RSSDen Europæiske Revisionsret

EU-rapportering om bæredygtighed og #UNSustainableDevelopmentGoals mangler stadig, advarer revisorer

EU-rapportering om bæredygtighed og #UNSustainableDevelopmentGoals mangler stadig, advarer revisorer

| Juni 14, 2019

På trods af EU's engagement i bæredygtighed og De Forenede Nationers bæredygtige udviklingsmål (SDG) rapporterer Europa-Kommissionen ikke om eller overvåger, hvordan EU's budget og politikker bidrager til bæredygtig udvikling og opnåelse af SDG'er, ifølge en ny undersøgelse foretaget af EU Revisionsretten. Byggestenene til meningsfuld bæredygtighedsrapportering [...]

Continue Reading

EU har brug for mere #WindPower og #SolarPower for at opfylde målene for vedvarende energikilder, advare revisorer

EU har brug for mere #WindPower og #SolarPower for at opfylde målene for vedvarende energikilder, advare revisorer

| Juni 6, 2019

EU skal tage en betydelig indsats for at generere mere elektricitet fra vindkraft og solenergi og opfylde sine mål om vedvarende energikilder, ifølge en ny rapport fra Revisionsretten. Selvom både vind og solenergi har registreret en stærk vækst siden 2005, har der været en afmatning siden 2014, siger revisorerne. [...]

Continue Reading

Medlemsstaterne bør øge indsatsen for at bekæmpe svig i #EUCohesionSpending, siger revisorer

Medlemsstaterne bør øge indsatsen for at bekæmpe svig i #EUCohesionSpending, siger revisorer

| Maj 17, 2019

Trods forbedringer i de senere år er EU-medlemsstaternes bestræbelser på at bekæmpe svig i samhørighedsudgifterne fortsat for svage ifølge en ny rapport fra Revisionsretten. Medlemsstaternes vurderinger af effektiviteten af ​​deres bekæmpelse af svig er for optimistiske, siger revisorerne. Påvisning, reaktion og koordination kræver stadig betydelig styrkelse for at forhindre [...]

Continue Reading

Revisorer kontrollerer om #EURoadNetwork er på sporet

Revisorer kontrollerer om #EURoadNetwork er på sporet

Den Europæiske Revisionsret foretager en revision af EU's støtte til nettet af veje, der forbinder medlemsstater og regioner. Revisorerne vil undersøge, om EU-Kommissionens aktioner og finansiering sikrer, at medlemsstaterne forbliver på rette spor for at færdiggøre netværket rettidigt og forbedre forbindelsen til borgerne. Revisorerne har [...]

Continue Reading

Revisorer undersøger EU-støtte til #UrbanMobility

Revisorer undersøger EU-støtte til #UrbanMobility

| April 29, 2019

Den Europæiske Revisionsret foretager en revision af EU's indsats for at forbedre mobiliteten for mennesker i byer og tætbefolkede områder. Revisorerne vil undersøge, hvordan Europa-Kommissionen og medlemsstaterne bruger de EU-midler, der er til rådighed for at sætte deres mobilitetspolitikker i byområder i gang, og om Kommissionen yder effektiv støtte [...]

Continue Reading

EU-ordningen sikrer #FoodAid de mest berøvede, men det er stadig nødvendigt at demonstrere indflydelse på social integration, siger revisorer

EU-ordningen sikrer #FoodAid de mest berøvede, men det er stadig nødvendigt at demonstrere indflydelse på social integration, siger revisorer

| April 5, 2019

Fonden for europæisk bistand til de dårligst stillede (FEAD) bidrager til medlemsstaternes tiltag til at mindske fattigdommen, ifølge en ny rapport fra Den Europæiske Revisionsret. Men det finansierer stadig primært fødevarehjælp og er ikke altid rettet mod de mest ekstreme former for fattigdom. Dens funktion som en bro mod social integration [...]

Continue Reading

Revisorer undersøger EU #Ecodesign og energimærker

Revisorer undersøger EU #Ecodesign og energimærker

| Marts 21, 2019

Den Europæiske Revisionsret foretager en revision af EU's foranstaltninger til miljøvenligt design og energimærkning af produkter, herunder husholdningsapparater. Revisorerne vurderer især disse tiltages bidrag til EUs energieffektivitets- og miljømål. Som led i sin kamp mod klimaændringer er EU forpligtet til at forbedre sin energi [...]

Continue Reading