Følg os

Grænser

EUROSUR: Nye værktøjer til at redde migranteres liv og forhindre kriminalitet ved EU-grænser

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

$ RX9SB9KDen 2. december 2013 træder det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR) i drift. EUROSUR vil yde et vigtigt bidrag til at redde liv for dem, der sætter sig i fare for at nå Europas kyster. Det vil også udstyre EU og dets medlemsstater med bedre værktøjer til at forhindre grænseoverskridende forbrydelser, såsom menneskehandel eller narkotikahandel, samtidig med at de opdager og yder hjælp til små vandrende både i nød, i fuld overensstemmelse med europæiske og internationale forpligtelser, herunder princippet om ikke-refoulement.

"Jeg glæder mig over lanceringen af ​​EUROSUR. Det er en virkelig europæisk reaktion for at redde liv for migranter, der rejser i overfyldte og usødige skibe, for at undgå yderligere tragedier i Middelhavet og også for at stoppe hurtigbåde, der transporterer narkotika. Alle disse initiativer er meget afhængige af en rettidig informationsudveksling og koordineret indsats mellem de nationale og europæiske agenturer. EUROSUR tilvejebringer denne ramme under fuld respekt for internationale forpligtelser, "sagde kommissær for indenrigsanliggender, Cecilia Malmström.

EUROSUR etableres gradvist fra 2. december 2013 med de 18 medlemsstater ved de sydlige og østlige ydre grænser og det Schengen-associerede land Norge. De resterende 11 EU-medlemsstater og Schengen-associerede lande tilslutter sig EUROSUR fra den 1. december 2014. De forskellige komponenter i EUROSUR vil løbende blive opgraderet i de kommende år.

reklame

Interagentisk samarbejde, informationsudveksling og fælles reaktion

Rygraden i EUROSUR er dannet af 'nationale koordinationscentre', hvor alle nationale myndigheder med ansvar for grænseovervågning (f.eks. Grænsevagt, politi, kystvagt, flåde) er forpligtet til at samarbejde og koordinere deres aktiviteter. Oplysninger om hændelser, der opstår ved de ydre land- og søgrænser, status og position for patruljer samt analytiske rapporter og efterretninger deles via 'nationale situationsbilleder' mellem disse nationale myndigheder.

Dette samarbejde og informationsudveksling giver den berørte medlemsstat mulighed for at reagere meget hurtigere på hændelser vedrørende uregelmæssig migration og grænseoverskridende kriminalitet eller i forbindelse med en risiko for migrantenes liv.

reklame

EU-grænsebureauet Frontex spiller en vigtig rolle i at samle og analysere i det 'europæiske situationsbillede' information indsamlet af medlemslandene og dermed opdage skiftende ruter eller nye metoder, der anvendes af kriminelle netværk. Dette europæiske situationsbillede indeholder også information indsamlet under Frontex fælles operationer og om området før grænsen. Desuden støtter Frontex medlemslandene i at opdage små skibe ved tæt samarbejde med andre EU-agenturer, såsom Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur og EU's satellitcenter.

EUROSUR tillader medlemslandene at reagere hurtigere ikke kun på enkelte hændelser, men også på kritiske situationer, der opstår ved de ydre grænser. Til dette formål er de ydre land- og søgrænser blevet opdelt i 'grænsesektioner', og et lavt, mellemstort eller højt 'slagniveau' tilskrives hver af dem svarende til et trafiklys. Denne tilgang gør det muligt at identificere hotspots ved de ydre grænser med en standardiseret reaktion på nationalt og om nødvendigt europæisk niveau.

Der er lagt særlig vægt på at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder og forpligtelser i henhold til folkeretten. F.eks. Skal prioriteres sårbare personer, såsom børn, uledsagede mindreårige eller personer, der har brug for akut lægehjælp. Det EUROSUR-forordningen fastslår klart, at medlemslande og Frontex skal overholde principperne om ikke-refoulement og menneskelig værdighed fuldt ud, når de beskæftiger sig med personer, der har brug for international beskyttelse. Da udvekslingen af ​​oplysninger i EUROSUR er begrænset til operationelle oplysninger, såsom placeringen af ​​hændelser og patruljer, er muligheden for at udveksle personoplysninger meget begrænset.

Nyttige links

MEMO / 13 / 1070

infografik på EUROSUR

Audiovisuelt materiale på EUROSUR:

Forbindelse til video

Forbindelse til Fotos

Cecilia Malmström internet side

Følg kommissær Malmström på Twitter

GD Indre Anliggender internet side

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Luftfart / flyselskaber

Europæiske #airline passagerer står over for store forsinkelser i sommer

Udgivet

on

Tusindvis af flyvninger måtte for nylig være forsinket, fordi EU's grænsekontrol er betydeligt underbemandet for at overholde skærpede indvandringskontroller - nogle passagerer gik endda glip af deres flyvninger. I løbet af denne travle sommerrejsesæson er flyselskabsrejsende blevet ofre for den uforholdsmæssige virkning, som gennemførelsen af ​​en ny EU-forordning har på strømmen af Trafik på europæiske lufthavne. Forordningen vedrører styrkelse af kontrollen med relevante databaser på eksternt grænser.

”Medlemsstaterne er nødt til at træffe alle nødvendige foranstaltninger nu for at forhindre sådanne forstyrrelser og anvende passende personale og ressourcer i tilstrækkeligt antal til at udføre den anmodede kontrol. A4E har understreget de uforholdsmæssige ventetider og forstyrret strømmen af ​​trafik ved de ydre grænser med Europa-Kommissionen og opfordrer til en hurtig løsning på vegne af europæiske passagerer og flyselskaber, ”sagde A4Es administrerende direktør Thomas Reynaert.

"Specielt i højsæsonen af ​​året står rejsende over lange linjer og kan ikke komme på deres fly. Køer i op til fire timer har været den bedste post i disse dage; Lufthavne som Madrid, Palma de Mallorca, Lissabon, Lyon, Paris-Orly, Milano eller Bruxelles producerer skamfulde billeder af ødelagte passagerer foran indvandringskabiner i strækninger, der strækker sig over hundreder af meter. På nogle lufthavne er flyforsinkelser steget med 300% i forhold til sidste år - medlemslandene skal tage ansvaret for dette, "tilføjede Reynaert.

reklame

Forordningen er ikke fuldt implementeret i alle medlemsstater, hvilket kan føre til endnu mere forstyrrelse i de kommende uger. Den seks måneders periode til gennemførelse af forordningen slutter den 7 oktober 2017. A4E støtter fuldt ud EU's bestræbelser på at styrke kontrollen ved de ydre grænser for at bevare Schengens fri bevægelsesområde, men medlemsstaternes manglende evne til at levere effektive ressourcer har direkte indvirkning på de europæiske luftfartsselskabers operationer på europæiske lufthavne.

I de seneste uger har flyselskaberne informeret A4E om den uforholdsmæssige virkning, at gennemførelsen af ​​forordning (EU) 2017 / 458 om ændring af forordning (EU) 2016 / 399 med hensyn til styrkelsen af ​​kontrollen med relevante databaser ved de ydre grænser af 15 March 2017 har På trafikstrømmen i europæiske lufthavne.

Om A4E

reklame

Flyselskaber til Europa (A4E) er Europas største flyselskabsforening, med base i Bruxelles. Lanceret i januar 2016 består sammenslutningen af ​​Egeiske, AirBaltic, Air France KLM, Cargolux, EasyJet, Finnair, Icelandair, International Airlines Group (IAG), Jet2.com, Lufthansa Group, Norsk, Ryanair, TAP Portugal, Travel Service og Volotea , Og planlægger at vokse yderligere. Med mere end 550 millioner passagerer om bord hvert år tegner A4E medlemmer for mere end 70% af kontinentets rejser, der opererer mere end 2,700-fly og genererer mere end EUR 100 mia. I årlig omsætning.

Læs

Grænser

Parlamentet anmoder Kommissionen om at presse på for fuld USA og EU #visa gensidighed

Udgivet

on

visum-1024x298EU-Kommissionen er juridisk forpligtet til at træffe foranstaltninger til midlertidigt genindførelse af visumkrav for amerikanske statsborgere, da Washington stadig ikke giver visumfri adgang til statsborgere fra fem EU-lande. I en beslutning, der blev godkendt torsdag (2 marts), opfordrede parlamentsmedlemmer Kommissionen til at vedtage de nødvendige retlige foranstaltninger "inden for to måneder". 

Teksten er udarbejdet af Udvalget om Borgerlige Frihedsrettigheder blev vedtaget med håndsoprækning.

Borgere i Bulgarien, Kroatien, Cypern, Polen og Rumænien kan stadig ikke komme ind på USAs territorium uden visum, mens amerikanske borgere kan rejse visumfrit til alle EU-lande.

I henhold til visum-gensidighedsmekanismen skal EU-Kommissionen vedtage en delegeret retsakt - som både Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod - suspendering af visummet, hvis et tredjeland ikke ophæver sine visumkrav inden for 24 måneder efter at have fået meddelelse om ikke-gensidighed. afkald på sine statsborgere i 12 måneder.

reklame

Efter en meddelelse om ikke-gensidighed på 12 April 2014 burde Kommissionen have handlet inden 12 April 2016, men det har endnu ikke truffet nogen lovlig foranstaltning. Canada pålægger også visumkrav for bulgarske og rumænske borgere, men det har meddelt, at de vil blive ophævet den 1 December 2017.

I april 2014, blev Europa-Kommissionen meddelelse om, at fem lande ikke opfylde deres forpligtelser over for EU med hensyn til gensidighed i visumfri indrejse: Australien, Brunei, Canada, Japan og USA.

Australien, Brunei og Japan har siden ophævet deres visumkrav for alle EU-borgere og Canada vil gøre det i december i år.

reklame

Læs

Grænser

MEP'er og Rådet forhandlere er enige om at give afkald på EU visumpligt for #Ukrainians

Udgivet

on

pasport111Ukrainske statsborgere vil kunne rejse til EU-visumfri under en uformel aftale, der blev truffet af parlamentets og Rådets forhandlere tirsdag (28 februar). Når ændringen træder i kraft, og forudsat at de har biometriske pas, vil de kunne komme ind i EU i op til 90 dage i en hvilken som helst 180-periode for forretningsrejsende, turister eller familie. 

Aftalen skal nu godkendes af Udvalget for Borgernes Rettigheder og Parlamentet som helhed, inden den formelt godkendes af Ministerrådet.

Parlamentets ordfører, Mariya Gabriel (PPE, BG) sagde "at vedtage visumfritagelse for ukrainske borgere er et vigtigt skridt fremad mod reformen af ​​det ukrainske samfund ved at bringe folk sammen og bygge broer over grænserne. Vi i Europa-Parlamentet er overbeviste om, at ukrainske borgere nu fortjener retten til at rejse frit til EU. Tiden er kommet for, at Rådet leverer resultater. "

reklame

Inden du giver denne visumfritagelse, reviderede EU-medlemsstaterne visumfritagelsesordningen for at gøre det lettere at genindføre visum i undtagelsestilfælde. Denne revision var godkendt på mandag af Rådet. Lovgivningen vil blive underskrevet af Parlamentets præsident Antonio Tajani og repræsentanter for det maltesiske formandskab for Rådet onsdag den 1. marts og træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende.

EU og Kiev indledte visumliberaliseringsforhandlinger i 2008. I slutningen af ​​2015 konkluderede Europa-Kommissionen, at Ukraine havde gjort de nødvendige fremskridt og havde opfyldt alle benchmarks på trods af de ekstraordinære interne og eksterne udfordringer, den har stået over for de seneste år, og fremlagde et forslag om at give borgerne visumfri adgang til EU fra april 2016.

Visumfritagelse gælder for alle EU-medlemsstater undtagen Irland og Det Forenede Kongerige. Det giver ikke ret til at arbejde i EU.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending