Slut med os

Miljø

EU Green Week 2021 opnår mobilisering i bred skala for sundere mennesker og planeter

Udgivet

on

Dette års udgave af EU Grønuge, Europas største årlige miljøbegivenhed, officielt åbnet af præsident von der Leyen, lukket sidste fredag ​​(4. juni) med rekordinddragelse fra hele EU. Dedikeret til EU's ambition om et miljø med nul forurening zoomede 600 partnerhændelser i 44 lande rundt i Europa ind på bestræbelserne på at tackle forurening af luft, jord og vand. Fra workshops for børn, diskussioner om grøn genopretning, hackathons, oprydningsaktioner og borgerinddragelsesaktiviteter fremhævede den grønne uge styrken ved små individuelle aktioner sammen med de strukturelle ændringer, som European Green Deal sigter mod at skabe.

European Green Deal Executive Vice President Frans Timmermans, og kommissær for miljø, oceaner og fiskeri, Virginijus Sinkevičius, lukket begivenheden. I maj forelagde Europa - Kommissionen EU nul handlingsplan for forurening fastlægge denne vision og foreslå handlinger og mål, hvordan man kommer derhen. Reduktion af forurening kræver rene valg for regional og bymobilitet og energi, investeringer i bygninger og infrastruktur samt overordnet fysisk planlægning og arealanvendelse.

Forbindelserne mellem sundhed og miljø var i centrum for dette års udgave. Med hensyn til biodiversitet og forurening er budskabet fra denne grønne uge meget klar: at reducere forurening fra næringsstoffer, pesticider og plast vil være en forudsætning for at nå vores biodiversitetsmål. Andre fremhævede prioriteter var bæredygtig produktion og forbrug samt spørgsmålet om social retfærdighed, når man kæmper for nul forurening, da de mest sårbare grupper rammes hårdest. Kommissionen og Det Europæiske Regionsudvalg har også iværksat en Interessentplatform at hjælpe med at gennemføre handlingsplanen for nul forurening, da byer og regioner har en nøglerolle at spille med at omsætte denne vision til handling på stedet. Flere oplysninger findes i dette nyhed.

Miljø

Kommissær Sinkevičius i Sverige for at diskutere skove og biodiversitet

Udgivet

on

Kommissær Sinkevičius besøger Sverige i dag (14. juni) for at drøfte Kommissionens kommende EU-skovstrategi og forslagene om EU-drevet skovrydning og skovforringelse med ministre, medlemmer af det svenske parlament, repræsentanter for ngo'er og akademier og andre aktører. Skovstrategien, som annonceret i 2030 Biodiversitetsstrategi, vil dække hele skovcyklussen og fremme multifunktionel brug af skove, der sigter mod at sikre sunde og modstandsdygtige skove, der bidrager væsentligt til biodiversitet og klimamål, reducere og reagere på naturkatastrofer og sikre levebrød. En nøgle, der kan leveres under European Green Deal, lovede Biodiversitetsstrategien også at plante 3 milliarder træer inden 2030. Kommissionen sigter mod at sikre dette år under COP 15's globale møde om biodiversitet en international aftale til løsning af naturkrisen svarende til Parisaftalen om klima.

Continue Reading

Miljø

Copernicus: De første automatiske pollenmålinger muliggør krydstjekprognoser i flere europæiske lande i næsten realtid

Udgivet

on

Et partnerskab mellem Copernicus Atmosphere Monitoring Service og European Aeroallergen Network har taget det første skridt i verifikationen af ​​pollenprognoser i realtid gennem EUMETNETs automatiske pollenprogram “Autopollen”.

Copernicus atmosfæreovervågningstjeneste (CAMS) har annonceret det første skridt i et fælles initiativ med det europæiske luftfartsnetværk (EAN) til automatiseret pollenovervågning i flere europæiske lande. I regi af netværket af europæiske nationale meteorologiske tjenester (EUMETNET) er forskellige pollenovervågningssteder udstyret med automatiseret observationskapacitet som en del af programmet "Autopollen" ledet af den schweiziske meteorologiske service MeteoSwiss. På websteder med automatiserede pollenobservationer kan prognoser kontrolleres i næsten realtid, mens de andre steder kun kan evalueres i slutningen af ​​sæsonen.

CAMS, der er implementeret af det europæiske center for mellemvejr vejrudsigter (ECMWF) på vegne af Europa-Kommissionen, giver i øjeblikket fire-dages prognoser for fem almindelige pollentyper birk, oliven, græs, ragweed og al ved hjælp af sofistikeret computermodellering. Det automatiske pollenovervågningssystem testes på 20 steder i Schweiz, Bayern / Tyskland, Serbien, Kroatien og Finland med planer om at udvide til andre europæiske lande.

Dette er de første rutinemæssige automatiserede pollenobservationer, der er blevet offentligt tilgængelige, hvilket betyder, at enhver, der bruger CAMS pollenprognoser, hvad enten det er via en app eller et værktøj eller direkte på hjemmesiden, kan kontrollere de daglige prognoseopdateringer i forhold til de indkommende observationer og vurdere, hvor nøjagtige de er. Mens systemet stadig er i et tidligt stadium, forudsiger forskere, at det vil hjælpe markant med evalueringen af, hvor langt prognoser kan stole på. I stedet for at evaluere prognoser i slutningen af ​​sæsonen tillader steder, der i øjeblikket er udstyret med automatiske pollenobservationer, krydstjek i næsten realtid. Længere nede i projektets rækkefølge håber CAMS og EAN at forbedre de daglige prognoser ved hjælp af observationer gennem processen med dataassimilering. Indgående observationer behandles øjeblikkeligt for at justere startpunktet for daglige prognoser, som det f.eks. Gøres i numerisk vejrudsigter. Desuden er der planlagt en udrulning til geografisk dækning af hele Europa med støtte fra EUMETNET.

CAMS har arbejdet med EAN siden juni 2019 for at hjælpe med at verificere sine prognoser med observationsdata fra mere end 100 jordstationer over hele kontinentet, der er valgt for deres repræsentativitet. Gennem partnerskabet er prognoserne forbedret betydeligt.

Pollenallergi påvirker millioner af mennesker i hele Europa, der kan reagere på visse planter på forskellige tidspunkter af året. F.eks. Toppes birkepollen i april og er mere sandsynligt, at den undgås i det sydlige Europa. I mellemtiden kan nordpå i juli betyde elendighed for de syge, da græsser er i fuld blomst på dette tidspunkt. Oliventræet er almindeligt i Middelhavslandene, og dets pollen er meget udbredt fra maj til juni. Desværre for syge er der næppe nogen 'pollenfri' regioner, da sporer transporteres over store afstande. Dette er grunden til, at CAMSs fire-dages prognoser er et uvurderligt værktøj for allergikere, der kan spore, hvornår og hvor de sandsynligvis vil blive berørt. Og de nye automatiserede pollenobservationer kunne blive en gamechanger, når ordningen er rullet ud yderligere.

Vincent-Henri Peuch, direktør for Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), kommenterer: “Den nye automatiserede kapacitet til pollenovervågning udviklet af EUMETNET og EAN er til gavn for alle brugere, der kan kontrollere, hvor langt prognoserne er korrekte. Mens det er almindeligt i dag at kontrollere luftkvalitetsprognoser i realtid, er det virkelig banebrydende for pollen. Dette vil også gøre den kontinuerlige udvikling af vores prognosemodeller hurtigere, og på mellemlang sigt kan de også bruges til behandling af prognoser. At vide, at du kan kontrollere prognosen for dagen eller de sidste par dage, var korrekt, er uvurderlig. ”

Dr Bernard Clot, leder af biometeorologi hos MeteoSwiss, sagde: ”Det automatiserede pollenprogram 'Autopollen' af EUMETNET er en spændende udvikling for Europa, og dette er kun det første skridt. Mens der i øjeblikket er seks steder i Schweiz, otte i Bayern og i alt 20 på tværs af kontinentet, koordinerer vi udvidelsen af ​​netværket for fuld europæisk dækning.

Copernicus er Den Europæiske Unions flagskibs jordobservationsprogram, der opererer gennem seks tematiske tjenester: Atmosfære, Hav, Land, Klimaændringer, Sikkerhed og Nødsituation. Det leverer frit tilgængelige operationelle data og tjenester, der giver brugerne pålidelige og opdaterede oplysninger relateret til vores planet og dets miljø. Programmet koordineres og forvaltes af Europa-Kommissionen og gennemføres i partnerskab med medlemsstaterne, Den Europæiske Rumorganisation (ESA), Den Europæiske Organisation for Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT), Det Europæiske Center for Vejrudsigter med mellemlang rækkevidde ( ECMWF), EU-agenturer og Mercator Océan International, blandt andre.

ECMWF driver to tjenester fra EU's Copernicus jordobservationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) og Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrager også til Copernicus Emergency Management Service (CEMS). Det Europæiske Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) er en uafhængig mellemstatlig organisation, der støttes af 34 stater. Det er både et forskningsinstitut og en 24/7 operationel tjeneste, der producerer og formidler numeriske vejrudsigter til sine medlemsstater. Disse data er fuldt ud tilgængelige for de nationale meteorologiske tjenester i medlemsstaterne. Supercomputerfaciliteten (og tilhørende dataarkiv) på ECMWF er en af ​​de største af sin type i Europa, og medlemsstaterne kan bruge 25% af sin kapacitet til deres egne formål.

ECMWF udvider sin placering på tværs af sine medlemslande for nogle aktiviteter. Ud over et hovedkontor i Storbritannien og Computing Center i Italien, vil nye kontorer med fokus på aktiviteter udført i partnerskab med EU, såsom Copernicus, være placeret i Bonn, Tyskland fra sommeren 2021.


Webstedet til Copernicus Atmosphere Monitoring Service kan være findes her.

Webstedet Copernicus Climate Change Service kan være findes her. 

Flere oplysninger om Copernicus. 

ECMWF-webstedet kan være findes her.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Continue Reading

Miljø

Frans Timmermans i EØSU: 'Den europæiske grønne aftale vil være retfærdig eller bare ikke'

Udgivet

on

Frans Timmermans har bebudet foranstaltninger for at beskytte de mest sårbare fra den mulige udvidelse af emissionshandelssystemet til opvarmning og transportbrændstoffer og har hørt EØSU's forslag om at forbedre virksomhedernes beslutningstagning om den grønne overgang gennem social dialog.

EØSU's præsident, Frans Timmermans, velkommen til EØSU's plenarmøde onsdag (9. juni) og sagde EØSU's præsident Christa Schweng, at EØSU havde været en trofast allieret med Kommissionen i sin klimaindsats. Det havde bakket op om Kommissionens forslag om kraftigere emissionsreduktioner inden 2030 end oprindeligt planlagt. Det havde også været dets aktive partner i bestræbelserne på at støtte den spirende cirkulære økonomi i Europa, hvor de to institutioner lancerede den europæiske cirkulære økonomi-interessentplatform i 2017 som en ressource til banebrydende virksomheder i hele Europa.

Da Europa nu reflekterede over, hvordan man kunne bygge bedre op igen efter COVID-19-pandemien, var der mere end nogensinde behov for en social aftale for at sikre en retfærdig grøn overgang.

”Green Deal er en ambitiøs vækststrategi for EU til at opnå klimaneutralitet inden 2050 og give økonomisk drivkraft,” sagde Schweng, “men de sociale, arbejdsmarkedsmæssige, sundhedsmæssige og ligeværdige dimensioner bør styrkes for at sikre, at ingen person, samfund, arbejdstager , sektor eller region er efterladt. "

Timmermans understregede, at den sociale dimension af den grønne overgang var Kommissionens største bekymring, da pandemien havde sprunget sociale forskelle ud af proportioner og sat samfundet "på kanten". Han beskrev hovedelementerne i pakken Fit for 55, der blev frigivet den 14. juli.

Hardwiring social retfærdighed i klimaforanstaltninger

Pakken ville "fastgøre social retfærdighed i de nye forslag", sagde Timmermans, af:

· Deling af byrden ved klimahandlinger retfærdigt mellem industrier, regeringer og enkeltpersoner og

· Indførelse af en social mekanisme, der kan hjælpe med at afbøde virkningen på de mest sårbare af foranstaltninger såsom en mulig udvidelse af handel med emissioner til også at omfatte varme og transportbrændstoffer.

"Vær sikker", sagde Timmermans, "hvis vi tager dette skridt, og hvis husholdningerne står over for voksende omkostninger som et resultat, vil vi sikre, at der er en social mekanisme, en klimaforandringsfond, der kan kompensere for eventuelle negative virkninger . "

"Vi skal beskytte sårbare husstande mod potentielle prisstigninger på varme og transportbrændstoffer, især i regioner, hvor der ikke er rene muligheder for rene muligheder," sagde Timmermans. "Så hvis vi indførte handel med emissioner for disse brændstoffer, betyder det, at vi også skal tage vores forpligtelse til social retfærdighed et skridt videre. Ethvert forslag om handel med emissioner i disse nye sektorer skal komme med et forslag til den sociale indvirkning på samme tid . "

At bringe arbejdernes stemme ind i ligningen

Som en del af debatten hørte Timmermans EØSU's bidrag til udformningen af ​​en social aftale, der er integreret i Green Deal. Forslagene, der er fremsat af ordfører Norbert Kluge, fokuserer på stærkere medarbejderdeltagelse i virksomheders beslutningstagning og på virksomheders sociale ansvar.

"Social dialog er af største vigtighed for at garantere en tæt forbindelse mellem Green Deal og social retfærdighed," sagde Kluge. "Vi mener, at ved at bringe arbejdernes stemme kan vi forbedre kvaliteten af ​​de økonomiske beslutninger, som virksomheder træffer i overgangen til en grøn model."

"Arbejdsinformation, konsultation og deltagelse på bestyrelsesniveau favoriserer en mere langsigtet tilgang og forbedrer kvaliteten af ​​beslutningstagningen i en økonomisk reformdagsorden." sagde hr. Kluge.

En rapport fra Hans Böckler-fonden om, hvordan forretningen i Europa overværede finanskrisen 2008-2009, viste, at virksomheder med tilsynsråd, der inkluderer medarbejdere, ikke kun var mere robuste, men også gendannede hurtigere fra dens konsekvenser. De afskedigede færre medarbejdere, opretholdt højere investeringer i F&U, registrerede højere overskud og udviste mindre volatilitet på kapitalmarkedet. Samlet set var de også mere orienterede mod virksomhedens langsigtede interesser.

EØSU understreger imidlertid, at en social aftale som en væsentlig del af en grøn aftale ikke kun er relateret til arbejde. Det handler om indkomst, social sikring og finanspolitisk støtte til alle, der har brug for det, inklusive dem uden nogen som helst adgang til arbejde.

Der er behov for aktive arbejdsmarkedspolitikker sammen med effektive offentlige arbejdsformidlinger, sociale sikringssystemer tilpasset skiftende mønstre på arbejdsmarkederne og passende sikkerhedsnet med hensyn til minimumsindkomst og sociale ydelser for de mest sårbare grupper.

Læs den fulde tekst af Timmermans tale.

Se debatten med Frans Timmermans om EØSU's Twitter-konto @EU_EESC

EØSU's udtalelse Ingen Green Deal uden en social aftale vil snart være tilgængelig på EØSU's websted.

Continue Reading
reklame

Twitter

Facebook

reklame

trending