RSSPolitik

Europa skal træde op for at afslutte lidelse i #Yemen

Europa skal træde op for at afslutte lidelse i #Yemen

| November 19, 2018

Europa-Kommissionen besluttede for nylig at yde en yderligere â,¬90 millioner i humanitær bistand til Jemen. Det belejrede arabiske land er vedholdende en borgerkrig mellem Houthi-oprørerne og en Saudi-ledet koalition, verdens alvorligste sultekrise og et koleraudbrud, som har inficeret mere end en million mennesker. Støtten, mens det desperat er nødvendigt, vil [...]

Continue Reading

#EUBudget2019 - Parlamentet undlader at nå til enighed om 2019-budgettet, hasteforhandlinger genoptages i dag

#EUBudget2019 - Parlamentet undlader at nå til enighed om 2019-budgettet, hasteforhandlinger genoptages i dag

| November 19, 2018

Efter at have bestræbt sig på at nå frem til et kompromis om et passende EU-budget for 2019 i lange timer på fredag, har Parlamentet og Rådet suspenderet forhandlingerne uden aftale. Drøftelserne vil fortsætte i dag (19 november), den sidste dag i forligsperioden. Budgetudvalget Formand Jean Arthuis (ALDE, FR) sagde: "Uoverensstemmelsen mellem [...]

Continue Reading

#Brexit: 'Vi har skilsmissedokumenterne på bordet, 45 år med et vanskeligt ægteskab er ved at komme til en ende' Blümel #eu2018at

#Brexit: 'Vi har skilsmissedokumenterne på bordet, 45 år med et vanskeligt ægteskab er ved at komme til en ende' Blümel #eu2018at

| November 19, 2018

Rådet (almindelige anliggender) (artikel 50) mødes i dag (19 november) i EU-27-format for at forberede Det Europæiske Råds særlige møde for at godkende tilbagetrækningsaftalen Brexit og nå til enighed om den politiske erklæring om Storbritanniens fremtidige forhold med EU. Hvis "intet ekstraordinært sker før da", for at bruge ordene fra Donald Tusk, vil regeringscheferne vedtage dokumenterne på søndag [...]

Continue Reading

#CBDCOP14 - EU opfordrer til fornyet international indsats for at beskytte naturen på land og til søs

#CBDCOP14 - EU opfordrer til fornyet international indsats for at beskytte naturen på land og til søs

| November 19, 2018

Midt i de seneste alarmerende rapporter om det dramatiske tab af vilde dyr og økosystemer over hele verden opfordrer EU til et stærkere globalt svar på biodiversitetsproblemerne på FN's biodiversitetskonference 2018. På den 14te konference mellem parterne i De Forenede Nationers konvention om biodiversitet i Sharm el-Sheikh, Egypten, vil EU lede [...]

Continue Reading

Lokale og regionale ledere tilbage til Europa-Parlamentet opfordrer til at øge #EUBudget for alle borgere

Lokale og regionale ledere tilbage til Europa-Parlamentet opfordrer til at øge #EUBudget for alle borgere

| November 19, 2018

Lokale og regionale ledere har hilst velkommen til vedtagelsen af ​​Europa-Parlamentets holdning til EU's langsigtede budget 2021-2027. At øge ressourcerne op til 1.3% af EU27s bruttonationalindkomst (BNI), bevare stærk samhørighed og landbrugspolitik samt identificere nye midler til at finansiere EU-investeringer for borgerne er topprioriteter for både [...]

Continue Reading

Europa-Parlamentet støtter # CO2Emissionsnedskæringer for lastbiler

Europa-Parlamentet støtter # CO2Emissionsnedskæringer for lastbiler

| November 19, 2018

Europa-Parlamentet har støttet planer for lastbiler at reducere CO2-emissioner af 2030. MEP'er vedtog et højere mål (35%) end Europa-Kommissionen (30%) for nye lastbiler til at reducere EU's drivhusgasemissioner af 2030, med et mellemmål på 20% af 2025. Fabrikanter skal også sikre, at nul- og lavemission [...]

Continue Reading

Mekanisme til beskyttelse af #EUDemokrati har brug for mere end nogensinde, siger Europa-Parlamentet

Mekanisme til beskyttelse af #EUDemokrati har brug for mere end nogensinde, siger Europa-Parlamentet

| November 19, 2018

EU har brug for en omfattende, permanent og objektiv mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, som Europa-Parlamentet udtalte under plenarmødet. I en ikke-lovgivningsmæssig beslutning beklager MEP'erne, at Europa-Kommissionen hidtil ikke har forelagt et lovforslag om at oprette en sådan mekanisme, som kammeret anmodede om i oktober [...]

Continue Reading