Følg os

EU

Europæisk patientrettighedsdag: Ti fordele, som EU giver patienterne

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

7e5a851a7ddb3952e9d5004babec-grandeEt højt niveau af sundhedsbeskyttelse retten til at drage fordel af medicinsk behandling adgang til sundhedspleje - forebyggende, diagnostisk og helbredende behandling uanset økonomiske midler, køn eller nationalitet.

Disse principper er nedfældet i Den Europæiske Unions traktat1 og dets charter om grundlæggende rettigheder2 og EU-institutionerne er bundet af dem i deres handlinger. På Den europæiske patientrettighedsdag, lad os se på nogle af fordelene ved at være patient i EU. Som EU-borger kan du forvente:

1) At modtage sundhedspleje, når du besøger et andet EU-land

reklame

Hvis du uventet bliver syg under en rejse til et andet EU-land og har brug for at besøge en læge, er det ikke nødvendigt at afskære dit besøg for at vende hjem til behandling. Tag din Europæiske sygesikringskort med dig til en lokal læge.

2) Refunderes for sundhedspleje, der søges i et andet EU-land

Skulle du beslutte at modtage medicinsk behandling i et andet EU-land under visse omstændigheder kan du få det refunderet derhjemme og normalt op til det beløb, du får refusion i dit hjemland for den samme behandling. I nogle tilfælde kan dit hjemland kræve, at du søger forudgående tilladelse, inden du rejser til behandling.

reklame

3) At modtage information om sikkerheds- og kvalitetsstandarder i EU-lande

Et nationalt kontaktpunkt i hver medlemsstat skal give patienter oplysninger om deres rettigheder til sundhedspleje i hele Europa. Adgang til information om kvaliteten og sikkerheden ved pleje giver dig mulighed for at træffe informerede beslutninger.

Disse kontaktpunkter kan også give information om de europæiske referencenetværk, hvor du kan modtage højt specialiseret sundhedspleje i tilfælde af komplekse, lave prævalenser eller sjældne tilstande.

4) Skal behandles af kvalificeret sundhedspersonale

Patienter har garantien for, at uanset om de modtager lægehjælp i deres hjemland eller et andet EU-land, vil de blive behandlet af sundhedspersonale - det være sig læger, tandlæger, sygeplejersker, jordemødre eller farmaceuter, der har mødt EU-dækkende minimumskrav.

Patienter vil efter anmodning modtage information fra deres nationale kontaktpunkt om en sundhedsudbyders ret til praksis.

5) For at få en kopi af dine medicinske journaler

Når du bliver behandlet, skal din sundhedsudbyder oprette en medicinsk journal over den behandlede behandling. Som patient har du ret til en kopi af denne journal for at sikre kontinuitet i behandlingen og blive behandlet af en læge efter eget valg, også hvis du fortsætter behandlingen i en anden medlemsstat.

6) At få din recept anerkendt i alle EU-lande

Kommissionen har fastlagt regler om gensidig anerkendelse af recepter mellem medlemsstater og om en minimumsliste over elementer, der skal medtages i en grænseoverskridende recept.

Når du rejser til et andet EU-land som patient, er det betryggende at vide, at din recept kan genkendes på din destination. For at undgå forsinkelser, afbrydelser i behandlingen og ekstra omkostninger skal du bede din sundhedspersonale om en grænseoverskridende recept før du går.

7) Skal behandles med sikre og effektive lægemidler

Lægemidler skal godkendes af medlemsstaterne eller Europa-Kommissionen, før de kan markedsføres i EU. Dette sikrer, at patienter behandles med medicin, der overholder strenge standarder for kvalitet, sikkerhed og virkning.

Når et lægemiddel er godkendt i Unionen og markedsført, dets sikkerhed overvåges i hele dets levetid for at sikre, at der i tilfælde af bivirkninger træffes passende handling hurtigt inklusive yderligere advarsler, begrænsninger i brugen eller endda tilbagetrækning af produktet.

8) At kunne rapportere mistænkte bivirkninger af medicin

Som patient har du ret til at indberette eventuelle bivirkninger af medicin, du tager direkte til dine nationale myndigheder. Du kan også gøre det gennem din læge, apotek, sygeplejerske eller anden sundhedspersonale.

Lægemidler, for hvilke yderligere overvågning anses for nødvendige, har en sort omvendt trekant i indlægssedlen sammen med oplysninger om, hvordan mistænkte bivirkninger rapporteres gennem det nationale rapporteringssystem.

9) Skal behandles med sikkert medicinsk udstyr

EU regler om medicinsk udstyr, alt fra enkle bandager til de mest sofistikerede livsstøttende maskiner, sigter mod at sikre et højt niveau af patientsikkerhed og hurtig adgang til innovative teknologier.

10) At drage fordel af fælles høje kvalitetsstandarder for blod, organer, væv og celler

For at garantere kvalitet og patientsikkerhed har EU udviklet fælles regler, der gælder i hele EU for at sikre, at alt doneret humant materiale er sikkert og omhyggeligt screenet for at forhindre overførsel af sygdomme, f.eks. HIV eller hepatitis.

Derudover EU-midler projekter og aktioner, der understøtter nationale myndigheder i uddannelse af deres inspektører, forbedring af deres årvågenhedssystemer samt tilrettelæggelse af og adgang til nationale transfusion- og transplantationstjenester.

For mere information, klik her.

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending