Følg os

EU

Kommissionen vurderer fremskridt, som Tyrkiet i dialog visum

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

131216_bigI dag (20 oktober) forelagde Kommissionen sin første rapport om Tyrkiets fremskridt med opfyldelsen af ​​kravene i visumliberaliseringsplanen.

"Denne første rapport viser, at Tyrkiet gør en effektiv indsats for at opfylde kriterierne i sin køreplan for visumliberalisering, og jeg glæder mig især over de fremskridt, der er opnået inden for migration og international beskyttelse samt inden for dokumentsikkerhed. Der er stadig behov for arbejde inden for områder som blandt andet grænseforvaltning og politisamarbejde og retligt samarbejde. Jeg er overbevist om, at Tyrkiet vil holde et konstant tempo mod opfyldelsen af ​​benchmarks ved at fremlægge flere vigtige lovgivningsmæssige og administrative reformer, " sagde Indre Anliggender kommissær Cecilia Malmström.

Kommissionens rapport vurderer situationen for Tyrkiets lovgivning, administrative kapacitet og praksis inden for de områder, der henvises til i køreplanens benchmarks, og udarbejder et sæt anbefalinger til, at Tyrkiets regering opfylder disse benchmarks.

reklame

Det erkender de fremskridt, der er gjort med hensyn til det tyrkiske pas og civilsystemer, betydningen af ​​de reformer, der for nylig blev vedtaget inden for migration og international beskyttelse, en vis positiv udvikling i grænsesamarbejdet med medlemsstaterne og FRONTEX samt de opmuntrende initiativer, der blev taget at reformere antiterrorlovgivning.

Samtidig er yderligere trin nødvendige for fuldt ud at overholde kravene i visumkortet. Rapporten anbefaler blandt andet at:

 1. Med hensyn til dokumentets sikkerhed skal Tyrkiet begynde at udstede nye pas, som indeholder biometriske data, i overensstemmelse med EU regelværk, og udvikle samarbejde med medlemslandene med at opdage smedede og svigagtige rejsedokumenter.

  reklame
 2. På migrationsstyring skal Tyrkiet sikre den effektive gennemførelse af den nye lov om udlændinge og international beskyttelse og skal færdiggøre oprettelsen af ​​generaldirektoratet for migrationsstyring.

 3. Der bør træffes foranstaltninger i Tyrkiet for at oprette et mere moderne, effektivt og integreret grænseforvaltningssystem, styrke visumsystemet og udvikle et stærkere grænsesamarbejde med EU-medlemsstaterne.

 4. EU forventer en fuldstændig og effektiv gennemførelse over for alle medlemsstater i tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet, der er trådt i kraft den 1 oktober 2014. I mellemtiden bør de bilaterale tilbagetagelsesforpligtelser, der allerede er indgået mellem Tyrkiet og EU-medlemsstaterne, mere effektivt opfyldes.

 5. Med hensyn til offentlig orden og sikkerhed er de tyrkiske myndigheder nødt til at underskrive, ratificere og begynde at gennemføre adskillige internationale konventioner, vedtage national lovgivning i overensstemmelse med europæiske og internationale standarder og fortsætte reformen af ​​Tyrkiets retssystem med henblik på at sikre dets uafhængighed og effektivitet. Disse aktioner vil hjælpe med at støtte Tyrkiets retshåndhævende organer i kampen mod organiseret kriminalitet og fremme politisamarbejde og retligt samarbejde med deres kolleger i medlemslandene og med de relevante EU-agenturer.

 6. På området grundlæggende rettigheder bør Tyrkiet fortsætte med at revidere lovgivning om bekæmpelse af terrorisme og arbejde for at sikre, at denne lovgivning gennemføres i overensstemmelse med EMRK-bestemmelserne og retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 7. Tyrkiet skal også vedtage og gennemføre en omfattende strategi og handlingsplan for at forbedre situationen for mennesker med romaerfarvande, der bor i Tyrkiet, samt lovgivning for at forhindre diskrimination og fremme social integration.

Baggrund

Europa-Kommissionen lancerede en dialog om visumliberalisering med Tyrkiet om 16 December 2013, parallelt med underskrivelsen af ​​tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet (IP / 13 / 1259).

Ved den lejlighed blev der afleveret et køreplan til de tyrkiske myndigheder. Den indeholder en omfattende liste over områder opdelt i fem kapitler (kaldet "blokke"), hvor Tyrkiet blev anmodet om at udvikle lovgivning og administrativ kapacitet og praksis samt tilstrækkeligt samarbejde med EU.

Kravene i vejkartet sigter mod:

 1. At forbedre kvaliteten af ​​Tyrkiets rejse- og identitetsdokumenter samt samarbejdet med EU om afsløring af falske dokumenter og bedragere (blok 1 i køreplanen)

 2. at forbedre kvaliteten af ​​Tyrkiets migration, international beskyttelse, grænser og visumpolitik samt dets grænsesamarbejde med EU (blok 2)

 3. at styrke Tyrkiets kapacitet til at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet og samarbejde med EU i politi- og retlige spørgsmål (blok 3) og

 4. til beskyttelse af borgernes grundlæggende rettigheder med særlig opmærksomhed på mindretals rettigheder og behov (blok 4).

Visumkøreplanen indeholder også en separat blokeringskrav vedrørende behovet for, at Tyrkiet fuldt ud og effektivt gennemfører tilbagetagelsesaftalen, der er indgået med EU (ERKLÆRING / 14 / 285) samt de tilbagetagelsesforpligtelser, som Tyrkiet har truffet på bilateralt plan med EU-medlemsstaterne.

Dagens første rapport blev udarbejdet af Kommissionen på baggrund af oplysninger fra de tyrkiske myndigheder samt gennem markbesøg og tekniske missioner, der fandt sted i Tyrkiet mellem marts og juni 2014 og omfattede eksperter fra Kommissionen, EU-delegationen i Tyrkiet , Tyrkiet, EU-landene og de relevante EU-agenturer (FRONTEX, EASO, EUROPOL).

Dialogen om visumliberalisering er en fortjeneste baseret proces. Tyrkiet skal opfylde alle de krav, der er fastsat i visumkøreplanen og vise, at der ikke er nogen væsentlig migrations- og sikkerhedsrisiko forbundet med at ophæve visumforpligtelsen. Når denne proces er afsluttet, kan Kommissionen anbefale Europa-Parlamentet og Rådet at ophæve visumforpligtelsen for tyrkiske borgere.

Mere information

Fornavn indberette på Tyrkiet
Cecilia Malmström internet side
Følg kommissær Malmström på Twitter
GD Indre Anliggender internet side
Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Europa-Kommissionen

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 231 mio. EUR i forfinansiering til Slovenien

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 231 mio. EUR til Slovenien i forfinansiering, svarende til 13% af landets tildelingstilskud under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidrage til at sætte gang i gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Sloveniens plan for genopretning og modstandsdygtighed. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Sloveniens plan for genopretning og modstandsdygtighed.

Landet vil i alt modtage € 2.5 mia., Bestående af € 1.8 mia. I tilskud og € 705 mio. I lån, i løbet af planens levetid. Dagens udbetaling følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. EUR i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU.

RRF er kernen i NextGenerationEU, som vil yde 800 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne. Den slovenske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. EN pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame

Læs

Cypern

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 157 mio. EUR i forfinansiering til Cypern

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 157 mio. EUR til Cypern i forfinansiering, svarende til 13% af landets finansielle tildeling under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil hjælpe med at sætte gang i gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed.

Landet vil i alt modtage 1.2 milliarder euro i løbet af planens levetid, med 1 milliard euro i tilskud og 200 millioner euro i lån. Dagens udbetaling følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. Euro i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU. En del af NextGenerationEU vil RRF yde 723.8 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne.

Den cypriotiske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. EN pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame

Læs

Belgien

EU's samhørighedspolitik: Belgien, Tyskland, Spanien og Italien modtager 373 mio. EUR til støtte for sundheds- og socialtjenester, SMV'er og social inklusion

Udgivet

on

Kommissionen har bevilget 373 mio. EUR til fem Europæiske Socialfond (ESF) og Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) operationelle programmer (OP'er) i Belgien, Tyskland, Spanien og Italien for at hjælpe landene med beredskab og reparation af coronavirus inden for rammerne af REACT-EU. I Belgien vil ændringen af ​​Wallonia OP stille yderligere 64.8 mio. EUR til rådighed for anskaffelse af medicinsk udstyr til sundhedstjenester og innovation.

Midlerne vil støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i udviklingen af ​​e-handel, cybersikkerhed, websteder og onlinebutikker samt den regionale grønne økonomi gennem energieffektivitet, miljøbeskyttelse, udvikling af smarte byer og lavemission offentlige infrastrukturer. I Tyskland, i forbundsstaten Hessen, vil 55.4 mio. EUR støtte sundhedsrelateret forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapacitet og innovation på universiteter og andre forskningsinstitutioner samt forskning, udvikling og innovationsinvesteringer inden for klima og bæredygtig udvikling. Dette ændringsforslag vil også yde støtte til SMV'er og midler til opstart via en investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt vil 75.7 mio. EUR lette samarbejdet mellem SMV'er og institutioner inden for forskning, udvikling og innovation, og tilvejebringe investeringer og arbejdskapital til mikrovirksomheder, der er ramt af coronavirus-krisen. Desuden vil midlerne muliggøre investeringer i virksomheders energieffektivitet, støtte digital innovation i SMV'er og erhverve digitalt udstyr til skoler og kulturinstitutioner. I Italien modtager den nationale OP 'Social Inklusion' 90 mio. EUR til fremme af social integration af mennesker, der oplever alvorlig materiel afsavn, hjemløshed eller ekstrem marginalisering, gennem 'Housing First' -tjenester, der kombinerer levering af umiddelbare boliger med mulighed for social- og arbejdsformidling .

reklame

I Spanien tilføjes 87 mio. EUR til ESF OP for Castilla y León for at støtte selvstændige og arbejdstagere, der fik deres kontrakter suspenderet eller reduceret på grund af krisen. Pengene vil også hjælpe hårdt ramte virksomheder med at undgå fyringer, især i turistsektoren. Endelig er midlerne nødvendige for at give vigtige sociale tjenester mulighed for at fortsætte på en sikker måde og for at sikre uddannelseskontinuitet under hele pandemien ved at ansætte yderligere personale.

REACT-EU er en del af NæsteGenerationEU og yder 50.6 mia.EUR ekstra finansiering (i løbende priser) til samhørighedspolitiske programmer i løbet af 2021 og 2022. Tiltag fokuserer på at understøtte arbejdsmarkedets modstandsdygtighed, job, SMV'er og lavindkomstfamilier samt etablere fremtidssikret grundlag for de grønne og digitale overgange og et bæredygtigt socioøkonomisk opsving.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending