Følg os

Kunstig intelligens

Til AI eller ej til AI? På vej mod en traktat om kunstig intelligens

DEL:

Udgivet

on

Da kunstig intelligens revolutionerer verden, sigter EU's lovgivere på at regulere det med henblik på værdier og bevarelse af sikkerhed. AI-loven, den første lov af sin art, er designet til at tjene EU-borgeres bedste. Men da teknologier er tilgængelige for alle og udvikler sig hurtigere, end reglerne kan følge med, er der behov for en global strategi. Verdens strategi om at 'forbinde de uforbundne' står over for betydelige og komplekse udfordringer, som kræver en bredere håndtering. I denne sammenhæng bør EU overveje at organisere et internationalt topmøde for at etablere kerneprincipper for sikrere AI-praksis frem mod en traktat om kunstig intelligens, skriver Francesco Cappelletti, Senior Policy & Research Officer, European Liberal Forum (ELF); undervisning i cybersikkerhed på Brussels School of Governance; Forsker, CDSL, Vrije Universiteit Bruxelles.

AI og dens relevante tendenser

På trods af at det er langt fra et Matrix-lignende scenario, kan ureguleret og misbrugt kunstig intelligens skabe udfordringer for vores samfund. Det kan påvirke vores forståelse af information og som et resultat bringe et afgørende fundament i hjertet af vores samfund i fare: demokrati.

Der er forskellige bekymringer med hensyn til kunstig intelligens: det kan erstatte mennesker i job, hvis det misbruges, træffer partiske beslutninger og øger uligheden. Men den største bekymring kan være, at AI udhuler vores frie vilje ved at bruge indsamlede data til og manipulere vores adfærd, muligvis uden at vi selv er klar over det.

Listen over trusler går så langt, som konspiratister kan komme, forstærket af utallige sci-fi-film gennem årtier. Men nøgleprincippet her er at bevare en positiv holdning til teknologi i stedet for at forbyde den, lukke applikationer ned eller begrænse adgangen til (enhver) innovation. Teknologi er i sagens natur neutral, med dens samfundsmæssige påvirkning bestemt af, hvordan vi bruger den. Dette koncept betyder også, at den enkelte frit kan vælge, hvilken teknologi de vil bruge. Udfordringen ligger således i at finde en balance mellem selve teknologien og hvordan vi integrerer den i vores samfund.

Mens teknologineutralitet er en væsentlig milepæl i nutidens hastigt udviklende digitale landskab, er billedet omkring AI lidt grænseoverskridende (og komplekst). Mange ikke-demokratiske lande som Kina med dets sociale kreditsystem, eller Nordkorea med dets strenge kontrol over information, kan blive fristet (hvis de ikke allerede er det) til at bruge kunstig intelligens til at kontrollere information, borgere og manipulere demokrati til en kvasi- totalitært regime. Det er fortsat udfordrende at kontrollere teknologien etisk, når den deles med lande med forskellige værdier. EU's AI-definition og taksonomi skal også betragtes i sammenhæng med dens reguleringsbeføjelser (alias 'Brussels Effect'), som er mindre tilbøjelige til at have en indvirkning på det grænseløse område af cyberspace.

AI og EU's reguleringstilgang

reklame

På trods af bekymringer over dets applikationer fortsætter AI med at udvikle sig, det vil medføre betydelige ændringer på tværs af forskellige sektorer og industrier, såsom informationsteknologi, finans, sundhedspleje, marketing og robotteknologi, og transformere samfundet, som vi kender i dag. Det vil gøre Schumpeters 'kreative ødelæggelse' til en realitet og udfylde hullerne i den fuldstændige realisering af netværkssamfundet. Under disse omstændigheder er hensigten med rettidig regulering at positionere EU som førende inden for styring af AI-teknologi.

En trilog, der involverer Europa-Kommissionen, Rådet og Parlamentet, centreret omkring 'AI Act', baner vejen for den første AI-regulering nogensinde af en vigtig global aktør, Den Europæiske Union. De opdaterede EU-regler gør AI-definitionerne klarere, harmoniserer reglerne og fokuserer på gennemsigtighed og etik. Den reviderede forordning gør det også lettere at følge reglerne, understøtter test af nye AI-ideer og hjælper med at forberede AI's indflydelse på fremtiden.

Selvom de nye AI-regler markerer et vigtigt skridt fremad i at løse AI-relaterede problemer, er de muligvis ikke tilstrækkelige til at tackle de internationale og åben adgangsdimensioner, hvori teknologien udvikler sig – og dermed dens fremtidige udfordringer.

Navigerer AI og (cyber)supermagten

Teknologi og fremtiden er store emner, som kan være svære at overskue. Vores liv bliver transformeret af teknologi: det påvirker, hvordan vi tænker, opfører os og endda former vores kultur. Vi lever i en tilstand af 'konstant innovation', hvor vores prioriteter kan skifte hurtigt, og troen på kerneværdier måske skal revurderes om nogle år. Det, der plejede at tage årtier og krydse flere generationer, kan nu ske i løbet af få måneder eller år med udgivelsen af ​​den nyeste teknologi. Nye generationer nedsænket i et 'metaverst' samfund kan prioritere adgang til forbedrede tjenester frem for bekymringer om datakontrol eller privatliv, som vi gør nu.

Disse potentielt vedrørende tendenser bør ikke gøre reglerne forældede. I stedet understreger de behovet for smartere reguleringer, politikker og politiske tilgange. Dette indebærer at skabe fleksible lovgivningsrammer, der kan følge med fremtidige teknologiske fremskridt.

En ny, ukonventionel supermagt, som vi kunne kalde 'cyberspace' og inkluderer supercomputing, AI, metaverse og alle fremtidige teknologier, er ved at dukke op. Håndtering af denne supermagt kræver en strategisk magtbalance. I lyset af denne situation skal EU arbejde tæt sammen med AI-banebrydende – og ligesindede partnere – som USA og Storbritannien, da ingen enkelt enhed eller organisation eller nation alene kan tackle disse udfordringer uafhængigt.

Verden hænger sammen og har betydelige og komplekse udfordringer, som skal løses i en bredere skala. Der bør således etableres en global konsensus om prioritering af værdier i AI-applikationer for at sikre en fælles forståelse af fordelene ved at samarbejde om sikker implementering af AI. 'AI-loven' ser ud til at være et lovende udgangspunkt for at etablere grundlaget på dette område. Der er imidlertid behov for en global tilgang til at tackle denne udfordring. Europa bør gå et skridt fremad og skabe en platform for et globalt topmøde for at blive enige om kerneprincipper for sikrere AI-praksis og potentielt endda etablere grundlaget for en traktat om kunstig intelligens.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending