Slut med os

Luftfart / flyselskaber

Luftfart: Slotaflastning vedtaget

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Følgende et forslag fra Kommissionen fra december 2020 har Rådet vedtaget ændringen af ​​slotforordningen, der fritager luftfartsselskabernes krav til brug af lufthavnsautomater til planlægningssæsonen sommer 2021. Ændringen giver luftfartsselskaber mulighed for at returnere op til halvdelen af ​​lufthavnens slots, som de har fået tildelt inden sæsonstart.

Transportkommissær Adina Vălean sagde: ”Vi glæder os over den endelige tekst til ændringsforslaget, der giver mulighed for bedre at tilpasse slotreglerne til forbrugernes efterspørgsel efter flyrejser, fremmer konkurrence og sætter vejen for en gradvis tilbagevenden til normale regler. Jeg forventer, at dette initiativ vil tilskynde flyselskaberne til at udnytte lufthavnens kapacitet effektivt, og at det i sidste ende vil komme EU-forbrugere til gode. ”

Kommissionen har delegeret beføjelser i et år efter ændringens ikrafttræden og kan derfor forlænge reglerne indtil slutningen af ​​sæsonen 2022, hvis det er nødvendigt. Kommissionen kan også tilpasse anvendelsesgraden inden for et interval på 30-70% afhængigt af, hvordan lufttrafikmængderne udvikler sig. Retsakterne offentliggøres i EU-Tidende i de kommende dage og træder i kraft dagen efter offentliggørelsen. Du finder flere detaljer : Gå hertil, log ind ved hjælp af den e-mail du bruger til EyeOnWater og klik på “Tilføj et nyt billede”. Følg vejledningen til at uploade, vælge eller tage et nyt billede..

Luftfart strategi for Europa

Kommissionen godkender 26 mio. € irsk støtteordning til kompensation for lufthavnsoperatører i forbindelse med koronavirusudbrud

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i henhold til EU-reglerne for statsstøtte godkendt en irsk støtteordning på 26 millioner euro til at kompensere lufthavnsoperatører for de tab, der skyldes koronavirusudbruddet og de rejsebegrænsninger, som Irland pålægger for at begrænse spredningen af ​​coronavirus. Støtten består af tre foranstaltninger: (i) en skadeserstatningsforanstaltning ii) en støtteforanstaltning til støtte for lufthavnens operatører op til maksimalt 1.8 mio. EUR pr. modtager og (iii) en støtteforanstaltning til støtte for de udækkede faste omkostninger for disse virksomheder.

Støtten har form af direkte tilskud. I tilfælde af støtte til de udækkede faste omkostninger kan der også ydes støtte i form af garantier og lån. Skadeserstatningsforanstaltningen vil være åben for operatører i irske lufthavne, der håndterede mere end 1 million passagerer i 2019. I henhold til denne foranstaltning kan disse operatører kompenseres for de nettotab, der er lidt i perioden 1. april til 30. juni 2020 som følge af de restriktive foranstaltninger, der er gennemført af de irske myndigheder for at begrænse spredning af coronavirus

Kommissionen vurderede den første foranstaltning i henhold til artikel 107 (2) (b) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og konstaterede, at den vil yde erstatning for skader, der er direkte knyttet til koronavirusudbruddet. Den fandt også, at foranstaltningen er proportional, da erstatningen ikke overstiger det, der er nødvendigt for at udbedre skaden. Med hensyn til de to andre foranstaltninger fandt Kommissionen, at de er i overensstemmelse med betingelserne i statsstøtten Midlertidig ramme. Navnlig ydes støtten (i) senest den 31. december 2021, og (ii) overstiger ikke 1.8 mio. EUR pr. Modtager i henhold til den anden foranstaltning og overstiger ikke 10 mio. EUR pr. Modtager under den tredje foranstaltning.

Kommissionen konkluderede, at begge foranstaltninger er nødvendige, passende og forholdsmæssige for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen de tre foranstaltninger under EU-statsstøttereglerne. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre tiltag, som Kommissionen har truffet for at imødegå den økonomiske indvirkning af coronaviruspandemien, kan findes hendee. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.59709 i EU statsstøtte register om Kommissionens konkurrence hjemmeside, når der er blevet løst nogen fortrolighedsproblemer.

Continue Reading

Luftfart / flyselskaber

Kommissionen godkender 120 mio. € græsk støtte til kompensation for Aegean Airlines for skader på grund af koronavirusudbrud

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har konstateret, at et græsk tilskud på 120 millioner euro til Aegean Airlines er i tråd med EU's statsstøtteregler. Foranstaltningen sigter mod at kompensere flyselskabet for de tab, der direkte skyldes koronavirusudbruddet og de rejsebegrænsninger, som Grækenland og andre destinationslande pålægger for at begrænse spredningen af ​​coronavirus. Grækenland meddelte Kommissionen en støtteforanstaltning for at kompensere Aegean Airlines for den skade, der blev lidt fra 23. marts 2020 til 30. juni 2020 som følge af indeslutningsforanstaltninger og rejsebegrænsninger indført af Grækenland og andre destinationslande for at begrænse spredningen af ​​coronavirus. Støtten tager form af et direkte tilskud på 120 millioner euro, der ikke overstiger den skønnede skade, der er direkte forårsaget af flyselskabet i den periode.

Kommissionen vurderede foranstaltningen i henhold til artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som gør det muligt for Kommissionen at godkende statsstøtteforanstaltninger ydet af medlemsstaterne for at kompensere specifikke virksomheder eller sektorer for direkte skade forårsaget af ekstraordinære hændelser. Kommissionen konstaterede, at den græske foranstaltning vil kompensere for den skade, Aegean Airlines har lidt, og som er direkte forbundet med koronavirusudbruddet. Den konstaterede også, at foranstaltningen er proportional, da støtten ikke overstiger det, der er nødvendigt for at udbedre skaden.

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at den græske skadeserstatningsforanstaltning er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Koncerndirektør Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: ”Luftfartsindustrien er en af ​​de sektorer, der er ramt især hårdt af udbruddet af coronavirus. Denne foranstaltning vil gøre det muligt for Grækenland at kompensere Aegean Airlines for den skade, der er lidt direkte på grund af de rejsebegrænsninger, der er nødvendige for at begrænse spredningen af ​​coronavirus. Vi arbejder fortsat med medlemslandene for at finde brugbare løsninger til at støtte virksomheder i disse vanskelige tider i tråd med EU-reglerne. ”

Den fulde pressemeddelelse er tilgængelig online.

Continue Reading

Luftfart / flyselskaber

Kommissionen godkender € 73 mio. I italiensk støtte til at kompensere Alitalia for yderligere skader på grund af koronavirusudbrud

EU Reporter korrespondent

Udgivet

on

 

Europa-Kommissionen har konstateret, at italiensk støtte på 73.02 millioner euro til fordel for Alitalia er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Denne foranstaltning sigter mod at kompensere flyselskabet for de skader, der er lidt på 19 ruter på grund af udbruddet af coronavirus mellem 16. juni og 31. oktober 2020.

Koncerndirektør Margrethe Vestager med ansvar for konkurrencepolitikken sagde: ”Luftfartsindustrien er fortsat en af ​​de sektorer, der er særligt hårdt ramt af virkningen af ​​koronavirusudbruddet. Denne foranstaltning gør det muligt for Italien at yde yderligere kompensation for direkte skader, som Alitalia har lidt mellem juni og oktober 2020 på grund af de rejsebegrænsninger, der er nødvendige for at begrænse spredningen af ​​coronavirus. Vi arbejder fortsat tæt sammen med medlemslandene for at sikre, at nationale støtteforanstaltninger kan indføres på en koordineret og effektiv måde i overensstemmelse med EU-reglerne. Samtidig pågår vores undersøgelser af tidligere støtteforanstaltninger til Alitalia, og vi er i kontakt med Italien om deres planer og overholdelse af EU-regler. ”

Alitalia er et større netværksflyselskab, der opererer i Italien. Med en flåde på over 95 fly betjente virksomheden i 2019 hundredvis af destinationer over hele verden og transporterede omkring 20 millioner passagerer fra hovedhub i Rom og andre italienske lufthavne til forskellige internationale destinationer.

De begrænsninger, der er gældende både i Italien og i andre destinationslande for at begrænse spredningen af ​​coronavirus har haft stor indflydelse på Alitalias operationer, især med hensyn til internationale og interkontinentale flyvninger. Som et resultat påførte Alitalia betydelige driftstab indtil mindst 31. oktober 2020.

Italien meddelte Kommissionen en supplerende støtteforanstaltning for at kompensere Alitalia for yderligere skader på 19 specifikke ruter fra 16. juni 2020 til 31. oktober 2020 på grund af de nødvendige nødforanstaltninger for at begrænse spredningen af ​​virussen. Støtten har form af et direkte tilskud på 73.02 mio. €, der svarer til den anslåede skade, der er direkte forårsaget af flyselskabet i den periode ifølge en rute-for-rute-analyse af de 19 støtteberettigede ruter. Dette følger af Kommissionens beslutning den 4. september 2020 om godkendelse Italiensk skadeserstatningsforanstaltning til fordel for Alitalia, der kompenserer luftfartsselskabet for den skade, der er lidt fra 1. marts 2020 til 15. juni 2020 som følge af statslige begrænsninger og indeslutningsforanstaltninger truffet af Italien og andre destinationslande for at begrænse spredningen af ​​coronavirus.

Kommissionen vurderede foranstaltningen under Artikel 107 (2) (b) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TFEU), der gør det muligt for Kommissionen at godkende statsstøtteforanstaltninger ydet af medlemslandene for at kompensere bestemte virksomheder eller sektorer for skader, der er direkte forårsaget af usædvanlige begivenheder. Kommissionen finder, at udbruddet af coronavirus kan betragtes som en sådan ekstraordinær begivenhed, da det er en ekstraordinær, uforudsigelig begivenhed med betydelig økonomisk indvirkning. Som et resultat er ekstraordinære indgreb fra medlemsstatens side for at kompensere for skaderne forbundet med udbruddet berettigede.

Kommissionen fandt, at den italienske foranstaltning vil kompensere for skader, der er lidt af Alitalia, som er direkte forbundet med coronavirusudbruddet, da tabet af rentabilitet på de 19 ruter som følge af indeslutningsforanstaltningerne i den relevante periode kan betragtes som skader, der er direkte forbundet til den ekstraordinære begivenhed. Den konstaterede også, at foranstaltningen er forholdsmæssig, da den kvantitative analyse, der blev forelagt af Italien, på en passende måde identificerer den skade, der kan tilskrives indeslutningsforanstaltningerne, og kompensationen derfor ikke overstiger det, der er nødvendigt for at udbedre skaden på disse ruter.

På dette grundlag konkluderede Kommissionen, at den yderligere italienske skadeserstatningsforanstaltning er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Baseret på modtagne klager åbnede Kommissionen den 23. april 2018 en formel undersøgelsesprocedure for lån på 900 mio. EUR, der blev ydet til Alitalia af Italien i 2017. Den 28. februar 2020 åbnede Kommissionen en separat formel undersøgelsesprocedure for et yderligere lån på 400 mio. EUR ydet af Italien i oktober 2019. Begge undersøgelser er i gang.

Finansiel støtte fra EU- eller nationale fonde, der ydes til sundhedstjenester eller andre offentlige tjenester for at tackle coronavirus-situationen, falder uden for anvendelsen af ​​statsstøttekontrol. Det samme gælder enhver offentlig økonomisk støtte, der gives direkte til borgerne. Tilsvarende er offentlige støtteforanstaltninger, der er tilgængelige for alle virksomheder, f.eks. Løntilskud og suspension af betalinger af selskabsskat og merværdiafgift eller sociale bidrag, ikke under statsstøttekontrol og kræver ikke Kommissionens godkendelse i henhold til EU's regler for statsstøtte. I alle disse tilfælde kan medlemslandene handle med det samme.

Når statsstøtteregler finder anvendelse, kan medlemslandene designe rigelige støtteforanstaltninger til at støtte specifikke virksomheder eller sektorer, der lider under konsekvenserne af koronavirusudbruddet i tråd med den eksisterende EU-statsstøtteramme. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en Meddelelse om et koordineret økonomisk svar på COVID-19-udbruddet angiver disse muligheder.

I denne henseende for eksempel:

  • Medlemsstaterne kan kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer (i form af ordninger) for den skade, der er forvoldt og direkte forårsaget af ekstraordinære hændelser, såsom dem forårsaget af coronavirus-udbruddet. Dette er forudset i artikel 107, stk. 2, litra b), TEUF.
  • Regler for statsstøtte, der er baseret på artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF gør det muligt for medlemslandene at hjælpe virksomheder med at tackle likviditetsmangel og har behov for hurtig redningsstøtte.
  • Dette kan suppleres med en række yderligere foranstaltninger, såsom under de minimis-forordningen og den generelle gruppefritagelsesforordning, som også straks kan indføres af medlemsstaterne uden inddragelse af Kommissionen.

I tilfælde af særlig alvorlige økonomiske situationer, såsom den, der i øjeblikket står over for alle medlemsstater og Det Forenede Kongerige på grund af coronavirus-udbruddet, tillader EU's statsstøtteregler medlemslandene at yde støtte til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse af deres økonomi. Dette er forudset i artikel 107, stk. 3, litra b), TEUF i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Den 19. marts 2020 vedtog Kommissionen en midlertidig ramme for statsstøtte baseret på artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF for at sætte medlemsstaterne i stand til at udnytte den fulde fleksibilitet, der er fastsat i reglerne om statsstøtte, til at støtte økonomien i forbindelse med koronavirusudbruddet. Den midlertidige ramme, som ændret den 3. april, 8. maj 2020, 29. juni og 13. oktober 2020, indeholder bestemmelser om følgende typer støtte, som kan ydes af medlemsstaterne: (i) Direkte tilskud, kapitalindskud, selektive skattefordele og forskud (ii) statsgarantier for lån taget af virksomheder (iii) Subventionerede offentlige lån til virksomheder, herunder ansvarlige lån (iv) Sikkerhedsforanstaltninger for banker, der kanaliserer Sstate-bistand til realøkonomien; (v) Offentlig kortsigtet eksportkreditforsikring vi) Støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (F&U) vii) Støtte til opførelse og opskalering af testfaciliteter (viii) Støtte til produktion af produkter, der er relevante for at tackle koronavirusudbruddet (ix) Målrettet støtte i form af udsættelse af skattebetalinger og / eller suspension af socialsikringsbidrag (x) Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte (xi) Målrettet støtte i form af egenkapital og / eller hybrid kapitalinstrumenter (xii) Målrettet støtte til udækkede faste omkostninger for virksomheder.

Den midlertidige ramme vil være på plads indtil udgangen af ​​juni 2021. Da solvensproblemer muligvis først vil opstå på et senere tidspunkt, efterhånden som denne krise udvikler sig, har Kommissionen kun forlænget perioden til slutningen af ​​september 2021 til rekapitaliseringsforanstaltninger. Med henblik på For at sikre retssikkerhed vil Kommissionen inden disse datoer vurdere, om den skal forlænges.

Den ikke-fortrolige udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummer SA.59188 i statsstøtte register om Kommissionens konkurrence hjemmeside, når alle spørgsmål omkring fortrolighed er blevet afklaret. Nye offentliggørelser af statsstøttebeslutninger på internettet og i EU-Tidende er opført i State Aid Weekly e-News.

Mere information om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at tackle den økonomiske virkning af coronavirus-pandemien, kan findes : Gå hertil, log ind ved hjælp af den e-mail du bruger til EyeOnWater og klik på “Tilføj et nyt billede”. Følg vejledningen til at uploade, vælge eller tage et nyt billede..

 

Continue Reading

Twitter

Facebook

trending