Følg os

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

coronavirus

Kommissionen foreslår yderligere finansiering til støtte for global vaccination og til at reagere på globale nødsituationer

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har foreslået at ændre EU -budgettet for 2021 for at yde yderligere støtte til politikområder, der skal forstærkes i lyset af den seneste udvikling og yderligere behov. Konkret vil dette udkast til ændringsbudget 6 hjælpe med at fremskynde globale vaccinationer. Det vil give yderligere 450 millioner euro for at nå de 1.3 milliarder euro, der er nødvendige for at sikre yderligere 200 millioner doser vacciner mod COVID-19 til lav- og mellemindkomstlande gennem COVAX, som annonceret af præsident von der Leyen i hendes State of the Union tale. I dette udkast til ændringsbudget 6 foreslås også en styrkelse af EU's civilbeskyttelsesmekanisme med € 57.8 mio. Midlerne på budgettet til håndtering af nødsituationer skal øges for at dække omkostningerne ved reaktionen på nødsituationer og naturkatastrofer, der fandt sted sidste sommer, herunder hjemsendelsesflyvninger for EU -borgere med base i Afghanistan, operationer i Haiti efter det seneste jordskælv og kampe skovbrande i Europa. Udkastet til ændringsbudget skal godkendes af Europa -Parlamentet og af EU -medlemsstaterne i Rådet. Der er et spørgsmål og svar med flere oplysninger her.

reklame

Læs

coronavirus

COVID-19-vaccination: MEP'er opfordrer til EU og global solidaritet

Udgivet

on

EU skal fortsætte sin fælles indsats for at bekæmpe COVID-19-pandemien og træffe hasteforanstaltninger for at øge produktionen af ​​vacciner for at imødekomme borgernes forventninger, siger MEP'er,  PLENAR MØDE ENVI.

I plenumdebatten med det portugisiske formandskab og kommissionsformand Ursula von der Leyen kommenterede MEP'erne situationen i EU's COVID-19-vaccinationsstrategi.

Mange medlemmer understregede, at EU havde truffet de rigtige nøgleafgørelser, især om den kollektive europæiske tilgang til vaccination og om at stå for borgernes rettigheder ved at sætte sikkerheden først og håndhæve EU's ansvarsregler.

reklame

Præsident von der Leyen forsvarede EU's valg om at bestille vacciner i fællesskab, behovet for global solidaritet og beslutningen om ikke at tage nogen genveje til vaccines sikkerhed og effektivitet. Lektioner skal drages af tidligere fejl, erkendte hun, da "vi stadig ikke er der, hvor vi vil være i kampen mod virussen".

Løsninger for at komme ud af krisen skal findes i solidaritetens ånd mellem medlemsstaterne såvel som på globalt plan, understregede MEP'erne. EU har et ansvar for resten af ​​verden og skal sikre, at vacciner er fair fordelt over hele kloden, tilføjede de og gentog, at "ingen er sikre, før alle er sikre".

Medlemmer erkendte, at EU undervurderede udfordringerne ved masseproduktion af vacciner, og at konkrete foranstaltninger for at øge produktionen nu skal tages med højeste prioritet. Mange MEP'er opfordrede Kommissionen til at håndhæve eksisterende kontrakter og samtidig støtte medlemslandene i deres strategier for indsættelse af vacciner.

reklame

For at opbygge borgernes tillid til vaccinationsindsatsen og undgå desinformation skal EU "fortælle sandheden", påpegede nogle MEP'er. I denne henseende mindede mange om behovet for gennemsigtighed med hensyn til kontrakter samt omfattende og klare data om udbredelse af vacciner på nationalt plan.

Under hensyntagen til de store investerede offentlige penge opfordrede flere MEP'er også til øget parlamentarisk kontrol af gennemførelsen af ​​vaccinestrategien.

Wse videooptagelsen af ​​debatten her. Klik på nedenstående navne for individuelle udsagn.

Ana Paula Zacarias, Portugisisk formandskab

Ursula von der Leyen, formand for Europa -Kommissionen (1st del2del3rd del)

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe García Pérez (S&D, ES)

Dacian Cioloş (Forny Europa, RO)

Marco Zanni (ID, IT)

Ska Keller (Grønne / EFA, DE)

Beata Szydło (ECR, PL)

Manon Aubry (Venstre, FR)

Baggrund

Den 12. januar 2021 var MEP'er spurgte Kommissionen om den seneste udvikling vedrørende COVID-19-vacciner. En debat i plenum fulgte den 19. januar med fokus på den globale EU-strategi for COVID-19, mens Kommissionen offentliggjorde en opdateret handlingsplan at intensivere kampen mod pandemien samme dag.

Under plenarmøde i januar, Udtrykte MEP'erne bred støtte til den fælles EU-tilgang til bekæmpelse af pandemien og opfordrede til fuldstændig gennemsigtighed med hensyn til kontrakter og anvendelse af COVID-19-vacciner.

Yderligere information

Læs

coronavirus

EU -udsending siger, at Rusland forsinker EMA Sputnik V -vaccinekontroller - medier

Udgivet

on

By

En sundhedsmedarbejder forbereder en dosis Sputnik V (Gam-COVID-Vac) vaccine mod coronavirus-sygdommen (COVID-19) på et vaccinationscenter i Gostiny Dvor i Moskva, Rusland 6. juli 2021. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Foto

Rusland har gentagne gange forsinket inspektioner foretaget af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der er nødvendige for certificering af dets Sputnik V COVID-19-vaccine i EU, blev EU's ambassadør i Moskva citeret fredag ​​den 8. oktober, Reuters, skriver Olzhas Auyezov, Anton Zverev og Andrew Osborn i Moskva og Jo Mason i London.

Sputnik V -vaccinen, der er meget udbredt i Rusland og godkendt til brug i mere end 70 lande, undergår en gennemgang af Verdenssundhedsorganisationen og EMA.

reklame

Rusland har anklaget Vesten for at nægte at certificere sin flagskibsvaccine af politiske årsager. Uden EMA -godkendelse er det sværere for russere at rejse i hele EU.

"Dette er en teknisk frem for en politisk proces," sagde EU -ambassadør Markus Ederer til Ruslands RBC -medie i et interview.

"Når russiske embedsmænd taler om, at processen er forsinket og politiseret af europæisk side, tror jeg nogle gange, at de stort set refererer til sig selv, fordi det er dem, der gør dette om politik."

reklame

Ruslands suveræne formuefond, Russian Direct Investment Fund (RDIF), markedsfører Sputnik V i udlandet. Det nægtede at kommentere.

EMA sagde, at det ikke umiddelbart kunne kommentere sagen.

Fem personer med kendskab til europæisk indsats for at vurdere stoffet fortalte Reuters tidligere på året, at udviklere af Sputnik V havde gentagne gange undladt at levere data, som tilsynsmyndighederne anser for at være standardkrav i lægemiddelgodkendelsesprocessen. Læs mere

RDIF sagde dengang, at Reuters 'rapportering indeholdt "falske og unøjagtige udsagn" baseret på anonyme kilder, der forsøgte at skade Sputnik V som en del af en desinformationskampagne.

Den russiske sundhedsminister Mikhail Murashko sagde i denne måned, at alle hindringer for at registrere Sputnik V hos WHO var blevet ryddet, og at der kun var nogle papirer tilbage. Læs mere

Nyhedsbureauet TASS citerede sundhedsministeriet på fredag, at EMA -inspektører muligvis ville aflægge et besøg i Rusland i december.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending