Følg os

Databeskyttelse

"Vigtigt og velkomment skridt" taget mod stærkere og mere effektiv databeskyttelse i Europa

DEL:

Udgivet

on

musens verdenDen Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) har glædet sig over resultatet af afstemningen den 21. oktober i Det Europæiske Parlamentariske Udvalg om Borgernes Rettigheder, Retlige og Indre Anliggender (LIBE) om databeskyttelsesreformpakken.

Peter Hustinx, EDPS, siger: "Afstemningen i LIBE-udvalget er et vigtigt skridt hen imod stærkere og mere effektiv databeskyttelse i Europa. Vi roser Europa-Parlamentet for at tage dets ansvar direkte i øjnene i denne vigtige, men komplekse lovgivning. Vi er udmærket klar over meningsforskellene om det, og den tekst, der i sidste ende blev stemt om i LIBE-udvalget, måtte nødvendigvis være et kompromis. Ikke desto mindre er resultatet et positivt skridt for yderligere fremskridt. Det er vigtigt, at den europæiske Unionen handler hurtigt, så der opnås politisk enighed inden valget til Europa-Parlamentet. Vi forventer nu, at Rådet fastholder fremdriften med lige stor kraft og målrettethed."

Det nuværende mål er at vedtage pakken inden valget til Europa-Parlamentet i foråret 2014, og EDPS opfordrer indtrængende lovgiveren til at vedtage pakken så hurtigt som muligt, da et nyt parlament kan betyde, at behandlingen af ​​forslagene skal begynde forfra.

Betydningen af ​​disse forslag er blevet mere tydelig for enkeltpersoner over hele Europa siden Edward Snowdens afsløringer. Nu mere end nogensinde er det klart, at vi står over for en eksistentiel udfordring af vores grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Enkeltpersoner bør være i stand til at stole på myndigheder og regeringer, og når de er vedtaget, vil disse forslag give borgerne bedre håndhævede rettigheder til privatliv og databeskyttelse: Borgerne bør forvente at få klar information om, hvordan deres personlige oplysninger vil blive brugt af virksomheder. De vil også have ret til at bede virksomheder om at slette deres data, medmindre en sådan anmodning strider mod ytrings- og pressefriheden.

For industrien vil one-stop-shop-tilgangen - gennem udnævnelse af en ledende myndighed til at overvåge deres aktiviteter på tværs af alle medlemslande - bidrage til at sikre sammenhæng og fremskynde processen i sager om klager.

Baggrundsoplysninger

Privatliv og databeskyttelse er grundlæggende rettigheder i EU. Under Databeskyttelse Forordning (EF) nr. 45/2001, er en af ​​EDPS's opgaver at rådgive Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet om forslag til ny lovgivning og en lang række andre spørgsmål, der har indvirkning på databeskyttelse. Desuden er EU-institutioner og -organer, der behandler personoplysninger, der udgør specifikke risici for enkeltpersoners rettigheder og friheder ("registrerede"), underlagt forudgående kontrol af EDPS. Hvis den anmeldte behandling efter EDPS' opfattelse kan indebære en overtrædelse af en bestemmelse i forordningen, skal han fremsætte forslag til at undgå en sådan overtrædelse.

reklame

EU's databeskyttelsesreformpakke: Den 25. januar 2012 vedtog Europa-Kommissionen sin reformpakke, der omfatter to lovforslag: en generel forordning om databeskyttelse (direkte gældende i alle medlemsstater) og et specifikt direktiv (som skal gennemføres i national lovgivning) om databeskyttelse på politi- og retsområdet. Ud over hans udtalelse af 7. marts 2012, hvor han uddybede sin holdning til begge forslag, sendte EDPS yderligere kommentarer den 15. marts 2013. De to forslag er blevet drøftet indgående i Europa-Parlamentet og Rådet. Vi har fortsat haft regelmæssig kontakt med de relevante tjenester i de tre vigtigste institutioner gennem hele denne proces, enten efter vores kommentarer eller udtalelser til Europa-Kommissionen eller i drøftelser og forhandlinger i Europa-Parlamentet og Rådet.

Personlige oplysninger eller data: enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk (levende) person. Eksempler omfatter navne, fødselsdatoer, fotografier, e-mailadresser og telefonnumre. Andre detaljer såsom helbredsdata, data brugt til evalueringsformål og trafikdata om brugen af ​​telefon, e-mail eller internet betragtes også som personlige data.

Privatliv: et individs ret til at blive efterladt alene og have kontrol over oplysninger om sig selv. Retten til privatlivets fred eller privatlivet er nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder (artikel 12), den europæiske menneskerettighedskonvention (artikel 8) og det europæiske charter om grundlæggende rettigheder (artikel 7). Chartret indeholder også en eksplicit ret til beskyttelse af personoplysninger (artikel 8).

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS) er en uafhængig tilsynsmyndighed, der har til opgave at beskytte personoplysninger og privatlivets fred og fremme god praksis i EU's institutioner og organer. Det gør han ved at:

  • Overvågning af EU-administrationens behandling af personoplysninger;
  • rådgivning om politikker og lovgivning, der påvirker privatlivets fred, og;
  • samarbejde med lignende myndigheder for at sikre ensartet databeskyttelse.

For mere information om EU's databeskyttelsesreform, klik her.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending