Slut med os

coronavirus

#EBA - Tilsynsførende siger, at EU-banksektoren gik ind i krisen med solide kapitalpositioner og forbedret aktivkvalitet

DEL:

Udgivet

on

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) offentliggjorde i dag (9. juni) den syvende EU-dækkende gennemsigtighedsøvelse. Denne yderligere videregivelse af data kommer som et svar på udbruddet af COVID-19 og giver markedsdeltagere data på bankniveau pr. 31. december 2019 inden krisens start. Dataene bekræfter, at EU-banksektoren gik ind i krisen med solide kapitalpositioner og forbedret aktivkvalitet, men viser også den betydelige spredning på tværs af banker.

CET1-forhold

NPL-forhold

reklame

Udnyttelsesgrad

(overgangsperiode)

(fuldt lastet)

(fuldt indfaset)

25. pkt

13.9 %

13.4 %

1.2 %

4.9 %

Vægtet gennemsnit

15.1 %

14.8 %

2.7 %

5.5 %

75. pkt

18.5 %

18.4 %

4.3 %

8.4 %

Kommenterer offentliggørelsen af ​​resultaterne, formand for EBA, Jose Manuel Campa (afbilledet) sagde: “EBA finder, at levering af markedsdeltagere med kontinuerlig information om bankers eksponeringer og aktivkvalitet er afgørende, især i øjeblikke med øget usikkerhed. Formidling af bankers data supplerer vores løbende overvågning af risici og sårbarheder i banksektoren og bidrager til at bevare den finansielle stabilitet i det indre marked. ”

I forbindelse med en hidtil uset sundhedskrise bekræfter EU-dækkende gennemsigtighedsdata, at banker gik ind i denne udfordrende periode i en stærkere position end i tidligere kriser i tråd med EBA's ''Tematisk note om den første indsigt i Covid-19-påvirkningerne'. Sammenlignet med den globale finanskrise i 2008-2009 har banker nu større kapital- og likviditetsbuffere.

EU-banker rapporterede om stigende kapitalprocent i 2019. Den EU-vejede gennemsnitlige CET1 fuldt belastede kapitalprocent var 14.8% pr. 4. kvartal 2019, ca. 40bps højere end 3. kvartal 2019. Tendensen blev understøttet af højere kapital, men også kontraherende risikoeksponeringsbeløb (REA ). Fra december 2019 rapporterede 75% af bankerne en fuldt belastet kapitalprocent på CET1 over 13.4%, og alle banker rapporterede en ratio over 11%, langt over de lovmæssige krav. Sammenlignet med forrige kvartal forblev interkvartilområdet stabilt.

EU-vægtede fuldt indfasede gearingsgrad var 5.5% pr. December 2019. Gearingsgraden steg med 30 bps i forhold til det foregående kvartal drevet af stigende kapital og faldende engagementer. Den laveste rapporterede gearingsgrad var 4.7% på landsplan og 1.6% på bankniveau.

EU-bankernes aktivkvalitet har været i en forbedret tendens i de sidste par år. Fra 4. kvartal 2019 faldt det EU-vægtede gennemsnitlige NPL-forhold til 2.7%, 20 bps lavere end i 3. kvartal 2019. Kvartalet for 4. kvartal 2019 var det laveste, siden EBA indførte en harmoniseret definition af NPL'er i de europæiske lande. Spredning i NPL-forholdet på tværs af lande forblev bred, med få banker, der stadig rapporterede tocifrede nøgletal, skønt interkvartilområdet komprimeret med 80 bps i sidste kvartal til 3.1%.

  • EBA udsatte den EU-dækkende stresstestøvelse til 2021 for at give bankerne mulighed for at fokusere på og sikre kontinuitet i deres kerneaktiviteter, herunder support til deres kunder.
  • EBA har gennemført gennemsigtighedsøvelser på EU-niveau årligt siden 2011. Gennemsigtighedsøvelsen er en del af EBA's løbende bestræbelser på at fremme gennemsigtighed og markedsdisciplin på EU's finansielle marked og supplerer bankernes egne søjle 3-oplysninger som fastlagt i EU's kapitalkravsdirektiv (CRD). I modsætning til stresstest er gennemsigtighedsøvelser udelukkende afsløringsøvelser, hvor kun bank-for-bank-data offentliggøres, og der ikke anvendes chok på de faktiske data.
  • Forår 2020-gennemsigtighedsøvelsen dækker 127 banker fra 27 EØS-lande, og data offentliggøres på det højeste niveau af konsolidering pr. September 2019 og december 2019. Gennemsigtighedsøvelsen er fuldt ud afhængig af tilsynsrapporteringsdata.
  • Sammen med datasættet tilvejebringer EBA også et dokument, der fremhæver de vigtigste statistikker, der er afledt af datasættet, og en bred vifte af interaktive værktøjer, der giver brugerne mulighed for at sammenligne og visualisere data ved hjælp af kort på land- og bank-for-bank-niveau.

 

coronavirus

EU Digital COVID -certifikat: Kommissionen vedtager ækvivalensbeslutninger for Vatikan- og San Marino -certifikater

Udgivet

on

Kommissionen har vedtaget beslutninger, der sikrer, at COVID-19-certifikater udstedt af Vatikanstaten og San Marino vil blive betragtet som ækvivalente med EU Digital COVID-certifikat. Det betyder, at begge lande vil blive tilsluttet EU's system, og at COVID -certifikater udstedt af Vatikanet og San Marino vil blive accepteret i EU på de samme betingelser som EU Digital COVID-certifikat. I praksis vil indehavere af disse certifikater kunne bruge disse certifikater under de samme betingelser som indehavere af et EU Digital COVID -certifikat. På samme tid har Vatikanet og San Marino angivet, at de ville acceptere EUs digitale COVID -certifikater til rejser til deres lande.

Justitskommissær Didier Reynders sagde: ”Jeg er glad for at se, at flere lande implementerer et system baseret på EU’s digitale COVID -certifikat. Vi tager aktive skridt til at anerkende certifikater udstedt af andre tredjelande. De skal dog være kompatible med EU -rammerne og give mulighed for verifikation af deres ægthed, gyldighed og integritet. ”

Kommissionens beslutninger om ækvivalens af Vatikanet og San Marino COVID -certifikater er tilgængelige online. Kommissionen arbejder også på at forbinde andre tredjelande. Den kontrollerer, om deres certifikater er kompatible med EU Digital COVID -certifikatet, hvilket muliggør verifikation af deres ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen kan udstede en afgørelse om ækvivalens, der fastslår, at den er ækvivalent med EUs digitale COVID -certifikat. Flere oplysninger om EU Digital COVID -certifikat findes på dedikeret internet side og Q & A.

reklame

Læs

Kina

Republikansk rapport siger, at coronavirus lækker fra Kina -laboratoriet - forskere undersøger stadig oprindelse

Udgivet

on

By

Et computerbillede skabt af Nexu Science Communication sammen med Trinity College i Dublin, viser en model strukturelt repræsentativ for et betacoronavirus, som er den type virus, der er knyttet til COVID-19, delt med Reuters den 18. februar 2020. NEXU Science Communication/via REUTERS

En overvægt af beviser beviser, at den virus, der forårsagede COVID-19-pandemien, lækkede fra en kinesisk forskningsfacilitet, hedder det i en rapport fra amerikanske republikanere, der blev offentliggjort mandag (2. august), en konklusion, som amerikanske efterretningstjenester ikke har nået, skriver Jonathan Landay og Mark Hosenball, Reuters.

Rapporten citerede også "rigelig dokumentation" for, at forskere fra Wuhan Institute of Virology (WIV) - hjulpet af amerikanske eksperter og kinesiske og amerikanske regeringsmidler - arbejdede på at ændre coronavirus til infektion af mennesker, og sådan manipulation kunne være skjult.

reklame

Repræsentant Mike McCaul, den øverste republikaner i husets udenrigsudvalg, offentliggjorde rapporten fra panelets republikanske personale. Det opfordrede til en topartsundersøgelse af oprindelsen til COVID-19 coronavirus-pandemien, der har dræbt 4.4 millioner mennesker verden over. (Grafik over globale sager og dødsfald).

Kina benægter, at en genetisk modificeret coronavirus lækker fra anlægget i Wuhan - hvor de første COVID -19 -tilfælde blev opdaget i 2019 - en førende, men ubevist teori blandt nogle eksperter. Beijing afviser også beskyldninger om tildækning.

Andre eksperter formoder, at pandemien var forårsaget af en animalsk virus, der sandsynligvis blev overført til mennesker på et skaldyrsmarked nær WIV.

"Vi mener nu, at det er tid til helt at afvise det våde marked som kilden," hedder det i rapporten. "Vi mener også, at bevisets overvægt beviser, at virussen lækker fra WIV, og at den gjorde det engang før den 12. september 2019."

Rapporten citerede, hvad den kaldte nye og underrapporterede oplysninger om sikkerhedsprotokoller på laboratoriet, herunder en anmodning fra juli 2019 om en revision på 1.5 millioner dollars af et system til behandling af farligt affald til anlægget, der var mindre end to år gammelt.

I april sagde det øverste amerikanske efterretningsagentur, at det var enig med den videnskabelige konsensus om, at virussen ikke var menneskeskabt eller genetisk modificeret. Læs mere.

Den amerikanske præsident Joe Biden beordrede i maj amerikanske efterretningstjenester til at fremskynde deres jagt på virusets oprindelse og rapportere tilbage om 90 dage. Læs mere.

En kilde, der kender de nuværende efterretningsvurderinger, sagde, at det amerikanske efterretningssamfund ikke er nået frem til nogen konklusion, om virussen kom fra dyr eller WIV.

Læs

coronavirus

COVID -19 Delta -variant vinder forekomst i Italien - sundhedsinstitut

Udgivet

on

By

Folk hviler uden at bære masker, da Italien løfter obligatoriske masker udendørs takket være et fald i tilfælde af coronavirus (COVID-19) og hospitalsindlæggelser i Matera, Italien, 28. juni. REUTERS/Yara Nardi

Den meget smitsomme Delta -variant af coronavirus har fået dominans i Italien, sagde National Health Institute (ISS) fredag ​​(30. juli) og offentliggjorde data, der viste, at det tegnede sig for 94.8% af tilfældene den 20. juli, skriver Emilio Parodi, Reuters.

Varianten, der først blev identificeret i Indien i december 2020, er nu dominerende på verdensplan og har ført til en stigning i infektionsrater, der har vakt bekymring over det globale økonomiske opsving.

reklame

I den tidligere undersøgelse baseret på data fra 22. juni repræsenterede Delta -varianten kun 22.7% af tilfældene. Derimod tegnede Alpha -varianten sig for 3.2% af tilfældene pr. 20. juli mod en tidligere prævalens på 57.8%.

"Det er vigtigt at fortsætte den systematiske sporing af sager og afslutte vaccinationscyklussen så hurtigt som muligt", siger ISS's præsident Silvio Brusaferro i en erklæring.

ISS sagde, at undersøgelsen ikke omfattede alle varianttilfælde, men kun dem, der blev opdaget den dag, den blev udført. Det tilføjede, at Gamma -varianten, der først blev identificeret i Brasilien, faldt til 1.4% af tilfældene fra 11.8% i den tidligere undersøgelse.

Instituttet påpegede også en "ekstremt lille stigning" i tilfælde af Beta -varianten, der først blev identificeret i Sydafrika, som den siger er karakteriseret ved delvis immununddragelse.

Italien har registreret 128,029 dødsfald i forbindelse med COVID-19 siden udbruddet opstod i februar sidste år, det næsthøjeste vejafgift i Europa efter Storbritannien og det ottende højeste i verden. Det har hidtil rapporteret 4.34 millioner tilfælde.

Næsten 59% af italienerne over 12 år blev fuldstændigt vaccineret fra fredag, mens omkring 10% afventer deres anden dosis.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending