Følg os

Økonomi

European Sharing Economy Coalition lanceret

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Europæisk-dele-økonomi-koalitionDen europæiske deleøkonomi-koalition blev lanceret ved en offentlig høring i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) den 25. september.  Lanceringen af ​​koalitionen fulgte en invitation fra Europa-Kommissionen til at diskutere vigtigheden af ​​at tackle deleøkonomimodellen for EU.

Deleøkonomien og EU har fælles mål: øge ressourceeffektiviteten, skabe job og velstand, opbygge samfundsdeltagelse og fremme social innovation. Den europæiske deleøkonomi-koalition ser dette som en fantastisk mulighed for at kombinere indsatsen omkring fælles prioriteter og mainstreame et stærkere, mere modstandsdygtigt Europa med henblik på at opfylde EU2020-målene.

Koalitionen er det første paneuropæiske netværk, der skaber en samlet stemme, fortaler for og overvåger fremskridt hen imod EU og national politik, der:

 1. Mainstream deleøkonomien
  Ved at føre kampagner for at øge bevidstheden og forbedre synlighed.
 2. Oprethold deleøkonomien
  Ved at slå til lyd for retfærdige og fornuftige reguleringer sikrer det, at deleøkonomien bliver en politisk prioritet på europæisk plan.
 3. Opskaler deleøkonomien
  Ved at fremme lederskab og udveksling af bedste praksis med henblik på skalerbarhed og overførbarhed i medlemslandene.
 4. Finansier deleøkonomien
  Ved at rejse EU-midler til at sætte gang i relevante pilotprojekter og platforme over hele Europa, frem for alt i byer.

Koalitionens formål er at samle de mest aktive organisationer på europæisk plan til en kritisk masse og argumentere for europæiske politikker, der lægger meget større vægt på deling og samarbejde som drivkraften bag en mere velstående, bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk økonomi. . Koalitionen vil undersøge synergier med EU's politikker og programmer, og hvordan EU's beslutningstagere og andre interessenter kan arbejde sammen for at gøre deleøkonomien til en succes til gavn for medlemslande, virksomheder, forbrugere og lokalsamfund i EU.

"Fortællingen om deleøkonomien er typisk indrammet som en bunden i vejret, græsrodsaktion. Alle de voksende deleøkonomi-organisationer i Europa er fokuseret på en lille brik i et meget større puslespil, og betydelige ændringer vil aldrig komme fra en adskilt gruppe og en fragmenteret start-up scene langs værdikæden. Men hvis disse organisationer går sammen om at dele en overbevisende dagsorden, en inspirerende langsigtet vision og koordinere deres EU-politiske tilgang, kan de bane vejen for top-down nødvendige rammebetingelser for at opskalere deleøkonomien i Europa.", forklarede Marco Torregrossa, Euro Freelancers administrerende direktør ved den offentlige høring.

Fraværet af reguleringsforanstaltninger skaber usikkerhed, der kan hæmme investeringer og udvikling af sektoren. Deleøkonomi-organisationer er nødt til at engagere sig tidligt med europæiske tilsynsmyndigheder, især Europa-Kommissionen, for at udforme passende regler og politikker, da markedet nu hurtigt tager form. Dette er især tilfældet i betragtning af EU2020-strategien, som foreslår, at: "forbruget af varer og tjenesteydelser skal finde sted i overensstemmelse med intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og bør også have en indvirkning på jobskabelse, produktivitet og økonomisk, social og territorial samhørighed ". Hovedmålet bør være, at EU anerkender deleøkonomien som en overordnet strategi, der styrer hele dets politiske tænkning i de forskellige sektorer.

Tegning inspiration fra Resolution 87 for delbare byer, vedtaget af den amerikanske borgmesterkonference, slår koalitionen til lyd for, at europæiske politiske beslutningstagere støtter deleøkonomien på følgende måder:

reklame
 • Tilskynd EU til at blive en tidlig bruger af delte tjenester ved at støtte brugere og udbydere med de værktøjer, der kan fremme vækst for deleøkonomien.
 • Kommissionens konsekvensanalyse og livscyklusanalyser af deling af aktiver i EU for at identificere muligheder og bidrage til at skabe mere standardiserede metoder til at måle fordelene ved deleøkonomien for den offentlige og private sektor, frem for alt i byer.
 • Opret netværk med ledere fra byer (f.eks. via EU borgmesteraftale eller European Innovation Partnership on Smart Cities) at opbygge kapacitet, sprede information og ideer om succesfulde modeller for deleøkonomien.
 • Opret lokale arbejdsgrupper for at gennemgå og behandle regler, der kan hæmme involvering i deleøkonomien, samle beboere og kvarterer, omdefinere offentlige tjenester, innovation og borgerinddragelse.
 • Regulere om deleøkonomien på sektor-for-sektor-basis, ved at indarbejde feedback fra delevirksomheder og slutbrugere, og inddrage en bred række interessenter i høringer.
 • Fremme overførbarheden af ​​bedste praksis-løsninger på tværs af medlemsstaterne og incitamenter til offentlige investeringer (tilskud, tilskud) til pilotprojekter og -initiativer om deleøkonomien.
 • Indføre et europæisk system for offentlige indkøb til fordel for deleøkonomiske virksomheder.
 • Indfør obligatoriske krav i eksisterende juridiske rammeinstrumenter for produkter, der kan deles (f.eks. minimum, genanvendelighed, genanvendelighed, opgraderingsmuligheder og holdbarhed).
 • Fremme oprettelsen af ​​én prisordning for de bedste deleøkonomi-koncepter for at lette markedspenetration.
 • Støtte udviklingen af ​​én regional deleøkonomisk klynge i EU (f.eks. med samarbejde mellem forskningsinstitutter, nystartede virksomheder, finansfolk, slutbrugere) for at fremskynde innovationsprocessen.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.
reklame

trending