Følg os

Vestlige Balkan

6 milliarder euro ekstra bistand til det vestlige Balkan har brug for bedre beskyttelse

DEL:

Udgivet

on

Den foreslåede reform- og vækstfacilitet på 6 mia. EUR for de vestlige Balkanlande skal hjælpe dem med at opfylde betingelserne for EU-tiltrædelse. I en udtalelse offentliggjort i dag foreslår Den Europæiske Revisionsret, at disse yderligere EU-penge bør beskyttes bedre.

Økonomisk konvergens mellem de seks lande på det vestlige Balkan (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien) og EU har i mange år været anset for utilstrækkelig. Som svar herpå foreslog Europa-Kommissionen i november sidste år at etablere et specifikt finansieringsinstrument, reform- og vækstfaciliteten for det vestlige Balkan, som en del af en ny vækstplan for regionen. Faciliteten skal booste økonomisk vækst, øge socioøkonomisk konvergens med EU-landene og fremskynde tilpasningen til EU's værdier og love med henblik på fremtidig EU-tiltrædelse.

EU-revisorerne glæder sig over indførelsen af ​​strengere betingelser for finansiering ved at knytte betalinger til opfyldelsen af ​​betingelser, der skal opstilles i reformdagsordenerne for de forskellige lande. “Der er dog en risiko for, at udbetalingsbetingelserne ikke er ambitiøse nok, og at indikatorerne ikke er tilstrækkelig klare og målbare. Det er også stadig vanskeligt at sikre, at reformerne bliver bæredygtige, især i lyset af regionens svage administrative kapacitet”, sagde Laima Liucija Andrikienė, ECA-medlemmet med ansvar for udtalelsen. “Derudover bør Europa-Kommissionen ikke kun fremsætte bemærkninger, men også kunne kræve, at regeringerne på det vestlige Balkan gennemgår og ændrer deres reformdagsordener i overensstemmelse hermed.” EU-revisorerne foreslår også at udvikle relevant vejledning til vurdering af tilfredsstillende opfyldelse af betalingsbetingelserne fastsat i reformdagsordenerne.

Støtte på op til 6 mia. EUR (2 mia. EUR i ikke-tilbagebetalingspligtig støtte og 4 mia. EUR i lån) er forudset under faciliteten for perioden 2024-2027. I betragtning af, at over 14 mia. EUR allerede er blevet stillet til rådighed for førtiltrædelseslandene (herunder Türkiye) i det nuværende EU-budget, understreger revisorerne, at beløb, der skal ydes gennem faciliteten, repræsenterer en væsentlig stigning (over 40 %) i den påtænkte finansiering for landene på det vestlige Balkan frem til 2027. Revisorerne bemærker, at både forslaget om etablering af faciliteten og vækstplanen forklarer, hvorfor økonomierne på det vestlige Balkan skal konvergere yderligere med EU. Planen fremhæver også forskellige fordele, som de foreslåede foranstaltninger vil medføre for regionen. Men i mangel af en konsekvensanalyse eller et analytisk dokument var EU-revisorerne ikke i stand til at vurdere, i hvilket omfang den påtænkte støtte på 6 mia. EUR sandsynligvis vil bidrage til at nå facilitetens hovedmål. Endelig foreslår revisorerne at præcisere visse bestemmelser i forslaget vedrørende Den Europæiske Revisionsrets revisionsrettigheder og adgang til data og dokumentation for at sikre korrekt tilsyn.

Baggrundsoplysninger

Navnet "Kosovo" gør ingen antagelser om status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244/1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Den 8. november 2023 foreslog Kommissionen at etablere en reform- og vækstfacilitet for det vestlige Balkan som led i en ny vækstplan for regionen. Både Europa-Parlamentet og Rådet bad Revisionsretten om at afgive udtalelse om forslaget, i Rådets tilfælde senest den 9. februar 2024.

Udtalelse nr. 01/2024 er tilgængelig på ECA hjemmeside på engelsk; andre EU-sprog følger snart.

reklame

Se også Revisionsrettens særberetning vedr EU-støtte til retsstatsprincippet på det vestlige Balkan.

Photo by Tanke Katalog on Unsplash

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending