Følg os

EU

Briefing for plenarforsamlingen 14-17 juli (Strasbourg)

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

Europa-Parlamentet-Strasbourg1Briefing før session: Strasbourg: mandag 14. juli - 16-30 - LAV N-17/1

Nyhedsbrev

Endelige forslag til dagsorden

reklame

Parlamentet skal stemme om Jean-Claude Juncker som formand for Kommissionen

Parlamentet skal stemme ved hemmelig afstemning om udnævnelsen af ​​Jean-Claude Juncker til formand for Europa-Kommissionen tirsdag (15. juli) kl. 12 efter en debat med de politiske gruppeledere og MEP'er, der starter kl. 30.

MEP'er udspørger EU-Kommissionen om transatlantiske handelsforhandlinger

reklame

Handelskommissær Karel De Gucht orienterer det nye parlament Tirsdag om fremskridt i transatlantiske handels- og investeringspartnerskabsforhandlinger (TTIP) med USA. MEP'erne er indstillet på at spørge, hvordan Kommissionen opfylder de betingelser, som Parlamentet har stillet, da den godkendte åbningen af ​​TTIP-forhandlingerne for over et år siden.

Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed

Der vil blive stemt om henstillinger om, hvordan man tackler ungdomsarbejdsløshed i EU middag onsdagefter en debat med kommissær for beskæftigelse og sociale anliggender, László Andor.

Barselsorlov: MEP'er stiller spørgsmålstegn ved Kommissionens planer om at trække EU-direktivet tilbage

Planer om at trække et udkast til EU-direktiv om barselsorlov tilbage efter fire års låsning i Rådet vil blive drøftet i lyset af erklæringer fra EU-Kommissionen og Rådet tirsdag. MEP'er ændrede det første udkast i oktober 2010 for at forlænge barselsorloven fra 14 til 20 uger med fuld løn og indføre to ugers fædreorlov.

Stem på Litauens bud på at tilslutte sig euroen

Litauens bud på at tilslutte sig euroområdet næste år vil blive drøftet af MEP'erne tirsdag og sat under afstemning på onsdag. Parlamentets udkast til beslutning, som først skal godkendes af Økonomi- og Valutaudvalget på mandag, "støtter Litauens indførelse af euroen den 1 januar 2015", som anbefalet af Europa-Kommissionen og bekræftet af Det Europæiske Råd den 27. juni.

Fire nye kommissærer, der skal erstatte dem, der forlod for at blive MEP'er

Fire nye EU-kommissærer, der er udnævnt til erstatning for dem, der forlod for at blive MEP'er, vil blive hørt af udvalgene på mandag. De fire, der tjener resten af ​​Kommissionens nuværende periode, er Jyrki Katainen (Finland), Ferdinando Nelli Feroci (Italien), Martine Reicherts (Luxembourg) og Jacek Dominik (Polen). Fuldt hus stemmer om deres udnævnelser på onsdag morgen.

Andre emner kan nævnes

Debat om utilstrækkelig finansiering til dette års EU-programmer
MEP'er drøfter voksende vold i Gaza
Debat om Iraks voldelige oprør
Eskalering af vold i Ukraine
Sudan, Egypten og Nigeria: Debatter om krænkelser af menneskerettighederne
Andre punkter på plenarmødet og udvalgsmøder

Se plenarforsamlingen live via EbS + og EuroparlTV

Cypern

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 157 mio. EUR i forfinansiering til Cypern

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 157 mio. EUR til Cypern i forfinansiering, svarende til 13% af landets finansielle tildeling under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil hjælpe med at sætte gang i gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed.

Landet vil i alt modtage 1.2 milliarder euro i løbet af planens levetid, med 1 milliard euro i tilskud og 200 millioner euro i lån. Dagens udbetaling følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. Euro i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU. En del af NextGenerationEU vil RRF yde 723.8 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne.

Den cypriotiske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. EN pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame

Læs

Belgien

EU's samhørighedspolitik: Belgien, Tyskland, Spanien og Italien modtager 373 mio. EUR til støtte for sundheds- og socialtjenester, SMV'er og social inklusion

Udgivet

on

Kommissionen har bevilget 373 mio. EUR til fem Europæiske Socialfond (ESF) og Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) operationelle programmer (OP'er) i Belgien, Tyskland, Spanien og Italien for at hjælpe landene med beredskab og reparation af coronavirus inden for rammerne af REACT-EU. I Belgien vil ændringen af ​​Wallonia OP stille yderligere 64.8 mio. EUR til rådighed for anskaffelse af medicinsk udstyr til sundhedstjenester og innovation.

Midlerne vil støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i udviklingen af ​​e-handel, cybersikkerhed, websteder og onlinebutikker samt den regionale grønne økonomi gennem energieffektivitet, miljøbeskyttelse, udvikling af smarte byer og lavemission offentlige infrastrukturer. I Tyskland, i forbundsstaten Hessen, vil 55.4 mio. EUR støtte sundhedsrelateret forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapacitet og innovation på universiteter og andre forskningsinstitutioner samt forskning, udvikling og innovationsinvesteringer inden for klima og bæredygtig udvikling. Dette ændringsforslag vil også yde støtte til SMV'er og midler til opstart via en investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt vil 75.7 mio. EUR lette samarbejdet mellem SMV'er og institutioner inden for forskning, udvikling og innovation, og tilvejebringe investeringer og arbejdskapital til mikrovirksomheder, der er ramt af coronavirus-krisen. Desuden vil midlerne muliggøre investeringer i virksomheders energieffektivitet, støtte digital innovation i SMV'er og erhverve digitalt udstyr til skoler og kulturinstitutioner. I Italien modtager den nationale OP 'Social Inklusion' 90 mio. EUR til fremme af social integration af mennesker, der oplever alvorlig materiel afsavn, hjemløshed eller ekstrem marginalisering, gennem 'Housing First' -tjenester, der kombinerer levering af umiddelbare boliger med mulighed for social- og arbejdsformidling .

reklame

I Spanien tilføjes 87 mio. EUR til ESF OP for Castilla y León for at støtte selvstændige og arbejdstagere, der fik deres kontrakter suspenderet eller reduceret på grund af krisen. Pengene vil også hjælpe hårdt ramte virksomheder med at undgå fyringer, især i turistsektoren. Endelig er midlerne nødvendige for at give vigtige sociale tjenester mulighed for at fortsætte på en sikker måde og for at sikre uddannelseskontinuitet under hele pandemien ved at ansætte yderligere personale.

REACT-EU er en del af NæsteGenerationEU og yder 50.6 mia.EUR ekstra finansiering (i løbende priser) til samhørighedspolitiske programmer i løbet af 2021 og 2022. Tiltag fokuserer på at understøtte arbejdsmarkedets modstandsdygtighed, job, SMV'er og lavindkomstfamilier samt etablere fremtidssikret grundlag for de grønne og digitale overgange og et bæredygtigt socioøkonomisk opsving.

reklame

Læs

Europa-Kommissionen

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 2.25 milliarder euro i forfinansiering til Tyskland

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 2.25 milliarder euro til Tyskland i forfinansiering, svarende til 9% af landets finansielle tildeling under Recovery and Resilience Facility (RRF). Dette svarer til det forfinansieringsbeløb, som Tyskland anmodede om i sin genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Forfinansieringsbetalingen vil hjælpe med at sætte gang i implementeringen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Tysklands genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Tysklands genopretnings- og modstandsdygtighedsplan.

Landet er indstillet til at modtage 25.6 mia. EUR i alt, fuldt ud bestående af tilskud, i løbet af planens levetid. Udbetalingen følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. Euro i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU. En del af NextGenerationEU vil RRF yde 723.8 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne. Den tyske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. En fuld pressemeddelelse er tilgængelig her.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending