Følg os

Europa-Kommissionen

Kommissionen godkender 70 millioner euro slovakisk ordning til støtte for kvæg-, fødevare- og drikkevareproducenter i forbindelse med Ruslands krig mod Ukraine

DEL:

Udgivet

on

The European Commission has approved a €70 million Slovak scheme to support cattle, food and beverage producers in the context of Russia’s war against Ukraine. The scheme was approved under the State Aid Midlertidig krise- og overgangsramme, vedtaget af Kommissionen den 9 March 2023 at støtte foranstaltninger i sektorer, der er nøglen til at fremskynde den grønne omstilling og reducere brændstofafhængigheden. Den nye ramme ændrer og forlænger delvist Midlertidig kriseramme, vedtaget den 23 March 2022 at gøre det muligt for medlemslandene at støtte økonomien i forbindelse med den nuværende geopolitiske krise, som allerede er ændret den 20 juli 2022 og på 28 oktober 2022.

I henhold til ordningen vil støtten tage form af en nedsættelse af socialsikringsbidraget at arbejdsgiverne ellers skulle betale for perioden fra august 2023 til januar 2024. De støtteberettigede modtagere vil i princippet være berettiget til et støttebeløb svarende til op til 700 € pr. medarbejder pr. måned. Formålet med ordningen er at støtte virksomheder, der er aktive inden for kvægproduktion, fødevare- og drikkevaresektoren, der i øjeblikket står over for likviditetsmangel på grund af omkostningsstigninger på blandt andet el, foder, gødning og jordforbedringsmidler.

Kommissionen fandt, at den slovakiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige krise- og overgangsramme. Især vil støtten (i) ikke overstige 250,000 300,000 EUR pr. og (ii) vil blive givet senest den 2. december 31.

Kommissionen konkluderede, at ordningen er nødvendig, passende og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i Midlertidig krise- og overgangsramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen ordningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Yderligere oplysninger om den midlertidige krise- og overgangsramme og andre tiltag truffet af Kommissionen for at imødegå de økonomiske konsekvenser af Ruslands krig mod Ukraine og fremme overgangen til en netto-nul økonomi kan findes link.. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.109076 i EU State Aid Register om Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending