Følg os

Europa-Kommissionen

Miljø: Den europæiske uge for affaldsreduktion begynder

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

ewr730-Vi taler om vigtigheden af ​​3R'erne - at opmuntre borgerne til at reducere, genbruge og genbruge - men det er det første R, der er det vigtigste. I de næste syv dage vil European Week for Waste Reduction (EWWR) sætte dette i søgelyset. Målet er at øge bevidstheden om, hvordan vi kan ændre vaner i Europa, og også at tilskynde til debat om spørgsmål om ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Projektet, koordineret af Sammenslutningen af ​​Byer og Regioner for Genbrug og Bæredygtig Affaldshåndtering (ACR+) og støttet af EU's LIFE+ program, dækker nu 17 lande, herunder 3 ikke-EU-medlemslande.

Miljøkommissær Janez Potočnik sagde: "Der er et enormt potentiale i at genbruge og genbruge affald. Vi gør store fremskridt med at rykke op i affaldshierarkiet ... reducere deponering og øge genanvendelsen. Græsrodsinitiativer såsom den europæiske uge for affaldsreduktion er en vigtig måde at involvere alle i skabelsen af ​​et nul-affaldssamfund."

Europæiske uge for affaldsreduktion, der løber fra 16. til 24. november, foreslår nye måder at udbrede budskabet om at reducere affald, genbruge produkter og genbruge materialer. Formålet er at udvikle og afprøve kommunikationsværktøjer, der er målrettet forvaltninger og foreninger, virksomheder, skoler og den enkelte borger. Aktiviteterne vil toppe under Affaldsforebyggelse Temadage, som i år fokuserer på Genbrug, med lokale aktiviteter som genbrugsmarkeder, reparationsværksteder og byttefester.

I forbindelse med EWWR vil der blive lanceret en europæisk oprydningsdag, der finder sted den – og omkring – den 10. maj 2014. 'Let's Clean Up Europe' vil udfordre frivillige til at rydde op i affald i deres nabolag og på strande. Målet er ikke kun at rydde affald op, men at skabe en debat om affald og hvordan vi håndterer det.

Europæiske borgere genererer over 500 kg kommunalt affald pr. person hvert år, men det varierer fra lidt over 300 kg i nogle medlemsstater til mere end 700 kg i andre. I gennemsnit genanvendes halvdelen, men der er enorme forskelle mellem medlemslandene. I nogle medlemslande er deponering forsvundet, og genanvendelsesprocenten når op på 70 %, mens andre genanvender meget lidt og deponerer over 90 % af deres kommunale affald. Forbrugere og husholdninger har en afgørende rolle at spille i at reducere spild gennem indkøbsvaner, genbrug og affaldssortering.

Baggrund

EWWR blev lanceret i 2009 og fokuserede oprindeligt på at øge bevidstheden om affaldsforebyggelse. I løbet af de fire foregående udgaver har Ugen oplevet en voksende succes i Europa (og udenfor), idet den har implementeret over 25,000 kommunikationshandlinger i 28 lande og udviklet et netværk af offentlige og private aktører, der arbejder inden for affaldsforebyggelse.

reklame

Aktioner vil finde sted i Andorra, Østrig, Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Luxembourg, Malta, Portugal, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige, Bosnien-Hercegovina og Island.

Direktiv affaldsrammedirektiv prioriterer forebyggelse, genbrug og genanvendelse frem for forbrænding, med deponering eller forbrænding uden energiudnyttelse sidste udvej. En undersøgelse udarbejdet for Kommissionen anslår, at fuld gennemførelse af EU's affaldslovgivning vil spare 72 mia. EUR om året, øge den årlige omsætning i EU's affaldshåndterings- og genbrugssektor med 42 mia. EUR og skabe mere end 400,000 job inden 2020.

Europa-Kommissionen er i gang med en gennemgang af sine affaldsmål, hvis resultat vil indgå i en politisk revision i 2014.

Mere information

http://www.ewwr.eu

www.letscleanupeurope.eu

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending