Følg os

Kasakhstan

Styrkelse af båndene: Forholdet mellem EU og Kasakhstan

DEL:

Udgivet

on

I de senere år har forholdet mellem Den Europæiske Union (EU) og Kasakhstan udviklet sig markant, præget af øget samarbejde og gensidig forståelse. Fælles interesser i økonomisk udvikling, energisikkerhed, regional stabilitet og kulturel udveksling understøtter dette partnerskab. Da Kasakhstan fortsætter med at positionere sig som en nøglespiller i Centralasien, har EU's strategiske engagement med denne ressourcerige og geopolitisk vigtige nation givet adskillige positive resultater.

Økonomisk samarbejde: Opbygning af velstand sammen

De økonomiske forbindelser mellem EU og Kasakhstan har været robuste, hvor EU er en af ​​Kasakhstans største handelspartnere. Grundlaget for dette økonomiske partnerskab er Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), som trådte i kraft i marts 2020.

Handel og investering:

Handelsvolumen: EU tegner sig for omkring 40 % af Kasakhstans udenrigshandel, hvilket gør det til den største handelspartner. I 2021 nåede den bilaterale handelsvolumen op på cirka 24 milliarder euro, der dækkede en bred vifte af varer fra råvarer til maskiner og transportudstyr.

Investering: EU er også en førende investor i Kasakhstan, hvor europæiske virksomheder bidrager væsentligt til landets direkte udenlandske investeringer (FDI). Mellem 2005 og 2020 investerede EU over 160 milliarder euro i forskellige sektorer, herunder olie og gas, minedrift og finansielle tjenesteydelser.

Energisektorsamarbejde:

Kasakhstan er en stor energileverandør til EU, der leverer olie, gas og uran. Energipartnerskabet er en hjørnesten i det bilaterale forhold, hvor begge parter er forpligtet til at øge energisikkerheden og diversificere energikilderne.

Grøn energi-initiativer:  Kasakhstans rigelige potentiale for vedvarende energi har tiltrukket europæisk interesse for at udvikle grønne energiprojekter. Landets forpligtelse til at reducere sit CO2-fodaftryk er i overensstemmelse med EU's grønne aftale, der fremmer fælles indsats inden for udvikling af vedvarende energi, energieffektivitet og bæredygtige teknologier.

reklame

Forbindelse og infrastruktur:

Kasakhstans strategiske placering som en bro mellem Europa og Asien gør det til en afgørende aktør i initiativer som EU's Connectivity Strategy. Forbedret transport- og logistikinfrastruktur letter smidigere handelsstrømme og økonomisk integration.

Transportkorridorer:  Projekter som den trans-kaspiske internationale transportrute, der forbinder Kina med Europa via Kasakhstan, har nydt godt af EU-støtte. Forbedrede jernbane- og vejforbindelser hjælper med at reducere transittider og omkostninger, hvilket styrker de økonomiske bånd.

Politisk og sikkerhedsmæssigt samarbejde: Et stabilt partnerskab

Politisk dialog og sikkerhedssamarbejde har været centralt for forbindelserne mellem EU og Kasakhstan, hvilket har bidraget til regional stabilitet og international sikkerhed.

Politisk dialog

Regelmæssige møder og dialoger på højt niveau har fremmet gensidig forståelse og strategisk afstemning om forskellige spørgsmål. EPCA har institutionaliseret denne dialog og dækker områder som regeringsførelse, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og demokratisering.

Reformer og regeringsførelse: Kasakhstans igangværende politiske og økonomiske reformer, herunder bestræbelser på at øge gennemsigtigheden, reducere korruption og styrke retsstaten, er blevet støttet af EU. Disse reformer er afgørende for at skabe et gunstigt miljø for udenlandske investeringer og forbedre regeringsførelsen.

Sikkerhedssamarbejde:

EU og Kasakhstan samarbejder om flere sikkerhedsspørgsmål, herunder terrorbekæmpelse, ikke-spredning og grænseforvaltning.

Terrorbekæmpelse:  Fælles initiativer og mekanismer til informationsdeling hjælper med at bekæmpe terrorisme og voldelig ekstremisme, idet de håndterer almindelige sikkerhedstrusler.

Ikke-spredning:  Kasakhstans lederskab inden for nuklear ikke-spredning, eksemplificeret ved dets frivillige afkald på atomvåben og vært for Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) Bank for lavt beriget uran, stemmer overens med EU's forpligtelse til global sikkerhed.

Kulturelle og uddannelsesmæssige udvekslinger: Brobygning

Kulturelle og uddannelsesmæssige udvekslinger spiller en afgørende rolle for at uddybe mennesker-til-folk-forbindelser og fremme gensidig forståelse mellem EU og Kasakhstan.

Uddannelsesprogrammer:

Programmer som Erasmus+ har lettet akademiske udvekslinger, hvilket har gjort det muligt for kasakhiske studerende at studere på europæiske universiteter og omvendt. Disse udvekslinger forbedrer uddannelsesstandarder og skaber et netværk af unge fagfolk med en dyb forståelse af begge regioner.

Kapacitetsopbygning:  EU-finansierede projekter støtter moderniseringen af ​​Kasakhstans videregående uddannelsessystem, tilpasser det til europæiske standarder og fremmer akademisk mobilitet og samarbejde.

Kulturelle initiativer:

Kulturelt diplomati har været en nøglekomponent i det bilaterale forhold, der fremmer kulturarv og gensidig respekt.

Kulturfestivaler og udvekslinger:  Regelmæssige kulturelle festivaler, udstillinger og forestillinger i begge regioner viser den rige kulturelle mangfoldighed og arv, hvilket styrker kulturelle bånd.

Turismefremme:  Indsatsen for at fremme turismen mellem EU og Kasakhstan har været frugtbar, og et stigende antal europæere har udforsket Kasakhstans unikke landskaber og kulturelle steder.

Miljø og bæredygtig udvikling: Et fælles ansvar

Bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse er områder med voksende samarbejde mellem EU og Kasakhstan.

Miljøinitiativer

Kasakhstans forpligtelse til bæredygtig udvikling støttes af EU gennem forskellige miljøprojekter og -initiativer.

Klimahandling: Fælles indsats for at bekæmpe klimaændringer omfatter projekter, der har til formål at reducere drivhusgasemissioner, øge energieffektiviteten og fremme vedvarende energikilder.

Bevarelse af biodiversitet: Programmer til beskyttelse af Kasakhstans rige biodiversitet og naturlige levesteder modtager EU-støtte, der sikrer bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Bæredygtige udviklingsmål (SDG)

Både EU og Kasakhstan er forpligtet til at nå FN's mål for bæredygtig udvikling. Samarbejdsprojekter fokuserer på fattigdomsbekæmpelse, forbedring af sundhedsvæsenet og inklusiv økonomisk vækst.

En lovende fremtid

Forholdet mellem EU og Kasakhstan er et dynamisk og mangesidet partnerskab, som er blevet stærkere gennem årene. Gennem økonomisk samarbejde, politisk dialog, sikkerhedssamarbejde, kulturel udveksling og bæredygtig udvikling arbejder begge regioner sammen om at skabe en velstående og stabil fremtid.

Da Kasakhstan fortsætter sin rejse mod modernisering og integration i den globale økonomi, forbliver EU en vital partner, der yder støtte og fremmer samarbejde på tværs af forskellige sektorer. Den positive bane for forbindelserne mellem EU og Kasakhstan er et vidnesbyrd om styrken af ​​strategiske partnerskaber til at tackle globale udfordringer og fremme fælles velstand.

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending