Slut med os

coronavirus

#EBA - Tilsynsførende siger, at EU-banksektoren gik ind i krisen med solide kapitalpositioner og forbedret aktivkvalitet

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) offentliggjorde i dag (9. juni) den syvende EU-dækkende gennemsigtighedsøvelse. Denne yderligere videregivelse af data kommer som et svar på udbruddet af COVID-19 og giver markedsdeltagere data på bankniveau pr. 31. december 2019 inden krisens start. Dataene bekræfter, at EU-banksektoren gik ind i krisen med solide kapitalpositioner og forbedret aktivkvalitet, men viser også den betydelige spredning på tværs af banker.

CET1-forhold

NPL-forhold

Udnyttelsesgrad

(overgangsperiode)

(fuldt lastet)

(fuldt indfaset)

25. pkt

13.9 %

13.4 %

1.2 %

4.9 %

Vægtet gennemsnit

15.1 %

14.8 %

2.7 %

5.5 %

75. pkt

18.5 %

18.4 %

4.3 %

8.4 %

Kommenterer offentliggørelsen af ​​resultaterne, formand for EBA, Jose Manuel Campa (afbilledet) sagde: “EBA finder, at levering af markedsdeltagere med kontinuerlig information om bankers eksponeringer og aktivkvalitet er afgørende, især i øjeblikke med øget usikkerhed. Formidling af bankers data supplerer vores løbende overvågning af risici og sårbarheder i banksektoren og bidrager til at bevare den finansielle stabilitet i det indre marked. ”

I forbindelse med en hidtil uset sundhedskrise bekræfter EU-dækkende gennemsigtighedsdata, at banker gik ind i denne udfordrende periode i en stærkere position end i tidligere kriser i tråd med EBA's ''Tematisk note om den første indsigt i Covid-19-påvirkningerne'. Sammenlignet med den globale finanskrise i 2008-2009 har banker nu større kapital- og likviditetsbuffere.

EU-banker rapporterede om stigende kapitalprocent i 2019. Den EU-vejede gennemsnitlige CET1 fuldt belastede kapitalprocent var 14.8% pr. 4. kvartal 2019, ca. 40bps højere end 3. kvartal 2019. Tendensen blev understøttet af højere kapital, men også kontraherende risikoeksponeringsbeløb (REA ). Fra december 2019 rapporterede 75% af bankerne en fuldt belastet kapitalprocent på CET1 over 13.4%, og alle banker rapporterede en ratio over 11%, langt over de lovmæssige krav. Sammenlignet med forrige kvartal forblev interkvartilområdet stabilt.

EU-vægtede fuldt indfasede gearingsgrad var 5.5% pr. December 2019. Gearingsgraden steg med 30 bps i forhold til det foregående kvartal drevet af stigende kapital og faldende engagementer. Den laveste rapporterede gearingsgrad var 4.7% på landsplan og 1.6% på bankniveau.

EU-bankernes aktivkvalitet har været i en forbedret tendens i de sidste par år. Fra 4. kvartal 2019 faldt det EU-vægtede gennemsnitlige NPL-forhold til 2.7%, 20 bps lavere end i 3. kvartal 2019. Kvartalet for 4. kvartal 2019 var det laveste, siden EBA indførte en harmoniseret definition af NPL'er i de europæiske lande. Spredning i NPL-forholdet på tværs af lande forblev bred, med få banker, der stadig rapporterede tocifrede nøgletal, skønt interkvartilområdet komprimeret med 80 bps i sidste kvartal til 3.1%.

  • EBA udsatte den EU-dækkende stresstestøvelse til 2021 for at give bankerne mulighed for at fokusere på og sikre kontinuitet i deres kerneaktiviteter, herunder support til deres kunder.
  • EBA har gennemført gennemsigtighedsøvelser på EU-niveau årligt siden 2011. Gennemsigtighedsøvelsen er en del af EBA's løbende bestræbelser på at fremme gennemsigtighed og markedsdisciplin på EU's finansielle marked og supplerer bankernes egne søjle 3-oplysninger som fastlagt i EU's kapitalkravsdirektiv (CRD). I modsætning til stresstest er gennemsigtighedsøvelser udelukkende afsløringsøvelser, hvor kun bank-for-bank-data offentliggøres, og der ikke anvendes chok på de faktiske data.
  • Forår 2020-gennemsigtighedsøvelsen dækker 127 banker fra 27 EØS-lande, og data offentliggøres på det højeste niveau af konsolidering pr. September 2019 og december 2019. Gennemsigtighedsøvelsen er fuldt ud afhængig af tilsynsrapporteringsdata.
  • Sammen med datasættet tilvejebringer EBA også et dokument, der fremhæver de vigtigste statistikker, der er afledt af datasættet, og en bred vifte af interaktive værktøjer, der giver brugerne mulighed for at sammenligne og visualisere data ved hjælp af kort på land- og bank-for-bank-niveau.

 

coronavirus

EMA starter rullende gennemgang af Sputnik V COVID-19 vaccinen

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

EMAs humanmedicinske udvalg (CHMP) har startet en rullende gennemgang af Sputnik V (Gam-COVID-Vac), en COVID-19 vaccineudviklet af Ruslands Gamaleya National Center for Epidemiology and Microbiology. EU-ansøger for dette lægemiddel er R-Pharm Germany GmbH.

 CHMPBeslutningen om at starte den rullende gennemgang er baseret på resultater fra laboratorieundersøgelser og kliniske studier hos voksne. Disse undersøgelser indikerer, at Sputnik V udløser produktionen af ​​antistoffer og immunceller, der er målrettet mod SARS-CoV-2 coronavirus og kan hjælpe med at beskytte mod COVID-19.

EMA vil evaluere data, når de bliver tilgængelige, for at afgøre, om fordelene opvejer risiciene. Den rullende gennemgang fortsætter, indtil der er tilstrækkelig dokumentation til rådighed til formel ansøgning om markedsføringstilladelse.

EMA vil vurdere Sputnik Vs overholdelse af de sædvanlige EU-standarder for effektivitet, sikkerhed og kvalitet. Selvom EMA ikke kan forudsige de overordnede tidslinjer, bør det tage kortere tid end normalt at evaluere en eventuel ansøgning på grund af det arbejde, der er udført under den løbende gennemgang.

EMA kommunikerer yderligere, når ansøgning om markedsføringstilladelse for vaccinen er indsendt.

Hvordan forventes vaccinen at fungere?

Sputnik V forventes at arbejde ved at forberede kroppen til at forsvare sig mod infektion med SARS-CoV-2-virus. Denne virus bruger proteiner på sin ydre overflade, kaldet spike-proteiner, til at komme ind i kroppens celler og forårsage COVID-19.

Sputnik V består af to forskellige vira, der tilhører adenovirusfamilien, Ad26 og Ad5. Disse adenovirus er blevet modificeret til at indeholde genet til fremstilling af SARS-CoV-2 spike-proteinet; de kan ikke reproducere sig i kroppen og forårsager ikke sygdom. De to adenovirus gives separat: Ad26 anvendes i den første dosis, og Ad5 bruges i den anden for at øge vaccineffekten.

Når den er givet, leverer vaccinen SARS-CoV-2 genet til celler i kroppen. Cellerne bruger genet til at producere spike-proteinet. Personens immunsystem vil behandle dette spidsprotein som fremmed og producere naturlige forsvar - antistoffer og T-celler - mod dette protein.

Hvis den vaccinerede person senere kommer i kontakt med SARS-CoV-2, vil immunsystemet genkende spidsproteinet på virussen og være parat til at angribe det: antistoffer og T-celler kan arbejde sammen for at dræbe virussen, forhindre dets indtrængen i kroppens celler og ødelægge inficerede celler og dermed hjælpe med at beskytte mod COVID-19.

Hvad er en rullende anmeldelse? En rullende gennemgang er et reguleringsværktøj, som EMA bruger til at fremskynde vurderingen af ​​et lovende lægemiddel under en folkesundhedsnødsituation. Normalt skal alle data om et lægemiddel eller en vaccines effektivitet, sikkerhed og kvalitet og alle krævede dokumenter være klar i starten af ​​evalueringen i en formel ansøgning om markedsføringstilladelse. I tilfælde af en løbende gennemgang er EMAs komité for humanmedicin (CHMP) gennemgår data, når de bliver tilgængelige fra igangværende undersøgelser. En gang CHMP beslutter, at der er tilstrækkelige data tilgængelige, kan virksomheden indgive en formel ansøgning. Ved at gennemgå dataene, når de bliver tilgængelige, CHMP kan komme til en udtalelse om godkendelsen af ​​lægemidlet hurtigere. Under den løbende gennemgang og i hele pandemien støttes EMA og dets videnskabelige komitéer af COVID-19 EMA-pandemisk taskforce (COVID-ETF). Denne gruppe samler eksperter fra hele Europæisk lægemiddelreguleringsnetværk at rådgive om udvikling, godkendelse og sikkerhedsovervågning af medicin og vacciner til COVID-19 og lette hurtig og koordineret lovgivningsmæssig handling.

Sputnik V består af to komponenter, der omfatter forskellige vira, der tilhører adenovirusfamilien, Ad26 og Ad5. Der er foretaget separate indlæg for hver komponent. 

Relateret indhold

Continue Reading

Afrika

Team Europe indgår partnerskab med Equity Bank for at støtte kenyansk forretning og landbrug midt i COVID-19

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Den Europæiske Union og Den Europæiske Investeringsbank, der arbejder sammen som Team Europe, yder 120 millioner euro (KES 15.8 mia.) Ny støtte til Equity Bank for at forbedre finansieringen til kenyanske virksomheder, der er mest påvirket af COVID-19-krisen.

Finansieringspakken vil understøtte adgang til finansiering på passende betingelser for kenyanske SMV'er, herunder i landbrugssektoren, gennem 100 mio. EUR lån fra Den Europæiske Investeringsbank til Equity Bank og 20 mio. EUR fra EU (EU) yder støtte. 

Ny teknisk bistand med støtte fra Den Europæiske Union vil yderligere styrke Equity Banks kapacitet til at vurdere, gennemføre og overvåge langsigtede investeringsprojekter inden for landbrugsværdikæder og videreudvikle levering af langsigtet finansiering til landbruget.

”Som en inkluderende regional finansiel institution styrker disse faciliteter Equity's position til yderligere at styrke styrken af ​​MSME'er, som er nøgleaktører i værdikæder og økosystemer i økonomien. Ved at sikre deres overlevelse og vækst vil MSME'er fortsat beskytte arbejdspladser, skabe flere arbejdspladser og støtte liv og levebrød i samfundet og tjene til at skabe modstandsdygtighed, når pandemien aftager, vacciner bliver tilgængelige i Kenya og markedsvækst vender tilbage. Vi værdsætter vores langsigtede partnerskab med EIB og EU, der har gået med os og vores kunder på vores vej til vedvarende menneskelig udvikling i mange år, herunder deres investering i skalering af Kilimo Biashara. Vi takker dem for at støtte vores bestræbelser på at styrke MSME'ers rolle for at stimulere økonomien tilbage til velstand og dermed støtte liv og levebrød gennem markedsvækst, ”sagde Equity Group Holdings Plc Koncernchef og sort Group Chief Executive Officer Dr. James Mwangi.

”Ny EIB og EU-støtte til førende kenyansk partner Equity Bank vil hjælpe iværksættere, små og små landbrugere i hele Kenya med at få adgang til finansiering og bedre modstå de økonomiske udfordringer og forretningsusikkerhed forårsaget af COVID-19. Dagens nye aftaler viser, at Team Europe og Kenya går sammen om at slå COVID-19 og hjælpe forretningen med at blomstre, ”sagde Thomas Östros, vicepræsident for Den Europæiske Investeringsbank.

”EU arbejder på at modernisere vores samarbejde med vores afrikanske partnere for at tackle de fælles udfordringer, der påvirker folks liv, især de unge. Vi ønsker at opbygge bedre sammen fra COVID-19-pandemien for at garantere et bæredygtigt, grønt og retfærdigt opsving. SMV-sektoren er en livline for beskæftigelse, herunder for de mest sårbare befolkninger og især i kritiske sektorer såsom landbrug. Aftaler som den, der blev underskrevet i dag for at støtte kenyanske SMV'er med henblik på at afbøde COVID-19's negative virkning og vil hjælpe os med at opnå dette, ”sagde International Partnerships Commissioner Jutta Urpilainen.

Kenya's National Treasury observerede en nedgangsvækst fra 6.1% til 2.5% i 2020, hvilket gør det til det værste år for landet i mere end et årti. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der opretholder den højeste andel af beskæftigelsen i regionen, er de mest sårbare med begrænset adgang til ekstern finansiering.  

Kenya – Team Europe COVID-19-responsadgang til finansiering og Kenya Agriculture Value Chain Facility-initiativer blev formelt underskrevet i Equity Bank HQ Nairobi ved en COVID-19-kompatibel begivenhed, der deltog af Den Europæiske Unions ambassadør i Kenya, EIB's regionale repræsentant i Østafrika og Kenyanske interessenter. EIB's næstformand Thomas Östros deltog eksternt.

Forbedring af landbrugets adgang til finansiering

Landbrug bidrager med ca. 51% til Kenyas BNP (26% direkte og yderligere 25% indirekte), 60% af beskæftigelsen og 65% af eksporten. Væksten inden for landbrugsbaseret økonomisk aktivitet er begrænset af begrænset langsigtet finansiering, der forsinker dens udvikling og modernisering.

At øge den private sektors adgang til langsigtet finansiering er afgørende for at frigøre udviklingspotentiale i alle sektorer, der er påvirket af COVID-19-pandemien, herunder landbrug og værdikæder i landbruget.

Forbedring af den økonomiske modstandsdygtighed i den kenyanske virksomhed i COVID-19

Det nye finansieringsinitiativ fra den private sektor, der blev afsløret i dag, vil styrke adgangen til finansiering for kenyanske SMV'er og øge forretningens modstandsdygtighed på et tidspunkt med global økonomisk afmatning og investeringsusikkerhed.

Derudover vil det nye samarbejde med Equity Bank stimulere investeringer, skabe anstændige job og bidrage til landets genopretningsindsats og bæredygtig udvikling.

Det program, der blev annonceret i dag, er en del af det større EU-svar på € 300 mio. På COVID-19-krisen i Kenya og målrettet EIB-støtte til økonomisk modstandsdygtighed i hele Afrika.

Andre partnerskaber med banker for at give adgang til finansiering kan være kommende.

Styrkelse af samarbejdet med førende kenyanske finansielle institutioner

Equity Bank er den største partner for EIB-støttet privat sektorstøtte i Kenya. 

I løbet af de sidste 10 år har EIB arbejdet med 17 kenyanske banker og finansielle institutioner for at øge adgangen til finansiering for iværksættere, små indehavere og forretningsudvidelse gennem målrettede kreditgrænser og finansieringsinitiativer.

Siden 1976 har Den Europæiske Investeringsbank ydet mere end 1.5 mia. Euro i finansiering til støtte for private og offentlige investeringer i hele Kenya.

Baggrundsoplysninger

EU og Kenya har et mangeårigt partnerskab. EU's samarbejde med Kenya beløber sig til 435 millioner euro for perioden 2014-2020, der dækker sektorerne jobskabelse og modstandsdygtighed, bæredygtig infrastruktur og styring. Landet støttes også af EU Emergency Trust Fund for Africa; med over € 58.3 mio. for 2015-2019.

Meddelelsen illustrerer forpligtelsen fra EU og dets medlemsstater, der er til stede i Kenya, til at støtte landets vigtigste mål, der er skitseret i 'Big 4-dagsordenen'. I 2018 blev den anden fase af den fælles programmeringsstrategi underskrevet, der søgte at øge produktionen, mad og ernæring, sikkerhed, overkommelige boliger og universel sundhedsdækning.

Team Europes samlede globale svar på COVID-19 ligger på næsten € 38.5 mia. Og kombinerer ressourcer fra EU, dets medlemsstater, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling. Omkring 8 mia. € af denne bistand er tildelt afrikanske lande. Programmet, der blev annonceret i dag, er en del af det større EU-svar på € 300 mio. På COVID-19-krisen i Kenya.

Mere information

EU-samarbejde med Kenya

Continue Reading

coronavirus

Kommissionen præsenterer en opdateret tilgang til finanspolitisk reaktion på koronaviruspandemi

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har vedtaget en meddelelse, der giver medlemsstaterne en bred vejledning om gennemførelsen af ​​finanspolitikken i den kommende periode. Det giver vejledende principper for korrekt design og kvalitet af skattemæssige foranstaltninger. Den beskriver Kommissionens overvejelser med hensyn til deaktivering eller fortsat aktivering af den generelle flugtklausul. Den giver også generelle indikationer om den samlede finanspolitik for den kommende periode, herunder konsekvenserne af genopretnings- og modstandsdygtighedsfaciliteten (RRF) for finanspolitikken.

Kommissionen er forpligtet til at sikre en koordineret og konsekvent politisk reaktion på den nuværende krise. Dette kræver troværdige finanspolitikker, der adresserer de kortsigtede konsekvenser af coronaviruspandemien og understøtter genopretningen, uden at den finanspolitiske bæredygtighed på mellemlang sigt bringes i fare. Denne meddelelse sigter mod at støtte disse mål.

Vejledning til koordinerede finanspolitikker

Koordineringen af ​​de nationale finanspolitikker er afgørende for at støtte det økonomiske opsving. Meddelelsen specificerer, at finanspolitikken skal forblive smidig og tilpasse sig den ændrede situation. Det advarer mod en for tidlig tilbagetrækning af finanspolitisk støtte, som bør opretholdes i år og næste år. Den bestemmer, at når sundhedsrisici er faldet, skal finanspolitiske foranstaltninger gradvist dreje mod mere målrettede og fremadrettede foranstaltninger, der fremmer en modstandsdygtig og bæredygtig genopretning, og at finanspolitikken bør tage hensyn til RRF's virkning. Endelig bør finanspolitikken tage højde for styrken af ​​overvejelserne om genopretning og finanspolitisk bæredygtighed.

Denne vejledning vil gøre det lettere for medlemsstaterne at forberede deres stabilitets- og konvergensprogrammer, som skal forelægges Kommissionen i april 2021. Vejledningen vil blive nærmere beskrevet i Kommissionens forårspakke om det europæiske semester.

Overvejelser for deaktivering eller fortsat aktivering af den generelle flugtklausul

Kommissionen foreslog, at den generelle flugtklausul aktiveres i marts 2020 som en del af sin strategi for at reagere hurtigt, kraftigt og på en koordineret måde på coronaviruspandemien. Det tillod medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at håndtere krisen i tilstrækkelig grad, samtidig med at de fraviger de budgetmæssige krav, der normalt ville gælde under den europæiske finanspolitiske ramme.

Meddelelsen beskriver Kommissionens overvejelser for, hvordan en fremtidig beslutning om deaktivering af klausulen eller dens fortsatte aktivering i 2022 skal træffes. Efter Kommissionens opfattelse bør beslutningen træffes efter en samlet vurdering af økonomiens tilstand baseret på kvantitative kriterier. Niveauet for økonomisk aktivitet i EU eller euroområdet sammenlignet med niveauerne før krisen (ultimo 2019) ville være det vigtigste kvantitative kriterium for Kommissionen til at foretage en samlet vurdering af deaktivering eller fortsat anvendelse af den generelle flugtklausul. Derfor vil de nuværende foreløbige indikationer foreslå at fortsætte med at anvende den generelle flugtbestemmelse i 2022 og deaktivere den fra 2023.

Efter en dialog mellem Rådet og Kommissionen vil Kommissionen vurdere deaktivering eller fortsat aktivering af den generelle flugtklausul på baggrund af forårsprognosen 2021, der offentliggøres i første halvdel af maj.

Landespecifikke situationer vil fortsat blive taget i betragtning efter deaktivering af den generelle flugtklausul. Hvis en medlemsstat ikke er kommet tilbage til niveauet for økonomisk aktivitet før krisen, vil alle fleksibiliteter inden for stabilitets- og vækstpagten blive udnyttet fuldt ud, især når de foreslår en finanspolitisk vejledning.

Udnyttelse af Recovery and Resilience Facility bedst muligt

Meddelelsen indeholder nogle generelle indikationer om medlemsstaternes finanspolitik i 2022 og på mellemlang sigt, herunder forbindelsen til RRF's midler. RRF vil spille en afgørende rolle i at hjælpe Europa med at komme sig efter den økonomiske og sociale indvirkning af pandemien og vil bidrage til at gøre EU's økonomier og samfund mere modstandsdygtige og sikre de grønne og digitale overgange.

RRF vil stille 312.5 mia.EUR til rådighed i tilskud og op til 360 mia.EUR til rådighed i lån til medlemsstaterne til støtte for gennemførelsen af ​​reformer og investeringer. Dette vil give en betydelig finanspuls og hjælpe med at mindske risikoen for afvigelser i euroområdet og EU.

Implementeringen af ​​Recovery and Resilience Facility vil også have vigtige konsekvenser for de nationale finanspolitikker. Udgifter finansieret med tilskud fra RRF vil give økonomien et væsentligt løft i de kommende år uden at øge de nationale underskud og gæld. Det vil også anspore medlemslandene til at forbedre vækstvenligheden i deres finanspolitikker. Offentlige investeringer finansieret af RRF-tilskud bør komme på toppen af ​​de eksisterende niveauer af offentlige investeringer. Kun hvis RRF finansierer yderligere produktive investeringer af høj kvalitet, vil det bidrage til genopretningen og løfte den potentielle vækst, især når det kombineres med strukturreformer i tråd med de landespecifikke anbefalinger.

Medlemsstaterne bør gøre bedst mulig brug af det unikke vindue af muligheder, som RRF giver til at støtte det økonomiske opsving, fremme højere potentiel vækst og forbedre deres underliggende finanspositioner på mellemlang til lang sigt.

Offentlig debat om den økonomiske styringsramme

Krisen som følge af coronaviruspandemien har understreget relevansen og betydningen af ​​mange af de udfordringer, som Kommissionen søgte at diskutere og tackle i den offentlige debat om rammen om økonomisk styring. En genstart af den offentlige høring om rammerne vil give Kommissionen mulighed for at reflektere over disse udfordringer og drage lærdom. Meddelelsen bekræfter, at Kommissionen agter at genoptage den offentlige debat om rammerne for økonomisk styring, når opsvinget finder sted.

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive vicepræsident Valdis Dombrovskis sagde: ”Der er håb i horisonten for EU-økonomien, men pandemien fortsætter med at skade folks levebrød og den bredere økonomi. For at dæmpe denne indvirkning og fremme en modstandsdygtig og bæredygtig genopretning er vores klare budskab, at finanspolitisk støtte skal fortsætte, så længe det er nødvendigt. Baseret på aktuelle indikationer vil den generelle flugtklausul forblive aktiv i 2022 og deaktiveres i 2023. Medlemsstaterne bør få mest muligt ud af genopretnings- og modstandsdygtighedsfaciliteten, da dette giver dem en enestående chance for at støtte deres økonomi uden at belaste de offentlige finanser. Rettidige, midlertidige og målrettede foranstaltninger giver mulighed for en jævn tilbagevenden til bæredygtige budgetter på mellemlang sigt. ”

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sagde: ”Vores beslutning i marts sidste år om at aktivere den generelle flugtklausul var en anerkendelse af alvoret i den udfoldende krise. Det var også en erklæring om vores vilje til at tage alle nødvendige skridt til at tackle pandemien og støtte job og virksomheder. Et år efter er kampen mod COVID-19 endnu ikke vundet, og vi skal sikre, at vi ikke gentager fejlene for et årti siden ved at trække støtten tilbage for tidligt. For 2022 er det klart, at finanspolitisk støtte stadig vil være nødvendig: bedre at fejle mod at gøre for meget snarere end for lidt. Samtidig bør finanspolitikken differentieres efter tempoet i hvert lands opsving og deres underliggende finanspolitiske situation. Afgørende for, at finansiering fra Next Generation EU begynder at strømme, bør regeringer sikre, at de nationale investeringsudgifter bevares og styrkes gennem EU-tilskud. "

Mere information

Spørgsmål og svar: Kommissionen præsenterer vejledning om finanspolitisk reaktion på koronaviruspandemi

Kommunikation: Et år siden udbruddet af COVID-19: finanspolitisk reaktion

Continue Reading

Twitter

Facebook

trending