Følg os

EU

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen støtter Grækenlands plan for genopretning og modstandsdygtighed på 30.5 mia

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Europa-Kommissionen har i dag (17. juni) vedtaget en positiv vurdering af Grækenlands plan for genopretning og modstandsdygtighed. Dette er et vigtigt skridt i retning af udbetaling af 17.8 mia. EUR i tilskud og 12.7 mia. EUR i lån under Recovery and Resilience Facility (RRF) i perioden 2021-2026. Denne finansiering vil støtte gennemførelsen af ​​de vigtige investerings- og reformforanstaltninger, der er beskrevet i Grækenlands genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Det vil spille en nøglerolle for at gøre det muligt for Grækenland at komme stærkere ud af COVID-19-pandemien. RRF - i centrum af NextGenerationEU - vil give op til € 672.5 mia. (I løbende priser) til støtte for investeringer og reformer i hele EU.

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive vicepræsident Valdis Dombrovskis sagde: ”Grækenlands genopretningsplan vil hjælpe det med at komme stærkere ud af pandemien og udstyre økonomien til en grønnere og mere digital fremtid. Foranstaltningerne inkluderer støtte til energieffektive renoveringer og ren bytransport samt fokus på at forbedre befolkningens digitale færdigheder, både med hensyn til uddannelse og med hensyn til omskoling og efteruddannelse af arbejdsstyrken. Vi glæder os over Grækenlands ambition om at styrke private investeringer og reformere arbejdsmarkedspolitikker, digitalisere den offentlige administration og virksomheder, som alle vil være nøglen til modernisering af den græske økonomi. Alt i alt giver planen en unik mulighed for Grækenland til at udstyre økonomien og befolkningen til fremtiden og sætte landet på en mere bæredygtig vækstvej. Vi er klar til at støtte de græske myndigheder til fuldt ud at gennemføre disse reformer og investeringer. ”

Den græske plan er en del af en hidtil uset koordineret EU-reaktion på COVID-19-krisen for at tackle fælles europæiske udfordringer ved at omfavne de grønne og digitale overgange for at styrke økonomisk og social modstandsdygtighed og samhørighed i det indre marked. Kommissionen vurderede Grækenlands plan på baggrund af kriterierne i RRF-forordningen. I Kommissionens analyse blev det undersøgt, om investeringerne og reformerne i Grækenlands plan understøtter de grønne og digitale overgange; bidrage til effektivt at tackle udfordringer, der er identificeret i det europæiske semester og styrke dets vækstpotentiale, jobskabelse og økonomiske og sociale modstandsdygtighed.

reklame

Sikring af Grækenlands grønne og digitale overgange

Kommissionens vurdering af planen viser, at den afsætter 38% af Grækenlands samlede bevilling til foranstaltninger, der understøtter klimamål. Dette inkluderer investeringer i opgradering af elnettet, styrkelse af støtteordningen for producenter af vedvarende energikilder. Desuden understøtter planen investeringer i energieffektive renoveringer og udvikling af lokale byplaner med fokus på at styrke bymiljøets modstandsdygtighed over for klimaet. Andre foranstaltninger inkluderer støtte til et nationalt genplantningsprogram og en omfattende strategi til styrkelse af civilbeskyttelses- og katastrofehåndteringssystemer, der bl.a. dækker investeringer i oversvømmelsesbekæmpelse. Kommissionens vurdering af planen viser, at den afsætter 23% af Grækenlands samlede bevilling til den digitale overgang.

Dette overstiger det minimum på 20%, der kræves i RRF-forordningen. Foranstaltninger til støtte for Grækenlands digitale overgang inkluderer investeringer i digital infrastruktur såsom 5G- og fibernet, foranstaltninger til støtte for den digitale overgang af den offentlige administration og investeringer og reformer til støtte for digitalisering af virksomheder med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder. Planen indeholder også foranstaltninger til forbedring af digitale færdigheder på alle niveauer, som en del af uddannelsessystemet og gennem dedikerede kurser for alle aldersgrupper. Styrkelse af Grækenlands økonomiske og sociale modstandsdygtighed Kommissionen finder, at Grækenlands plan effektivt adresserer alle eller en væsentlig delmængde af de økonomiske og sociale udfordringer, der er skitseret i de landespecifikke henstillinger, som Rådet rettede til Grækenland i det europæiske semester i 2019 og i 2020. Den inkluderer foranstaltninger, der bidrager til økonomisk vækst og øger beskæftigelsen gennem forbedring af produktiviteten.

reklame

Kommissionens præsident, præsident Ursula von der Leyen, sagde: ”Jeg er meget glad for at kunne præsentere Europa-Kommissionens positive vurdering af Grækenlands plan for genopretning og modstandsdygtighed på 30.5 mia. Planen er ambitiøs og vil hjælpe med at opbygge en bedre fremtid for det græske folk. Det kan omforme Grækenland i årtier fremover. Vi er nødt til at få det bedste ud af det til de næste generationer. Vi vil stå med dig hvert trin på vejen. ”

Planen indeholder bestemmelser om gennemførelse af et omfattende nationalt folkesundhedsprogram, der vil støtte primær, sekundær og tertiær forebyggelse og styrke primærpleje, gøre økonomien mere åben, forbedre den offentlige administration og gøre retsvæsenet mere effektivt. Udover den betydelige stigning i offentlige investeringer bruger planen fuldt ud lånene til inddrivelse og modstandsdygtighed til at yde finansiering til virksomheder og øge niveauet for private investeringer. Planen bygger på og supplerer vigtige igangværende strukturreformer for at forbedre økonomiens bredere funktion, og som i øjeblikket overvåges under den forbedrede overvågningsramme. Planen repræsenterer en omfattende og tilstrækkelig afbalanceret reaktion på Grækenlands økonomiske og sociale situation og bidrager derved passende til alle seks søjler i RRF-forordningen.

Støtter flagskibsinvesteringer og reformprojekter

Den græske plan foreslår projekter i alle syv europæiske flagskibsområder. Dette er specifikke investeringsprojekter, der behandler spørgsmål, der er fælles for alle medlemsstater i områder, der skaber arbejdspladser og vækst, og som er nødvendige for den dobbelte overgang. F.eks. Har Grækenland foreslået 2.3 mia. Euro til reform af uddannelsessystemet og livslang læringssystem kombineret med investeringer i opskolings- og omskoleprogrammer, der dækker hele arbejdsstyrken. Disse foranstaltninger sigter mod at udstyre folk med kvalifikationer af høj kvalitet og på arbejdsmarkedet, herunder færdigheder relateret til den grønne og digitale overgang. Vurderingen viser også, at ingen af ​​foranstaltningerne i planen skader miljøet væsentligt i tråd med kravene i RRF-forordningen.

De kontrolsystemer, der er indført af Grækenland, anses for at være tilstrækkelige til at beskytte Unionens økonomiske interesser. Planen indeholder tilstrækkelige detaljer om, hvordan nationale myndigheder vil forhindre, afsløre og rette tilfælde af interessekonflikt, korruption og svig i forbindelse med anvendelsen af ​​midler.

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sagde: ”Fyrre år siden Grækenland tiltrådte Fællesskabet, åbner vi et nyt kapitel i landets lange europæiske historie. Grækenland vil drage fordel af mere end 30 mia. € i støtte gennem NextGenerationEU, finansiering, der vil understøtte større investeringer og vidtrækkende reformer i løbet af de næste fem år. Dette er en ambitiøs plan, der er til gavn for alle dele af Grækenland og alle dele af det græske samfund. Grækenland er kommet langt siden den sidste krise, og det samme har Den Europæiske Union gjort: NextGenerationEU er et partnerskab, som vi vil gå videre sammen. ”

Næste skridt

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at yde tilskud på 17.8 mia. EUR og 12.7 mia. EUR i lån til Grækenland under RRF. Rådet har nu som regel fire uger til at vedtage Kommissionens forslag. Rådets godkendelse af planen vil muliggøre udbetaling af 4 mia. EUR til Grækenland i forfinansiering. Dette udgør 13% af det samlede tildelte beløb til Grækenland. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål, der er skitseret i Rådets gennemførelsesafgørelse, hvilket afspejler fremskridt med gennemførelsen af ​​investeringerne og reformerne.

Europa-Kommissionen

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 231 mio. EUR i forfinansiering til Slovenien

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 231 mio. EUR til Slovenien i forfinansiering, svarende til 13% af landets tildelingstilskud under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidrage til at sætte gang i gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Sloveniens plan for genopretning og modstandsdygtighed. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Sloveniens plan for genopretning og modstandsdygtighed.

Landet vil i alt modtage € 2.5 mia., Bestående af € 1.8 mia. I tilskud og € 705 mio. I lån, i løbet af planens levetid. Dagens udbetaling følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. EUR i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU.

RRF er kernen i NextGenerationEU, som vil yde 800 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne. Den slovenske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. EN pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame

Læs

Cypern

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 157 mio. EUR i forfinansiering til Cypern

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 157 mio. EUR til Cypern i forfinansiering, svarende til 13% af landets finansielle tildeling under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil hjælpe med at sætte gang i gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed.

Landet vil i alt modtage 1.2 milliarder euro i løbet af planens levetid, med 1 milliard euro i tilskud og 200 millioner euro i lån. Dagens udbetaling følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. Euro i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU. En del af NextGenerationEU vil RRF yde 723.8 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne.

Den cypriotiske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. EN pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame

Læs

Belgien

EU's samhørighedspolitik: Belgien, Tyskland, Spanien og Italien modtager 373 mio. EUR til støtte for sundheds- og socialtjenester, SMV'er og social inklusion

Udgivet

on

Kommissionen har bevilget 373 mio. EUR til fem Europæiske Socialfond (ESF) og Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) operationelle programmer (OP'er) i Belgien, Tyskland, Spanien og Italien for at hjælpe landene med beredskab og reparation af coronavirus inden for rammerne af REACT-EU. I Belgien vil ændringen af ​​Wallonia OP stille yderligere 64.8 mio. EUR til rådighed for anskaffelse af medicinsk udstyr til sundhedstjenester og innovation.

Midlerne vil støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i udviklingen af ​​e-handel, cybersikkerhed, websteder og onlinebutikker samt den regionale grønne økonomi gennem energieffektivitet, miljøbeskyttelse, udvikling af smarte byer og lavemission offentlige infrastrukturer. I Tyskland, i forbundsstaten Hessen, vil 55.4 mio. EUR støtte sundhedsrelateret forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapacitet og innovation på universiteter og andre forskningsinstitutioner samt forskning, udvikling og innovationsinvesteringer inden for klima og bæredygtig udvikling. Dette ændringsforslag vil også yde støtte til SMV'er og midler til opstart via en investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt vil 75.7 mio. EUR lette samarbejdet mellem SMV'er og institutioner inden for forskning, udvikling og innovation, og tilvejebringe investeringer og arbejdskapital til mikrovirksomheder, der er ramt af coronavirus-krisen. Desuden vil midlerne muliggøre investeringer i virksomheders energieffektivitet, støtte digital innovation i SMV'er og erhverve digitalt udstyr til skoler og kulturinstitutioner. I Italien modtager den nationale OP 'Social Inklusion' 90 mio. EUR til fremme af social integration af mennesker, der oplever alvorlig materiel afsavn, hjemløshed eller ekstrem marginalisering, gennem 'Housing First' -tjenester, der kombinerer levering af umiddelbare boliger med mulighed for social- og arbejdsformidling .

reklame

I Spanien tilføjes 87 mio. EUR til ESF OP for Castilla y León for at støtte selvstændige og arbejdstagere, der fik deres kontrakter suspenderet eller reduceret på grund af krisen. Pengene vil også hjælpe hårdt ramte virksomheder med at undgå fyringer, især i turistsektoren. Endelig er midlerne nødvendige for at give vigtige sociale tjenester mulighed for at fortsætte på en sikker måde og for at sikre uddannelseskontinuitet under hele pandemien ved at ansætte yderligere personale.

REACT-EU er en del af NæsteGenerationEU og yder 50.6 mia.EUR ekstra finansiering (i løbende priser) til samhørighedspolitiske programmer i løbet af 2021 og 2022. Tiltag fokuserer på at understøtte arbejdsmarkedets modstandsdygtighed, job, SMV'er og lavindkomstfamilier samt etablere fremtidssikret grundlag for de grønne og digitale overgange og et bæredygtigt socioøkonomisk opsving.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending