RSSDen Europæiske Revisionsret

EU-ordningen sikrer #FoodAid de mest berøvede, men det er stadig nødvendigt at demonstrere indflydelse på social integration, siger revisorer

EU-ordningen sikrer #FoodAid de mest berøvede, men det er stadig nødvendigt at demonstrere indflydelse på social integration, siger revisorer

| April 5, 2019

Fonden for europæisk bistand til de dårligst stillede (FEAD) bidrager til medlemsstaternes tiltag til at mindske fattigdommen, ifølge en ny rapport fra Den Europæiske Revisionsret. Men det finansierer stadig primært fødevarehjælp og er ikke altid rettet mod de mest ekstreme former for fattigdom. Dens funktion som en bro mod social integration [...]

Continue Reading

Revisorer undersøger EU #Ecodesign og energimærker

Revisorer undersøger EU #Ecodesign og energimærker

| Marts 21, 2019

Den Europæiske Revisionsret foretager en revision af EU's foranstaltninger til miljøvenligt design og energimærkning af produkter, herunder husholdningsapparater. Revisorerne vurderer især disse tiltages bidrag til EUs energieffektivitets- og miljømål. Som led i sin kamp mod klimaændringer er EU forpligtet til at forbedre sin energi [...]

Continue Reading

Kontrolsystem for #OrganicProducts er forbedret, men mere kan gøres, siger #EUAuditors

Kontrolsystem for #OrganicProducts er forbedret, men mere kan gøres, siger #EUAuditors

| Marts 18, 2019

Kontrolsystemet for økologiske produkter i EU er forbedret de seneste år, men udfordringer forbliver ifølge en ny rapport fra Revisionsretten. Der er behov for yderligere foranstaltninger vedrørende de resterende svagheder i medlemslandene og om tilsynet med import samt om sporbarhed af produkter, siger revisorerne. Det […]

Continue Reading

#EUVehicleEmissions laws forbedret siden #Dieselgate, men udfordringer forbliver, advarer revisorer

#EUVehicleEmissions laws forbedret siden #Dieselgate, men udfordringer forbliver, advarer revisorer

| Februar 8, 2019

EU-lovgivningen om emissioner fra biler er blevet forbedret siden Dieselgate-skandalen, men udfordringer forbliver ifølge en ny briefing fra Revisionsretten. Revisorerne bifalder forbedringerne i markedsovervågningen, men påpeger, at dens effektivitet afhænger af medlemsstaternes gennemførelse. De advarer også om, at producenterne kan finde [...]

Continue Reading

Politikken til bekæmpelse af svig skal reformeres for at forbedre bekæmpelsen af ​​svig, der berører #EUBudget, siger EU's revisorer

Politikken til bekæmpelse af svig skal reformeres for at forbedre bekæmpelsen af ​​svig, der berører #EUBudget, siger EU's revisorer

| Januar 11, 2019

EU skal styrke sin bekæmpelse af svig, og Europa-Kommissionen bør sikre lederskab og revurdere dets OLAF's rolle og ansvar, da det nuværende bedrageribekæmpelsessystem har iboende svagheder, ifølge en ny rapport fra EU Revisionsretten. For øjeblikket mangler Kommissionen omfattende oplysninger om [...]

Continue Reading

#EUFloodsDirective2007 havde positive effekter generelt, men planlægning og implementering skal nu forbedres, advare revisorer

#EUFloodsDirective2007 havde positive effekter generelt, men planlægning og implementering skal nu forbedres, advare revisorer

| November 23, 2018

EU-direktivet om 2007 førte til fremskridt med vurderingen af ​​risikoen for oversvømmelser, men planlægningen og gennemførelsen af ​​oversvømmelsesbeskyttelse bør nu forbedres ifølge en ny rapport fra Revisionsretten. Revisorerne advarer om, at store udfordringer forbliver i den meget mere omfattende integration af klimaændringer, oversvømmelsesforsikring og [...]

Continue Reading

EU-indsats på #AnimalVelfærd - Luk afstanden mellem ambitiøse mål og implementering på stedet, siger revisorer

EU-indsats på #AnimalVelfærd - Luk afstanden mellem ambitiøse mål og implementering på stedet, siger revisorer

| November 16, 2018

EU's indsats på dyrevelfærd har haft succes i vigtige aspekter, men svagheder fortsætter i forhold til husdyr, ifølge en ny rapport fra Revisionsretten. Retningslinjer for, hvordan dyr skal transporteres og slagtes, og om velfærdsvelfærden er udstedt af Kommissionen, men der er [...]

Continue Reading