Slut med os

Antitrust

Antitrust: Kommissionen sender supplerende klagepunktsmeddelelse til #Teva om mistanke om "betal-for-forsinket" farmaaftale

DEL:

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har sendt en supplerende klagepunktsmeddelelse til Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ("Teva") og Cephalon Inc. ("Cephalon"), nu et datterselskab af Teva. Dette er et proceduremæssigt skridt i Kommissionens igangværende undersøgelse i henhold til EU's antitrustregler.

Den følger Kommissionens Meddelelse af klagepunkter, hvor Kommissionen var nået til den foreløbige konklusion, at patentaftaleaftalen mellem Cephalon og Teva vedrørende søvnforstyrrelsesmedicinen modafinil muligvis har forsinket indførelsen af ​​et billigere generisk lægemiddel i strid med artikel 101, stk. 1, i traktaten om funktionsmåde af Den Europæiske Union (TEUF) og dermed forårsager væsentlig skade på EU-patienter og sundhedsvæsenets budgetter gennem højere priser på modafinil.

I den verdensomspændende aftale om bilæggelse af deres patenttvister forpligtede Teva sig til ikke at sælge sine billigere generiske modafinilprodukter i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og modtog i bytte, ifølge Kommissionens foreløbige vurdering, fra Cephalon en betydelig værdioverførsel gennem en række kontantbetalinger og forskellige andre transaktioner. Den supplerende klagepunktsmeddelelse supplerer og præciserer Kommissionens vurdering, navnlig den foreløbige konklusion om, at parternes adfærd udgør en begrænsning af konkurrencen '' efter formål``, også i lyset af nylige domme afsagt af EU-Domstolen, og det foregriber ikke resultatet af undersøgelsen.

reklame

Flere oplysninger findes på Kommissionens konkurrencewebsted i det offentlige sagsregister under sagsnummeret AT.39686.

Antitrust

Kommissionen bøder bilproducenterne 875 mio. EUR for at begrænse konkurrencen inden for emissionsrensning af nye dieselbiler

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har konstateret, at Daimler, BMW og Volkswagen-koncernen (Volkswagen, Audi og Porsche) overtrådte EU's antitrustregler ved at samarbejde om teknisk udvikling inden for rengøring af kvælstofoxid. Kommissionen har pålagt en bøde på € 875,189,000. Daimler blev ikke idømt en bøde, da den afslørede eksistensen af ​​kartellet til Kommissionen. Alle parter anerkendte deres engagement i kartellet og blev enige om at bilægge sagen. Bilproducenterne afholdt regelmæssige tekniske møder for at diskutere udviklingen af ​​den selektive katalytiske reduktion (SCR) -teknologi, der eliminerer skadelig nitrogenoxid (NOx) -emissioner fra dieselbiler gennem injektion af urinstof (også kaldet 'AdBlue') i udstødningen gasstrøm. Under disse møder og i over fem år samarbejdede bilproducenterne for at undgå konkurrence om rengøring bedre end det, der kræves af loven på trods af, at den relevante teknologi er tilgængelig.

Dette betyder, at de begrænsede konkurrencen om produktegenskaber, der er relevante for kunderne. Denne adfærd udgør en overtrædelse af objektet i form af en begrænsning af den tekniske udvikling, en type overtrædelse, der udtrykkeligt er nævnt i traktatens artikel 101, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra b), i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA) -Aftale. Adfærden fandt sted mellem den 25. juni 2009 og den 1. oktober 2014.

Kommissionens administrerende vicepræsident Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: ”De fem bilproducenter Daimler, BMW, Volkswagen, Audi og Porsche besad teknologien til at reducere skadelige emissioner ud over det, der var lovligt krævet i henhold til EU's emissionsstandarder. Men de undgik at konkurrere om at bruge denne teknologis fulde potentiale til at rengøre bedre end det, der kræves af loven. Så dagens beslutning handler om, hvordan legitimt teknisk samarbejde gik galt. Og vi tolererer det ikke, når virksomheder samarbejder. Det er ulovligt i henhold til EU's antitrustregler. Konkurrence og innovation om håndtering af bilforurening er afgørende for, at Europa kan nå vores ambitiøse Green Deal-mål. Og denne beslutning viser, at vi ikke vil tøve med at handle mod alle former for karteladfærd, der bringer dette mål i fare. ”

reklame

En fuld pressemeddelelse er tilgængelig online.

Læs

Antitrust

#Antitrust - Kommissionen hilser Rådets vedtagelse af et direktiv om antitrustskadesaktioner velkommen

Udgivet

on

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager sagde: "Vi har brug for en mere robust konkurrencekultur i Europa. Så jeg er meget glad for, at Rådet nu også formelt har godkendt direktivet om antitrust-erstatning. Jeg er meget glad for, at det bliver lettere for europæiske borgere og virksomheder skal modtage effektiv kompensation for skader forårsaget af overtrædelser af kartellerne. "

EU-Domstolen har anerkendt retten til, at ofre for antitrustovertrædelser kan kompenseres for den skade, der er lidt. På grund af nationale proceduremæssige hindringer og retsusikkerhed er det imidlertid kun få, der i øjeblikket får erstatning. Derudover er de nationale regler vidt forskellige i hele Europa, og som følge heraf afhænger ofrenes chancer for at få erstatning meget af hvilken medlemsstat, de tilfældigvis bor i.

De vigtigste forbedringer, der blev indført ved direktivet, inkluderer:

  • Nationale domstole kan bestille virksomheder til at videregive bevismateriale, når ofre kræver erstatning. Domstole vil sikre, at sådanne oplysningsordrer er forholdsmæssige, og at fortrolige oplysninger er behørigt beskyttet.
  • En endelig afgørelse truffet af en national konkurrencemyndighed om at finde en overtrædelse vil automatisk udgøre bevis for denne overtrædelse ved domstole i den samme medlemsstat, hvor overtrædelsen fandt sted.
  • Ofre vil have mindst et år til at kræve erstatning, når en overtrædelsesbeslutning fra en konkurrencemyndighed er blevet endelig.
  • Hvis en overtrædelse har forårsaget prisstigninger, og disse er "videregivet" langs distributionskæden, har de, der til sidst led skade, ret til at kræve erstatning.
  • Consensual bosættelser mellem ofre og krænkende virksomheder vil blive lettere ved at præcisere deres samspil med retssager. Dette vil muliggøre en hurtigere og billigere bilæggelse af tvister.

Private erstatningssager for domstole og offentlig håndhævelse af konkurrenceregler fra konkurrencemyndigheder er supplerende værktøjer. Direktivet har til formål at finjustere samspillet mellem dem og sikre, at selv om ofrene får fuld kompensation, bevares konkurrencemyndighedernes nøglerolle i efterforskning og sanktionering af overtrædelser. Navnlig spiller samarbejde mellem virksomheder og konkurrencemyndigheder under såkaldte "lempelsesprogrammer" en nøglerolle til afsløring af overtrædelser. Direktivet indeholder derfor beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at lempelse af erstatningssager ikke reducerer virksomhedernes incitamenter til at samarbejde med konkurrencemyndighederne (se MEMO / 14 / 310).

Næste trin

Direktivet forventes formelt undertegnet under Parlamentets plenarmøde i slutningen af ​​november. Derefter offentliggøres den i EU-Tidende og træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen. Medlemsstaterne har to år til at gennemføre det.

Kommissionen vil proaktivt bistå medlemsstaterne i deres gennemførelsesbestræbelser. Desuden vil Kommissionen, som krævet i direktivet og for at hjælpe nationale domstole og parter i antitrust-erstatningssager, udarbejde retningslinjer for overførsel af overgebyrer.

Kommissionen vil gennemgå direktivet og forelægge en rapport for Parlamentet og Rådet om seks år efter ikrafttrædelsen.

Kommissionens 2013 Anbefaling om kollektiv klageadgang opfordrede også medlemslandene til inden juli 2015 at indføre kollektive aktioner, herunder erstatningssøgsmål, i overensstemmelse med principperne i henstillingen. Tilgængeligheden af ​​kollektive erstatningssager er især vigtig for forbrugere, der er skadet af antitrustovertrædelser. Da direktivet finder anvendelse på eventuelle erstatningssager på antitrustområdet, finder det også anvendelse på kollektive handlinger i de medlemsstater, hvor de er tilgængelige.

Baggrund

Direktivet er baseret på et forslag, som Kommissionen forelagde i juni 2013 til Parlamentet og Rådet (se IP / 13 / 525 og MEMO / 13 / 531).

Efter at begge medlovgivere drøftede forslaget og foreslog ændringer, blev uformelle møder mellem de tre institutioner (såkaldte triloger) lanceret i februar 2014 for at opnå et politisk kompromis. Repræsentanter for Europa-Parlamentet og for medlemsstaternes regeringer blev enige om en endelig kompromistekst i slutningen af ​​marts, og Parlamentet godkendte teksten i april (se IP / 14 / 455 og MEMO / 14 / 310).

Alle sprogversioner af direktivet og andre relevante dokumenter er tilgængelig her.

Læs

Antitrust

Antitrust: Kommissionen bøder for ethylenkøbere 260 millioner euro i kartelsafvikling 

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har bøde Orbia, Clariant og Celanese i alt 260 millioner euro for overtrædelse af EU's antitrustregler. Westlake blev ikke bøde, da det afslørede kartellet for Kommissionen. Virksomhederne deltog i et kartel vedrørende køb på markedet for ethylenhandler. De samarbejdede om at købe ethylen til den lavest mulige pris. Alle fire virksomheder erkendte deres indblanding i kartellet og blev enige om at bilægge sagen.

I modsætning til i de fleste karteller, hvor virksomheder konspirerer for at øge deres salgspriser, samarbejdede de fire virksomheder for at sænke værdien af ​​ethylen til skade for ethylensælgerne. Navnlig koordinerede virksomhederne deres prisforhandlingsstrategier før og under den bilaterale "Monthly Contract Price" (MCP), "afviklings" -forhandlinger med ethylensælgere for at skubbe MCP ned til deres fordel. De udvekslede også prisrelaterede oplysninger. Denne praksis er forbudt i henhold til EU's konkurrenceregler.

Koncerndirektør Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: "Dette kartel havde til formål at manipulere de priser, som virksomhederne betalte for deres køb af ethylen. Ethylen er et brandfarligt kemikalie, der bruges til at fremstille materialer, som PVC, der går i mange produkter. vi bruger hver dag. De fire virksomheder i kartellet har samarbejdet og udvekslet oplysninger om indkøbspriser, som er ulovlige. Kommissionen tolererer ikke nogen form for karteller. EU-monopolregler forbyder ikke kun karteller relateret til koordinering af salgspriser, men også karteller relateret til koordinering af indkøbspriser. Dette beskytter den konkurrencedygtige proces for input. "

Den fulde pressemeddelelse er tilgængelig online. 

Læs
reklame
reklame
reklame

trending