Følg os

Landbrug

GMO: Kommissionen anmoder Rådet til at enes om forslag om at yde medlemsstaterne mere subsidiaritet på dyrkning

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

0 ,, 17053629_303,00Den 26. september 2013 afsagde Den Europæiske Unions Ret en dom, hvori den konkluderede, at Kommissionen undlod at reagere på en anmodning om GMO-dyrkning, som var blevet indgivet for tolv år siden i 2001.

I overensstemmelse med denne afgørelse handlede Kommissionen den 6. november ved at henvise dyrkningsanmodningen til Ministerrådet. Det er nu op til ministrene at tage stilling til denne anmodning med kvalificeret flertal. Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur havde allerede afgivet en positiv udtalelse om denne anmodning i 2005, 2006, 2008, 2011 og 2012, i alle seks positive udtalelser.

Denne anmodning fra 2001 falder ind under den "gamle" komitologiprocedure før Lissabon, hvilket betyder, at hvis Rådet ikke er i stand til at skaffe et kvalificeret flertal, hverken for eller imod godkendelsen, så er Kommissionen ved lov forpligtet til at give godkendelsen.

Parallelt hermed har Kommissionen anmodet om en ny debat i Ministerrådet af sit såkaldte "dyrkningsforslag", som Europa-Parlamentet allerede har vedtaget sin udtalelse om, som vil give medlemslandene mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af GMO'er på deres område pr. andre grunde end dem, der vedrører risici for sundhed og miljø.

Sundhedskommissær Tonio Borg sagde: "Med pligt til at efterkomme Domstolens afgørelse har Kommissionen i dag besluttet at sende et udkast til beslutning om godkendelse af majs 1507 til Rådet: i de kommende måneder vil ministrene blive opfordret til at tage en holdning til denne godkendelsesanmodning".

Kommissær Borg fortsatte: "Domstolens afgørelse om majs 1507 bekræfter, at det haster med at forene strenge og forudsigelige europæiske godkendelsesregler for GMO-dyrkning, med rimelig hensyntagen til nationale sammenhænge. For tre år siden fremsatte Kommissionen et forslag, der blev bredt støttet af både parlamentet og Rådet, for at give en løsning på det nuværende dødvande i godkendelsesprocessen. Jeg opfordrer derfor indtrængende medlemslandene til at engagere sig og støtte Kommissionens forslag, så formandskabet og Rådet kan danne et kompromis, der gør det muligt for dyrkningsforslaget at komme videre."

Næste skridt

reklame

Kommissionen har anmodet om en drøftelse med medlemslandene under Miljørådet, som mødes den 13. december 2013.

Baggrund

Den genetisk modificerede majs 1507 (Bt-majs) blev udviklet til at give resistens over for specifikke skadelige møllarver for majs såsom den europæiske majsborer. Det er i øjeblikket godkendt i EU til fødevare- og foderbrug, men ikke til dyrkning. I 2001 indsendte virksomheden Pioneer en ansøgning om godkendelse af majs 1507 til dyrkning i henhold til direktivet (2001/18/EF) om udsætning af GMO'er i miljøet.

I 2007 indledte Pioneer et første passivitetssøgsmål ved Den Europæiske Unions Ret mod Kommissionen for ikke at have forelagt en afgørelse om godkendelse af majsen til afstemning for forskriftsudvalget. Denne sag blev afsluttet af Retten efter Kommissionens forslag til forskriftsudvalget fra februar 2009 om et udkast til godkendelsesafgørelse. Udvalget undlod dog at afgive udtalelse. I 2010 indledte Pioneer et andet passivitetssøgsmål (sag T-164/10) mod Kommissionen for ikke at have forelagt Rådet et forslag til godkendelsesafgørelse efter manglende udtalelse fra forskriftsudvalget. med den til enhver tid gældende komitologiprocedure1.

Den 26. september 2013 afsagde Retten dom i forbindelse med sag T-164/10 om, at Kommissionen undlod at handle i henhold til direktiv 2001/18/EF ved ikke at forelægge Rådet et forslag i henhold til komitologiens artikel 5, stk. Beslutning 4/1999/EF.

Derfor forelægger Kommissionen nu i overensstemmelse med artikel 266 i TEUF og Domstolens afgørelse et forslag til en godkendelsesafgørelse om majs 1507 for Rådet. For at sikre et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau er beslutningen om godkendelse blevet ændret en smule for at inkludere anbefalinger fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i 2011 og 2012 med hensyn til betingelserne for godkendelse og miljøovervågning af majs 1507.

Dyrkningsforslaget

Som svar på en langvarig anmodning fra flere medlemslande offentliggjorde Kommissionen i juli 2010 et forslag til forordning om revision af direktiv 2001/18/EF for at give medlemsstaterne et retsgrundlag for at træffe beslutning om GMO-dyrkning på andre grunde end dem, der er baseret på en videnskabelig vurdering af sundheds- og miljørisici udført på europæisk plan. Takket være denne ændring vil medlemsstaterne være i stand til at begrænse eller forbyde GMO-dyrkning i en del af eller hele deres område uden at gøre brug af beskyttelsesklausuler, som indtil nu ikke er blevet støttet af EFSA.

Europa-Parlamentet vedtog en førstebehandlingsudtalelse om forslaget i juli 2011. I Rådet kunne der trods indsats fra på hinanden følgende formandskaber, og især det danske formandskab i 2012, ikke opnås enighed på grund af et mindretal af medlemslandes blokerende stilling . Kommissionen har fortsat sine bestræbelser på at imødekomme disse blokerende medlemslandes bekymringer, samtidig med at den har opnået støtte fra det store flertal af medlemslande til fordel for forslaget.

For mere information, klik her.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending