Følg os

Aserbajdsjan

Den tyrkiske verden hilser COP29 velkommen med Karabakh-erklæringen

DEL:

Udgivet

on

Af Mazahir Afandiyev, Medlem af Milli Majlis af Republikken Aserbajdsjan


Efter opløsningen af ​​USSR i 1991 indledte nabolandet Armenien en væbnet offensiv mod det nyligt uafhængige Aserbajdsjan. Som følge heraf forblev over en femtedel af landets territorium – inklusive byen Shusha – under besættelse i tredive år. Besættelsen resulterede i den udbredte etniske udrensning af næsten en million aserbajdsjanere fra disse lande sammen med andre større forbrydelser.

Siden 1993 har vores nation prioriteret sin bæredygtige udvikling ved at tage hensyn til universelle idealer, som hele kloden er bundet til. Især i de sidste 20 år, under præsident Ilham Aliyevs ledelse, har disse værdier – som prioriterer tolerance og kosmopolitiske værdier – formet hele det aserbajdsjanske samfund.

I dag fortsætter Aserbajdsjan sin forpligtelse til partnerskab på alle internationale platforme og viser over for verdenssamfundet vejen til at opnå bæredygtig udvikling. Inden for rammerne af dette samarbejde er vores land i de senere år blevet en integreret del af den tyrkiske verden, idet det i sin multi-vektor udenrigspolitik har prioriteret at styrke forbindelserne, især med de tyrkiske stater.

I øjeblikket fortsætter Aserbajdsjan i sin dedikation til samarbejde på globale scener og eksemplificerer det globale samfund vejen mod bæredygtig udvikling. I forbindelse med dette samarbejde har vores nation udviklet sig til en vital komponent i den tyrkiske verden i de senere år, idet den prioriterer udviklingen af ​​bånd, især med de tyrkiske stater, i dens mangefacetterede udenrigspolitik.

Ingen er uvidende om, at et af de internationale fora, der varierer i betydning for Aserbajdsjan, er Organisationen af ​​tyrkiske stater. Lige nu har Aserbajdsjan ydet omfattende støtte til organisationens grundlæggelse og drift.

I vores fornyende verden kombinerer vi de historiske resultater fra de tyrkiske stater, der er forpligtet til ideerne om fred, sikkerhed, stabilitet, udvikling og fremskridt med moderne udfordringer, hvilket sikrer bedre sameksistens mellem folk, samt styrker den mere stabile enhed i de tyrkiske stater i den nuværende geopolitiske situation afspejler Aserbajdsjans nationale interesser.

reklame

Turkiske stater arbejder i øjeblikket på væsentlige dokumenter, der vil definere bæredygtig udvikling på praktisk taget alle områder. Specifikt tjener 2040-vedtagelsen af ​​"Oversigt over den tyrkiske verden-2021" som den primære køreplan for tilpasning til de ændringer, der sker i vores mere indbyrdes forbundne verden. At garantere de tyrkiske staters enhed og sikre holdbarheden af ​​deres indflydelse på de regionale og globale økonomier er blandt topprioriteterne her.

I henhold til dette perspektiv beviste Republikken Aserbajdsjans initiativ til at være vært for et uformelt topmøde for statsoverhovederne for Organisationen af ​​Turkiske Stater i Shusha den 6. juli i år og underskrivelsen af ​​en erklæring om resultaterne af mødet, at Karabakh er det bankende hjerte i den tyrkiske verden. En anden bedrift for det aserbajdsjanske folk var præsident Ilham Aliyevs tale under topmødet, som endnu en gang afspejlede vores forhåbninger og fremtidsvision.

Topmødets placering i Shusha, der anses for at være juvelen i Karabakh og et af de store omdrejningspunkter for det sociopolitiske og kulturelle liv i både Aserbajdsjan og regionen, var naturligvis planlagt. Som et resultat blev Shusha, som er kommet for at repræsentere et tolerant og kosmopolitisk Aserbajdsjan, i 2021 kåret til "Aserbajdsjans kulturelle hovedstad". 

I 2022 udråbte Aserbajdsjan, at det år var "Shushas år" til ære for 270-året for Shushas grundlæggelse. Shusha blev af ICESCO udnævnt til "Den Islamiske Verdens Kulturhovedstad" for 2024 og af TURKSOY til "Den Turkiske Verdens Kulturhovedstad" for 2023. På samme tid, i 2021, i byen Shusha, en repræsentation af vores urokkelige ånd, Shusha-erklæringen, blev underskrevet. Dette dokument er vigtigt ikke kun for Aserbajdsjan, men også for hele den tyrkiske verden.

Præsident Ilham Aliyevs omfattende og dybdegående tale understregede endnu en gang de tyrkiske staters betydning for etableringen af ​​regional sikkerhed og stabilitet. Det understregede, at de tyrkiske folk udgør en familie baseret på fælles etniske rødder, historie, sprog, kultur, traditioner og værdier.

Præsidentens visionære og fokuserede ord, "Det XXI århundrede bør blive århundredet for udvikling af den tyrkiske verden," gjorde det klart, at nøglen til at forene og organisere tyrkisk-talende stater og opnå alle deres mål er samarbejde baseret på respekt for én. en anden.

Præsident Ilham Aliyev nævnte i sin tale, at positiv dynamik udvikler venskabelige og broderlige forbindelser samt samarbejde mellem Aserbajdsjan og de tyrkiske stater. Han nævnte også den voksende mængde af handelsomsætning og erklærede, at det arbejde, der udføres, er i alle nationers interesse.

I år vil Aserbajdsjan være vært for den 29. session i Partskonferencen til FN's rammekonvention om klimaændringer, eller COP29, som markerer en yderligere triumf for landet og den turkiske region. "Med udgangspunkt i den erfaring, vi har opnået under det fire år lange formandskab for Alliancefri Bevægelse, vil Aserbajdsjan ikke spare nogen indsats for at styrke solidariteten og opnå konsensus mellem udviklede lande og udviklingslande", understregede præsident Ilham Aliyev.

Naturligvis er et af de primære ansvarsområder i denne henseende at styrke international solidaritet på verdensplan såvel som inden for rammerne af den tyrkiske verden. I denne forstand vil den 31-punkts "Karabakh-erklæring fra det uformelle topmøde for Organisationen af ​​Turkiske Stater", som blev underskrevet af fem statsoverhoveder, gøre det muligt for de tyrkiske stater at identificere det tyrkiske synspunkt i diskussioner om globale udfordringer, samt at styrke solidariteten i den tyrkiske verden yderligere og deltage på højt niveau i arbejdet med COP29.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending