Slut med os

coronavirus

#EBA - Tilsynsførende siger, at EU-banksektoren gik ind i krisen med solide kapitalpositioner og forbedret aktivkvalitet

Udgivet

on

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) offentliggjorde i dag (9. juni) den syvende EU-dækkende gennemsigtighedsøvelse. Denne yderligere videregivelse af data kommer som et svar på udbruddet af COVID-19 og giver markedsdeltagere data på bankniveau pr. 31. december 2019 inden krisens start. Dataene bekræfter, at EU-banksektoren gik ind i krisen med solide kapitalpositioner og forbedret aktivkvalitet, men viser også den betydelige spredning på tværs af banker.

CET1-forhold

NPL-forhold

Udnyttelsesgrad

(overgangsperiode)

(fuldt lastet)

(fuldt indfaset)

25. pkt

13.9 %

13.4 %

1.2 %

4.9 %

Vægtet gennemsnit

15.1 %

14.8 %

2.7 %

5.5 %

75. pkt

18.5 %

18.4 %

4.3 %

8.4 %

Kommenterer offentliggørelsen af ​​resultaterne, formand for EBA, Jose Manuel Campa (afbilledet) sagde: “EBA finder, at levering af markedsdeltagere med kontinuerlig information om bankers eksponeringer og aktivkvalitet er afgørende, især i øjeblikke med øget usikkerhed. Formidling af bankers data supplerer vores løbende overvågning af risici og sårbarheder i banksektoren og bidrager til at bevare den finansielle stabilitet i det indre marked. ”

I forbindelse med en hidtil uset sundhedskrise bekræfter EU-dækkende gennemsigtighedsdata, at banker gik ind i denne udfordrende periode i en stærkere position end i tidligere kriser i tråd med EBA's ''Tematisk note om den første indsigt i Covid-19-påvirkningerne'. Sammenlignet med den globale finanskrise i 2008-2009 har banker nu større kapital- og likviditetsbuffere.

EU-banker rapporterede om stigende kapitalprocent i 2019. Den EU-vejede gennemsnitlige CET1 fuldt belastede kapitalprocent var 14.8% pr. 4. kvartal 2019, ca. 40bps højere end 3. kvartal 2019. Tendensen blev understøttet af højere kapital, men også kontraherende risikoeksponeringsbeløb (REA ). Fra december 2019 rapporterede 75% af bankerne en fuldt belastet kapitalprocent på CET1 over 13.4%, og alle banker rapporterede en ratio over 11%, langt over de lovmæssige krav. Sammenlignet med forrige kvartal forblev interkvartilområdet stabilt.

EU-vægtede fuldt indfasede gearingsgrad var 5.5% pr. December 2019. Gearingsgraden steg med 30 bps i forhold til det foregående kvartal drevet af stigende kapital og faldende engagementer. Den laveste rapporterede gearingsgrad var 4.7% på landsplan og 1.6% på bankniveau.

EU-bankernes aktivkvalitet har været i en forbedret tendens i de sidste par år. Fra 4. kvartal 2019 faldt det EU-vægtede gennemsnitlige NPL-forhold til 2.7%, 20 bps lavere end i 3. kvartal 2019. Kvartalet for 4. kvartal 2019 var det laveste, siden EBA indførte en harmoniseret definition af NPL'er i de europæiske lande. Spredning i NPL-forholdet på tværs af lande forblev bred, med få banker, der stadig rapporterede tocifrede nøgletal, skønt interkvartilområdet komprimeret med 80 bps i sidste kvartal til 3.1%.

  • EBA udsatte den EU-dækkende stresstestøvelse til 2021 for at give bankerne mulighed for at fokusere på og sikre kontinuitet i deres kerneaktiviteter, herunder support til deres kunder.
  • EBA har gennemført gennemsigtighedsøvelser på EU-niveau årligt siden 2011. Gennemsigtighedsøvelsen er en del af EBA's løbende bestræbelser på at fremme gennemsigtighed og markedsdisciplin på EU's finansielle marked og supplerer bankernes egne søjle 3-oplysninger som fastlagt i EU's kapitalkravsdirektiv (CRD). I modsætning til stresstest er gennemsigtighedsøvelser udelukkende afsløringsøvelser, hvor kun bank-for-bank-data offentliggøres, og der ikke anvendes chok på de faktiske data.
  • Forår 2020-gennemsigtighedsøvelsen dækker 127 banker fra 27 EØS-lande, og data offentliggøres på det højeste niveau af konsolidering pr. September 2019 og december 2019. Gennemsigtighedsøvelsen er fuldt ud afhængig af tilsynsrapporteringsdata.
  • Sammen med datasættet tilvejebringer EBA også et dokument, der fremhæver de vigtigste statistikker, der er afledt af datasættet, og en bred vifte af interaktive værktøjer, der giver brugerne mulighed for at sammenligne og visualisere data ved hjælp af kort på land- og bank-for-bank-niveau.

 

coronavirus

Brexit Britain har lige godkendt en europæisk vaccine, siger den tyske sundhedsminister

Udgivet

on

Fejring af Storbritanniens hurtige godkendelse af BioNtech og Pfizers coronavirus-vaccine som en fordel ved Brexit er forkert placeret, da vaccinen i sig selv var et produkt af Den Europæiske Union, som Storbritannien har forladt, den tyske sundhedsminister Jens Spahn (billedet) nævnte, skriver Thomas Escritt.

Spahn fortalte journalister, at mens Storbritannien havde været den første til at godkende vaccinen, var han optimistisk over, at Det Europæiske Lægemiddelagentur snart ville følge. Tidsforskellen skyldtes, at Storbritannien og USA havde gennemført en nødgodkendelsesproces, mens EU brugte en regelmæssig proces.

”Men et par bemærkninger til Brexit til mine britiske venner: Biontech er en europæisk udvikling fra EU. Det faktum, at dette EU-produkt er så godt, at Storbritannien godkendte det så hurtigt, viser at europæisk og internationalt samarbejde er bedst i denne krise, ”sagde han.

Nogle har antydet, at Storbritannien med sin egen medicingodkendelse betød, at det kunne bevæge sig mere skævt end EU's agentur, der dækker hele gruppen.

Continue Reading

coronavirus

EU kritiserer 'hastig' UK-godkendelse af COVID-19-vaccine

Udgivet

on

By

Den Europæiske Union kritiserede Storbritanniens hurtige godkendelse af Pfizer og BioNTechs COVID-19-vaccine onsdag (2. december) og sagde, at dens egen procedure var mere grundig, efter at Storbritannien blev det første vestlige land, der støttede et COVID-19-skud, skriver .

Flytningen til at give nødtilladelse til Pfizer / BioNTech-vaccinen er af mange blevet betragtet som et politisk kup for den britiske premierminister Boris Johnson, der har ført sit land ud af EU og udsat for kritik for hans håndtering af pandemien.

Beslutningen blev taget under en ultrahurtig, akut godkendelsesproces, som tillod den britiske lægemiddelregulator at midlertidigt godkende vaccinen kun ti dage efter, at den begyndte at undersøge data fra store forsøg.

I en usædvanlig stump erklæring sagde Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der har ansvaret for godkendelse af COVID-19-vacciner til EU, at dens længere godkendelsesprocedure var mere passende, da den var baseret på flere beviser og krævede flere kontroller end nødsituationen procedure valgt af Storbritannien.

Agenturet sagde tirsdag, at det inden 29. december ville beslutte, om vaccinen midlertidigt skal godkendes af den amerikanske lægemiddelproducent Pfizer og dets tyske partner BioNTech.

En talsmand for Europa-Kommissionen, EU-udøvende, sagde, at EMA's procedure var "den mest effektive reguleringsmekanisme til at give alle EU-borgeres adgang til en sikker og effektiv vaccine", da den var baseret på flere beviser.

June Raine, leder af Storbritanniens Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), forsvarede sin beslutning.

”Den måde, MHRA har arbejdet på, svarer til alle internationale standarder,” sagde hun.

"Vores fremskridt har været helt afhængig af tilgængeligheden af ​​data i vores rullende gennemgang og vores strenge vurdering og uafhængige rådgivning, vi har modtaget," tilføjede hun.

EMA startede en rullende gennemgang af foreløbige data fra Pfizer-forsøg den 6. oktober, en nødprocedure med det formål at fremskynde mulig godkendelse, som normalt tager mindst syv måneder fra modtagelse af fuld data.

Den britiske tilsynsmyndighed lancerede sin egen rullende gennemgang den 30. oktober og analyserede færre data end stillet til rådighed for EMA.

”Tanken er ikke at være først, men at have en sikker og effektiv vaccine,” sagde Tysklands sundhedsminister Jens Spahn på en pressekonference.

På spørgsmålet om nødproceduren brugt af Storbritannien sagde han, at EU-landene havde valgt en mere grundig procedure for at øge tilliden til vacciner.

”Hvis du kun vurderer de delvise data, som de laver, tager de også et minimum af risiko,” sagde EMAs tidligere chef Guido Rasi til en italiensk radio.

”Personligt ville jeg have forventet en robust gennemgang af alle tilgængelige data, hvilket den britiske regering ikke har gjort for at kunne sige, at uden Europa kommer du først,” tilføjede han.

EU-lovgivere var endnu mere eksplicitte i deres kritik af Storbritanniens træk.

”Jeg anser denne beslutning for at være problematisk og anbefaler, at EU-medlemsstater ikke gentager processen på samme måde,” sagde Peter Liese, en EU-lovgiver, der er medlem af den tyske kansler, Angela Merkels parti.

”Et par ugers grundig undersøgelse foretaget af Det Europæiske Lægemiddelagentur er bedre end en hurtig markedsføringstilladelse for en vaccine i hastetilfælde," sagde Liese, der repræsenterer den midterste højre gruppe, den største i EU-Parlamentet.

I henhold til EU-regler skal Pfizer-vaccinen godkendes af EMA, men EU-lande kan bruge en nødprocedure, der giver dem mulighed for at distribuere en vaccine derhjemme til midlertidig brug.

Storbritannien er stadig underlagt EU-regler, indtil det fuldt ud forlader blokken i slutningen af ​​året.

”Der er et indlysende globalt løb for at få vaccinen på markedet så hurtigt som muligt,” sagde Tiemo Wolken, en EU-lovgiver fra den socialistiske gruppering, den næststørste i parlamentet.

"Jeg tror dog, at det er bedre at tage sig tid og sikre, at kvaliteten, effektiviteten og sikkerheden er garanteret og matcher vores EU-standarder."

Continue Reading

coronavirus

Præsident von der Leyen på EU's sundhedstopmøde

Udgivet

on

Den 1. december holdt Europa-Kommissionens præsident Ursula von der Leyen en tale på det næsten afholdte EU-sundhedstopmøde. I sin tale understregede præsidenten behovet for en fælles og global reaktion for at besejre virussen: ”Udfordringen ved denne pandemi er uden fortilfælde i moderne tid. Vi ved nu, at det er muligt at besejre denne virus. Men intet land og ingen regering kan besejre virussen alene. Dette gælder først og fremmest på globalt plan. For det andet inden for Europa. Og for det tredje mellem den offentlige og den private sektor. EU har taget føringen til at indkalde til et globalt svar på COVID-19. ” 

Præsident von der Leyen mindede også om det "hidtil usete samarbejde om sundhedsspørgsmål" i Den Europæiske Union i de sidste måneder og satte os på vejen mod oprettelse af en europæisk sundhedsunion. Dette vil forbedre beredskab og lydhørhed i hele EU, give mere ansvar og ressourcer til Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme og til Det Europæiske Lægemiddelagentur og give mulighed for et tæt samarbejde med den private sektor inden for udvikling og forsyning af lægemidler.

”Regeringer alene kan ikke afslutte denne pandemi. Derfor præsenterede Kommissionen i sidste uge sin farmaceutiske strategi. Det handler om at skabe win-win-situationer med den private sektor. Men vi ønsker også at placere patienter i centrum for udvikling og levering af lægemidler. Europa kan gå foran med at levere banebrydende medicin, der også er overkommelige og bredt tilgængelige ”, sagde hun.

Endelig gentog præsident von der Leyen mantraet, at "vacciner redder ikke liv, vaccinationer gør", og at "udvikling af vacciner har været en bemærkelsesværdig teamindsats", men at vi vil levere dem til alle i verden, har brug for en endnu større indsats: "Vaccination handler om selvbeskyttelse og solidaritet."

Læs hele talen : Gå hertil, log ind ved hjælp af den e-mail du bruger til EyeOnWater og klik på “Tilføj et nyt billede”. Følg vejledningen til at uploade, vælge eller tage et nyt billede..

Continue Reading
reklame

Facebook

Twitter

trending