Følg os

Eurobarometer

Eurobarometer: Optimisme om EU's fremtid på sit højeste siden 2009

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Holdningen til EU er fortsat positiv og stort set stabil, ifølge den seneste standard Eurobarometer foretaget i juni-juli 2021.

Optimismen om EU's fremtid har nået sit højeste niveau siden 2009, og tilliden til EU er fortsat på sit højeste siden 2008. Støtten til euroen forbliver stabil på sit højeste siden 2004. Undersøgelsen indikerer også en betydelig forbedring af opfattelsen af de nationale økonomiers tilstand.

Europæiske borgere identificerer den økonomiske situation som deres største bekymring på EU -plan, efterfulgt af miljø og klimaændringer og af immigration. Sundhed er stadig hovedspørgsmålet på nationalt plan, lidt foran landets økonomiske situation.

reklame

Størstedelen af ​​europæerne er tilfredse med de foranstaltninger, som EU og de nationale regeringer har truffet mod coronavirus -pandemien, og mener, at NextGenerationEU -genopretningsplanen vil være effektiv til at reagere på pandemiens økonomiske virkninger. Næsten to tredjedele har tillid til, at EU i fremtiden træffer de rigtige beslutninger for at reagere på pandemien.

1. Optimisme om Den Europæiske Unions fremtid

Optimismen om EU's fremtid er steget kraftigt siden sommeren 2020, hvor to tredjedele af respondenterne nu har et positivt syn (66%, +6 procentpoint). Dette er det højeste niveau siden efteråret 2009. Godt tre ud af ti respondenter er pessimistiske omkring EU's fremtid (31%, -7) - det laveste niveau siden 2009.

reklame

Et klart flertal er optimistisk om EU's fremtid i 26 medlemsstater, mens den offentlige mening stadig er splittet i Grækenland. Optimismen er steget i 22 lande siden sommeren 2020 med meget store stigninger på Malta (75%, +25), Italien (67%, +18) og Portugal (76%, +15). Som følge af disse ændringer er optimisme nu flertalsopfattelsen i Italien (67%) og Frankrig (53%).

2. Billede og tillid til EU

Efter en stor stigning mellem sommeren 2020 og vinteren 2020-2021 forbliver det positive image af EU på et relativt højt niveau (45%) og er flertalsopfattelse i 20 EU-medlemsstater (neutralt image 38%, negativt image 16%) . De højeste resultater ses i Irland (70%) og Portugal (62%).

Næsten halvdelen af ​​alle europæere har tillid til EU (49%). Dette er fortsat det højeste samlede niveau, der er registreret siden foråret 2008. Tilliden til de nationale regeringer er steget lidt (37%), mens tilliden til de nationale parlamenter har været stabil på 35%.

3. De største bekymringer på EU og nationalt plan

Den økonomiske situation har genvundet førstepladsen som det vigtigste spørgsmål, EU står over for med 27% af omtalerne (-8 procentpoint i forhold til vinteren 2020-2021). Miljøet og klimaforandringerne er steget fra fjerdepladsen til lige andenpladsen (25%, +5), delt med immigration (25%, +7), efterfulgt på lige fjerdepladsen af ​​staten i medlemsstaternes offentlige finanser og af sundhed (begge 22%). Omtalerne om sundhed er faldet betydeligt siden vinter 2020-2021 (22%, -16), da det var i første position.

På nationalt plan er sundhed fortsat det vigtigste spørgsmål, selvom omtaler er faldet betydeligt siden vinteren 2020-2021 (28%, -16). Den økonomiske situation er på andenpladsen, nævnt af godt en fjerdedel af respondenterne (26%, -7).

4. Den nuværende økonomiske situation og euroen

Siden vinteren 2020-2021 er andelen af ​​respondenter, der synes, at situationen i deres nationaløkonomi er "dårlig" faldet markant (-11), selv om dette fortsat er flertalsopfattelsen (58%).

40% af EU -borgere er nu af den opfattelse, at deres nationale økonomiske situation er "god", en markant stigning (+11), efter at tre på hinanden følgende undersøgelser havde vist et fald. Dette positive vurderingsniveau er dog fortsat under det, der blev målt i perioden foråret 2017 - efteråret 2019.

Opfattelsen af ​​den nuværende situation i den nationale økonomi varierer meget mellem medlemsstaterne, lige fra 89% i Luxembourg, der synes, det er godt til 9% i Grækenland, der tænker på samme måde.

Støtten til euroen i euroområdet har været stabil siden vinter 2020-2021, på sit højeste punkt siden 2004, på 79%. En stor procentdel af de adspurgte i hele EU generelt, stabil på det højeste niveau nogensinde registreret (70%), deler også denne opfattelse.

5. Corona -pandemien og den offentlige mening i EU

Tilfredsheden med de foranstaltninger, som Den Europæiske Union har taget for at bekæmpe coronavirus-pandemien, er steget betydeligt siden vinteren 2020-2021, hvor mere end halvdelen af ​​EU-borgere nu er tilfredse (51%, +8). Utilfredsheden er faldet (41%, -8), mens 8% af borgerne siger, at de ikke ved det (stabilt).

Borgernes tilfredshed med de foranstaltninger, deres nationale regering har taget for at bekæmpe coronavirus-pandemien, er også steget markant for at blive flertalsopfattelse (53%, +10 siden vinteren 2020-2021). 46% er utilfredse (-10), mens 1% (stabile) siger, at de ikke ved det.

Næsten to tredjedele af europæerne stoler på, at EU træffer de rigtige beslutninger om pandemien i fremtiden (65%, +6 siden vinteren 2020-2021). Dette er flertalsopfattelsen i alle EU -medlemsstater.

Et flertal af europæerne tror, ​​NextGenerationEU, EU's genopretningsplan, vil være effektiv til at reagere på de økonomiske virkninger af coronavirus-pandemien (57%, +2 siden vinteren 2020-2021).

Tæt på syv europæere ud af ti sagde, at de allerede var blevet vaccineret på tidspunktet for feltarbejde i juni-juli eller gerne ville blive vaccineret mod COVID-19 så hurtigt som muligt (69%), og 9% sagde, at de ville ”lide at gøre det et stykke tid i 2021 ”.

Baggrund

"Foråret 2021-Standard Eurobarometer" (EB 95) blev gennemført gennem ansigt til ansigt og online interviews mellem 14. juni og 12. juli 2021 i de 27 EU-medlemsstater. Nogle spørgsmål blev også stillet i tolv andre lande eller territorier[1]. 26,544 interviews blev foretaget i EU-27-medlemsstaterne.

Eurobarometer

Eurobarometer: Europæernes brug og synspunkter på elektronisk kommunikation i EU

Udgivet

on

Kommissionen har offentliggjort resultaterne af de seneste Eurobarometer-undersøgelse om e-kommunikation i EU. Undersøgelsen, der blev gennemført fra november til december 2020 og fra februar til marts 2021, viser europæernes brug af og tilfredshed med elektroniske kommunikationstjenester, herunder med internet, fast og mobiltelefonadgang, servicebundter, roaming, nødsituation og international kommunikation inden for EU og mere. Undersøgelsen viser, at næsten alle europæere har mobiltelefoner (96% af respondenterne), mens 53% har faste telefonlinjer. Når det kommer til internetforbindelser, er 81% af borgerne tilfredse med kvaliteten af ​​downloadhastigheder og 82% med kvaliteten af ​​uploadhastigheder. Disse tal er lavere i landsbyer, hvor 77% af respondenterne er tilfredse med kvaliteten af ​​deres forbindelser.

En tredjedel (33%) af respondenterne har oplevet lavere mobil internethastighed under roaming i et andet EU-land sammenlignet med i deres hjemland. Denne udgave af Eurobarometer spurgte også borgerne om virkningerne af coronaviruspandemien på deres internetabonnementer og fandt ud af, at 7% af europæerne foretog ændringer i deres internetabonnement, mens 3% skiftede deres internetudbyder. Ved nødkommunikation siger 74% af europæerne, at de i deres eget land ville ringe til 112-nummeret og 41% ville ringe til 112, når de var i et andet land. Eurobarometeret er indstillet på baggrund af European Electronic Communications Code, der opdaterede EU's lovgivningsmæssige ramme for elektronisk kommunikation i 2018 for at udvide forbrugernes rettigheder og operatørers incitamenter til investeringer i avancerede netværk. Mere information om resultaterne og Eurobarometer-rapport er tilgængelige online.

reklame

Læs

EU

Eurobarometer viser rekord offentlig støtte til euroen og bred støtte til indførelse af afrundingsregler

Udgivet

on

Offentlig støtte til euroen har nået en højeste tid, ifølge Europa-Kommissionens seneste Eurobarometer-undersøgelse. Rekord 80% af respondenterne mener, at euroen er god for EU, og 70% anser euroen for god for deres eget land. Eurobarometer-undersøgelsen blev gennemført blandt ca. 17,700 respondenter fra de 19 eurozone-medlemsstater mellem den 22. og 29. marts 2021. Eurobarometer-undersøgelsen og resultaterne af en separat åben offentlig høring viser, at et stigende antal borgere støtter afrundingsregler og afskaffelse af en to cent mønter. Eurobarometeret viser, at 67% af offentligheden går ind for at afskaffe en og to eurocentmønter ved obligatorisk afrunding (op eller ned) af den endelige sum af køb til de nærmeste fem cent. Der er flertalsstøtte til dette i alle 19 eurolande. Resuméet af den åbne offentlige høring om afrundingsregler viser, at 72% af respondenterne ikke finder en og to eurocentmønter nyttige, og 71% finder, at afrundingsregler til de nærmeste fem eurocent bør indføres. Et flertal af respondenterne mener, at afrundingsregler bør være obligatoriske (71%) og harmoniseres i euroområdet (77%). Den offentlige høring tiltrak 17,033 svar. Den offentlige høring fandt sted i løbet af 15 uger mellem 28. september 2020 og 11. januar 2021. Eurobarometer-undersøgelsen er tilgængelig her. Resultaterne af den offentlige høring om afrundingsregler er tilgængelige her.

reklame

Læs

EU

Valg: Det europæiske samarbejdsnetværk om valg diskuterer politisk reklame, da mere end halvdelen af ​​europæerne føler sig udsat for desinformation

Udgivet

on

Den 25. Marts indkaldte Europa - Kommissionen til det niende møde i Det europæiske samarbejdsnetværk om valg at diskutere blandt andet gennemsigtigheden af ​​politisk reklame. Ifølge Eurobarometer-tal, der blev offentliggjort i dag, så næsten fire ud af ti europæere onlineannoncer, som de ikke klart kunne identificere som politiske, mens mere end fem ud af ti rapporterer at have været udsat for desinformation. Som annonceret i Handlingsplan for europæisk demokrati, vil Kommissionen forelægge et initiativ til sikre større gennemsigtighed i politisk reklame senere på året.

Værdier og gennemsigtighed Vicepræsident Věra Jourová sagde: ”Der er et klart behov for større gennemsigtighed i online politisk reklame. En ud af tre europæere kunne ikke fortælle, om en onlineannonce, der målrettede mod dem, var politisk eller ej. Det er ikke rigtigt. De samme regler skal gælde online som offline. ”

Justiskommissær Didier Reynders sagde: ”Eurobarometeret viser de skiftende valgtrends i Europa. I lyset af Coronavirus-pandemien går seks ud af ti europæere ind for fjernafstemning. At gøre digitalisering tilgængelig for alle er allerede på kortene, og vi vil skubbe dette yderligere for at sikre, at ingen bliver efterladt. ”

reklame

Deltagerne i Det europæiske samarbejdsnetværk om valg diskuterede også desinformation i forbindelse med valg og vil blive beskrevet i forbindelse med arbejdet i det hurtige alarmsystem. Eurobarometer, der blev offentliggjort i dag, viser det sammenlignet med 2018, er færre europæere bekymrede over valg, der manipuleres gennem cyberangreb (57%, -4pp) eller bedrageri ved fjernafstemning (63%, -5pp). Derudover mener overvældende otte ud af ti europæere, at online sociale netværk og internetplatforme skal overholde de samme regler som traditionelle medier i en periode før valget. Dagens Eurobarometer og et faktaark er tilgængelige her. Flere oplysninger om det europæiske samarbejdsnetværk om valg er tilgængelige her.

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending