Følg os

EU

REFIT: Kommissionen gør EU-retten lettere, enklere og billigere

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

1379593064-regulation3Bare et par dage forud for Det Europæiske Råd skubber Kommissionen EU's dagsorden for intelligent regulering yderligere. En meddelelse, der blev vedtaget i dag (18. juni), viser, at gennemførelsen af ​​Kommissionens Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT) er i fuld gang, og at EU-lovgivningen faktisk bliver lettere, enklere og billigere. Derudover styrker Kommissionen fremdriften i intelligent regulering ved at præsentere et antal nye initiativer til forenkling, tilbagetrækning af verserende forslag og ophævelse af eksisterende lovgivning. Det første udgave af en årlig resultattavle vurderer de fremskridt, der er gjort inden for alle politikområder og for hvert enkelt initiativ, herunder fra Rådets og Parlamentets side. (For detaljer se nedenfor og MEMO).

Præsident Barroso sagde: "Kommissionen udvider sin dagsorden for intelligente regler. REFIT er vigtig for økonomisk vækst og job i Europa. Vi ønsker at lette vores borgeres og virksomheders liv ved at fokusere EU-lovgivningen på de spørgsmål, der bedst håndteres på europæisk niveau, samtidig med at det er lettere, enklere og billigere. Vi gør gode fremskridt. Men resultaterne kommer ikke om natten. Succes kræver fortsat indsats, klare politiske prioriteter og ejerskab af alle EU-institutioner og især medlemslandene. Det er meget vigtigt at fortsætte dette arbejde i den næste lovgiver. "

Dagens REFIT-kommunikation og resultattavle fremhæver fremskridt inden for følgende områder:

reklame

Handling truffet af Kommissionen

De fleste af lovgivningsforslagene til forenkling og byrdebegrænsning, der blev identificeret i oktober 2013, er allerede vedtaget eller planlagt til vedtagelse i år. Kommissionen godkendte og offentliggjorde formelt 53 tilbagetrækninger af verserende forslag efter høring af Parlamentet og Rådet, herunder alle ni REFIT-initiativer. Kommissionen besluttede også ikke at fremlægge en række forslag, f.eks. Inden for arbejdsmiljø for frisører. Kommissionen forbereder ophævelse af eksisterende EU-lovgivning som planlagt, og arbejdet er begyndt med evalueringer og egnethedskontrol inden for områder som affald, arbejdsmiljø og den generelle fødevarelovgivning.

Foranstaltning truffet af Rådet og Europa-Parlamentet

reklame

Siden oktober 2013 har lovgiveren (Parlamentet og Rådet) vedtaget en række vigtige forslag til forenkling og byrdebegrænsning, herunder lovgivning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, indkøb og den digitale fartskriver.

Handling truffet af medlemslandene

Ifølge skøn skyldes op til 1/3 af den administrative byrde, der er knyttet til EU-lovgivningen, nationale gennemførelsesforanstaltninger1. Medlemsstaterne har derfor ikke kun det vigtige ansvar for rettidig gennemførelse og fuld anvendelse af EU-lovgivning, men også for gør det på den mindst besværlige måde. I den henseende er det op til medlemsstaternes myndigheder at anvende forenklingsmuligheder, der tilbydes af EU-lovgivningen, og sikre, at EU-love anvendes på nationalt, regionalt og lokalt niveau så effektivt og effektivt som muligt.

Nye REFIT-aktioner, der blev annonceret af Kommissionen i dag

At holde EU-lovgivningen 'egnet til formålet' kræver kontinuerlig indsats. Af denne grund implementerer Kommissionen REFIT som et rullende program og har for nylig gjort det opdaterede kortlægningen og screeningen af ​​EU's lovgivningsmæssige bestand som først blev gennemført under REFIT i 2013. Kommentarer og forslag fra forskellige interessenter til Kommissionens REFIT-dagsorden modtaget siden oktober 2013 blev også taget i betragtning.

På baggrund af denne analyse finder Kommissionen det nye initiativer til forenkling og byrdereduktion er berettiget på flere områder. Disse initiativer omfatter forenkling af EU-lovgivningen om identitets- og rejsedokumenter, udvikling af en ny omfattende arkitektur for forretningsstatistikker, udvidelse af one-stop-shop inden for momsområdet til at omfatte alle forretninger til forbrugerforsyninger samt udvikling af en EU-momswebportal til at informere virksomheder om nationale og EU-momsregler og kodificering af lovgivning om tredjelandsfortegnelser for visumkrav.

Kommissionen vil forberede ophævelse af lovgivning på yderligere områder: energimærkning, transporthastigheder og -forhold, den fælles landbrugspolitik og i forhold til standardiseret rapportering inden for miljøområdet. Derudover screener Kommissionen også gældende EU-ret med hensyn til politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager for at identificere handlinger, der kan ophæves i forbindelse med udløbet af overgangsperioden, der er fastsat i traktaterne.

Kommissionen anser det for at være god lovgivningsstyring trække forslag tilbage, der ikke går videre i lovgivningsprocessen, for at give mulighed for en ny start eller for alternative måder at nå det tilsigtede lovgivningsmæssige formål. En nøje gennemgang af alle verserende forslag inden lovgiveren har resulteret i identifikation af yderligere forslag, som enten er forældede eller uden støtte fra lovgiveren og derfor bør trækkes tilbage. Disse inkluderer forslag om ordninger for investorkompensation, gravide arbejdstagere, luftfartssikkerhedsafgifter og om en kompensationsfond for olieforureningsskader. Et forslag om undtagelse af mikrovirksomheder fra visse fødevarehygiejnebestemmelser, der er afventet i lovgivningsproceduren siden 2007, vil også blive foreslået til tilbagetrækning.

I betragtning af tidsplanovervejelser i forhold til den nye lovgiver vil den nuværende Kommission fokusere på nøglepunkter i 2014. Kommissionen screener planlægningsdagsordenen og vil kun bevare de mest vigtige punkter.

Endelig planlægger Kommissionen lancering på mellemlang sigt af flere nye evalueringer og fitnesschecks af gennemførelsen af ​​eksisterende EU-regler og anvendelsen af ​​traktatens lovgivning.

En fælles bestræbelse

Reguleringskondition kan kun opnås i fællesskab af europæiske institutioner, medlemsstater og interessenter i erhvervslivet og civilsamfundet. Lovgivningsmæssig egnethed bør prioriteres, og alle EU-institutioner bør vurdere indvirkningen af ​​deres politiske valg, hvad enten det er i forberedelsesfasen eller i lovgivningsprocessen. I dag opstår der stadig regelmæssigt hindringer for intelligent regulering på grund af manglende engagement og ejerskab fra de andre institutioners, medlemslandes og interessenters side i erhvervslivet og civilsamfundet.

Kommissionen vil overvåge medlemsstaternes gennemførelsespraksis for disse og alle andre REFIT-aktioner og inkluderer status for spillet i næste udgave af resultattavlen planlagt til 2015. Kommissionen arbejder fortsat med medlemsstater og interessenter for at frembringe mere sund information om virkningerne af EU-regulering. Resultaterne af dette arbejde indgår i den næste REFIT resultattavle.

En ny gruppe på højt niveau

Indtil nu har to grupper på højt niveau om bedre regulering og administrative byrder støttet Kommissionen i gennemførelsen af ​​sin dagsorden for intelligent regulering. Kommissionen finder, at denne støtte og ekspertise bedst kan kombineres i en enkelt gruppe med et revideret mandat til at vurdere virkningen af ​​EU-regulering på stedet i medlemslandene. Kommissionen vil fremsætte forslaget om at oprette denne nye gruppe på højt niveau i de kommende måneder.

Næste skridt

Kommissionen vil fortsætte med at gennemføre alle REFIT-initiativer som beskrevet i sit arbejdsprogram for 2014.

Alle nye initiativer, der præsenteres i dag, er angivet vejledende i personalets arbejdsdokument og er underlagt bekræftelse i Kommissionens arbejdsprogram for 2015.

Mere information

MEMO
Dagens kommunikation og resultattavle på REFIT-websted

Europa-Kommissionen

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 231 mio. EUR i forfinansiering til Slovenien

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 231 mio. EUR til Slovenien i forfinansiering, svarende til 13% af landets tildelingstilskud under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidrage til at sætte gang i gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Sloveniens plan for genopretning og modstandsdygtighed. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Sloveniens plan for genopretning og modstandsdygtighed.

Landet vil i alt modtage € 2.5 mia., Bestående af € 1.8 mia. I tilskud og € 705 mio. I lån, i løbet af planens levetid. Dagens udbetaling følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. EUR i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU.

RRF er kernen i NextGenerationEU, som vil yde 800 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne. Den slovenske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. EN pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame

Læs

Cypern

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 157 mio. EUR i forfinansiering til Cypern

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 157 mio. EUR til Cypern i forfinansiering, svarende til 13% af landets finansielle tildeling under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil hjælpe med at sætte gang i gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed.

Landet vil i alt modtage 1.2 milliarder euro i løbet af planens levetid, med 1 milliard euro i tilskud og 200 millioner euro i lån. Dagens udbetaling følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. Euro i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU. En del af NextGenerationEU vil RRF yde 723.8 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne.

Den cypriotiske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. EN pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame

Læs

Belgien

EU's samhørighedspolitik: Belgien, Tyskland, Spanien og Italien modtager 373 mio. EUR til støtte for sundheds- og socialtjenester, SMV'er og social inklusion

Udgivet

on

Kommissionen har bevilget 373 mio. EUR til fem Europæiske Socialfond (ESF) og Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) operationelle programmer (OP'er) i Belgien, Tyskland, Spanien og Italien for at hjælpe landene med beredskab og reparation af coronavirus inden for rammerne af REACT-EU. I Belgien vil ændringen af ​​Wallonia OP stille yderligere 64.8 mio. EUR til rådighed for anskaffelse af medicinsk udstyr til sundhedstjenester og innovation.

Midlerne vil støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i udviklingen af ​​e-handel, cybersikkerhed, websteder og onlinebutikker samt den regionale grønne økonomi gennem energieffektivitet, miljøbeskyttelse, udvikling af smarte byer og lavemission offentlige infrastrukturer. I Tyskland, i forbundsstaten Hessen, vil 55.4 mio. EUR støtte sundhedsrelateret forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapacitet og innovation på universiteter og andre forskningsinstitutioner samt forskning, udvikling og innovationsinvesteringer inden for klima og bæredygtig udvikling. Dette ændringsforslag vil også yde støtte til SMV'er og midler til opstart via en investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt vil 75.7 mio. EUR lette samarbejdet mellem SMV'er og institutioner inden for forskning, udvikling og innovation, og tilvejebringe investeringer og arbejdskapital til mikrovirksomheder, der er ramt af coronavirus-krisen. Desuden vil midlerne muliggøre investeringer i virksomheders energieffektivitet, støtte digital innovation i SMV'er og erhverve digitalt udstyr til skoler og kulturinstitutioner. I Italien modtager den nationale OP 'Social Inklusion' 90 mio. EUR til fremme af social integration af mennesker, der oplever alvorlig materiel afsavn, hjemløshed eller ekstrem marginalisering, gennem 'Housing First' -tjenester, der kombinerer levering af umiddelbare boliger med mulighed for social- og arbejdsformidling .

reklame

I Spanien tilføjes 87 mio. EUR til ESF OP for Castilla y León for at støtte selvstændige og arbejdstagere, der fik deres kontrakter suspenderet eller reduceret på grund af krisen. Pengene vil også hjælpe hårdt ramte virksomheder med at undgå fyringer, især i turistsektoren. Endelig er midlerne nødvendige for at give vigtige sociale tjenester mulighed for at fortsætte på en sikker måde og for at sikre uddannelseskontinuitet under hele pandemien ved at ansætte yderligere personale.

REACT-EU er en del af NæsteGenerationEU og yder 50.6 mia.EUR ekstra finansiering (i løbende priser) til samhørighedspolitiske programmer i løbet af 2021 og 2022. Tiltag fokuserer på at understøtte arbejdsmarkedets modstandsdygtighed, job, SMV'er og lavindkomstfamilier samt etablere fremtidssikret grundlag for de grønne og digitale overgange og et bæredygtigt socioøkonomisk opsving.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending