Slut med os

Danmark

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen støtter Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed på 1.5 mia. €

DEL:

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i dag (17. juni) vedtaget en positiv vurdering af Danmarks genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Dette er et vigtigt skridt, der baner vejen for EU til at udbetale 1.5 mia. Euro i tilskud under Recovery and Resilience Facility (RRF) i perioden 2021-2026. Denne finansiering vil støtte gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Danmarks genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Det vil spille en vigtig rolle for at gøre det muligt for Danmark at komme stærkere ud af COVID-19-pandemien. RRF - i centrum af NextGenerationEU - vil give op til € 672.5 mia. (I løbende priser) til støtte for investeringer og reformer i hele EU. Den danske plan er en del af en hidtil uset koordineret EU-reaktion på COVID-19-krisen for at tackle fælles europæiske udfordringer ved at omfavne de grønne og digitale overgange for at styrke økonomisk og social modstandsdygtighed og samhørighed i det indre marked.

Kommissionen vurderede Danmarks plan på baggrund af kriterierne i RRF-forordningen. I Kommissionens analyse blev det især undersøgt, om investeringerne og reformerne i Danmarks plan understøtter de grønne og digitale overgange; bidrage til effektivt at tackle udfordringer, der er identificeret i det europæiske semester og styrke dets vækstpotentiale, jobskabelse og økonomiske og sociale modstandsdygtighed. Sikring af Danmarks grønne og digitale overgange Kommissionens vurdering af Danmarks plan viser, at den afsætter 59% af de samlede udgifter til foranstaltninger, der understøtter klimamål. Disse foranstaltninger inkluderer skattereformer, energieffektivitet, bæredygtig transport og landbrugssektorinitiativer. De sigter alle mod at modernisere den danske økonomi, skabe arbejdspladser og sænke drivhusgasemissionerne samt styrke miljøbeskyttelsen og beskytte biodiversiteten.

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive Vice President Valdis Dombrovskis (afbilledet) sagde: ”Den danske genopretningsplan giver et komplet køreplan til en opgraderet genopretning med stærkt fokus på den grønne overgang. Over halvdelen af ​​den samlede finansiering er afsat til grønne mål, såsom ren transport og en grøn skattereform, der hjælper med at reducere drivhusgasemissionerne. Vi glæder os over ambitionen om at fremtidssikre økonomien ved at støtte udrulningen af ​​højhastighedsinternet til landdistrikterne og digitalisere den offentlige administration, store og små virksomheder samt sundhedssektoren. Gennemførelsen af ​​de reformer og investeringer, der er inkluderet i planen, vil være med til at fremskynde Danmarks overgang til en næste generations økonomi. ”

reklame

Kommissionens vurdering af Danmarks plan viser, at den afsætter 25% af de samlede udgifter til den digitale overgang. Foranstaltninger til støtte for Danmarks digitale overgang inkluderer udvikling af en ny national digital strategi, øget brug af telemedicin, udbredelse af bredbånd i mindre befolkede dele af landet og fremme af digitale forretningsinvesteringer. Styrkelse af Danmarks økonomiske og sociale modstandskraft Kommissionen vurderer, at Danmarks plan indeholder et omfattende sæt af gensidigt forstærkende reformer og investeringer, der bidrager til effektivt at tackle alle eller en væsentlig delmængde af de økonomiske og sociale udfordringer, der er skitseret i de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Danmark af Rådet i det europæiske semester i 2019 og i 2020. Det inkluderer foranstaltninger til frontload af private investeringer, støtte den dobbelte (grønne og den digitale) overgang og fremme forskning og udvikling.

Planen repræsenterer en omfattende og tilstrækkelig afbalanceret reaktion på Danmarks økonomiske og sociale situation og bidrager derved passende til alle seks søjler i RRF-forordningen. Støtte til flagskibsinvesteringer og reformprojekter Danmarks plan foreslår projekter i flere europæiske flagskibsområder. Dette er specifikke investeringsprojekter, der behandler spørgsmål, der er fælles for alle medlemsstater i områder, der skaber job og vækst, og som er nødvendige for den dobbelte overgang. For eksempel vil Danmark yde 143 millioner euro til at fremme energieffektivitet for husholdninger og industri samt gennem energirenovering af offentlige bygninger. Vurderingen viser også, at ingen af ​​foranstaltningerne i planen skader miljøet væsentligt i tråd med kravene i RRF-forordningen. De kontrolsystemer, der er indført af Danmark, anses for at være tilstrækkelige til at beskytte Unionens finansielle interesser.

Planen indeholder tilstrækkelige detaljer om, hvordan nationale myndigheder vil forhindre, afsløre og rette tilfælde af interessekonflikt, korruption og svig i forbindelse med anvendelsen af ​​midler. Kommissionens præsident Ursula von der Leyen sagde: ”I dag har Europa-Kommissionen besluttet at give sit grønne lys til Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed på 1.5 mia. Danmark er allerede en frontløber inden for de grønne og digitale overgange. Danmark er et stærkt eksempel ved at fokusere på reformer og investeringer, der yderligere fremskynder den grønne overgang. Din plan viser, at Danmark ser fremad med ambitioner og selvtillid. ”

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sagde: ”Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed vil give europæisk støtte til at fremme sin ambitiøse grønne overgang, et område hvor landet allerede er en pioner. Dette er den rigtige prioritet for Danmark. I betragtning af planens mange tiltag til fremme af den digitale overgang er jeg meget overbevist om, at NextGenerationEU vil give reelle fordele for det danske folk i de kommende år. ”

Næste skridt

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at yde 1.5 mia. Euro i tilskud til Danmark under RRF. Rådet har nu som regel fire uger til at vedtage Kommissionens forslag. Rådets godkendelse af planen vil muliggøre udbetaling af € 200 mio. Til Danmark i forfinansiering. Dette udgør 13% af det samlede tildelte beløb til Danmark. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål, der er skitseret i Rådets gennemførelsesafgørelse, hvilket afspejler fremskridt med gennemførelsen af ​​investeringerne og reformerne.

CO2 emissioner

Kommissionen godkender budgetforhøjelse på 88.8 mio. EUR til dansk ordning, der understøtter reduktion af drivhusgasemissioner fra landbrug

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har fundet ud af, at en budgetforhøjelse på 88.8 mio. € (660 mio. Kr.), Der er stillet til rådighed via Recovery and Resilience Facility (RRF) til en eksisterende dansk ordning til reduktion af drivhusgasemissioner fra landbrug, er i tråd med EU's statsstøtteregler . Det øgede budget, der skal finansieres via RRF, efter Kommissionens positive vurdering af den danske genopretnings- og modstandsdygtighedsplan og vedtagelse af Rådet (SA.63890) er allokeret til en eksisterende dansk ordning (SA. 58791) allerede godkendt af Kommissionen den 21. maj 2021.

Foranstaltningen vil være på plads indtil 31. december 2026 og havde et oprindeligt budget på 238 mio. € (1.8 mia. Kr.). Det primære mål med denne ordning er at bidrage til det danske mål om at reducere drivhusgasemissionerne med 70% inden 2030 sammenlignet med 1990-niveauet. Støtten vil bidrage til at fjerne kulstofrig landbrugsjord fra produktionen og derefter omdanne jorden til naturområder ved at genoprette dets naturlige hydrologi gennem frakobling af afløb og genbefugtning af jorden. Den eksisterende ordning blev vurderet på baggrund af dens overensstemmelse med EU-retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikterne, som muliggør støtte til udvikling af visse økonomiske aktiviteter - i dette tilfælde reduktion af drivhusgasemissioner fra landbrug. Kommissionen er nu nået til den konklusion, at den supplerende finansiering, der er tildelt den eksisterende danske ordning gennem RRF, ikke ændrer den oprindelige vurdering af ordningen, hvilket fortsat er i tråd med EU's statsstøtteregler. Alle investeringer og reformer, der medfører statsstøtte i de nationale genopretningsplaner, der præsenteres i forbindelse med RRF, skal meddeles Kommissionen til forudgående godkendelse, medmindre det er omfattet af en af ​​gruppefritagelsesreglerne for statsstøtte, især den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER) og for landbrugssektoren forordningen om gruppefritagelse for landbrug (ABER).

Kommissionen vil vurdere sådanne foranstaltninger som et prioriteret spørgsmål og har ydet vejledning og støtte til medlemsstaterne i de forberedende faser af de nationale planer for at lette den hurtige anvendelse af RRF. Samtidig sørger Kommissionen i sin beslutning for, at de gældende statsstøtteregler overholdes for at bevare lige vilkår i det indre marked og sikre, at RRF-midlerne anvendes på en måde, der minimerer konkurrencefordrejninger og fortræng ikke private investeringer.

reklame

Den ikke-fortrolige udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummer SA.63890 i statsstøtte register om Kommissionens konkurrence hjemmeside, når der er blevet løst nogen fortrolighedsproblemer.

Læs

Danmark

NextGenerationEU: Præsident von der Leyen leder til Grækenland, Danmark og Luxembourg for at forelægge Kommissionens vurdering af nationale genopretningsplaner

Udgivet

on

Præsident Ursula von der Leyen besøger i dag (17. juni) Grækenland og Danmark og i morgen Luxembourg. Hun vil personligt aflevere resultatet af Kommissionens vurdering og henstilling til Rådet om godkendelse af de nationale genopretnings- og modstandsdygtighedsplaner i forbindelse med NæsteGenerationEU, Europas genopretningsplan. Præsidenten vil være i Athen i morgen formiddag, hvor hun vil møde premierminister Kyriakos Mitsotakis. Præsident von der Leyen rejser derefter til København. Der vil hun møde premierminister Mette Frederiksen, og hun får følgeskab af Kommissionens administrerende næstformand Margrethe Vestager. Fredag ​​den 18. juni er præsidenten i Luxembourg. Om morgenen vil hun møde Hans Kongelige Højhed Storhertugen af ​​Luxembourg og senere møde hun premierminister Xavier Bettel. I alle lande vil præsident von der Leyen besøge projekter, der vil blive finansieret takket være Recovery and Resilience Facility, primært fokuseret på forskning og den grønne og digitale overgang.

reklame
Læs

coronavirus

EU godkender kompensationsordning på 1.74 mia. € til danske minkbønder

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på ca. € 1.74 mia. (DKK 13 mia.) Til at kompensere minkavlere og minkrelaterede virksomheder for foranstaltninger truffet i forbindelse med koronavirusudbruddet. Dette følger efter modtagelsen af ​​en komplet anmeldelse fra Danmark den 30. marts 2021.

Koncerndirektør Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: ”Den danske regering tog vidtgående foranstaltninger for at forhindre spredning af nye koronavirusvarianter og nye udbrud blandt mink, som udgjorde en alvorlig trussel mod borgernes sundhed i og uden for Danmark . Ordningen på 13 mio. Kr., Der blev godkendt i dag (8. april), gør det muligt for Danmark at kompensere for minkavlere og beslægtede virksomheder for skader, der opstår i denne sammenhæng. Vi arbejder fortsat i tæt samarbejde med medlemslandene for at sikre, at nationale støtteforanstaltninger kan indføres så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med EU-reglerne. ”

De danske støtteforanstaltninger

reklame

Efter påvisning og hurtig ekspansion af flere muterede varianter af coronavirus blandt mink i Danmark, i begyndelsen af ​​november 2020, meddelte de danske myndigheder, at de havde til hensigt at udslette minken i Danmark. For at undgå en lignende situation i 2021 udstedte regeringen også et forbud mod opbevaring af minke indtil begyndelsen af ​​2022.

Den 30. marts 2021 sendte Danmark en komplet anmeldelse til Kommissionen om en dansk ordning til kompensation for minkavlere og minkrelaterede virksomheder i denne sammenhæng i betragtning af de betydelige økonomiske virkninger og tab af beskæftigelse forårsaget af disse ekstraordinære foranstaltninger. Ordningen består af to foranstaltninger:

  • Den første foranstaltning med et budget på ca. € 1.2 mia. (DKK 9 mia.) Vil kompensere minkbønder for det midlertidige forbud mod minkeavl.
  • Den anden foranstaltning med et budget på ca. € 538 mio. (DKK 4 mia.) Vil støtte minkbønder og minkrelaterede virksomheder, der er villige til at opgive deres produktionskapacitet til staten.

Støtte under begge foranstaltninger har form af direkte tilskud.

Kompensation til minkbønder for midlertidigt forbud

De direkte tilskud til kompensation for forbuddet mod minkopdræt dækker alle faste omkostninger for de minkeproducenter, der midlertidigt vil lukke produktionen, indtil forbuddet mod minkeproduktion ophæves den 1. januar 2022. Denne periode kan forlænges med et år.

Kommissionen vurderede foranstaltningen under Artikel 107 (2) (b) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der gør det muligt for Kommissionen at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne yder for at kompensere specifikke virksomheder eller specifikke sektorer for skader, der direkte er forårsaget af usædvanlige begivenheder.

Kommissionen finder, at coronavirus-udbruddet kan betragtes som en sådan ekstraordinær begivenhed, da det er en ekstraordinær, uforudsigelig begivenhed med en betydelig økonomisk indvirkning. Som et resultat er ekstraordinære indgreb fra medlemslandene for at undgå fremkomsten af ​​nye koronavirusvarianter og forhindre nye udbrud, såsom det midlertidige forbud mod minkeavl, og erstatningen for skaderne forbundet med disse interventioner er berettigede.

Kommissionen fandt, at den danske foranstaltning vil kompensere for de skader, som minkavlere har lidt, og som er direkte forbundet med koronavirusudbruddet, da forbuddet mod at holde mink indtil begyndelsen af ​​2022 kan betragtes som en skade, der er direkte forbundet med den ekstraordinære forekomst.

Kommissionen fandt også, at foranstaltningen er forholdsmæssig, da en uafhængig vurderingskommission, der er udpeget af Veterinær- og Fødevarestyrelsen og direkte rapporterer til dem, vil foretage en vurdering af de nødvendige faste omkostninger og vedligeholdelsesomkostninger på de specifikke bedrifter i nedlukningsperioden. herunder ved at udføre inspektioner på stedet. Dette vil sikre, at kompensationsbeløbet kun dækker den aktuelle skade, som landmændene har lidt.

Støtte til minkavlere og beslægtede virksomheder, der vil opgive deres produktionskapacitet til staten

Denne ordning vil kompensere minkopdrættere, der på lang sigt vil opgive deres produktionskapacitet til den danske stat med henblik på at omstrukturere en industri, der er tilbøjelig til at dukke op på nye koronavirusvarianter, der kan true med at forlænge den nuværende krise og forstyrrelsen af den danske økonomi. Det beregnes ud fra to samlede tabsposter hos minkavlere: i) deres indkomsttab i en ti-årig budgetperiode; og ii) restværdien af ​​minkbondens kapitalbeholdning (bygninger, maskiner osv.).

Minkrelaterede virksomheder, der i væsentlig grad er afhængige af minkproduktion, vil også være berettigede til støtte under denne foranstaltning (specialiserede fodercentre og -udbydere, flåningsfabrikker, auktionær Kopenhagen Fur osv.) En vurderingskommission vil vurdere, at de opfylder en række betingelser, nemlig at mindst 50% af virksomhedernes omsætning i perioden 2017-2019 er relateret til den danske minkindustri, og at virksomheden ikke direkte kan konvertere produktionen til andre aktiviteter. Støtten svarer til værdien af ​​den del af virksomheden, der ikke direkte kan konvertere sin produktion til andre aktiviteter.

En forudsætning for at modtage støtte under denne foranstaltning er, at staten overtager aktiverne (alt produktionsudstyr, stalde, maskiner osv.), Som ikke længere vil være tilgængelige for henholdsvis landmændene eller relaterede virksomheder.

Kommissionen vurderede foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler og især artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF, som gør det muligt for Kommissionen at godkende statsstøtteforanstaltninger, der gennemføres af medlemsstaterne for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i deres økonomi. Kommissionen fandt, at den danske ordning er i overensstemmelse med principperne i EU-traktaten og er godt målrettet til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af den danske økonomi.

Kommissionen fandt, at den danske foranstaltning vil tilbyde støtte, der er direkte knyttet til behovet for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i Danmarks økonomi og beskytte den europæiske og globale indsats mod slutningen af ​​pandemien også takket være en effektiv vaccine ved at omstrukturere en industri, der er tilbøjelig til at udse nye koronavirusvarianter. Den fandt også, at foranstaltningen er forholdsmæssig baseret på en klar beregningsmetode og garantier for at sikre, at støtten ikke overstiger det, der er nødvendigt. Navnlig er støtteberegningerne skræddersyet til minkopdræt og relaterede virksomheder baseret på repræsentative referencedata, individuelle vurderinger og acceptable værdiansættelses- og afskrivningsmetoder.

Kommissionen konkluderede derfor, at foranstaltningen vil bidrage til styring af den økonomiske indvirkning af coronavirus i Danmark. Det er nødvendigt, passende og forholdsmæssigt at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og de generelle principper, der er beskrevet i Midlertidig ramme.

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at de to danske foranstaltninger er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Disse foranstaltninger supplerer dem allerede taget af de danske myndigheder i henhold til artikel 26 i forordningen om gruppefritagelse for landbrug (ABER), hvorved der vil blive tildelt direkte tilskud til slagtning af minke af hensyn til folkesundheden samt en "yderligere" bonus for deres hurtige slagtning. Se SA.61782 for mere information.

Finansiel støtte fra EU- eller nationale midler, der ydes til sundhedstjenester eller andre offentlige tjenester for at tackle koronavirus-situationen, falder uden for kontrol med statsstøtte. Det samme gælder enhver offentlig økonomisk støtte, der gives direkte til borgerne. Tilsvarende er offentlige støtteforanstaltninger, der er tilgængelige for alle virksomheder, f.eks. Løntilskud og suspension af betalinger af selskabsskat og merværdiafgift eller sociale bidrag, ikke under statsstøttekontrol og kræver ikke Kommissionens godkendelse i henhold til EU's statsstøtteregler. I alle disse tilfælde kan medlemsstaterne handle straks. Når statsstøtteregler finder anvendelse, kan medlemsstaterne udforme omfattende støtteforanstaltninger til at støtte specifikke virksomheder eller sektorer, der lider under konsekvenserne af koronavirusudbruddet i tråd med den eksisterende EU-statsstøtteramme.

Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en Meddelelse om et koordineret økonomisk svar på COVID-19-udbruddet angiver disse muligheder.

I denne henseende for eksempel:

  • Medlemsstaterne kan kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer (i form af ordninger) for den skade, der er forvoldt og direkte forårsaget af ekstraordinære hændelser, såsom dem forårsaget af coronavirus-udbruddet. Dette er forudset i artikel 107, stk. 2, litra b), TEUF.
  • Regler for statsstøtte, der er baseret på artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF gør det muligt for medlemslandene at hjælpe virksomheder med at tackle likviditetsmangel og har behov for hurtig redningsstøtte.
  • Dette kan suppleres med en række yderligere foranstaltninger, såsom under de minimis-forordningerne og gruppefritagelsesforordningerne, som også kan indføres af medlemslandene straks uden inddragelse af Kommissionen.

I tilfælde af særlig alvorlige økonomiske situationer, som den, som alle medlemsstater i øjeblikket står over for på grund af koronavirusudbruddet, giver EU-reglerne for statsstøtte medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af deres økonomi. Dette forudses i artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Den 19. marts 2020 vedtog Kommissionen en statsstøtte Midlertidig ramme baseret på artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF for at gøre det muligt for medlemsstaterne at bruge den fulde fleksibilitet, der er fastsat i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med koronavirusudbruddet. Den midlertidige ramme, som ændret den 3 April, Maj 8, 29 juni13 oktober 2020 og 28 januar 2021, indeholder bestemmelser om følgende typer støtte, som kan ydes af medlemsstaterne: (i) Direkte tilskud, kapitalindskud, selektive skattefordele og forskud; (ii) statsgarantier for lån taget af virksomheder (iii) Subventionerede offentlige lån til virksomheder, herunder ansvarlige lån iv) beskyttelsesforanstaltninger for banker, der kanaliserer statsstøtte til realøkonomien v) Offentlig kortvarig eksportkreditforsikring vi) Støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (F&U) vii) Støtte til opførelse og opskalering af testfaciliteter (viii) Støtte til produktion af produkter, der er relevante for at tackle koronavirusudbruddet (ix) Målrettet støtte i form af udsættelse af skattebetalinger og / eller suspension af socialsikringsbidrag (x) Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte (xi) Målrettet støtte i form af egenkapital og / eller hybrid kapitalinstrumenter (xii) Støtte til udækkede faste omkostninger for virksomheder, der står over for et fald i omsætningen i forbindelse med koronavirusudbruddet.

Den midlertidige ramme vil være på plads indtil udgangen af ​​december 2021. For at sikre retssikkerhed vil Kommissionen inden denne dato vurdere, om den skal udvides.

Den ikke-fortrolige udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummer SA.61945 i statsstøtte register om Kommissionens konkurrence hjemmeside, når alle spørgsmål omkring fortrolighed er blevet afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøttebeslutninger på internettet og i EU-Tidende er opført i Konkurrence ugentlige e-nyheder.

Mere information om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at tackle den økonomiske virkning af coronavirus-pandemien, kan findes her.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending