Følg os

EU

Onlinespil: Kommissionen anbefaler principper for at sikre en effektiv beskyttelse af forbrugerne

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

4041237051_be03d9f985_z-390x285Europa-Kommissionen har i dag (14. juli) vedtaget en henstilling om onlinespiltjenester. Det tilskynder medlemslandene til at forfølge et højt beskyttelsesniveau for forbrugere, spillere og mindreårige gennem vedtagelse af principper for onlinespiltjenester og ansvarlig reklame og sponsorering af disse tjenester. Formålet med principperne er at beskytte sundheden og minimere den eventuelle økonomiske skade, der kan skyldes tvangsmæssig eller overdreven spil.

”Dagens anbefaling leverer et af kerneelementerne i Kommissionens handlingsplan for onlinetjenester fra 2012,” sagde vicepræsident Michel Barnier, der er ansvarlig for det indre marked og tjenester. ”Vi skal bedre beskytte alle borgere og især vores børn mod risici forbundet med spil. Vi ser nu på medlemslandene, men også på online-spiludbydere, for at matche vores ambition om et højt niveau af forbrugerbeskyttelse i hele EU i denne hurtigt voksende digitale sektor. "

Hovedelementer

reklame

Kommissionens henstilling opstiller en række principper, som medlemslandene opfordres til at anvende i deres spilregler:

  • Grundlæggende informationskrav til spilwebsteder, især for at sikre, at forbrugerne får tilstrækkelig information til at forstå risiciene i forbindelse med spil. Kommerciel kommunikation (reklame og sponsorering) skal foregå på en ansvarlig måde.

  • Medlemsstaterne bør sikre, at mindreårige ikke er i stand til at spille online, og at der findes regler for at minimere deres kontakt med spil, herunder gennem reklame eller promovering af spiltjenester, hvad enten de udsendes eller vises.

    reklame
  • Der skal være en registreringsproces for at åbne en spillerkonto, så forbrugerne skal give oplysninger om alder og identitet til verifikation af operatørerne. Dette skal også gøre det muligt for operatører at holde styr på spillerens opførsel og alarmen om nødvendigt.

  • Løbende support skal være tilgængelig for spillere for at forhindre spilrelaterede problemer ved at udstyre dem med værktøjer til at holde spil under kontrol: muligheder for at indstille udgiftsgrænser under registreringsprocessen, for at få informationsadvarsler om gevinster og tab under spillet og tage tid ud af hasardspil.

  • Spillere skal have adgang til hjælpelinjer, som de kan ringe til for at få hjælp til deres spiladfærd, og de skal være i stand til let at ekskludere sig selv fra spilwebsteder.

  • Annoncering og sponsorering af onlinespiltjenester bør være mere socialt ansvarlig og gennemsigtig. For eksempel bør det ikke komme med ubegrundede udsagn om chancer for at vinde, lægge pres på at spille eller foreslå, at spil løser sociale, professionelle, personlige eller økonomiske problemer.

  • Medlemsstaterne bør sikre, at der gives uddannelse til medarbejdere hos online-spiludbydere, der interagerer med spillere for at sikre, at de forstår problemer med problemspil og er i stand til at samarbejde korrekt med spillerne.

Medlemsstaterne opfordres også til at gennemføre oplysningskampagner om hasardspil og relaterede risici samt at indsamle data om åbning og lukning af spillerkonti og overtrædelse af reglerne for kommerciel kommunikation. Medlemsstaterne bør også udpege kompetente tilsynsmyndigheder til at sikre på en uafhængig måde effektiv overvågning af overholdelsen af ​​henstillingen.

Henstillingen blev annonceret i Kommissionens handlingsplan "Mod en omfattende europæisk ramme for onlinespil", der blev vedtaget den 23. oktober 2012 (IP / 12 / 1135 og MEMO / 12 / 798).

Den hurtige fremskridt inden for online-teknologi med udviklingen af ​​mobiltelefoner og smartphones, tablets og digital-tv går hånd i hånd med en stigning i udbuddet og brugen af ​​onlinespiltjenester i Europa. Med næsten 7 millioner EU-forbrugere, der deltager i onlinespiltjenester, repræsenterer EU's onlinespilmarked 45% af verdens markedsandel.

For de fleste mennesker i EU, der deltager i onlinespil, er det en fritidsaktivitet. Der er dog en række risici forbundet med spil. Det anslås, at mellem 0.1-0.8% af den almindelige voksne befolkning lider af en spilleforstyrrelse, og yderligere 0.1-2.2% viser potentielt problematisk spilinddragelse. Spil bliver et problem, når det ophører med at være rent underholdende og bliver til afhængighed. Børn og unge er også i stigende grad i fare på grund af det faktum, at de bruger internettet mere og mere til information eller underholdning og let kan komme i kontakt med hasardspilsannoncering og hasardspilwebsteder. Derfor er forebyggende foranstaltninger nødvendige for at minimere potentiel skade og for at garantere, at onlinespiltjenester tilbydes og fremmes på en ansvarlig måde.

Derudover gennemgår flere medlemsstater i øjeblikket deres juridiske rammer på dette område og bør være i stand til at bruge henstillingen som vejledning.

Henstillingen opfordrer medlemsstaterne til at informere Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet i lyset af henstillingen 18 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen vil evaluere de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet 30 måneder efter offentliggørelsen.

Mere information

Anbefalingen ledsages af en konsekvensanalyse og en adfærdsmæssig undersøgelse af onlinespil og passende foranstaltninger til beskyttelse af forbrugerne. Disse er tilgængelige på Kommissionens websted.

Se også MEMO / 14 / 484

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending