Følg os

EU-budgettet

Sommer 2021 Økonomisk prognose: Genåbning genopretter brændstof

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Den europæiske økonomi forventes at komme hurtigere op end tidligere forventet, da aktiviteten i årets første kvartal overgik forventningerne, og den forbedrede sundhedssituation førte til en hurtigere lempelse af pandemikontrolrestriktioner i andet kvartal. Relaterede dokumenter

Hurtigere økonomisk vækst, efterhånden som økonomier genåbner, og følelsesindikatorer lyser op

Ifølge den foreløbige økonomiske prognose om sommeren 2021 forventes økonomien i EU og euroområdet at vokse med 4.8% i år og 4.5% i 2022. Sammenlignet med den tidligere prognose i foråret er vækstraten for 2021 betydeligt højere i EU (+0.6 pps.) og euroområdet (+0.5 pps.), mens det i 2022 er lidt højere i begge områder (+0.1 pp.). Det forventes, at det reelle BNP vender tilbage til niveauet før krisen i sidste kvartal 2021 i både EU og euroområdet. For euroområdet er dette et kvartal tidligere end forventet i forårsprognosen.

reklame

Væksten forventes at styrke på grund af flere faktorer. For det første overgik aktiviteten i årets første kvartal forventningerne. For det andet førte en effektiv virusindeslutningsstrategi og fremskridt med vaccinationer til et faldende antal nye infektioner og indlæggelser, hvilket igen gjorde det muligt for EU-landene at genåbne deres økonomier i det efterfølgende kvartal. Især denne genåbning gav gavn for virksomhederne i servicesektoren. Resultater af optimistisk undersøgelse blandt forbrugere og virksomheder samt datasporingsmobilitet antyder, at der allerede er et stærkt rebound i privatforbrug. Derudover er der beviser for en genoplivning af turistaktiviteter inden for EU, som yderligere skal drage fordel af ikrafttrædelsen af ​​det nye EU Digital COVID-certifikat fra den 1. juli. Tilsammen forventes disse faktorer at opveje den negative indvirkning af den midlertidige inputmangel og stigende omkostninger, der rammer dele af fremstillingssektoren.

Privatforbrug og investeringer forventes at være de vigtigste drivkræfter for vækst understøttet af beskæftigelse, der forventes at bevæge sig sammen med den økonomiske aktivitet. En stærk vækst i EU's vigtigste handelspartnere bør komme EU-vareeksporten til gode, mens serviceeksporten sandsynligvis vil lide af de resterende begrænsninger for international turisme.

Recovery and Resilience Facility (RRF) forventes at yde et betydeligt vækstbidrag. Den samlede formue, der genereres af RRF over prognoseperioden, forventes at være ca. 1.2% af EU's reale BNP i 2019. Den forventede størrelse på dens vækstimpuls forbliver nogenlunde uændret i forhold til den tidligere prognose, da oplysninger fra genopretnings- og modstandsdygtighedsplanerne, der officielt blev afleveret i de seneste måneder, generelt bekræfter vurderingen foretaget i foråret.

reklame

Inflationsraterne lidt højere, men modererede i 2022

Prognosen for inflation i år og næste år er også blevet revideret højere. Stigende energi- og råvarepriser, produktionsflaskehalse på grund af kapacitetsbegrænsninger og mangel på nogle inputkomponenter og råmaterialer samt en stærk efterspørgsel både hjemme og i udlandet forventes at lægge et opadgående pres på forbrugerpriserne i år. I 2022 skulle disse pres gradvis modereres, når produktionsbegrænsninger løses, og udbud og efterspørgsel konvergerer.

Derfor forventes inflationen i EU nu at være 2.2% i år i gennemsnit (+0.3 pps. Sammenlignet med forårsprognosen) og 1.6% i 2022 (+0.1 pps). I euroområdet forventes inflationen at være i gennemsnit 1.9% i 2021 (+ 0.2 pps.) Og 1.4% i 2022 (+0.1 pps.). 

Væsentlige risici

Usikkerhed og risici omkring vækstudsigterne er høje, men forbliver generelt afbalancerede.

Risiciene ved fremkomsten og spredningen af ​​COVID-19-virusvarianter understreger vigtigheden af ​​yderligere at øge tempoet i vaccinationskampagner. Økonomiske risici vedrører især husholdningers og virksomheders reaktion på ændringer i begrænsninger.

Inflationen kan vise sig at være højere end forventet, hvis udbudsbegrænsningerne er mere vedvarende, og prispresset overføres til forbrugerpriserne stærkere.

Medlemmer af kollegiet sagde:

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive vicepræsident Valdis Dombrovskis sagde: ”Den europæiske økonomi gør et stærkt comeback med alle de rigtige brikker falder på plads. Vores økonomier har været i stand til at åbne hurtigere end forventet takket være en effektiv indeslutningsstrategi og fremskridt med vaccinationer. Handel har holdt sig godt, og husstande og virksomheder har også vist sig at være mere tilpasselige til livet under COVID-19 end forventet. Efter mange måneders begrænsninger er forbrugertilliden og turismen begge på vej op, selvom truslen om en ny variant skal styres omhyggeligt for at gøre rejsen sikker. Denne opmuntrende prognose er også takket være de rigtige politiske valg, der er truffet på det rigtige tidspunkt, og det indgår i det store løft, som Recovery and Resilience Facility vil levere til vores økonomier i de kommende måneder. Vi bliver nødt til at holde øje med den stigende inflation, hvilket ikke mindst skyldes en stærkere indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel. Og som altid skal vi være opmærksomme på forskelle: nogle medlemsstater vil se deres økonomiske produktion vende tilbage til deres niveau før krisen allerede i tredje kvartal 2021 - en reel succes - men andre bliver nødt til at vente længere. Støttende politikker skal fortsætte, så længe det er nødvendigt, og landene bør gradvist gå over til mere differentierede finanspolitiske tilgange. I mellemtiden må der ikke være nogen svigt i løbet af at få europæere vaccineret, så vi kan holde varianter i skak. ”

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sagde: ”EU-økonomien forventes at se sin hurtigste vækst i årtier i år, drevet af stærk efterspørgsel både hjemme og globalt og en hurtigere genåbning end forventet af servicesektoren siden foråret. Takket være begrænsninger i årets første måneder, der har ramt den økonomiske aktivitet mindre end forventet, opgraderer vi vores vækstprognose for 2021 med 0.6 procentpoint. Det er den højeste opadgående revision, vi har foretaget i mere end 10 år, og er i tråd med virksomhedernes tillid til at nå et rekordhøjt i de seneste måneder. Idet genopretnings- og modstandsdygtighedsfaciliteten starter, har Europa en unik mulighed for at åbne et nyt kapitel med stærkere, mere retfærdig og mere bæredygtig vækst. For at holde genopretningen på rette spor er det vigtigt at opretholde politisk støtte, så længe det er nødvendigt. Afgørende er, at vi skal fordoble vores vaccinationsbestræbelser og bygge videre på de imponerende fremskridt, der er gjort i de seneste måneder: spredningen af ​​Delta-varianten er en stærk påmindelse om, at vi endnu ikke er kommet ud af pandemiens skygge. ”

Baggrund

Denne prognose er baseret på et sæt tekniske antagelser om valutakurser, renter og råvarepriser med en skæringsdato den 26. juni. For alle andre indgående data, herunder antagelser om regeringspolitikker, tages der i denne prognose hensyn til oplysninger indtil og med 28. juni. Medmindre nye politikker meddeles troværdigt og specificeres i tilstrækkelig detaljer, antager fremskrivningerne ingen politiske ændringer.

Europa-Kommissionen offentliggør to omfattende prognoser (forår og efterår) og to foreløbige prognoser (vinter og sommer) hvert år. Midlertidige prognoser dækker det årlige og kvartalsvise BNP og inflationen for det nuværende og det følgende år for alle medlemsstater såvel som aggregater i EU og euroområdet.

Europa-Kommissionens næste økonomiske prognose vil være den økonomiske prognose for efteråret 2021, som forventes offentliggjort i november 2021.

Mere information

Komplet dokument: Sommer 2021 økonomisk prognose

Følg næstformand Dombrovskis på Twitter: VDombrovskis

Følg kommissær Gentiloni på Twitter: @PaoloGentiloni

Følg GD ECFIN på Twitter: @ecfin

Sommer 2021 Økonomisk prognose: Genåbning af brændstofgenopretning engelsk (50.824 kB - PDF) Hent (50.824 kB - PDF)

EU-budgettet

EU's kontor for bekæmpelse af svig finder 20% færre svig i 2020 end 2019

Udgivet

on

De finansielle virkninger af opdaget svig mod EU -budgettet fortsatte med at falde i 2020 i henhold til den årlige rapport om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser (PIF -rapport), der blev vedtaget af Europa -Kommissionen i dag (20. september). De 1,056 svigagtige uregelmæssigheder, der blev rapporteret i 2020, havde en samlet finansiel indvirkning på 371 millioner euro, cirka 20% mindre end i 2019 og fortsatte det konstante fald i de sidste fem år. Antallet af ikke-svigagtige uregelmæssigheder forblev stabilt, men faldt i værdi med 6%, ifølge rapporten.

Budget- og administrationskommissær Johannes Hahn sagde: “EU's hidtil usete reaktion på pandemien stiller mere end 2 billioner euro til rådighed for at hjælpe medlemsstaterne med at komme sig efter virkningen af ​​coronavirus. Det har aldrig været vigtigere at arbejde sammen på EU- og medlemslandsniveau for at beskytte disse penge mod svig. Alle de forskellige komponenter i EU's arkitektur for bekæmpelse af svig arbejder hånd i hånd og giver vores forsvar mod svindlerne: Det Europæiske Kontor for Svig (OLAF )'s undersøgelses- og analysearbejde, Den Europæiske Anklagemyndigheds anklagemyndigheder (EPPO), Eurojusts koordinerende rolle, Europols operationelle kapacitet og tæt samarbejde med og mellem nationale myndigheder. ”

Dagens positive nyheder kommer, da Bruxelles-baserede EU Observer rapporterede, at Europa-Kommissionen har blokeret Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) fra at bruge deres budget til at ansætte det specialiserede personale, de har brug for inden for finansiering og it. De anonyme påstande ser ud til at blive bekræftet af Monica Hohlmeier MEP (EPP, DE), der er formand for Europa -Parlamentets Budgetkontroludvalg.

reklame

Højdepunkter i de fremskridt, der blev gjort i 2020 og i første halvdel af 2021, omfatter:

• Starten af ​​operationerne i Den Europæiske Anklagemyndighed

• En revideret regulering for OLAF, der sikrer et effektivt samarbejde med EPPO og styrker efterforskningsbeføjelser

reklame

• Strammere regler om betingelserne for tildelinger af EU -budget i tilfælde, hvor overtrædelse af retsstatsprincipperne påvirker beskyttelsen af ​​EU's finansielle interesser

• Gode fremskridt med gennemførelsen af ​​Kommissionens strategi til bekæmpelse af svig, hvor to tredjedele af de planlagte tiltag er gennemført og den resterende tredjedel igangværende

PIF-rapporten giver også en refleksion over de nye risici og udfordringer for EU's finansielle interesser som følge af COVID-19-krisen og værktøjerne til at imødegå dem. Kommissionen og medlemsstaterne bør ikke sænke deres vagt mod disse risici, slutter rapporten og fortsat arbejde hårdt på at forbedre både forebyggelse og afsløring af svig.

Den 32. årsrapport om beskyttelse af EU's finansielle interesser offentliggjort i dag er tilgængelig på OLAFs websted.

EPPO har allerede registreret 1,700 kriminalitetsrapporter og har åbnet 300 efterforskninger, hvor de igangværende tab for EU -budgettet kontrollerede det til næsten 4.5 mia. EUR.

Baggrund:

EU og medlemsstaterne deler ansvaret for at beskytte EU's finansielle interesser og bekæmpe svig. Medlemsstaternes myndigheder forvalter cirka tre fjerdedele af EU's udgifter og opkræver EU's traditionelle egne indtægter. Kommissionen fører tilsyn med begge disse områder, fastsætter standarder og verificerer overholdelse.

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (art. 325, stk. 5) skal Kommissionen udarbejde en årlig rapport om beskyttelse af EU's finansielle interesser (kendt som PIF -rapporten), der beskriver de foranstaltninger, der er truffet på europæisk og nationalt niveau for at bekæmpe svig, der påvirker EU -budgettet. Rapporten er baseret på oplysninger indberettet af medlemsstaterne, herunder data om konstaterede uregelmæssigheder og svig. Analysen af ​​disse oplysninger gør det muligt at vurdere, hvilke områder der er mest udsatte, og derved bedre målrette indsats på både EU og nationalt plan.

OLAF-mission, mandat og kompetencer

OLAF's mission er at opdage, undersøge og standse svig med EU-midler.

OLAF opfylder sin mission ved:

· Gennemførelse af uafhængige efterforskninger af svig og korruption, der involverer EU-midler, for at sikre, at alle EU-skatteydernes penge når projekter, der kan skabe job og vækst i Europa

· At bidrage til at styrke borgernes tillid til EU-institutionerne ved at undersøge alvorlig forseelse fra EU-personale og medlemmer af EU-institutionerne

· Udvikling af en sund EU-politik til bekæmpelse af svig.

OLAF kan i sin uafhængige efterforskningsfunktion undersøge spørgsmål vedrørende bedrageri, korruption og andre lovovertrædelser, der påvirker EU's finansielle interesser vedrørende:

· Alle EU-udgifter: de vigtigste udgiftskategorier er strukturfonde, landbrugspolitik og landdistrikter

udviklingsfonde, direkte udgifter og ekstern bistand;

· Nogle områder med EU-indtægter, hovedsagelig told

· Mistanke om alvorlig forseelse fra EU-personale og medlemmer af EU-institutionerne.

Når OLAF har afsluttet sin undersøgelse, tilkommer det de kompetente EU og de nationale myndigheder at undersøge og beslutte opfølgningen af ​​OLAF's anbefalinger. Alle berørte personer formodes at være uskyldige, indtil de er bevist skyldige i en kompetent national ret eller EU-domstol.

Læs

EU

NextGenerationEU: 93 mio. € genopretnings- og modstandsdygtighedsplan på linje med Luxembourg

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i dag (18. juni) vedtaget en positiv vurdering af Luxembourgs genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Dette er et vigtigt skridt i retning af, at EU udbetaler 93 mio. EUR i tilskud under Recovery and Resilience Facility (RRF). Denne finansiering vil støtte gennemførelsen af ​​de investerings- og reformforanstaltninger, der er beskrevet i Luxembourgs plan for genopretning og modstandsdygtighed. Det vil støtte Luxembourgs bestræbelser på at komme stærkere ud af COVID-19-pandemien.

RRF - i centrum for NextGenerationEU - vil give op til 672.5 mia. € (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer i hele EU. Den luxembourgske plan er en del af en hidtil uset koordineret EU-reaktion på COVID-19-krisen for at tackle fælles europæiske udfordringer ved at omfavne de grønne og digitale overgange for at styrke økonomisk og social modstandsdygtighed og samhørighed i det indre marked.

Kommissionens præsident Ursula von der Leyen sagde: ”I dag har Europa-Kommissionen besluttet at give sit grønne lys til Luxembourgs genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Planen lægger stærk vægt på foranstaltninger, der vil hjælpe med at sikre den grønne overgang og demonstrere Luxembourgs engagement i at skabe en mere bæredygtig fremtid. Jeg er stolt over, at NextGenerationEU vil spille en vigtig rolle i at støtte denne indsats. ”

reklame

Kommissionen vurderede Luxembourgs plan på grundlag af kriterierne i RRF-forordningen. Kommissionens vurdering overvejede især, om investeringerne og reformerne i Luxembourgs plan understøtter de grønne og digitale overgange; bidrage til effektivt at tackle udfordringer, der er identificeret i det europæiske semester og styrke dets vækstpotentiale, jobskabelse og økonomiske og sociale modstandsdygtighed.

Sikring af Luxembourgs grønne og digitale overgang  

Kommissionens vurdering viser, at Luxembourgs plan tildeler 61% af de samlede udgifter til foranstaltninger, der understøtter klimamålene. Dette inkluderer foranstaltninger til at levere vedvarende energi til et boligkvarterprojekt i Neischmelz, en støtteordning til implementering af ladepunkter for elektriske køretøjer og "Naturpakt" -ordningen, der tilskynder kommunerne til at beskytte det naturlige miljø og biodiversitet.

reklame

Kommissionen finder, at Luxembourgs plan afsætter 32% af de samlede udgifter til foranstaltninger, der understøtter den digitale overgang. Dette inkluderer investeringer i digitalisering af offentlige tjenester og procedurer; digitalisering af projekter til sundhedsydelser, såsom en online løsning til fjernbetjeningskontrol og etablering af et laboratorium til test af ultra-sikre kommunikationsforbindelser baseret på kvanteteknologi. Derudover vil investeringer i målrettede uddannelsesprogrammer give jobsøgende og arbejdstagere i korttidsarbejdsordninger digitale færdigheder.

Styrkelse af Luxembourgs økonomiske og sociale modstandsdygtighed

Kommissionen mener, at Luxembourgs plan forventes at bidrage til effektivt at tackle alle eller en væsentlig delmængde af udfordringer, der er identificeret i de relevante landespecifikke henstillinger (CSR'er). Specifikt bidrager det til at adressere CSR'er på arbejdsmarkedspolitikkerne ved at tackle kvalifikationsmangler og forbedre ældre arbejdstageres beskæftigelsesegnethed. Det bidrager også til at øge sundhedssystemets modstandsdygtighed, øge de tilgængelige boliger, de grønne og digitale overgange og håndhæve rammerne for hvidvaskning af penge.

Planen repræsenterer en omfattende og tilstrækkelig afbalanceret reaktion på Luxembourgs økonomiske og sociale situation og bidrager derved passende til alle seks søjler i RRF-forordningen.

Støtter flagskibsinvesteringer og reformprojekter

Luxembourgs plan foreslår projekter i fem europæiske flagskibsområder. Dette er specifikke investeringsprojekter, der beskæftiger sig med spørgsmål, der er fælles for alle medlemsstater i områder, der skaber job og vækst og er nødvendige for de grønne og digitale overgange. F.eks. Har Luxembourg foreslået foranstaltninger, der sigter mod at øge effektiviteten af ​​den offentlige forvaltningstjeneste gennem forbedret digitalisering.

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive Vice President Valdis Dombrovskis sagde: ”Tillykke til Luxembourg for at have designet en genopretningsplan, hvis fokus på de grønne og digitale overgange går langt ud over minimumskravene. Dette vil yde et væsentligt bidrag til Luxembourgs genopretning fra krisen og løfte en lysere fremtid for sine unge ved at investere i digitale færdighedsprogrammer, uddannelse af jobsøgende og arbejdsløse samt øge udbuddet af overkommelige og bæredygtige boliger. Disse investeringer vil gøre Luxembourgs økonomi egnet til den næste generation. Det er også godt at se Luxembourgs planer om at investere i vedvarende energi og yderligere digitalisere sine offentlige tjenester - begge områder med potentiale for solid økonomisk vækst. ”

Vurderingen viser også, at ingen af ​​foranstaltningerne i planen skader miljøet væsentligt i tråd med kravene i RRF-forordningen.

De kontrolsystemer, der er indført af Luxembourg, anses for at være tilstrækkelige til at beskytte Unionens økonomiske interesser. Planen indeholder tilstrækkelige detaljer om, hvordan nationale myndigheder vil forhindre, afsløre og rette tilfælde af interessekonflikt, korruption og svig i forbindelse med anvendelsen af ​​midler.

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sagde: ”Selv om dets økonomiske bidrag er relativt begrænset, er Luxembourgs genopretnings- og modstandsdygtighedsplan indstillet til at levere reelle forbedringer på en række områder. Særligt positivt er det stærke fokus på at støtte Storhertugdømmets klimaovergang med vigtige foranstaltninger til at tilskynde til brug af elektriske køretøjer og øge energieffektiviteten i bygninger. Borgerne vil også drage fordel af bestræbelserne på at øge digitale offentlige tjenester og tilbyde billigere boliger. Endelig bifalder jeg, at planen indeholder vigtige skridt til yderligere at styrke rammerne for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og håndhævelse heraf. "

Næste skridt

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at yde 93 mio. EUR i tilskud til Luxembourg under RRF. Rådet har nu som regel fire uger til at vedtage Kommissionens forslag.

Rådets godkendelse af planen vil muliggøre udbetaling af 12 mio. EUR til Luxembourg i forfinansiering. Dette udgør 13% af det samlede tildelte beløb til Luxembourg.

Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål, der er skitseret i Rådets gennemførelsesafgørelse, hvilket afspejler fremskridt med gennemførelsen af ​​investeringerne og reformerne. 

Mere information

Spørgsmål og svar: Europa-Kommissionen støtter Luxembourgs genopretnings- og modstandsdygtighedsplan på 93 mio

Recovery and Resilience Facility: Spørgsmål og svar

Faktaark om Luxembourgs genopretnings- og modstandsdygtighedsplan

Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af vurderingen af ​​genopretnings- og modstandsdygtighedsplanen for Luxembourg

Bilag til forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af vurderingen af ​​genopretnings- og modstandsdygtighedsplanen for Luxembourg

Arbejdsdokument fra personalet, der ledsager forslaget til Rådets gennemførelsesafgørelse

Genopretnings- og modstandsdygtighedsfacilitet

Regulering af genopretning og modstandsdygtighed

Læs

Danmark

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen støtter Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed på 1.5 mia. €

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har i dag (17. juni) vedtaget en positiv vurdering af Danmarks genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Dette er et vigtigt skridt, der baner vejen for EU til at udbetale 1.5 mia. Euro i tilskud under Recovery and Resilience Facility (RRF) i perioden 2021-2026. Denne finansiering vil støtte gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Danmarks genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Det vil spille en vigtig rolle for at gøre det muligt for Danmark at komme stærkere ud af COVID-19-pandemien. RRF - i centrum af NextGenerationEU - vil give op til € 672.5 mia. (I løbende priser) til støtte for investeringer og reformer i hele EU. Den danske plan er en del af en hidtil uset koordineret EU-reaktion på COVID-19-krisen for at tackle fælles europæiske udfordringer ved at omfavne de grønne og digitale overgange for at styrke økonomisk og social modstandsdygtighed og samhørighed i det indre marked.

Kommissionen vurderede Danmarks plan på baggrund af kriterierne i RRF-forordningen. I Kommissionens analyse blev det især undersøgt, om investeringerne og reformerne i Danmarks plan understøtter de grønne og digitale overgange; bidrage til effektivt at tackle udfordringer, der er identificeret i det europæiske semester og styrke dets vækstpotentiale, jobskabelse og økonomiske og sociale modstandsdygtighed. Sikring af Danmarks grønne og digitale overgange Kommissionens vurdering af Danmarks plan viser, at den afsætter 59% af de samlede udgifter til foranstaltninger, der understøtter klimamål. Disse foranstaltninger inkluderer skattereformer, energieffektivitet, bæredygtig transport og landbrugssektorinitiativer. De sigter alle mod at modernisere den danske økonomi, skabe arbejdspladser og sænke drivhusgasemissionerne samt styrke miljøbeskyttelsen og beskytte biodiversiteten.

En økonomi, der fungerer for mennesker Executive Vice President Valdis Dombrovskis (afbilledet) sagde: ”Den danske genopretningsplan giver et komplet køreplan til en opgraderet genopretning med stærkt fokus på den grønne overgang. Over halvdelen af ​​den samlede finansiering er afsat til grønne mål, såsom ren transport og en grøn skattereform, der hjælper med at reducere drivhusgasemissionerne. Vi glæder os over ambitionen om at fremtidssikre økonomien ved at støtte udrulningen af ​​højhastighedsinternet til landdistrikterne og digitalisere den offentlige administration, store og små virksomheder samt sundhedssektoren. Gennemførelsen af ​​de reformer og investeringer, der er inkluderet i planen, vil være med til at fremskynde Danmarks overgang til en næste generations økonomi. ”

reklame

Kommissionens vurdering af Danmarks plan viser, at den afsætter 25% af de samlede udgifter til den digitale overgang. Foranstaltninger til støtte for Danmarks digitale overgang inkluderer udvikling af en ny national digital strategi, øget brug af telemedicin, udbredelse af bredbånd i mindre befolkede dele af landet og fremme af digitale forretningsinvesteringer. Styrkelse af Danmarks økonomiske og sociale modstandskraft Kommissionen vurderer, at Danmarks plan indeholder et omfattende sæt af gensidigt forstærkende reformer og investeringer, der bidrager til effektivt at tackle alle eller en væsentlig delmængde af de økonomiske og sociale udfordringer, der er skitseret i de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Danmark af Rådet i det europæiske semester i 2019 og i 2020. Det inkluderer foranstaltninger til frontload af private investeringer, støtte den dobbelte (grønne og den digitale) overgang og fremme forskning og udvikling.

Planen repræsenterer en omfattende og tilstrækkelig afbalanceret reaktion på Danmarks økonomiske og sociale situation og bidrager derved passende til alle seks søjler i RRF-forordningen. Støtte til flagskibsinvesteringer og reformprojekter Danmarks plan foreslår projekter i flere europæiske flagskibsområder. Dette er specifikke investeringsprojekter, der behandler spørgsmål, der er fælles for alle medlemsstater i områder, der skaber job og vækst, og som er nødvendige for den dobbelte overgang. For eksempel vil Danmark yde 143 millioner euro til at fremme energieffektivitet for husholdninger og industri samt gennem energirenovering af offentlige bygninger. Vurderingen viser også, at ingen af ​​foranstaltningerne i planen skader miljøet væsentligt i tråd med kravene i RRF-forordningen. De kontrolsystemer, der er indført af Danmark, anses for at være tilstrækkelige til at beskytte Unionens finansielle interesser.

Planen indeholder tilstrækkelige detaljer om, hvordan nationale myndigheder vil forhindre, afsløre og rette tilfælde af interessekonflikt, korruption og svig i forbindelse med anvendelsen af ​​midler. Kommissionens præsident Ursula von der Leyen sagde: ”I dag har Europa-Kommissionen besluttet at give sit grønne lys til Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed på 1.5 mia. Danmark er allerede en frontløber inden for de grønne og digitale overgange. Danmark er et stærkt eksempel ved at fokusere på reformer og investeringer, der yderligere fremskynder den grønne overgang. Din plan viser, at Danmark ser fremad med ambitioner og selvtillid. ”

reklame

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sagde: ”Danmarks plan for genopretning og modstandsdygtighed vil give europæisk støtte til at fremme sin ambitiøse grønne overgang, et område hvor landet allerede er en pioner. Dette er den rigtige prioritet for Danmark. I betragtning af planens mange tiltag til fremme af den digitale overgang er jeg meget overbevist om, at NextGenerationEU vil give reelle fordele for det danske folk i de kommende år. ”

Næste skridt

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om at yde 1.5 mia. Euro i tilskud til Danmark under RRF. Rådet har nu som regel fire uger til at vedtage Kommissionens forslag. Rådets godkendelse af planen vil muliggøre udbetaling af € 200 mio. Til Danmark i forfinansiering. Dette udgør 13% af det samlede tildelte beløb til Danmark. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på tilfredsstillende opfyldelse af milepæle og mål, der er skitseret i Rådets gennemførelsesafgørelse, hvilket afspejler fremskridt med gennemførelsen af ​​investeringerne og reformerne.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending