Følg os

Europa-Kommissionen

Handel og sikkerhed: Kommissionen fremhæver arbejdet med at forsvare EU's interesser og værdier

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Europa-Kommissionen præsenterer nøgleresultater relateret til at forsvare EU's interesser, når det kommer til eksportkontrol og udenlandske investeringer i EU. Kommissionen screenede 400 udenlandske investeringer, siden den nye screeninglovgivning for udenlandske direkte investeringer (FDI) trådte i kraft. Mens den kun har været på plads siden et år, har der været en imponerende udnyttelse af denne mekanisme, hvilket betyder, at EU's interesser vil blive bedre beskyttet fremover. Samtidig blev over 30,000 anmodninger om eksport af varer med potentiel militær anvendelse gennemgået af medlemsstaterne under EU's eksportkontrolordning, hvor 603 af disse eksporter blev blokeret. Dette er nogle af de højdepunkter, der blev annonceret i anledning af offentliggørelsen af ​​de første rapporter om screening af udenlandske direkte investeringer og om eksportkontrol.

Executive Vice President og handelskommissær Valdis Dombrovskis sagde: "EU er fortsat åbent for handel og udenlandske investeringer - dette er en søjle i vores jobskabelse og økonomiske vækst. Men vores åbenhed er ikke ubetinget, og den skal afbalanceres af passende værktøjer til at beskytte vores sikkerhed og offentlige orden. Udenlandske investeringer screening og kontrol med eksport af varer med dobbelt anvendelse hjælper med at holde EU sikkert, samtidig med at menneskerettighederne beskyttes. De er nøgleelementer i vores åbne, bæredygtige og selvhævdende handelspolitik. Disse to rapporter fremhæver, hvordan disse værktøjer kan hjælpe Kommissionen og de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at handle beslutsomt, når situationen kræver det, forsvare vores interesser og samtidig fremme vores værdier."

FDI screening

Denne rapport om FDI-screening er den første, der er offentliggjort, siden den nye EU-FDI-screeningsforordning trådte i kraft for et år siden. I henhold til denne forordning arbejder medlemslandene og Kommissionen tæt sammen for at sikre, at enhver udenlandsk direkte investering, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko for EU-medlemsstater eller EU-kritiske aktiver, bliver effektivt screenet.

reklame

Med hensyn til nøgleresultater fremhæver rapporten:

 • Kommissionen screenede 265 transaktioner anmeldt af medlemsstaterne under rapporten indtil udgangen af ​​juni 2021 (nu er tælleren over 400);
 • 80 % af transaktionerne begrundede ikke yderligere undersøgelse og blev således vurderet af Kommissionen på kun 15 dage;
 • de fleste anmeldelser til screening fra medlemsstaterne vedrørte fremstillingssektoren, ikt, engros- og detailhandel;
 • de fem største investorers oprindelseslande blandt anmeldte FDI-sager var virksomheder beliggende i: USA, Det Forenede Kongerige, Kina, Canada og De Forenede Arabiske Emirater, og;
 • Kommissionen afgav en udtalelse i mindre end 3 % ud af 265 screenede sager.

Rapporten bekræfter, at EU forbliver åben for udenlandske investeringer, samtidig med at den sikrer beskyttelsen af ​​EU's sikkerhed og den offentlige orden. Samarbejdsmekanismen for FDI-screening fungerer effektivt og skaber ikke unødvendige forsinkelser for transaktioner. Et stigende antal medlemslande har vedtaget deres egen screeningsmekanisme – 18 har nu en mekanisme på plads. Europa-Kommissionen forventer, at alle medlemslande vedtager nationale screeningsmekanismer. Dette vil yderligere øge effektiviteten af ​​screeningssystemet og sikre en omfattende EU-tilgang til håndtering af risici i forbindelse med sikkerhed eller offentlig orden.

Eksportkontrol

Dette er den sidste rapport om eksportkontrol inden ikrafttrædelsen af ​​den opgraderede eksportkontrolforordning.

reklame

Rapporten viser, at eksporten med dobbelt anvendelse udgør omkring 2.3 % af den samlede EU-eksport. Ud af et samlet antal på 30.292 ansøgninger om og meddelelser om eksport under licenser, blev 603 transaktioner (eksport) afvist (i 2019), hvilket repræsenterer omkring 0.02 % af den samlede eksport. Dette ville sætte værdien af ​​handel med dobbelt anvendelse til 119 milliarder euro i 2019.

Den nye forordning, der trådte i kraft den 9. september i år, styrker eksportkontrollen yderligere ved at:

 • Introduktion af en ny "menneskelig sikkerhed"-dimension for at fange nye dual-use teknologier – især cyberovervågningsværktøjer;
 • at forenkle procedurerne og gøre eksportkontrolsystemet mere agilt og i stand til at udvikle sig og tilpasse sig omstændighederne;
 • udvikling af et EU-kapacitetsopbygnings- og uddannelsesprogram for medlemsstaternes licens- og håndhævelsesmyndigheder
 • koordinere og understøtte robust håndhævelse af kontroller, og;
 • etablering af dialoger med tredjelande for at øge den globale sikkerhed og fremme lige vilkår på globalt plan.

Memorandum om kontroller med dobbelt anvendelse 9. september 2021.

Baggrund

FDI-screening og eksportkontrol er en del af EU's fornyede handelsstrategi, der søger at håndhæve EU's rettigheder og forsvare dets værdier mere selvsikkert. Andre initiativer og tiltag under denne strategi omfatter:

 • Et forslag om et internationalt indkøbsinstrument, der skal bidrage til at sikre lige vilkår på det globale indkøbsmarked. Dette er i øjeblikket hos Europa-Parlamentet og Rådet.
 • Et lovforslag om et nyt anti-tvangsinstrument, der skal forventes i december 2021, som vil give EU mulighed for at reagere på forsøg fra andre lande på at tvinge EU eller dets lande til at gennemføre politiske ændringer.
 • Et nyt værktøj, der i øjeblikket er udarbejdet af Kommissionen, designet til effektivt at tackle udenlandske subsidier, der forårsager forvridninger og skader lige vilkår på det indre marked i enhver markedssituation.
 • En ny "Adgang til markeder"-portal lanceret i oktober 2020, der giver let tilgængelig og flersproget information for at hjælpe virksomheder af alle størrelser med at få mest muligt ud af EU's handelsaftaler.
 • Et Single Entry Point etableret i november 2020, hvilket gør det hurtigt og nemt for enhver EU-baseret interessent at indgive klager over tredjelandes manglende overholdelse af deres internationale handelsforpligtelser over for EU.
 • En mere systematisk brug af de institutionelle strukturer, der er etableret i EU's handelsaftaler, for at sikre en effektiv gennemførelse af forpligtelser fra tredjelande og løsning af hindringer for markedsadgang.
 • En mere aktiv brug af tvistbilæggelsesmekanismer til at håndhæve vores rettigheder.
 • Fortsat mobilisering af repræsentanter for civilsamfundet i gennemførelsen af ​​EU's handelsaftaler og -ordninger, især om handel og bæredygtig udvikling.

Mere information

Rapport om screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen

Ledsagedokument til FDI-rapport

Rapport om kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel af produkter med dobbelt anvendelse

Factsheet

Brochure

Del denne artikel:

Europa-Kommissionen

Industrial Forum fremmer arbejdet med implementeringen af ​​EU's opdaterede industristrategi

Udgivet

on

EU's industriforum har holdt sit tredje virtuelle møde i nærværelse af kommissær Thierry Breton. Forummet samler eksperter fra forskellige områder for at hjælpe Kommissionen med at implementere EU's nye industristrategi og dens opdatering. Mødet fokuserede på arbejdet med at adressere Europas strategiske afhængigheder og udvikle overgangsveje for at lette de grønne og digitale overgange på tværs af industrielle økosystemer. Forummet fremsatte også anbefalinger om nøglepræstationsindikatorer på nøgleområder til gennemførelse og overvågning af EU's industristrategi og forbereder dets bidrag til Industridage 2022 i februar.

A Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager (afbilledet) sagde: "Vi har allerede sat Europa på en stærk vej med grøn og digital transformation. Dette forum tilbyder et afgørende rum, hvor vigtige industrielle og samfundsmæssige interessenter kan udveksle ekspertise, erfaring og talent for at hjælpe med at forme vores vej frem mod dette fælles mål."

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, sagde: "Det industrielle forum kan hjælpe Kommissionen med at samle talenter fra virksomheder, store som små, fra forskningsinstitutioner, fra civilsamfundet. Og alle disse talenter bør bruges til at støtte industrielle ambitioner: et Europa, der har lederskab inden for teknologier, der er centrale for den grønne og digitale omstilling af vores økonomi og samfund. Et Europa, hvor vi bevæger os fra innovationsekspertise til at lette masseudbredelse, skabe eksportpotentiale og kvalitetsjob."

Industriforum er en inkluderende og åben mekanisme til co-design af løsninger med interessenter, annonceret i EU's industrielle strategi. Den samler en bred vifte af interessenter, herunder industri, ngo'er, forskningsinstitutioner og arbejdsmarkedets parter fra forskellige industrielle økosystemer, der er identificeret i EU's opdaterede industristrategi med det formål at lette dialogen og koordinere rådgivningen til Kommissionen.

reklame

Del denne artikel:

Læs

Europa-Kommissionen

Retsstatsprincippet: Kommissionen åbner høring for 2022-rapporten om retsstaten

Udgivet

on

Europa-Kommissionen lancerede en målrettet høring at indsamle information om udviklingen relateret til retsstatsprincippet i medlemslandene, i lyset af 2022 Rule of Law Report. Høringen henvender sig til interessenter som blandt andet dommerforeninger, civilsamfundet, ngo'er, internationale organisationer og EU-agenturer. De modtagne oplysninger vil indgå i Kommissionens vurdering af situationen i medlemslandene. Retsstatsrapporten er i centrum for retsstatsmekanismen, en årlig cyklus til at fremme retsstatsprincippet og forhindre problemer i at dukke op eller forværres. Som bekendtgjort af præsident von der Leyen i hende 2021-statens adresse2022-rapporten vil komme med specifikke anbefalinger til medlemslandene. For tidligere udgaver i retsstatsrapporten gav de målrettede interessenthøringer værdifulde horisontale og landespecifikke oplysninger. Det konsultation er tilgængelig online indtil 24 januar 2022.

Del denne artikel:

Læs

Europa-Kommissionen

Tyrkiet: EU yder yderligere 325 millioner euro i humanitær bistand til flygtninge

Udgivet

on

EU har afsat yderligere 325 millioner euro til at forlænge programmet for det sociale sikkerhedsnet for nødsituationer (ESSN) indtil begyndelsen af ​​2023. ESSN giver mere end 1.5 millioner flygtninge i Tyrkiet månedlige pengeoverførsler for at dække deres væsentlige behov. Det er det største humanitære program i EU's historie og verdens største humanitære kontanthjælpsprogram. Under sit besøg i Ankara den 2. december sagde krisestyringskommissær Janez Lenarčič: "Sårbare flygtninge i Tyrkiet har nu været i stand til at stole på vores humanitære bistand i mere end fem år, og vi vil ikke svigte dem. Takket være de midler, der blev annonceret i dag, vil EU fortsætte ESSN-programmet indtil begyndelsen af ​​2023. Denne støtte er en kritisk livline for hundredtusindvis af familier, hvoraf mange er blevet særligt hårdt ramt af coronavirus-pandemien. Denne kontanthjælp sætter dem i stand til selv at bestemme, hvad de har mest brug for, samtidig med at de bidrager til den tyrkiske økonomi. Dette er en stor bedrift for EU, for vores humanitære partnere og Tyrkiets regering."

Kommissær Lenarčič skal møde repræsentanter for EU-finansierede humanitære organisationer samt højtstående tyrkiske regeringsembedsmænd. Pressemeddelelsen er tilgængelig online.

Del denne artikel:

Læs
reklame
reklame

trending