Følg os

Økonomi

2. kvartal 2014: Årlig vækst i lønomkostninger op til 1.2% i både euroområdet og EU28

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

eurostatTimelønomkostningerne1 steg med 1.2% i begge eurozonen2 (EA18) og EU282 i andet kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før. I første kvartal af 20143, timelønomkostninger steg med henholdsvis 0.6% og 1.0%. Disse tal offentliggøres af Eurostat, Den Europæiske Unions statistikkontor.

De to hovedkomponenter i lønomkostninger er lønninger og ikke-lønomkostninger. I euroområdet voksede lønningerne pr. Arbejdstime med 1.2% og ikke-lønkomponenten med 1.0% i andet kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før. I første kvartal af 2014 var de årlige ændringer henholdsvis +1.0% og -0.6%. I EU28 steg timelønningerne med 1.2% og ikke -lønkomponenten med 1.1% i andet kvartal 2014 mod +1.4% og -0.2% henholdsvis i første kvartal 2014.

Fig1

reklame

Opdeling efter økonomisk aktivitet

I andet kvartal 2014 sammenlignet med samme kvartal året før steg timelønomkostningerne i eurozonen med 2.5% i industrien, med 0.7% i byggeriet, med 0.9% i serviceydelser og med 0.6% i (hovedsagelig) ikke -erhvervsøkonomi. I EU-28 steg lønomkostningerne i timen med 2.8% i industrien, med 0.4% i byggeriet, med 0.9% i serviceydelser og med 0.7% i den (hovedsagelig) ikke-erhvervsøkonomi.

Medlemsstater

reklame

Blandt de medlemsstater, for hvilke der foreligger data for andet kvartal 2014, blev de højeste årlige stigninger i timelønomkostninger for hele økonomien registreret i Estland (+ 7.3%), Slovakiet (+ 6.0%), Letland (+ 5.9%), Litauen (+ 5.1%) og Rumænien (+5.0%). Fald blev registreret i Cypern (-3.9%) og Irland (-0.4%).

Fig2

* Ikke tilpasset arbejdsdag

  1. Lønomkostningsindekset er en kortsigtet indikator, der viser udviklingen i timelønomkostninger påhviler arbejdsgiverne. Den beregnes dividere lønomkostninger i national valuta med antallet af arbejdstimer. Derfor er udviklingen af ​​begge variabler, lønomkostninger og arbejdstimer, påvirker udviklingen af ​​indekset.

De kvartalsvise ændringer i time arbejdsgivernes omkostninger måles til de samlede lønomkostninger og de vigtigste komponenter: lønninger; og arbejdskraft andre end løn (indirekte lønomkostninger) omkostninger. Samlede arbejdsomkostninger (TOT) cover løn og ikke-lønomkostninger minus subsidier. De omfatter ikke udgifter til faglig uddannelse eller andre udgifter såsom rekruttering omkostninger, udgifter til arbejdstøj mv

Lønudgifter (WAG) omfatter direkte vederlag, bonusser og godtgørelser af en arbejdsgiver betalt i penge eller naturalier til en medarbejder i modydelse for arbejde udført, betalinger til de ansatte opsparingsordninger, og betaling for fridage og løn i naturalier såsom mad, drikke, brændstof, firmabiler, etc.

Andre arbejdsomkostninger end lønninger (OTH - ikke-lønomkostninger) inkluderer arbejdsgiverens sociale bidrag plus beskæftigelsesafgifter, der betragtes som arbejdsomkostninger minus tilskud, der har til formål at tilbagebetale en del af eller hele arbejdsgiverens omkostninger ved direkte vederlag.

Eurostat offentliggør data om lønomkostningsindeks for NACE rev. 2 afsnit B til S. Tilsammen betegnes aggregatet som "hele økonomien", selvom landbrug, husstandsaktiviteter som arbejdsgivere og aktiviteter i ekstraterritoriale organisationer er udelukket. For flere sammenbrud og yderligere definitioner klik her.

Euroområdet (EA-18) omfatter Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Luxembourg, Letland, Malta, Nederlandene, Østrig, Portugal, Slovenien, Slovakiet og Finland.

Den Europæiske Union (EU28) omfatter Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederlandene (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE) og Det Forenede Kongerige (Storbritannien) ).

  1. Sammenlignet med pressemeddelelse 93/2014 af 17. juni 2014 blev de årlige vækstrater for den samlede økonomi i første kvartal af 2014 revideret fra +0.9% til +0.6% for EA18 og fra +1.2% til +1.0% for EU28 .

Landbrug

Fælles landbrugspolitik: Hvordan støtter EU landmænd?

Udgivet

on

Fra støtte til landmænd til beskyttelse af miljøet dækker EU's landbrugspolitik en række forskellige mål. Lær hvordan EU -landbrug finansieres, dets historie og fremtid, Samfund.

Hvad er den fælles landbrugspolitik?

EU støtter landbrug gennem sit Den fælles landbrugspolitik (KASKET). Det blev oprettet i 1962 og har gennemgået en række reformer for at gøre landbruget mere retfærdigt for landmænd og mere bæredygtigt.

reklame

Der er omkring 10 millioner gårde i EU, og landbrugs- og fødevaresektoren giver tilsammen næsten 40 millioner arbejdspladser i EU.

Hvordan finansieres den fælles landbrugspolitik?

Den fælles landbrugspolitik finansieres over EU -budgettet. Under EU's budget for 2021-2027, Er der afsat 386.6 milliarder euro til landbrug. Det er opdelt i to dele:

reklame
  • € 291.1 mia. Til Den Europæiske Landbrugsgarantifond, der yder indkomststøtte til landmænd.
  • € 95.5 mia. Til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter, som omfatter finansiering til landdistrikter, klimaindsatser og forvaltning af naturressourcer.

Hvordan ser EU -landbruget ud i dag? 

Landmænd og landbrugssektoren blev påvirket af COVID-19 og EU indførte særlige foranstaltninger til støtte for industrien og indkomster. Nuværende regler for, hvordan CAP -midler skal bruges, løber frem til 2023 på grund af forsinkelser i budgetforhandlingerne. Dette krævede en overgangsaftale til beskytte landmændenes indkomster og sikre fødevaresikkerhed.

Vil reformen betyde en mere miljøvenlig fælles landbrugspolitik?

EU -landbruget tegner sig for ca. 10% af drivhusgasemissionerne. Reformen bør føre til en mere miljøvenlig, mere retfærdig og gennemsigtig EU -landbrugspolitik, sagde MEP'er efter a der blev indgået aftale med Rådet. Parlamentet ønsker at knytte den fælles landbrugspolitik til Parisaftalen om klimaændringer, samtidig med at støtten til unge landmænd og små og mellemstore bedrifter øges. Parlamentet vil stemme om den endelige aftale i 2021, og den træder i kraft i 2023.

Landbrugspolitikken er knyttet til European Green Deal og Farm to Fork-strategi fra Europa -Kommissionen, der har til formål at beskytte miljøet og sikre sund mad til alle, samtidig med at landmændenes levebrød sikres.

Mere om landbrug

Briefing 

Kontroller lovgivningen 

Læs

Landbrug

Foreslået løft af USAs lammeforbud velkommen nyheder til industrien

Udgivet

on

FUW mødtes med USDA i 2016 for at diskutere muligheder for eksport af lam. Fra venstre amerikansk landbrugsspecialist Steve Knight, amerikansk landbrugsrådgiver Stan Phillips, FUW -politiker Dr. Hazel Wright og FUW -præsident Glyn Roberts

Farmers 'Union of Wales har taget godt imod nyhederne om, at det mangeårige forbud mod import af walisisk lam til USA snart ophæves. Meddelelsen blev offentliggjort af Storbritanniens premierminister Boris Johnson onsdag den 22. september. 

FUW har længe diskuteret udsigten til at ophæve det uberettigede forbud med USDA i forskellige møder i løbet af det sidste årti. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales har understreget, at det potentielle marked for PGI Welsh Lamb i USA anslås at være op til 20 millioner pund om året inden for fem år efter, at eksportrestriktionerne blev fjernet.

reklame

FUWs vicepræsident Ian Rickman sagde fra sin Carmarthenshire fårfarme: ”Nu er vi mere end nogensinde nødt til at udforske andre eksportmarkeder og samtidig beskytte vores længe etablerede markeder i Europa. Det amerikanske marked er et, vi er ivrige efter at udvikle meget stærkere relationer til, og nyheden om, at dette forbud snart kan ophæves, er meget velkomne nyheder for vores fårindustri. ”

reklame
Læs

Økonomi

Bæredygtig bytransport er i centrum for European Mobility Week

Udgivet

on

Omkring 3,000 byer i hele Europa deltager i dette års Europæiske miljøtrafikuge, der startede i går og varer indtil onsdag den 22. september. Kampagnen for 2021 er lanceret under temaet 'Sikker og sund med bæredygtig mobilitet' og vil fremme brugen af ​​offentlig transport som en sikker, effektiv, overkommelig og lavemissionsmulighed for alle. 2021 er også 20-årsdagen for bilfri dag, hvorfra European Mobility Week er vokset.

”Et rent, smart og modstandsdygtigt transportsystem er kernen i vores økonomier og centralt i menneskers liv. Derfor er jeg på 20 -året for European Mobility Week stolt over de 3,000 byer i hele Europa og videre for at vise, hvordan sikre og bæredygtige transportmuligheder hjælper vores samfund med at forblive forbundet i disse udfordrende tider, ”sagde transportkommissær Adina Vălean .

I dette skelsættende år har Europa -Kommissionen oprettet et virtuelt museum, der viser ugens historie, dens indvirkning, personlige historier og hvordan det hænger sammen med EU's bredere bæredygtighedsprioriteter. Andre steder omfatter aktiviteter i Europa cykelfestivaler, udstillinger af elektriske køretøjer og værksteder. Årets arrangement falder også sammen med en offentlig høring om Kommissionens ideer til en ny ramme for bymobilitet og Det Europæiske Jernbanår med dens Tilslutter Europa Express -tog.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending