Slut med os

Kasakhstan

Kasakhstan til at samarbejde med EU om klimakonference i Nur-Sultan

Udgivet

on

Efter mødet i Samarbejdsrådet EU-Kasakhstan (10. maj) bekræftede den portugisiske udenrigsminister Augusto Santos Silva og Kasakhstans udenrigsminister Mukhtar Tleuberdi den gensidige forpligtelse til yderligere at styrke de bilaterale forbindelser. 

Samarbejdsrådet gennemgik de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af ​​den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan (EPCA), som trådte i kraft den 1. marts 2020. Det bilaterale samarbejde mellem Kasakhstan og Den Europæiske Union er steget støt, selv i disse udfordrende tider gennem fortsat udveksling i samarbejdsudvalget, underudvalg og dialoger og dagens samarbejdsråd.

Santos Silva sagde: ”Det bilaterale samarbejde mellem Kasakhstan og Den Europæiske Union er steget støt i forhold til handel. Selv i et så vanskeligt år som sidste år har EU konsolideret sin position som Kasakhstans største handelspartner og første udenlandske investor, og Kasakhstan er fortsat den største handelspartner for EU i Centralasien. ”

reklame

Afskaffelse af dødsstraf

Samarbejdsrådet gav også mulighed for en styrket politisk dialog og behandlede spørgsmål om god regeringsførelse, fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og engagement med civilsamfundet. Santos Silva lykønskede Kasakhstan for ratificeringen af ​​den anden valgfri protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder vedrørende afskaffelse af dødsstraf. EU støtter kraftigt Kasakhstans yderligere demokratisering. 

Klimaneutralitet

Tleuberdi sagde: "Kasakhstan planlægger ligesom EU at opnå kulstofneutralitet inden 2060. I denne henseende udtrykte vi vores interesse i at finde nye samarbejdsområder under Parisaftalen og den europæiske grønne aftale." EU ser frem til klimakonferencen EU-Kasakhstan den 3. juni i Nur-Sultan og fælles arbejde hen imod COP26 om klima.

Samarbejdsrådet drøftede den nylige udvikling med hensyn til regionalt samarbejde i Centralasien, og EU-siden takkede Kasakhstan for sin aktive rolle i fremme af fred, stabilitet og sikkerhed i den bredere region, herunder med Afghanistan. 

Visum

Tleuberdi rejste også spørgsmålet om visum til kasakhiske borgere for at lette person-til-person kontakter, hvilket gør det lettere at besøge EU-lande. Han sagde, at spørgsmålet forblev højt på sin dagsorden, og at han så frem til at indlede forhandlinger med europæiske kolleger om dette spørgsmål.

EU så frem til præsident Tokayevs første officielle besøg i Bruxelles, når forholdene tillader det.

Arts

Kunstværker af unge kasakhstanere præsenteret i Luxembourg

Udgivet

on

Den kasakhiske diaspora samledes for nylig til et møde med venner i Kasakhstan og til udstilling af kunstværker af unge kasakhstanere kaldet 'Verden gennem Kasakhstans børns øjne'. Arrangementet er en del af fejringen af ​​30 -årsdagen for Kasakhstans uafhængighed og deltog i repræsentanter for ministeriet for udenrigsanliggender i Luxembourg, erhvervs- og kulturkredse, offentlige organisationer i Luxembourg samt kasakhere, der bor i Luxembourg.

Det blev organiseret af Kasakhstans ambassade, Kazakhstan-Luxembourg Association og Ayalagan Alaqan, en offentlig velgørende fond fra Kasakhstan. Under hensyntagen til vigtigheden af ​​at bevare og udvikle diasporas bånd til Kasakhstan, er kasakhernes møder i Luxembourg ved at blive en tradition.

Under mødet fortalte Nurgul Tursyn, formanden for Kazakhstan-Luxembourg Association, om foreningens bidrag til at fremme Kasakhstans image i udlandet samt andre begivenheder, der har til formål at styrke de kulturelle og humanitære forbindelser mellem de to lande.

reklame

I sin velkomsttale bemærkede Miras Andabayev, ambassadens ministerråd, at Ayalagan Alaqan Foundation udfører meget vigtigt arbejde, der demonstrerer kreativiteten hos kasakhstanske børn, der er kendetegnet ved særlige talenter, samt en positiv energi fra deres malerier.

Udstillingen af ​​tegninger af unge kasakhstanere gjorde et stærkt indtryk på begivenhedens gæster, der bemærkede, at børns værker legemliggør tilstanden i deres indre verden og ønsket om at lære. "Når vi ser på disse tegninger, kan vi sige, at disse børn elsker deres land, by, dyrene. De stræber efter at lære om verden omkring dem og endda plads," bemærkede en af ​​gæsterne.

Ayalagan Alaqan Foundation, ledet af Rada Khairusheva, har organiseret lignende udstillinger rundt om i verden i samarbejde med Kasakhstans ambassader i Indien, UAE, Armenien, Letland, Frankrig og arbejder i øjeblikket på andre udstillinger for at gøre det internationale samfund bekendt med kreativiteten hos unge kasakhstanere med handicap og særlige uddannelsesbehov.

Kilde - Republikken Kasakhstans ambassade til Kongeriget Belgien

Læs

Kasakhstan

Nur-Sultan og Bruxelles øger dialogen på menneskerettighedsområdet

Udgivet

on

På initiativ af Kasakhstans ambassade i Belgien afholdt Kasakhstans kommissær for menneskerettigheder HE Elvira Azimova videosamtaler med HE Mr. Eamon Gilmore, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder. Under samtalen diskuterede de to parter en lang række spørgsmål af fælles interesse for Kasakhstan og Europa -Kommissionen.

Azimova informerede Gilmore og hans kolleger i detaljer om det arbejde, hendes kontor udførte for at beskytte borgerrettigheder og friheder i Kasakhstan, samt om interaktion med officielle agenturer og NGO'er. I den forbindelse diskuterede de to sider forskellige former for samarbejde mellem kontorer for kommissæren for menneskerettigheder i Kasakhstan og EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, herunder inden for rammerne af den eksisterende dialog mellem EU og Kasakhstan og EU-Centralasien mekanismer i den menneskelige dimension.

Kollegerne udvekslede også synspunkter om resultaterne af Azimovas første arbejdstur til Bruxelles i midten af ​​juli 2021, herunder hendes bilaterale aftaler med ledelsen og medlemmer af de relevante strukturer i Europa-Parlamentet.

reklame

Kilde - Republikken Kasakhstans ambassade til Kongeriget Belgien

Læs

Kasakhstan

Vælgerne går til landdistrikts valg for første gang i Kasakhstan

Udgivet

on

Vælgerne i Kasakhstans landdistrikter gik til valgurnerne i weekenden i meget efterlengtede lokale valg, der ses som et yderligere skridt i landets vej mod et fuldt fungerende demokrati, skriver Colin Stevens.

For første gang nogensinde fik folk i landsbyer, bosættelser og små byer chancen for at vælge lokale ledere eller akims (borgmestre).

I alt 2,297 kandidater konkurrerede om 730 borgmestersæder. Den endelige liste blev reduceret fra oprindeligt 2,582 kandidater. De formelle resultater forventes offentliggjort senere på ugen.

reklame

Under et nyt system, der blev indført af præsident Kassym-Jomart Tokayev, kunne enhver borger i alderen 25 år og derover køre til stillingen som lokal borgmester. I alt 878 kandidater eller 38.2 procent repræsenterede et af landets almindelige politiske partier, men afgørende, at mere end 60% af kandidaterne, i alt 1,419, løb som uafhængige snarere end med støtte fra et politisk parti.

Ifølge eksperter var de mest aktive beboere fra de østlige Kasakhstan og Zhambyl regioner, hvor valgdeltagelsen oversteg 90 procent. Mens det laveste antal vælgere var i Almaty-regionen. Afstemningen blev overvåget af mere end 2,000 observatører. De rapporterede dog ikke om alvorlige overtrædelser.

Observatører siger, at valget har skabt yderligere muligheder for aktive borgere til at udnytte deres potentiale, og at præsidentens politiske reformer har skabt stor interesse for det kazakiske samfund.

Valget ses som et vigtigt skridt i bestræbelserne på gradvist at liberalisere Kasakhstans politiske system, som i næsten tre årtier har været domineret af formandskabet.

Tokayev kom til magten i 2019 efter den overraskende fratræden af ​​Nursultan Nazarbayev, der havde styret nationen på 19 millioner siden uafhængighed og valget ærer et nøgleløfte, han afgav på det tidspunkt.

En velplaceret kilde på den kasakhstanske ambassade til EU fortalte dette websted, at valg af landdistrikter var et "meget vigtigt øjeblik, der åbner en ny fase af politisk modernisering i vores land."

Valgkampen havde delvist fokuseret på både de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser, der opstår som følge af Covid-19-pandemien.

Meget af kampagnen fandt sted online på sociale medier, da den nuværende situation er underlagt pandemiske begrænsninger. Men man håber også, at dette kan give en reel ny drivkraft til digital politisk demokratisering for de unge generationer, da halvdelen af ​​den kasakhiske befolkning er under 30 år.

Præsidenten annoncerede initiativet til at afholde lokalvalg i sin tale til nationen sidste år, og mindre end et år er gået til dette bliver en realitet.

Kazak-kilden fortsatte: ”Valget af akims i landdistrikter åbner nye muligheder for borgerne til direkte at påvirke udviklingen af ​​deres bosættelser. De danner nye langsigtede principper i det offentlige forvaltningssystems funktion og ændrer kvalitativt karakteren af ​​forholdet mellem stat og samfund. ”

Valgkampen havde efter sigende vakt stor interesse blandt borgerne og dyrket øget politisk konkurrence. Særligt bemærkelsesværdigt var det høje antal uafhængige kandidater.

”Generelt vil disse lokalvalg bidrage til yderligere demokratisering af landet,” tilføjede kilden.

Kilden understregede valgets "strategiske betydning" og sagde, at de markerede "alvorlige institutionelle ændringer" i det lokale regeringssystem i landet.

”Sammen med vedtagelsen af ​​en ny lov om fredelige forsamlinger og liberaliseringen af ​​lovgivningen om valg bidrager indførelsen af ​​direkte valg af akims til en forøgelse af kasakhstans politiske kultur og politiske deltagelse.”

Han håber også, sagde han, at valget også vil bane vejen for en ny generation af embedsmænd og forbedringer af statsapparatet.

"Alt dette sammen vil give en positiv drivkraft til den videre udvikling af det lokale regeringssystem og er en progressiv forandring i landet. De viser tydeligt, at præsidentens initiativer og beslutninger gradvist implementeres og nyder bred opbakning i samfundet."

Han påpeger, at der allerede er vedtaget 10 nye love om politiske reformer, siden præsidenten kom til magten, og flere flere er på vej.

Yderligere kommentarer kommer fra Axel Goethals, administrerende direktør ved det europæiske institut for asiatiske studier i Bruxelles, der mener, at valget "vil fortsætte de stadige fremskridt hen imod en mere sammenhængende demokratisk struktur i nationen".

Goethals fortalte dette sted, at valget skulle betragtes som en proces med 'kontrolleret demokratisering', og det var opmuntrende at se "tegn på forbedring", der inkluderer et "spirende flerpartisystem og bevægelse mod mere komplet repræsentation og politisk konkurrence".

Goethals tilføjede: "Kasakhstan under præsident Tokayev har også gjort meget positive indgreb i at øge den generelle repræsentation og civilsamfundets deltagelse i sin demokratiske proces. Denne valg- og afstemningsproces skal betragtes i en bredere sammenhæng i et land, der stadig er under udvikling. Som en tidligere sovjetstat bevæger Kazakhstan sig langsomt mod et mere åbent demokratisk system. Dette er en proces, der ikke kan ske natten over og kræver en mere gradvis tilgang for at undgå pludselige eller tvungne ændringer, der kan resultere i ustabilitet, da det også er en del af en læringskurve for demokratisering for vælgerne, kandidaterne, de politiske partier såvel som for institutionerne i Kasakhstan.

”Præsident Tokayev har vist reel forpligtelse og beslutsomhed for at forbedre det socio-økonomiske struktur i Kasakhstan gennem politisk modernisering. Dette er bygget på arven og reformerne iværksat af hans forgænger Nursultan Nazarbayev, den første præsident for Republikken Kasakhstan. ”

Andetsteds fortalte MEP Andris Ameriks, næstformand for den centralasiatiske delegation i Europa-Parlamentet EU Reporter: ”Resultaterne af valget er meget vigtige for Kasakhstan.

”På et tidspunkt, hvor hele verden stadig kæmper med en pandemi, der har forårsaget stor social uro og provokeret nationale regeringer, er det vigtigt, at disse valg giver et reelt eksempel på gensidig tillid mellem folket og myndighederne.”

Fraser Cameron, tidligere EU-kommissionær og nu direktør for det Bruxelles-baserede EU / Asien Center, er enig og sagde, at valget "skulle markere endnu et skridt fremad i Kasakhstans stadige fremskridt mod et mere åbent og demokratisk samfund".

Læs
reklame
reklame
reklame

trending