Følg os

Europa-Kommissionen

Kritiske råmaterialer: Sikring af sikre og bæredygtige forsyningskæder for EU's grønne og digitale fremtid

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Den 20. marts foreslog Kommissionen et omfattende sæt tiltag for at sikre EU's adgang til en sikker, diversificeret, overkommelig og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer. Kritiske råmaterialer er uundværlige for en lang række strategiske sektorer, herunder netto-nulindustrien, den digitale industri, rumfarts- og forsvarssektorerne.

Mens efterspørgslen efter kritiske råvarer forventes at stige drastisk, er Europa stærkt afhængig af import, ofte fra næsten monopolistiske leverandører fra tredjelande. EU er nødt til at afbøde risiciene for forsyningskæder i forbindelse med sådanne strategiske afhængigheder for at øge dets økonomiske modstandsdygtighed, som fremhævet af mangel i kølvandet på Covid-19 og energikrisen efter Ruslands invasion af Ukraine. Dette kan bringe EU's bestræbelser på at opfylde sine klima- og digitale mål i fare.

Forordningen og meddelelsen om kritiske råstoffer, der er vedtaget i dag, udnytter styrkerne og mulighederne ved det indre marked og EU's eksterne partnerskaber til at diversificere og øge modstandsdygtigheden af ​​EU's kritiske råmaterialeforsyningskæder. Loven om kritiske råstoffer forbedrer også EU's kapacitet til at overvåge og afbøde risici for forstyrrelser og forbedrer cirkulæriteten og bæredygtigheden.

Formand for Europa -Kommissionen, Ursula fra Leyen sagde: "Denne lov vil bringe os tættere på vores klimaambitioner. Det vil markant forbedre raffinering, forarbejdning og genanvendelse af kritiske råmaterialer her i Europa. Råmaterialer er afgørende for fremstilling af nøgleteknologier til vores dobbelte overgang – såsom vindkraftproduktion, brintlagring eller batterier. Og vi styrker vores samarbejde med pålidelige handelspartnere globalt for at reducere EU's nuværende afhængighed af blot et eller nogle få lande. Det er i vores fælles interesse at øge produktionen på en bæredygtig måde og samtidig sikre det højeste niveau af diversificering af forsyningskæder for vores europæiske virksomheder."

Sammen med reform af elmarkedets design og Net Zero Industry Act, skaber dagens foranstaltninger vedrørende kritiske råmaterialer et befordrende reguleringsmiljø for netto-nul-industrierne og den europæiske industris konkurrenceevne, som annonceret i Green Deal Industriplan.

Interne handlinger

Loven om kritiske råstoffer vil udstyre EU med værktøjerne til at sikre EU's adgang til en sikker og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer, primært gennem:

reklame

Opstilling af klare prioriteter for handling: Ud over en opdateret liste over kritiske råvarer identificerer loven en liste over strategiske råvarer, som er afgørende for teknologier, der er vigtige for Europas grønne og digitale ambitioner og for forsvars- og rumapplikationer, samtidig med at de er underlagt potentielle forsyningsrisici i fremtiden. Forordningen indlejrer både de kritiske og strategiske råstoflister i EU-retten. Forordningen sætter klare benchmarks for indenlandsk kapacitet langs den strategiske råvareforsyningskæde og for at diversificere EU's forsyning inden 2030: 

  • Mindst 10 % af EUs årlige forbrug vedr udvinding,
  • Mindst 40 % af EUs årlige forbrug vedr forarbejdning,
  • Mindst 15 % af EUs årlige forbrug vedr genbrug
  • Ikke mere end 65% af Unionens årlige forbrug på hvert strategisk råmateriale på ethvert relevant stadium af forarbejdningen fra et enkelt tredjeland.

Oprettelse af sikre og modstandsdygtige EU-kritiske råmaterialerforsyningskæder: Loven vil mindske den administrative byrde og forenkle godkendelsesprocedurerne for kritiske råstofprojekter i EU. Derudover vil udvalgte strategiske projekter nyde godt af støtte til adgang til finansiering og kortere tilladelsesperioder (24 måneder for udvindingstilladelser og 12 måneder for behandlings- og genbrugstilladelser). Medlemsstaterne skal også udvikle nationale programmer for udforskning af geologiske ressourcer.

Sikring af, at EU kan afbøde forsyningsrisici: For at sikre forsyningskædernes modstandsdygtighed indeholder loven mulighed for overvågning af kritiske råmaterialeforsyningskæder og koordinering af strategiske råvarelagre blandt medlemsstaterne. Visse store virksomheder vil skulle udføre en revision af deres strategiske råvareforsyningskæder, omfattende en stresstest på virksomhedsniveau.

Investering i forskning, innovation og færdigheder:  Kommissionen vil styrke udbredelsen og udbredelsen af ​​banebrydende teknologier inden for kritiske råmaterialer. Ydermere vil etableringen af ​​et storstilet kompetencepartnerskab om kritiske råvarer og et råstofakademi fremme kompetencer, der er relevante for arbejdsstyrken i kritiske råstofforsyningskæder. Eksternt vil Global Gateway blive brugt som et redskab til at hjælpe partnerlande med at udvikle deres egen udvindings- og forarbejdningskapacitet, herunder kompetenceudvikling.

Beskyttelse af miljøet ved at forbedre cirkulæriteten og bæredygtigheden af ​​kritiske råvarer: Forbedret sikkerhed og overkommelighed for kritiske råmaterialeforsyninger skal gå hånd i hånd med øgede bestræbelser på at afbøde eventuelle negative påvirkninger, både inden for EU og i tredjelande med hensyn til arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og miljøbeskyttelse. Bestræbelser på at forbedre bæredygtig udvikling af kritiske råmaterialeværdikæder vil også bidrage til at fremme økonomisk udvikling i tredjelande og også bæredygtig regeringsførelse, menneskerettigheder, konfliktløsning og regional stabilitet.

Medlemsstaterne bliver nødt til at vedtage og gennemføre nationale foranstaltninger for at forbedre indsamlingen af ​​kritisk råmaterialerigt affald og sikre dets genanvendelse til sekundære kritiske råstoffer. Medlemsstater og private operatører bliver nødt til at undersøge potentialet for nyttiggørelse af kritiske råstoffer fra udvindingsaffald i nuværende mineaktiviteter, men også fra historiske mineaffaldspladser. Produkter indeholdende permanente magneter skal mødes cirkularitetskrav og give oplysninger om genanvendelighed og genbrugsindhold.

International engagement

Diversificering af Unionens import af kritiske råstoffer: EU vil aldrig være selvforsynende med at levere sådanne råvarer og vil fortsat være afhængig af import for størstedelen af ​​sit forbrug. International handel er derfor afgørende for at understøtte den globale produktion og sikre diversificering af udbuddet. Det bliver EU nødt til styrke sit globale engagement med pålidelige partnere at udvikle og diversificere investeringer og fremme stabilitet i international handel og styrke retssikkerheden for investorer. Især vil EU søge gensidig fordel partnerskaber med nye markeder og udviklingsøkonomier, især inden for rammerne af dens Global Gateway-strategi.

EU vil intensivere handelsaktioner, herunder ved at etablere en Critical Raw Materials Club for alle ligesindede lande, der er villige til at styrke globale forsyningskæder, styrke Verdenshandelsorganisationen (WTO), udvide sit netværk af bæredygtige investeringsfaciliteringsaftaler og frihandelsaftaler og presse hårdere på håndhævelsen for at bekæmpe uretfærdig handelspraksis.

Det vil videreudvikle strategiske partnerskaber: EU vil arbejde sammen med pålidelige partnere for at fremme deres egen økonomiske udvikling på en bæredygtig måde gennem værdikædeskabelse i deres egne lande, samtidig med at det fremmer sikre, modstandsdygtige, overkommelige og tilstrækkeligt diversificerede værdikæder for EU.

Næste trin

Den foreslåede forordning vil blive drøftet og godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union, inden den vedtages og træder i kraft.

Baggrund

Dette initiativ omfatter en Regulering og en Kommunikation. Forordningen sætter en lovgivningsramme til at støtte udviklingen af ​​indenlandsk kapacitet og styrke bæredygtigheden og cirkulariteten af ​​de kritiske råvareforsyningskæder i EU. Meddelelsen foreslår foranstaltninger til at støtte diversificeringen af ​​forsyningskæderne gennem nye internationale gensidigt støttende partnerskaber. Fokus er også på at maksimere bidraget fra EU's handelsaftaler i fuld komplementaritet med Global Gateway-strategien.

The Critical Raw Materials Act blev annonceret af præsidenten fra Leyen under hende Unionens tilstand 2022 tale, hvor hun opfordrede til at adressere EU's afhængighed af importerede kritiske råstoffer ved at diversificere og sikre en indenlandsk og bæredygtig forsyning af kritiske råstoffer. Den reagerer på Versailles-erklæringen 2022 vedtaget af Det Europæiske Råd, som skitserede den strategiske betydning af kritiske råstoffer for at garantere Unionens strategiske autonomi og europæiske suverænitet. Den reagerer også på konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid og på Europa-Parlamentets beslutning fra november 2021 om en EU-strategi for kritiske råstoffer.

Foranstaltningerne bygger på kritikalitetsvurderingen fra 2023, fremsynsrapporten med fokus på strategiske teknologier og de tiltag, der er iværksat under 2020-handlingsplanen om kritiske råstoffer. Dagens forslag er understøttet af det videnskabelige arbejde fra Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC). Sammen med FFC's fremsynsundersøgelse fornyede FFC også Informationssystem for råvarer som giver viden om råvarer, både primære (udvundet/høstede) og sekundære, fx fra genanvendelse. Værktøjet giver information om specifikke materialer, lande samt for forskellige sektorer og teknologier og inkluderer analyser for både udbud og efterspørgsel, nuværende og fremtidige. 

The Critical Raw Material Act præsenteres parallelt med EU's Net Zero Industry Act, som har til formål at opskalere EU's fremstilling af centrale COXNUMX-neutrale eller "net-nul" teknologier for at sikre sikre, bæredygtige og konkurrencedygtige forsyningskæder for ren energi med henblik på at nå EU's klima- og energiambitioner.

For mere information

European Critical Raw Materials Regulation

Kommunikation

Spørgsmål & svar

Factsheet

Kritiske råvarer og handel – Infografik

Handlinger på fire kritiske råstoffer - Infografik

Informationssystem for råvarer

FFC's fremsynsrapport

Loven om kritiske råstoffer – video animation

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.
reklame

trending