RSSindvandring

Gør det bedste ud af sammenhængende information om #Migration og kriminalitet

Gør det bedste ud af sammenhængende information om #Migration og kriminalitet

| April 17, 2019

Europa-Parlamentet har givet det endelige grønne lys to lovbestemmelser, der forbinder syv informationssystemer, der anvendes af retshåndhævende myndigheder og grænsevagter. Ved at forbinde bits og stykker, der allerede er gemt i alle disse databaser, vil kriminelle finde det vanskeligere at undslippe retfærdighed, og dem, der er ulovligt i EU, vil ikke [...]

Continue Reading

10,000 EU grænsevagter for at styrke #EUExternalBorders

10,000 EU grænsevagter for at styrke #EUExternalBorders

| April 16, 2019

MEP'er stemte om 17 april om planer om at give EU's grænse- og kystvagt agentur et stående korps af 10,000 grænsevagter af 2027 for at øge Europas sikkerhed. Europas ydre grænser har oplevet en hidtil uset stigning i antallet af indvandrere og flygtninge, der ønsker at komme ind i EU de seneste år. Forslagene ville udstyre [...]

Continue Reading

#EUFacilityForTurkeyRefugees - Tredje årsrapport viser fortsat vital og konkret støtte til flygtninge og deres værtssamfund

#EUFacilityForTurkeyRefugees - Tredje årsrapport viser fortsat vital og konkret støtte til flygtninge og deres værtssamfund

| April 15, 2019

Den tredje årsrapport om implementeringen af ​​anlægget viser solide resultater om EU's støtte til flygtninge og værtssamfund i Tyrkiet, herunder: Månedlig overførsel til 1.5 millioner flygtninge til deres basale behov, 5 millioner primære sundhedshørskonsulter, adgang til skole til 470,000 børn . Den europæiske naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger kommissær Johannes Hahn sagde: [...]

Continue Reading

#LegalMigration - EU-reglerne er egnede til formål, men har brug for bedre implementering og kommunikation

#LegalMigration - EU-reglerne er egnede til formål, men har brug for bedre implementering og kommunikation

| April 1, 2019

Europa-Kommissionen har præsenteret sin vurdering af EU-lovgivningen om lovlig migration som led i Kommissionens Regulatory Fitness and Performance (REFIT) -program. Denne "fitnesscheck" afslørede, at de nuværende EU-regler i vid udstrækning passer til formål, idet der tilvejebringes minimumsharmoniserede procedurer og rettigheder for tredjelandsstatsborgere, der følger lovlige migrationsveje til EU. [...]

Continue Reading

#EUBorderAndCoastGuard - Nyt korps af 10,000 grænser og kystvagter af 2027

#EUBorderAndCoastGuard - Nyt korps af 10,000 grænser og kystvagter af 2027

| Marts 29, 2019

Nye foranstaltninger til styrkelse af den europæiske grænse- og kystvagt for at sikre EU's grænser blev aftalt af Parlamentets og Rådets forhandlere, torsdag (28 marts). De foreløbigt vedtagne ændringer til Det Europæiske Border- og Kystvagtagentur (Frontex) sigter mod at afhjælpe de nuværende mangler og bedre imødekomme de nuværende behov inden for sikkerhed og migration. [...]

Continue Reading

#EuropeanAgendaOnMigration - EU har brug for at opretholde de fremskridt, der er gjort i løbet af de sidste fire år

#EuropeanAgendaOnMigration - EU har brug for at opretholde de fremskridt, der er gjort i løbet af de sidste fire år

| Marts 8, 2019

Inden Det Europæiske Råd i marts er Kommissionen i færd med at gøre status over de fremskridt, der er gjort i de seneste 4-år, og at fastlægge de foranstaltninger, der stadig er nødvendige for at imødegå de umiddelbare og fremtidige udfordringsudfordringer. I lyset af den alvorligste flygtningekrise, som verden har set siden anden verdenskrig, formåede EU at bringe [...]

Continue Reading

#Migration og #Asylum - EU-midler til fremme af integration og beskyttelse af grænser

#Migration og #Asylum - EU-midler til fremme af integration og beskyttelse af grænser

| Februar 21, 2019

MEP'er støttede tirsdag (19 februar) for at øge EU-budgettet for migrations- og asylpolitikker og for at styrke grænserne. Udvalget for Borgerlige Frihedsrettigheder godkendte den fornyede Asyl-, Migrations- og Integrationsfond (AMIF), hvor 2021-2027-budgettet vil stige op til € 9.2 milliarder (€ 10.41bn i løbende priser, 51% mere end i den foregående finansielle ramme). [...]

Continue Reading