​​direktivet der viste en samlet forbedring i indsamling og behandling af spildevand i Europas byer, men pegede på forskellige succesniveauer mellem medlemslandene.

Mere information

Direktiv om rensning af byspildevand - Oversigt

EU-overtrædelsesprocedure

EU

Samler kræfter for at beskytte biodiversitet verden over: Kommissionen handler for at engagere flere tilhængere

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

I anledning af World Wildlife Day (3. marts) gentager Kommissionen sin opfordring til alle verdensinstitutioner til at hæve deres stemme for at opbygge momentum for naturen og hjælpe med at overbevise flere regeringer om at være ambitiøse på det afgørende femtende møde i konferencen for Parter i Konventionen om den biologiske mangfoldighed (CoP 15) senere på året. Præcis et år siden Kommissionen lancerede sin globale koalition 'United for Biodiversity', mere end 200 institutioner over hele verden - nationalparker, forskningscentre og universiteter, videnskabs- og naturhistoriske museer, akvarier, botaniske haver og zoologiske haver - har allerede slået sig sammen for at tackle biodiversitetskrisen. Kommissionen har også tilsluttet sig regeringerne Høj ambitionskoalition (HAC) for natur og mennesker, der blev lanceret på One Planet-topmødet i januar i år og støttede aktivt målet om at bevare mindst 30% af land og hav inden 2030.

Den europæiske direktørs vicepræsident Frans Timmermans sagde: ”Menneskeheden ødelægger naturen i en hidtil uset hastighed, og vi risikerer at miste næsten 1 million arter. Dette er en direkte trussel mod vores eget helbred og velbefindende, da vi er fuldt afhængige af planetens rige liv. Vi skal hurtigst muligt genoprette balancen i vores forhold til naturen og vende tab af biodiversitet. Handling starter med bevidsthed, og det arbejde, der udføres via koalitioner som 'United for Biodiversity' er afgørende for at hjælpe med at sætte vores naturlige miljø på vej til bedring. ”

Miljø-, ocean- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius sagde: ”På dette års verdensdyrelivsdag, og da vi fejrer første årsdagen for lanceringen af ​​den globale koalition 'United for Biodiversity', fremhæver vi også, hvor meget vi står til at tabe i en verden uden natur. Dette er grunden til, at vi handler med alle midler for at bringe flere partnere på verdensplan om bord og opfordrer nationer til at slutte sig til koalitionen med den høje ambition, når vi kommer tættere på det afgørende CoP 15. ”

Med deres samlinger, uddannelses- og bevarelsesprogrammer udgør institutionerne en del af global koalition er vigtige ambassadører for at øge offentlighedens bevidsthed om de dramatiske virkninger af den nuværende biodiversitetskrise. Flere oplysninger findes i pressemeddelelse og den fulde liste over organisationer i Global Coalition er : Gå hertil, log ind ved hjælp af den e-mail du bruger til EyeOnWater og klik på “Tilføj et nyt billede”. Følg vejledningen til at uploade, vælge eller tage et nyt billede..

Continue Reading

Danmark

Kommissionen godkender dansk støtte til Thor havmølleparkprojekt

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i henhold til EU-reglerne for statsstøtte godkendt dansk støtte til Thor havmølleparkprojektet, som vil være placeret i den danske del af Nordsøen. Foranstaltningen vil hjælpe Danmark med at øge sin andel af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder og reducere CO₂-emissioner i tråd med European Green Dealuden unødigt at fordreje konkurrencen i det indre marked.

Koncerndirektør Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: ”Denne danske foranstaltning er et meget godt eksempel på, hvordan medlemslandene kan give virksomhederne incitamenter til at deltage og investere i grønne energiprojekter i tråd med EU's statsstøtteregler . Thor havvindmølleparkprojektet vil bidrage til at nå EU's ambitiøse energi- og klimamål, der er beskrevet i Green Deal uden unødigt at fordreje konkurrencen i det indre marked. ”

Danmark meddelte Kommissionen en støtteforanstaltning med et samlet maksimalt budget på 6.5 mia. Kr. (Ca. 870 mio. €) til støtte for design, konstruktion og drift af det nye Thor havmølleparkprojekt. Projektet, der vil have en offshore vindkapacitet på mindst 800 Megawatt (MW) til maksimalt 1000 MW, vil omfatte selve vindmølleparken, offshore-understationen og netforbindelsen fra offshore-understationen til tilslutningspunktet i den første landstation.

Støtten tildeles gennem et konkurrencedygtigt tilbud og har form af en tovejs-kontrakt-for-forskel-præmie med en varighed på 20 år. Præmien betales oven på markedsprisen for den producerede elektricitet.

Kommissionen vurderede foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler, især 2014 retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi.

Kommissionen fandt, at støtten er nødvendig og har en tilskyndelseseffekt, da Thor-offshore-vindprojektet ikke ville finde sted i fravær af offentlig støtte. Desuden er støtten proportional og begrænset til det nødvendige minimum, da støtteniveauet vil blive fastsat gennem en konkurrencedygtig auktion. Endelig fandt Kommissionen, at de positive virkninger af foranstaltningen, især de positive miljøeffekter, opvejer eventuelle mulige negative virkninger med hensyn til konkurrencefordrejning, især da udvælgelsen af ​​modtageren og tildelingen af ​​støtten vil blive gennemført ud gennem en konkurrencedygtig udbudsproces.

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at foranstaltningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, da den vil fremme udviklingen af ​​vedvarende energiproduktion fra offshore vindteknologier i Danmark og reducere drivhusgasemissioner i tråd med European Green Deal, og uden unødigt at fordreje konkurrencen.

Baggrund

Kommissionens 2014 Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi tillade medlemslande at støtte projekter som Thor Offshore Wind Farm. Disse regler sigter mod at hjælpe medlemslandene med at nå EU's ambitiøse energi- og klimamål til de mindst mulige omkostninger for skatteydere og uden unødig fordrejning af konkurrencen i det indre marked.

Vedvarende direktiv Energi etablerede et EU-dækkende bindende mål for vedvarende energi på 32% inden 2030. Projektet bidrager til at nå dette mål.

Den nylige EU's offshore-strategi identificerer vigtigheden af ​​havvind som en del af Green Deal.

Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnumrene SA.57858 i statsstøtte register om Kommissionens Konkurrence hjemmeside, når der er blevet løst nogen fortrolighedsproblemer. Nye publikationer af statsstøttebeslutninger på internettet og i De Europæiske Fællesskabers Tidende er opført i State Aid Weekly e-News.

Continue Reading

EU

Kommissionen og FN's miljøprogram er enige om at styrke samarbejdet om at tackle kriserne i klima, biodiversitet og forurening

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Europa-Kommissionen repræsenteret af miljø-, ocean- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius og FNs miljøprogram (UNEP) repræsenteret af sin administrerende direktør Inger Andersen blev enige om at styrke samarbejdet mellem de to institutioner for perioden 2021-2025. Et stærkere fokus på fremme af cirkulær økonomi, beskyttelse af biodiversitet og bekæmpelse af forurening er kernen i den nye aftale om større samarbejde. Kommissær Sinkevičius sagde: ”Jeg glæder mig over denne nye fase af samarbejdet med FNs miljøprogram, der vil hjælpe os med at gennemføre den europæiske grønne aftale og nå målene for bæredygtig udvikling, men også til at danne en stærk alliance forud for vigtige topmøder, som er at finde sted senere på året. ”

På en virtuel session, kommissær Sinkevičius og administrerende direktør Andersen underskrev et nyt bilag til et eksisterende allerede siden 2014 Memorandum of Understanding (MoU). Underskrivelsen af ​​dette dokument er meget rettidig. Det finder sted efter det femte FN-miljøforsamlingsmøde i sidste uge og lanceringen af ​​den globale alliance om cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet (GACERE), mens det globale samfund søger at reagere på COVID-19-pandemien og det presserende klima, ressource og biodiversitet nødsituationer. Partnerne understregede behovet for at mobilisere alle samfundsområder for at opnå en grøn-digital overgang mod en bæredygtig fremtid. Flere oplysninger findes i pressemeddelelse.

Continue Reading

Twitter

Facebook

trending