Følg os

Danmark

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen støtter Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed på 1.5 mia. €

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Europa-Kommissionen har i dag (17. juni) vedtaget en positiv vurdering af Danmarks genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Dette er et vigtigt skridt, der baner vejen for EU til at udbetale 1.5 mia. Euro i tilskud under Recovery and Resilience Facility (RRF) i perioden 2021-2026. Denne finansiering vil støtte gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Danmarks genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Det vil spille en vigtig rolle for at gøre det muligt for Danmark at komme stærkere ud af COVID-19-pandemien. RRF - i centrum af NextGenerationEU - vil give op til € 672.5 mia. (I løbende priser) til støtte for investeringer og reformer i hele EU. Den danske plan er en del af en hidtil uset koordineret EU-reaktion på COVID-19-krisen for at tackle fælles europæiske udfordringer ved at omfavne de grønne og digitale overgange for at styrke økonomisk og social modstandsdygtighed og samhørighed i det indre marked.

Kommissionen vurderede Danmarks plan på baggrund af kriterierne i RRF-forordningen. I Kommissionens analyse blev det især undersøgt, om investeringerne og reformerne i Danmarks plan understøtter de grønne og digitale overgange; bidrage til effektivt at tackle udfordringer, der er identificeret i det europæiske semester og styrke dets vækstpotentiale, jobskabelse og økonomiske og sociale modstandsdygtighed. Sikring af Danmarks grønne og digitale overgange Kommissionens vurdering af Danmarks plan viser, at den afsætter 59% af de samlede udgifter til foranstaltninger, der understøtter klimamål. Disse foranstaltninger inkluderer skattereformer, energieffektivitet, bæredygtig transport og landbrugssektorinitiativer. De sigter alle mod at modernisere den danske økonomi, skabe arbejdspladser og sænke drivhusgasemissionerne samt styrke miljøbeskyttelsen og beskytte biodiversiteten.

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive Vice President Valdis Dombrovskis (afbilledet) sagde: ”Den danske genopretningsplan giver et komplet køreplan til en opgraderet genopretning med stærkt fokus på den grønne overgang. Over halvdelen af ​​den samlede finansiering er afsat til grønne mål, såsom ren transport og en grøn skattereform, der hjælper med at reducere drivhusgasemissionerne. Vi glæder os over ambitionen om at fremtidssikre økonomien ved at støtte udrulningen af ​​højhastighedsinternet til landdistrikterne og digitalisere den offentlige administration, store og små virksomheder samt sundhedssektoren. Gennemførelsen af ​​de reformer og investeringer, der er inkluderet i planen, vil være med til at fremskynde Danmarks overgang til en næste generations økonomi. ”

reklame

Kommissionens vurdering af Danmarks plan viser, at den afsætter 25% af de samlede udgifter til den digitale overgang. Foranstaltninger til støtte for Danmarks digitale overgang inkluderer udvikling af en ny national digital strategi, øget brug af telemedicin, udbredelse af bredbånd i mindre befolkede dele af landet og fremme af digitale forretningsinvesteringer. Styrkelse af Danmarks økonomiske og sociale modstandskraft Kommissionen vurderer, at Danmarks plan indeholder et omfattende sæt af gensidigt forstærkende reformer og investeringer, der bidrager til effektivt at tackle alle eller en væsentlig delmængde af de økonomiske og sociale udfordringer, der er skitseret i de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Danmark af Rådet i det europæiske semester i 2019 og i 2020. Det inkluderer foranstaltninger til frontload af private investeringer, støtte den dobbelte (grønne og den digitale) overgang og fremme forskning og udvikling.

Planen repræsenterer en omfattende og tilstrækkelig afbalanceret reaktion på Danmarks økonomiske og sociale situation og bidrager derved passende til alle seks søjler i RRF-forordningen. Støtte til flagskibsinvesteringer og reformprojekter Danmarks plan foreslår projekter i flere europæiske flagskibsområder. Dette er specifikke investeringsprojekter, der behandler spørgsmål, der er fælles for alle medlemsstater i områder, der skaber job og vækst, og som er nødvendige for den dobbelte overgang. For eksempel vil Danmark yde 143 millioner euro til at fremme energieffektivitet for husholdninger og industri samt gennem energirenovering af offentlige bygninger. Vurderingen viser også, at ingen af ​​foranstaltningerne i planen skader miljøet væsentligt i tråd med kravene i RRF-forordningen. De kontrolsystemer, der er indført af Danmark, anses for at være tilstrækkelige til at beskytte Unionens finansielle interesser.

Planen indeholder tilstrækkelige detaljer om, hvordan nationale myndigheder vil forhindre, afsløre og rette tilfælde af interessekonflikt, korruption og svig i forbindelse med anvendelsen af ​​midler. Kommissionens præsident Ursula von der Leyen sagde: ”I dag har Europa-Kommissionen besluttet at give sit grønne lys til Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed på 1.5 mia. Danmark er allerede en frontløber inden for de grønne og digitale overgange. Danmark er et stærkt eksempel ved at fokusere på reformer og investeringer, der yderligere fremskynder den grønne overgang. Din plan viser, at Danmark ser fremad med ambitioner og selvtillid. ”

reklame

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sagde: ”Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed vil give europæisk støtte til at fremme sin ambitiøse grønne overgang, et område hvor landet allerede er en pioner. Dette er den rigtige prioritet for Danmark. I betragtning af planens mange tiltag til fremme af den digitale overgang er jeg meget overbevist om, at NextGenerationEU vil give reelle fordele for det danske folk i de kommende år. ”

Næste skridt

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at yde 1.5 mia. Euro i tilskud til Danmark under RRF. Rådet har nu som regel fire uger til at vedtage Kommissionens forslag. Rådets godkendelse af planen vil muliggøre udbetaling af € 200 mio. Til Danmark i forfinansiering. Dette udgør 13% af det samlede tildelte beløb til Danmark. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål, der er skitseret i Rådets gennemførelsesafgørelse, hvilket afspejler fremskridt med gennemførelsen af ​​investeringerne og reformerne.

coronavirus

Kommissionen godkender 108 millioner euro i dansk bistandsforanstaltning til støtte for coronavirus-relaterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i Bayern Nordic

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har godkendt en dansk bistandsforanstaltning på 108 millioner euro til støtte for coronavirus-relaterede forsknings- og udviklingsaktiviteter (B&W) hos Bavarian Nordic, en virksomhed, der er aktiv inden for vaccineudvikling og fremstillingsindustri. Ordningen blev godkendt under statsstøtten Midlertidig ramme. Den offentlige støtte vil have form af et forskud, der kan tilbagebetales. Formålet med foranstaltningen er at støtte udviklingen af ​​en ny coronavirus -vaccine, udviklet af AdaptVac og licenseret til Bavarian Nordic. Kandidatvaccinen gennemgår i øjeblikket fase II kliniske forsøg.

Støtten vil støtte de næste udviklingstrin, nemlig fase III -forsøget for at bekræfte sikkerheden og demonstrere effektivitet, den eksperimentelle udvikling af de nødvendige produktionsprocesser og arbejderne i forbindelse med de krævede lovgivningsmæssige tilladelser. Kommissionen fandt, at denne støtteforanstaltning er i overensstemmelse med betingelserne i den midlertidige ramme.

Især (i) støtten dækker mindre end 80% af de relevante F & U -omkostninger og tilbagebetales fuldt ud i tilfælde af myndighedsgodkendelse og (ii) eventuelle resultater af forskningsaktiviteterne vil blive stillet til rådighed for tredjemand i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde på ikke-diskriminerende markedsforhold gennem ikke-eksklusive licenser. Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen er nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at bekæmpe sundhedskrisen i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og betingelserne i den midlertidige ramme. På dette grundlag godkendte Kommissionen støtteforanstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler. 

reklame

Direktør Margrethe Vestager (afbilledet), der har ansvaret for konkurrencepolitikken, sagde: “Denne 108 millioner euro danske bistandsforanstaltning vil bidrage til tiltrængte forsknings- og udviklingsaktiviteter for at reagere på coronavirus -udbruddet. Vi arbejder fortsat i tæt samarbejde med medlemsstaterne for at finde brugbare løsninger til at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronavirus-udbruddet i overensstemmelse med EU-reglerne. ”

En fuld pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame
Læs

CO2 emissioner

Kommissionen godkender budgetforhøjelse på 88.8 mio. EUR til dansk ordning, der understøtter reduktion af drivhusgasemissioner fra landbrug

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har fundet ud af, at en budgetforhøjelse på 88.8 mio. € (660 mio. Kr.), Der er stillet til rådighed via Recovery and Resilience Facility (RRF) til en eksisterende dansk ordning til reduktion af drivhusgasemissioner fra landbrug, er i tråd med EU's statsstøtteregler . Det øgede budget, der skal finansieres via RRF, efter Kommissionens positive vurdering af den danske genopretnings- og modstandsdygtighedsplan og vedtagelse af Rådet (SA.63890) er allokeret til en eksisterende dansk ordning (SA. 58791) allerede godkendt af Kommissionen den 21. maj 2021.

Foranstaltningen vil være på plads indtil 31. december 2026 og havde et oprindeligt budget på 238 mio. € (1.8 mia. Kr.). Det primære mål med denne ordning er at bidrage til det danske mål om at reducere drivhusgasemissionerne med 70% inden 2030 sammenlignet med 1990-niveauet. Støtten vil bidrage til at fjerne kulstofrig landbrugsjord fra produktionen og derefter omdanne jorden til naturområder ved at genoprette dets naturlige hydrologi gennem frakobling af afløb og genbefugtning af jorden. Den eksisterende ordning blev vurderet på baggrund af dens overensstemmelse med EU-retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikterne, som muliggør støtte til udvikling af visse økonomiske aktiviteter - i dette tilfælde reduktion af drivhusgasemissioner fra landbrug. Kommissionen er nu nået til den konklusion, at den supplerende finansiering, der er tildelt den eksisterende danske ordning gennem RRF, ikke ændrer den oprindelige vurdering af ordningen, hvilket fortsat er i tråd med EU's statsstøtteregler. Alle investeringer og reformer, der medfører statsstøtte i de nationale genopretningsplaner, der præsenteres i forbindelse med RRF, skal meddeles Kommissionen til forudgående godkendelse, medmindre det er omfattet af en af ​​gruppefritagelsesreglerne for statsstøtte, især den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER) og for landbrugssektoren forordningen om gruppefritagelse for landbrug (ABER).

Kommissionen vil vurdere sådanne foranstaltninger som et prioriteret spørgsmål og har ydet vejledning og støtte til medlemsstaterne i de forberedende faser af de nationale planer for at lette den hurtige anvendelse af RRF. Samtidig sørger Kommissionen i sin beslutning for, at de gældende statsstøtteregler overholdes for at bevare lige vilkår i det indre marked og sikre, at RRF-midlerne anvendes på en måde, der minimerer konkurrencefordrejninger og fortræng ikke private investeringer.

reklame

Den ikke-fortrolige udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummer SA.63890 i statsstøtte register om Kommissionens konkurrence hjemmeside, når der er blevet løst nogen fortrolighedsproblemer.

reklame
Læs

Danmark

NextGenerationEU: Præsident von der Leyen leder til Grækenland, Danmark og Luxembourg for at forelægge Kommissionens vurdering af nationale genopretningsplaner

Udgivet

on

Præsident Ursula von der Leyen besøger i dag (17. juni) Grækenland og Danmark og i morgen Luxembourg. Hun vil personligt aflevere resultatet af Kommissionens vurdering og henstilling til Rådet om godkendelse af de nationale genopretnings- og modstandsdygtighedsplaner i forbindelse med NæsteGenerationEU, Europas genopretningsplan. Præsidenten vil være i Athen i morgen formiddag, hvor hun vil møde premierminister Kyriakos Mitsotakis. Præsident von der Leyen rejser derefter til København. Der vil hun møde premierminister Mette Frederiksen, og hun får følgeskab af Kommissionens administrerende næstformand Margrethe Vestager. Fredag ​​den 18. juni er præsidenten i Luxembourg. Om morgenen vil hun møde Hans Kongelige Højhed Storhertugen af ​​Luxembourg og senere møde hun premierminister Xavier Bettel. I alle lande vil præsident von der Leyen besøge projekter, der vil blive finansieret takket være Recovery and Resilience Facility, primært fokuseret på forskning og den grønne og digitale overgang.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending