Følg os

Forretning

Strasbourg-erklæringen: Stærke sociale iværksættere for innovation, inklusiv vækst og job

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

2014_01_17_have_yay_strasbourg_261-extra_largeMøde og arbejde sammen i Strasbourg den 16. og 17. januar 2014 har mere end 2,000 sociale iværksættere og tilhængere af sociale virksomheder, der repræsenterer den rige mangfoldighed i den sociale økonomi, bekræftet den opfattelse, at sociale virksomheder skal spille en større rolle i Europas fremtid. og har identificeret nye ideer og handlinger for at frigøre deres potentiale for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Den sociale virksomheds bidrag til Europa

Europas økonomiske og sociale model skal genopfinde sig selv. Vi har brug for mere retfærdig, grønnere og forankret vækst i lokalsamfundene. En model, der værdsætter social samhørighed som en ægte kilde til kollektiv velstand.

reklame

Sociale virksomheder anerkendes som et middel til social og økonomisk samhørighed i hele Europa, da de hjælper med at opbygge en pluralistisk og modstandsdygtig social markedsøkonomi. Baseret på styrken af ​​en lang tradition for social økonomi er sociale iværksættere også drivkræfter for forandring og skaber innovative løsninger på de store udfordringer, som vi står over for i dag. De handler i almindelighed og skaber arbejdspladser, leverer innovative produkter og tjenester og fremmer en mere bæredygtig økonomi. De er baseret på værdier af solidaritet og empowerment; de skaber muligheder og håb for fremtiden.

DSCF2837

Sociale virksomheder findes i mange former og størrelser og har forskellige juridiske former i hele Europa. Som anført i Kommissionens Social Business Initiative (SBI),[1] de har følgende fælles egenskaber:

reklame
  • Indtjening af indtægter ved handel.
  • At have et socialt eller samfundsmæssigt mål af fælles interesse som årsag til deres økonomiske aktivitet, ofte i form af et højt niveau af social innovation.
  • Overskud investeres hovedsageligt med henblik på at nå dette sociale mål.
  • En metode til organisering eller ejerskab, der afspejler deres mission ved hjælp af demokratisk regeringsførelse eller deltagelsesprincipper eller med fokus på social retfærdighed.

Sociale virksomheder tilbyder en model til 21st århundredes forretning, der afvejer økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige behov. Sociale iværksættere er forandringsagenter, som enkeltpersoner og grupper, der brænder for at forbedre menneskers og samfunds liv.

Sociale virksomheder arbejder. De er effektive. Der er ingen del af Europa, der ikke kan drage fordel af socialt iværksætteri. På dette tidspunkt af økonomisk krise og med udfordringerne fra en aldrende befolkning, ungdomsarbejdsløshed, klimaforandringer og stigende uligheder har Europa brug for flere sociale virksomheder.

En opfordring til handling for at realisere potentialet i social virksomhed

Regeringer og offentlige organer er begyndt at anerkende kraften i socialt iværksætteri. Der tages skridt i mange medlemsstater og regioner for at tilskynde til væksten af ​​sociale virksomheder. På EU-niveau har SBI startet positivt med at fremme økosystemer for sociale virksomheder, men vi må ikke miste momentum. Derfor:

1.       EU skal følge alle handlinger i SBI. Den bør udvikle en anden fase af SBI, der udvider dens anvendelsesområde, uddyber sit partnerskab med medlemsstater, regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer og nøgleaktører i økosystemet.
2.      
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, den næste Europa-Kommissionen (med en dedikeret intertjenestestruktur) og det næste Europa-Parlament skal tage fuldt ejerskab og gennemføre de foreslåede tiltag i Strasbourg.
3.      
Der skal være et stærkere engagement på EU, nationalt, regionalt og lokalt niveau med det sociale virksomheds samfund i co-oprettelse af nye politikker til støtte for sociale virksomheder, der passer til den lokale kontekst.
4.      
Kommissionen skal sikre, at dens forpligtelse til at skabe et økosystem for sociale virksomheder integreres i dens politikker.
5.      
I partnerskab med sektoren for sociale virksomheder skal medlemsstater, regionale og lokale myndigheder fuldt ud støtte væksten i sociale virksomheder og hjælpe dem med at opbygge kapacitet. For eksempel gennem juridiske rammer, adgang til finansiering, virksomhedsstart og udviklingsstøtte, uddannelse og uddannelse og offentlige indkøb.
6.      
De europæiske institutioner og medlemsstater bør styrke de sociale virksomheders rolle i strukturreformer for at forlade krisen, især hvor den sociale økonomi er mindre udviklet.
7.      
Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne skal styrke samarbejdet mellem sociale virksomheder på tværs af grænser og grænser for at dele viden og praksis. På samme måde bør alle offentlige myndigheder samarbejde bedre indbyrdes og øge deres kapacitet til at støtte vækst i sociale virksomheder.
8.      
Offentlige og private aktører skal udvikle et komplet udvalg af egnede finansielle instrumenter og formidlere, der understøtter sociale virksomheder i hele deres livscyklus.
9.      
Sociale virksomheder har stadig brug for yderligere forskning og national statistisk indsamling for en bedre forståelse, anerkendelse og synlighed af sektoren, både blandt beslutningstagere og offentligheden.
10.  
I dette nye Europa er alle aktører nødt til at se på vækst og værdiskabelse fra et bredere perspektiv ved at inkludere sociale indikatorer og demonstrere positive sociale virkninger, når de rapporterer om sociale og økonomiske fremskridt.

Digitale økonomi

Kommissionen foreslår en vej til det digitale årti for at levere EU's digitale transformation inden 2030

Udgivet

on

Den 15. september foreslog Kommissionen en vej til det digitale årti, en konkret plan for at opnå den digitale transformation af vores samfund og økonomi inden 2030. Den foreslåede vej til det digitale årti vil oversætte EU's digitale ambitioner for 2030 ind i en konkret leveringsmekanisme. Det vil oprette en styringsramme baseret på en årlig samarbejdsmekanisme med medlemsstaterne for at nå frem til 2030 Digitale tiårsmål på EU -plan inden for områderne digitale færdigheder, digitale infrastrukturer, digitalisering af virksomheder og offentlige tjenester. Det har også til formål at identificere og gennemføre store digitale projekter, der involverer Kommissionen og medlemsstaterne. Pandemien fremhævede den centrale rolle, digital teknologi spiller i opbygningen af ​​en bæredygtig og velstående fremtid. Krisen afslørede især en kløft mellem digitalt egnede virksomheder og dem, der endnu ikke ville vedtage digitale løsninger, og fremhævede kløften mellem godt forbundne byer, landdistrikter og fjerntliggende områder. Digitalisering giver mange nye muligheder på den europæiske markedsplads, hvor mere end 500,000 ledige stillinger inden for cybersikkerhed og dataeksperter forblev ubesatte i 2020. I tråd med europæiske værdier bør Vejen til det digitale årti styrke vores digitale lederskab og fremme menneskecentreret og bæredygtig digital politik styrke borgere og virksomheder. Flere oplysninger findes i dette pressemeddelelse, Q & A og faktablad. Præsident von der Leyens Union of State -adresse er også tilgængelig online.

reklame

Læs

Den Europæiske Investeringsbank

EIB styrker det globale udviklingsfokus og støtter 4.8 mia. € ny finansiering til energi, transport, COVID -vacciner og erhvervsinvesteringer

Udgivet

on

Bestyrelsen for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har godkendt planer om at styrke sit globale udviklingsengagement. Det godkendte også 4.8 mia. Euro i ny finansiering til 24 projekter til støtte for klimaindsatser, COVID -vacciner og økonomisk modstandsdygtighed, bæredygtig transport og uddannelse.

”I juni bad Ministerrådet EU-banken om at øge sit bidrag til Unionens udviklingsindsats gennem dedikerede strategier, stærkere tilstedeværelse på jorden globalt og bedre koordinering med partnere i en ægte Team Europe-tilgang. I dag reagerede vi på Rådets opfordring ved at foreslå oprettelse af en afdeling af EIB med fokus på udviklingsfinansiering, og bestyrelsen godkendte dette forslag. Som følge heraf vil EU -banken kunne yde et stærkere bidrag til at styrke Europas strategiske autonomi ved at placere flere eksperter på stedet og være en mere effektiv partner for andre multilaterale og nationale udviklingsbanker. Og vi vil være bedre i stand til at forfølge vores globale ambition med hensyn til kampen mod klimaændringer, ”sagde EIB's præsident Werner Hoyer.

Styrkelse af EIB's udviklingseffekt

reklame

EIB's bestyrelse godkendte bankens forslag om at oprette en udviklingsfilial for at øge virkningen af ​​dens aktiviteter uden for EU. Det understøtter EIB's svar på opfordringen til handling udtrykt i 'Rådets konklusioner om den forbedrede europæiske finansielle arkitektur for udvikling (2021)', der blev vedtaget den 14. juni 2021. EIB vil gennem sin udviklingsgren omorganisere sine aktiviteter uden for Den Europæiske Union og øge sin tilstedeværelse på stedet og udvikle mere målrettede strategier og tjenester i tæt samarbejde med partnere.

Banken vil forstærke repræsentationer uden for EU og oprette en række regionale knudepunkter, der intensiverer komplementaritet og samarbejde med multilaterale udviklingsbanker, nationale udviklingsfinansieringsinstitutioner og lokale partnere i en Team Europe -tilgang. Knudepunkterne vil fokusere på tematiske sektorer, produktkompetencer og tjenester, der svarer til behovene i den region, hvor de er placeret. Det første regionale knudepunkt, der styrker EIB -arbejdet i Østafrika, vil blive placeret i Nairobi.

En ny rådgivende gruppe rådgiver EIB om dens aktiviteter uden for EU. Det vil omfatte

reklame

EU's udviklingspolitiske beslutningstagere udpeget af medlemsstaterne, Europa -Kommissionen og EU -Udenrigstjenesten.

€ 2.2 mia. Til klimaindsats, ren energi og energieffektive hjem

EIB godkendte ny finansiering for at øge vind- og solenergiproduktion i Spanien og Portugal, opgradere nationale energinet i Polen og forbedre energieffektiviteten og reducere varmeregninger i Ungarn og Finland.

Målrettede finansieringsordninger til fremskyndelse af investeringer i småskala vedvarende energi og klimaprojekter i Østrig og Polen og i Latinamerika og Afrika blev også godkendt.

€ 647 millioner til implementering af COVID -vaccine, sundhed og uddannelse

Baseret på Den Europæiske Investeringsbanks opbakning til udvikling af COVID-vaccine og implementering af nye programmer til finansiering af køb af COVID-19-vacciner til distribution i Argentina og i hele Sydasien, herunder Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka og Maldiverne, blev bekræftet.

Bestyrelsen besluttede at støtte udbygningen af ​​langtidspleje til handicappede patienter i Holland, udrulning af digital læringsteknologi i folkeskoler og gymnasier og opgradering af videnskabelig forskning i Kroatien blev også aftalt.

€ 752 mio. Til bæredygtig by-, regional-, luft- og søtransport

Sporvognspassagerer i den slovakiske by Košice og pendlere i de polske byer Gdansk, Gdynia og Sopot og på tværs af Moldova vil drage fordel af nye EIB -støttede investeringer til modernisering og forbedring af transportforbindelser.

De italienske havne i Genova og Savona vil modtage EIB -finansiering til at opgradere jernbaneadgang og bedre beskytte havnene mod oversvømmelser og mere ekstremt vejr gennem opførelsen af ​​en ny molo.

EIB indvilligede også i at finansiere udskiftning og opgradering af lufttrafikstyring og navigationsudstyr for at opretholde sikkerhedsstandarder i det ungarske luftrum.

€ 500 mio. Til investeringer i den private sektor og økonomisk modstandsdygtighed mod COVID-19

EIB's bestyrelse godkendte også nye finansieringsprogrammer, der forvaltes af lokale bank- og investeringspartnere, for at støtte investeringer fra virksomheder i hele Spanien, Polen og Sydøstasien, der står over for COVID-19-udfordringer.

Baggrundsoplysninger:

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) er den langsigtede udlån institution i Den Europæiske Union, der ejes af dens medlemsstater. Det gør langfristet finansiering til rådighed for sunde investeringer for at bidrage til EU-politiske mål. Oversigt over projekter godkendt af EIB's bestyrelse.

Læs

Forretning

Master in Management -programmet for GSOM SPbU har været blandt de 25 bedste blandt de førende FT Global Masters in Management 2021

Udgivet

on

Master in Management (MiM) -programmet fra Graduate School of Management ved St. ifølge Financial Times. GSOM SPbU er fortsat den eneste russiske skole repræsenteret i denne rangordning. 

I 2013 kom Master in Management -programmet ind på Financial Times placering med 65. plads på listen over de bedste programmer for første gang. I løbet af de sidste otte år har MiM -programmet formået at forbedre sin position og stige på 40 linjer takket være det unikke i uddannelsesindhold og støtte fra alumner og virksomhedspartnere.

“Den høje position i FT Rangering af Master in Management -programmet er resultatet af det daglige arbejde i mange afdelinger, støtte fra partnere og bidraget fra hver lærer, der arbejder på programmet. Vi glæder os naturligvis over det nye opnåede resultat, som sætter programmet på et særligt sted, ikke kun på det russiske erhvervsuddannelsesmarked, men også på verdensplan. Men for os er dette først og fremmest en indikator på, at vi er på rette vej, hvilket betyder, at vi fortsat skal arbejde på konstant forbedring af de underviste discipliner, studiestøtte, videreudvikling af det internationale miljø, styrkelse af samarbejdet med arbejdsgivere, herunder med virksomheder, der er medlemmer af GSOM Advisory Board. Jeg lykønsker oprigtigt alle, der er involveret i oprettelsen og udviklingen af ​​programmet, og jeg lykønsker studerende og alumner, og jeg håber, at vi vil fortsætte med at arbejde sammen, vi vil opnå nye høje resultater! ” sagde Yulia Aray, lektor, Institut for Strategisk og International Ledelse, Akademisk Direktør for Master i Management -program.

reklame

De akademiske partnere for GSOM SPbU - Swiss University of St. Gallen og Higher Commercial School of Paris indtog første og anden pladsen i Global Masters in Management 2021 -rangeringen. Andre akademiske partnere for GSOM SPbU har taget linjerne ved siden af ​​Business School i rangeringen: School of Business, University of Mannheim (Tyskland) har en 24. position; Indian Institute of Management (Ahmedabad) er på den 26. linje.

The Financial Times listen indeholder 100 uddannelsesprogrammer. Publikationen udarbejder en rangordning baseret på en analyse af data modtaget fra handelshøjskoler og anonyme kommentarer fra alumner. Kun handelshøjskoler med mindst en af ​​de internationale akkrediteringer: AACSB og EQUIS kan deltage i rangeringen. Der tages højde for i alt 17 kriterier: lønstigningstakten over tre år, karrierevækst, støtte til en handelsskole i karriereudvikling, andelen af ​​alumner, der fik et job tre måneder efter eksamen, antallet af udenlandske lærere og andre. Og selvfølgelig er en af ​​hovedindikatorerne den gennemsnitlige løn for alumner tre år efter eksamen - på GSOM SPbU er det mere end $ 70,000 om året.

Placeringen af ​​den internationale forretningsavis Financial Times (FT) udgivet i mere end 20 lande. De er en generelt accepteret indikator for kvaliteten af ​​en handelsskole eller et individuelt program.

reklame

GSOM SPbU er en førende russisk handelsskole. Det blev etableret i 1993 ved Sankt Petersborg Universitet, som er et af de ældste klassiske universiteter og det største center for videnskab, uddannelse og kultur i Rusland. I dag er GSOM SPbU den eneste russiske Business School, der er inkluderet i top-100 bedste europæiske skoler i Financial Times-rangeringen og har to prestigefyldte internationale akkrediteringer: AMBA og EQUIS. GSOM Advisory Board omfatter ledere fra erhvervslivet, regeringen og det internationale akademiske samfund.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending