Den Europæiske Union præsenterer sine fremskridt hen imod #SustainableDevelopment

| Juli 22, 2019

På De Forenede Nationers højtstående politiske forum for bæredygtig udvikling i New York bekræftede EU sin stærke forpligtelse til at levere til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling - et fælles globalt køreplan for en fredelig og velstående verden med menneskelige velbefindende være på en sund planet i kernen. En dedikeret begivenhed, der varetages af EU og det finske formandskab, vurderede fremskridtene med gennemførelsen af ​​Agenda 2030s bæredygtige udviklingsmål (SDG) i Europa og gennem EU's internationale samarbejde.

Første vicepræsident Frans Timmermans (afbilledet) sagde: "FNs 2030 Agenda er den overordnede plan, som vi har brug for for at øge menneskers trivsel og opbygge virkelig grønne og inklusiv økonomier og samfund. I Europa styrker vi vores kollektive indsats for at oversætte målene for bæredygtig udvikling til konkrete handlinger, som kan måles og overvåges. I de næste fem år forventer jeg, at Europa-Kommissionen fuldt ud integrerer SDG'erne i vores økonomiske styringsmodel. Der er ingen tid til at tabe, da det er fremtiden for vores børn og børnebørn, der står på spil. EU skal nu styrke sit spil. "

Kommissær for International Samarbejde og Udvikling Neven Mimica tilføjede: "EU og dets medlemsstater var i spidsen for at vedtage 2030-dagsordenen, og vi er i spidsen for at gøre det til en realitet. Sammen kan vi gøre endnu mere og endnu bedre. Arbejde i partnerskab med udviklingslande inden for det stærke multilaterale system kan vi afslutte fattigdom, fremskynde fremskridtene mod bæredygtig udvikling og lykkes i vores bestræbelse på at forlade ingen. "

Kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, sagde: "En fælles, velstående og bæredygtig fremtid for alle kan kun opnås ved at knytte sammen de sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner i vores politikker og fremtidige udvikling. Overgangen til økologisk bæredygtig økonomisk vækst og konkurrenceevne kan kun lykkes, hvis den fremmer sociale rettigheder og trivsel for alle. "

Den Europæiske Union har allerede påbegyndt en overgang til en kulbrinteøkonomi, der er klimanneutral, ressourceeffektiv og cirkulær - samtidig med at der sikres social lighed og inklusivitet. EU har også lagt SDG'erne i centrum for dets eksterne indsats og har tilpasset alle udviklingsaktiviteter med UN 2030 Agenda gennem dens nye Europæisk konsensus om udvikling.

Men mange bæredygtighedsudfordringer er blevet mere og mere presserende, og der er opstået nye, der sætter menneskers velvære, økonomisk velstand, vores samfund og vores miljø i fare. For at fremskynde opfyldelsen af ​​de ambitiøse og indbyrdes forbundne SDG'er fremhæver EU sit engagement om at systematisk gennemgå gennemførelsen af ​​2030-dagsordenen og opfølgningen.

Baggrund

På 25 September 2015 vedtog De Forenede Nationers Generalforsamling et sæt 17 Bæredygtige udviklingsmål at afslutte fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle.

På 30 januar 2019 fremlagde Europa-Kommissionen Refleksionspapir Mod et bæredygtigt Europa af 2030 som gør status over de fremskridt, der er gjort i Europa, og identificerer de nødvendige prioriteter ved fremskridt: udvikling af en fuld cirkeløkonomi, skabelse af et bæredygtigt fødevaresystem, grønnere energi, mobilitet og det byggede miljø og gearing til alle vores horisontale politiske redskaber, fra uddannelse og digitalisering til finansiering og beskatning, mod bæredygtighedstransitionen. Refleksionspapiret fremhæver, at der ikke er bæredygtighed uden social bæredygtighed. Derfor er det af afgørende betydning at sikre, at bæredygtighedstransitionen er socialt retfærdig til gavn for alle og ikke efterlader nogen.

Den første Fælles synteserapport om gennemførelsen af ​​den europæiske konsensus om udvikling, der præsenteres officielt på dagens begivenhed, viser, hvordan EU og dets medlemsstater har en avanceret bæredygtig udvikling gennem deres udviklingssamarbejde med partnerlandene, samtidig med at deres partnerskaber med De Forenede Nationer og andre multilaterale organisationer, civilsamfundet og den private sektor styrkes. For eksempel rapporterer den betydelige fremskridt med at reducere ekstrem fattigdom gennem mere fælles EU-aktioner, fremme af ligestilling mellem kønnene og forbedre sundhedsvæsenet for millioner af mennesker over hele verden. Det fremhæves også, at EU og dets medlemsstater kun har bidraget med mere end € 20 milliarder i 2017 til at støtte udviklingslandene i deres bestræbelser på at tackle og tilpasse sig klimaændringer. EU's støtte til bæredygtig energi er på vej til at opnå energitilgængelighed for omkring 40 millioner mennesker, med årlige CO2 emissionsbesparelser på omkring 15 millioner tons.

Den 'Eurostats overvågningsrapport om fremskridt i retning af SDG'erne i en EU-sammenhæng' er et nøgleværktøj til evaluering af, hvor godt EU og dets medlemsstater fremmer SDG'erne, hvilket også hjælper med at fremhæve SDG'ernes tværgående og indbyrdes forbundne karakter.

Den 2019 EU-rapport om politisk sammenhæng for udvikling viser EU's fremskridt med hensyn til formulering af politikker, der tager højde for indvirkningen på udviklingslandene fra begyndelsen, et centralt aspekt ved den effektive gennemførelse af 2030-dagsordenen.

Mere information

Factsheet

Fælles syntese rapport

EU og websiden for bæredygtig udvikling

FN's højtstående politiske forum (HLPF)

2019 EU-rapport om politisk sammenhæng for udvikling

Kommentarer

Facebook kommentarer

tags: , , , , ,

Boligtype: En forsiden, cirkulære økonomi, EU, Europa-Kommissionen, Bæredygtig udvikling, Bæredygtige brændstoffer, Bæredygtig mobilitet i byer, Affald

Kommentarer er lukket.