Følg os

Økonomi

EU og Fiji gennemføre Stillehavet foreløbige økonomiske partnerskabsaftale

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Coat_of_arms_of_Fiji.svgFiji's regering meddelte i går EU sin beslutning om at anvende den midlertidige økonomiske partnerskabsaftale med Den Europæiske Union. Den midlertidige økonomiske partnerskabsaftale (EPA) mellem EU og Fiji er derfor klar til gennemførelse.

Miljøstyrelsen giver mulighed for fri adgang til EU for alle produkter fra de pågældende lande. I Stillehavsområdet har Papua Ny Guinea allerede ratificeret denne aftale, og gennemførelsen er i gang.

En EU-talsmand for handel sagde: "Fijis beslutning om at anvende den midlertidige økonomiske partnerskabsaftale er et meget vigtigt skridt i vores forhold. Denne aftale er et sandt partnerskab for handel og udvikling. ØPA er et af vores vigtigste redskaber til at hjælpe udviklingslande, såsom Fiji, på deres vej til økonomisk vækst og diversificering af deres økonomier. "

reklame

Den midlertidige økonomiske partnerskabsaftale indeholder bestemmelser om toldfri kvotefri markedsadgang til EU for al eksport fra Fiji og Papua Ny Guinea. Fiji vil for sin del gradvist åbne sit marked for europæisk eksport i en overgangsperiode indtil 2023, med undtagelse af nogle landbrugs- og industrielle følsomme produkter. Derudover indeholder aftalen bestemmelser om handelsbeskyttelsesinstrumenter, tvistbilæggelse og bæredygtig udvikling. Denne aftale er en forhandlet og varig ramme for handelsforbindelserne mellem EU, Papua Ny Guinea og Fiji. Denne aftale er også åben for andre AVS-stater i Stillehavet, der ønsker at deltage.

Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale indeholder bestemmelser om et fælles handelsudvalg til overvågning af gennemførelsen af ​​aftalen. Det fjerde møde i udvalget mellem EU og Papua Ny Guinea vil være en lejlighed til fuldt ud at forbinde Fiji med gennemførelsen.

Kontekst

reklame

Den foreløbige ØPA mellem EU og Stillehavs-AVS-staterne blev undertegnet af Papua Ny Guinea i juli 2009 og Fiji i december 2009. Europa-Parlamentet godkendte aftalen i januar 2011 og Papua Ny Guinea ratificerede den i maj 2011. Fiji vil nu begynde at gennemføre aftalen fra udgangen af ​​juli 2014.

Med Cotonou-aftalen, der blev underskrevet i 2000, valgte staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og EU mere ambitiøse handels- og udviklingsforbindelser. Disse nye relationer udvikles gennem et forhandlet partnerskab styret af forudsigelige og stabile regler og ledsages af udviklingssamarbejde. Samarbejdet tager sigte på at styrke AVS-staternes institutionelle og produktive kapacitet og støtte den nødvendige tilpasningsproces. ØPA'erne søger at bidrage til den regionale integration af AVS-landene og oprettelsen af ​​mere effektive regionale markeder.

Forhandlingerne om disse handels- og udviklingsaftaler i henhold til Cotonou-aftalen blev lanceret i 2002. De regionale forhandlinger mellem EU og Stillehavsområdet begyndte i oktober 2004. Det blev imidlertid klart i slutningen af ​​2007, at det var umuligt at afslutte forhandlingerne i alle AVS-regioner inden udgangen af ​​Cotonou-handelsordningen, dvs. 31 December 2007.

En række interimsaftaler blev indgået for at undgå handelsforstyrrelser for AVS-eksporten til EU som følge af udløbet af Cotonou-handelsordningen ved 31 December 2007. Fra 1 januar 2008 kunne en AVS-stat, der havde indgået en EPA, fortsat have fri adgang til EU for alle sine produkter, mens den fortsatte sin interne godkendelsesproces for en sådan aftale.

Som følge heraf bør den midlertidige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og AVS-staterne i Stillehavsområdet, som foreløbig anvendes af Fiji og ratificeret af Papua Ny Guinea, betragtes som en skridt i retning af et sammenhængende og omfattende partnerskab mellem EU og Stillehavsområdet . Målet er at nå til enighed, der støtter bæredygtig udvikling og fremmer regional økonomisk integration. Andre lande i regionen, der potentielt er påvirket af ØPA-processen, er Cookøerne, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Salomonøerne, Tonga, Tuvalu og Vanuatu. Den nuværende rækkevidde af ØPA, der vedrører handel med varer, kunne uddybes for at dække handel med tjenesteydelser, regler for investeringer og handelsrelaterede områder som bæredygtig udvikling, konkurrence og handelsfacilitering.

Handel mellem EU og Fiji

I Stillehavet er Fiji den næststørste handelspartner i EU. Den vigtigste EU-eksport er elektriske maskiner og udstyr. Fijis største eksport til EU er rå rørsukker, andre landbrugsprodukter og fisk.

Mere information

Tekst af iEPA

EU's forbindelser med det sydafrikanske udviklingssamfund

coronavirus

Kommissionen godkender € 500,000 portugisisk ordning for yderligere at understøtte persontransportsektoren på Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet

Udgivet

on

Europa -Kommissionen har godkendt en portugisisk ordning på 500,000 € for yderligere at understøtte persontransportsektoren i Azorerne i forbindelse med coronavirus -udbruddet. Foranstaltningen blev godkendt i henhold til statsstøtten Midlertidig ramme. Det følger af en anden portugisisk ordning til støtte for persontransportsektoren på Azorerne, som Kommissionen godkendte 4 juni 2021 (SA.63010). I henhold til den nye ordning vil støtten have form af direkte tilskud. Foranstaltningen vil være åben for kollektive persontransportvirksomheder i alle størrelser, der er aktive på Azorerne. Formålet med foranstaltningen er at afbøde de pludselige likviditetsmangel, som disse virksomheder står over for, og til at imødegå tab, der er påført i 2021 på grund af coronavirus -udbruddet og de restriktive foranstaltninger, som regeringen måtte gennemføre for at begrænse spredningen af ​​virussen.

Kommissionen fandt, at den portugisiske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme. Navnlig vil støtten (i) ikke overstige 1.8 mio. EUR pr. Virksomhed; og (ii) vil blive givet senest den 31. december 2021. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og proportional til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b) TEUF og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. Flere oplysninger om den midlertidige ramme og andre foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at imødegå de økonomiske virkninger af coronavirus -pandemien, kan findes her. Den ikke-fortrolige version af beslutningen vil blive gjort tilgængelig under sagsnummeret SA.64599 i EU statsstøtte registrere på Kommissionens konkurrence hjemmeside når nogen fortrolighedsproblemer er blevet løst.

reklame

Læs

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)

EU samarbejder med andre OECD-lande om at foreslå forbud mod eksportkreditter til kulkraftprojekter

Udgivet

on

Lande i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) holder et ekstraordinært møde i dag (15. september) og torsdag (16. september) for at diskutere et muligt forbud mod eksportkreditter til internationale kulkraftprojekter uden kompensation. Drøftelserne vil fokusere på et forslag, der blev fremlagt af EU og andre lande (Canada, Republikken Korea, Norge, Schweiz, Storbritannien og USA) tidligere på måneden. Forslaget støtter en grønnere global økonomi og er et vigtigt skridt i at tilpasse eksportkreditbureauernes aktiviteter til målene i Parisaftalen.

Eksportkreditter er en vigtig del af fremme af international handel. Som deltager i OECD -arrangementet om officielt understøttede eksportkreditter spiller EU en stor rolle i bestræbelserne på at sikre lige vilkår på internationalt plan og sikre sammenhæng i det fælles mål om bekæmpelse af klimaændringer. EU har forpligtet sig til at afslutte bistanden til eksportkreditter til kul uden at opveje foranstaltninger, og forpligter sig samtidig på internationalt plan til en retfærdig overgang.

I januar 2021 opfordrede Rådet for Den Europæiske Union til en global udfasning af miljøskadelige fossile brændstofsubsidier på en klar tidsplan og til en resolut og retfærdig global transformation. mod klimaneutralitet, herunder gradvis udfasning af kul uden kompenserende foranstaltninger i energiproduktionen og som et første skridt den umiddelbare afslutning af alle midler til ny kulinfrastruktur i tredjelande. I sin handelspolitiske gennemgang i februar 2021 lovede Europa-Kommissionen at foreslå en øjeblikkelig afslutning på eksportkreditstøtte til den kulfyrede elsektor.

reklame

I juni i år anerkendte G7-medlemmerne også, at fortsatte globale investeringer i ikke-reduktion af kulfyret elproduktion var inkonsekvent med målet om at begrænse den globale opvarmning til 1.5 ° C og lovede at afslutte ny direkte regeringsstøtte til global kulkraftproduktion internationalt ved udgangen af ​​2021, herunder via statsfinansiering.

reklame
Læs

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending