Følg os

Europæisk alliance for Personlig Medicin

EAPM: Kræft og forebyggende sundhedspleje er topprioriteter

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

God eftermiddag, sundhedskolleger, og velkommen til European Alliance for Personalised Medicine (EAPM) opdatering, skriver EAPM's administrerende direktør Dr. Denis Horgan.

Formandskabet prioriterer kræft

Kræft er øverst på listen, når det gælder Sloveniens EU-sundhedsprioriteter. Det slovenske formandskab vil også fokusere på COVID-19-genopretning og modstandsdygtighed, og formandskabets program ønsker at opbygge en europæisk sundhedsunion og støtte etablering af en beredskab og reaktionsmyndighed, der har til formål at forbedre Europas kapacitet og beredskab til at reagere på grænseoverskridende sundhedstrusler og nødsituationer såsom COVID-19. 

reklame

Det slovenske formandskabs aktiviteter vil derfor fokusere på at styrke EU's effektive reaktion på sundhedstrusler, exitstrategier og mulige fremtidige pandemier. Der vil blive fokuseret på merværdien af ​​samarbejde på EU-plan inden for udvikling og implementering af innovative løsninger til modstandsdygtige sundhedssystemer med det formål at investere mere effektivt i forbedring af sundhedssystemers organisation, tilgængelighed, kvalitet og lydhørhed deres bæredygtige finansiering. Der vil også blive lagt særlig vægt på EU's rolle i den globale sundhed og den europæiske kræftplan, som er en af ​​de tre søjler i den nye europæiske sundhedsunion.

Konsekvenserne af COVID-19 har vist, at bedre samarbejde og effektiv reaktion på kriser og sundhedssituationer kræver mere samarbejde og gensidig koordination samt klart definerede opgaver og kompetencer på både nationalt og EU-niveau. 

Det slovenske formandskab vil derfor lægge særlig vægt på kriseberedskab og etablere reaktionsmekanismer, som er en del af Den Europæiske Sundhedsunion og styrker rollen som vigtige EU-sundhedsagenturer (Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)), samtidig med at den juridiske ramme for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler forbedres. 

reklame

Det slovenske formandskab vil starte med drøftelsen om et lovgivningsforslag om at oprette en ny sundhedsberedskab (HERA), en struktur, der sigter mod at opnå et bedre EU-svar på grænseoverskridende trusler. 

I forbindelse med den europæiske lægemiddelstrategi kan HERA være nøglen med hensyn til koordinering mellem forskellige interessenter, investering og udvikling af supportsegmenter. På området tilgængelighed og tilgængelighed af lægemidler har COVID-19-pandemien yderligere demonstreret følsomheden af levering af medicin og vigtigheden af ​​at sikre EU's åbne strategiske autonomi. 

Samtidig er dette en mulighed for fælles løsninger på EU-niveau. Det slovenske formandskab ønsker derfor at stimulere diskussionen om nye løsninger på EU-niveau, som har potentiale til at forbedre tilgængeligheden eller tilgængeligheden af ​​medicin. 

Alle disse spørgsmål EAPM vil blive indgået med EU-institutionerne i de kommende måneder for at bygge videre på EAPM-arbejde gennem de seneste år.

Tidlig diagnose er topfakturering for EAPM

Fra EAPM's perspektiv ser starten på det nye EU-formandskab, at EAPM er klar til at skubbe forebyggende sundhedspleje sammen med personlig medicin. De, der beskæftiger sig med forskellige kræftformer, er åbenbart en af ​​de største grupper, der falder ind under denne kategori, og det er det ikke netop når det kommer til sjældne kræftformer - hvilket er et område, hvor du med rimelighed kan forvente flere vanskeligheder.

Dette er et afgørende spørgsmål, som EAPM har arbejdet med medlemmerne i de seneste år og faktisk bragt det videre til den politiske radar. EAPM's rapport om vores seneste virtuelle konference, Bridging Event, der blev afholdt mellem de udgående og indgående EU-formandskaber, udsendes i næste uge, og nogle af de centrale spørgsmål, som EAPM har drøftet, er nøglen til at køre dagsordenen under det slovenske EU-formandskab.

Ikke nok tidlig diagnose (ofte på grund af manglende screeningprogrammer og retningslinjer) og manglende adgang til de bedste tilgængelige behandlinger på en rettidig og overkommelig måde er problemer, der længe har været hos os.

Men situationen blev bare markant værre på grund af COVID-19-pandemien.

På EAPM sigter interessenter også mod at fokusere ikke kun på levering af den rigtige behandling til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt, men også på de rigtige forebyggende foranstaltninger for at sikre pålidelig og bæredygtig sundhedspleje.

Det er klart, at investeringerne er påkrævet i diagnostiske metoder, såsom brugen af ​​IVDs og mere screening, i hvert fald i lungekræft.

Behandling af patienter har aldrig været en let opgave. I mange tilfælde skal der træffes virkelig vanskelige beslutninger. Disse beslutninger kan ofte gøres lettere, når kliniske retningslinjer er på plads. Da lungekræft er så svær at opdage, er der også stærke argumenter for aftalte anbefalinger om screening.

MEP'er ønsker at styrke Connecting Europe-faciliteten 

Europa-Parlamentet vedtog det fornyede Connecting Europe Facility (CEF) -program den 6. juli. En del af EU's budget for 2021-2027 og programmet med et budget på 33.71 mia. EUR (i løbende priser) vil finansiere nøgleprojekter med målet om digitale tjenester og tilslutningsmuligheder i Europa. Det bør også støtte job, økonomisk vækst og implementering af nye teknologier. MEP'erne lykkedes at sikre, at 60% af midlerne blev givet til projekter, der hjælper med at nå EU's klimamål. Alt dette kan fokuseres på sundhedspleje. 

EMA-reformforhandlinger

Et af hovedmålene med de nye udkast til EMA-regler er bedre at gøre det muligt at overvåge og afbøde potentiel og faktisk mangel på medicin og medicinsk udstyr, der anses for at være kritisk for at reagere på folkesundhedsnødsituationer såsom COVID-19-pandemien, som afslørede mangler i denne henseende.

Forslaget har også til formål at "sikre rettidig udvikling af sikre, effektive og effektive lægemidler af høj kvalitet med særlig vægt på at reagere på folkesundhedssituationer" og at "skabe en ramme for driften af ​​ekspertpaneler, der vurderer medicinsk udstyr med høj risiko og yde vigtig rådgivning om kriseberedskab og ledelse ”.

Som Kommissionen påpeger, har EMA og Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme (ECDC) været på forkant med EU's arbejde med at tackle koronaviruspandemien. Covid-19 har imidlertid vist, at begge agenturer skal styrkes og udstyres med stærkere mandater for bedre at beskytte EU-borgere og tackle grænseoverskridende sundhedstrusler. Ifølge Kommissionen vil EMA's mandat blive styrket, så det kan lette en koordineret EU-reaktion på sundhedskriser ved at:

 • Overvågning og afbødning af risikoen for mangel på kritiske lægemidler og medicinsk udstyr
 • tilvejebringelse af videnskabelig rådgivning om medicin, der kan have potentiale til at behandle, forebygge eller diagnosticere sygdomme, der forårsager disse kriser
 • koordinering af undersøgelser for at overvåge effektiviteten og sikkerheden af ​​vacciner, og
 • koordinering af kliniske forsøg.

AI inden for sundhedspleje - WHO-rapport

Rapporten, der blev offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen, forklarer anvendelsen af ​​AI inden for sundhed og seks principper for at forhindre sundhedsforskelle. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) udgav den første globale rapport om kunstig intelligens inden for sundhedspleje og seks principper for at undgå sundhedsforskelle i marken. Rapporten, Etik og styring af kunstig intelligens til sundhed, er resultatet af to års konsultationer afholdt af et panel af WHO udpeget internationale eksperter. "Som al ny teknologi har kunstig intelligens et enormt potentiale for at forbedre sundheden for millioner af mennesker over hele verden, men som al teknologi kan den også misbruges og forårsage skade," Tedros Adhanom Ghebreyesus, ph.d., MSc, WHO generaldirektør, sagde i en pressemeddelelse. "Denne vigtige nye rapport giver en værdifuld guide til lande om, hvordan man maksimerer fordelene ved AI, samtidig med at man minimerer dens risici og undgår dens faldgruber."

Og det hele kommer fra EAPM i denne uge - rapporten om vores seneste virtuelle konference, Bridging Event, der blev afholdt mellem de udgående og indgående EU-formandskaber, hvor 164 delegerede deltog, vil være tilgængelig i næste uge, så indtil da tak for din virksomhed, har en fremragende weekend og bliv sikker og godt.

Kræft

EAPM: Overskriftshændelse på toppen af ​​en bølge i kampen mod kræft!

Udgivet

on

God eftermiddag, sundhedskollegaer og velkommen til opdateringen af ​​European Alliance for Personalized Medicine (EAPM) - den kommende EAPM -begivenhed er i morgen, 17. september! Det hedder 'Behovet for forandring: Definering af sundhedsøkosystemet for at bestemme værdi', og det vil finde sted under ESMO-kongressen, detaljer nedenfor, skriver EAPM administrerende direktør Denis Horgan.

Kræftscreening, kræftprioriteter på politisk plan

EAPM -arrangementet kommer på et gunstigt tidspunkt for fremskridt inden for kræft - Kommissionens præsident Ursula von der Leyen har annonceret et nyt initiativ til opdatering af en 17-årig rådsanbefaling om kræftscreening. De nye 2022 -initiativer blev foreslået i en hensigtserklæring, der blev offentliggjort under præsidentens tale om Unionens tilstand i går (15. september).  

reklame

Desuden er det politiske parti EPP har tydeliggjort sine kræftpolitiske prioriteter i et 15-punktsprogram. Politikdokumentet skitserer foreslåede ændringer af kræftudvalgets initiativbetænkning. Dette sammen med reform af det grænseoverskridende sundhedsdirektiv - som i teorien gør det muligt for patienter i et medlemsland at blive behandlet i et andet - og datadeling er nøglen til at anvende kunstig intelligens og maskinlæringsværktøjer til forskning og muliggøre digital transformation af sundhedsvæsenet, har været emner meget i spidsen for EAPM's seneste arbejde med at tackle forskelle i kræftforebyggelse, brug af data, diagnose og behandling rundt om i Europa. 

Arrangementet finder sted fra 8:30 til 16:XNUMX CET i morgen; her er link til registrering og her er link til dagsordenen

Parlamentet vedtager yderligere to sager fra Den Europæiske Sundhedsunion

Yderligere to forslag fra Den Europæiske Sundhedsunion flytter til triloger, efter at de blev vedtaget i Parlamentets plenarmøde i dag (16. september). Forslagene til forordningen om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler blev vedtaget med 594 stemmer for, 85 imod og 16 hverken / eller. I mellemtiden blev mandatændringen for European Center for Disease Prevention and Council (ECDC) vedtaget med 598 stemmer for, 84 imod og 13 hverken / eller.

Det første forslag om at øge mandatet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er allerede i triloger. Det andet møde afholdes senere på måneden.

reklame

Lov om datastyring

Som forberedelse til et forslag til en ny datalov, der forventes i december 2021, har Europa -Kommissionen indledt en offentlig høring.

Hovedformålet med dette initiativ er at støtte datadeling inden for EU's økonomi, især business-to-business og business-to-government, med et horisontalt omfang (f.eks. Dækning af industrielle data, tingenes internet osv.). 

Det sigter mod at supplere andre datarelaterede filer, f.eks. Datastyringsloven, GDPR- og ePrivacy-forordningen, konkurrencelovgivning (f.eks. Retningslinjerne for horisontalt samarbejde) og loven om digitale markeder. Som rapporteret i politico vil dette blive tacklet af viceambassadører i Coreper I den 1. oktober. En EU -embedsmand, der er bekendt med processen, sagde, at nogle få lande bad om mindre ændringer af dataformidlere og internationale dataoverførsler.

'Risikofyldt' kunstig intelligens 

FN's menneskerettighedschef opfordrer til et moratorium for brugen af ​​kunstig intelligens-teknologi, der udgør en alvorlig risiko for menneskerettighederne, herunder ansigtsscanningssystemer, der sporer mennesker i det offentlige rum. Michelle Bachelet, FN's højkommissær for menneskerettigheder, sagde også onsdag, at lande udtrykkeligt bør forbyde AI -applikationer, der ikke overholder international menneskerettighedslovgivning. Applikationer, der burde være forbudt, omfatter statslige ”social scoring” -systemer, der bedømmer mennesker ud fra deres adfærd og visse AI-baserede værktøjer, der kategoriserer mennesker i klynger, f.eks. Efter etnicitet eller køn. 

AI-baserede teknologier kan være en kraft for det gode, men de kan også "have negative, endda katastrofale virkninger, hvis de bruges uden tilstrækkelig hensyntagen til, hvordan de påvirker folks menneskerettigheder," sagde Bachelet i en erklæring. 

Hendes kommentarer kom sammen med en ny FN -rapport, der undersøger, hvordan lande og virksomheder har skyndt sig at anvende AI -systemer, der påvirker menneskers liv og levebrød uden at opstille passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre diskrimination og andre skader. "Det handler ikke om ikke at have AI," Peggy Hicks, fortalte rettighedskontorets direktør for tematisk engagement, journalister, da hun præsenterede rapporten i Genève. ”Det handler om at erkende, at hvis AI skal bruges i disse menneskerettigheder - meget kritiske - funktionsområder, skal det gøres på den rigtige måde. Og vi har simpelthen endnu ikke indført rammer, der sikrer, at det sker. ”

EU's digitale mål for 2030

Kommissionen har foreslået en plan for at overvåge, hvordan EU-lande går videre med blokens digitale mål for 2030. EU vil fremme sin menneskecentrerede digitale dagsorden på den globale scene og fremme tilpasning eller konvergens med EU's normer og standarder. Det vil også sikre sikkerheden og robustheden i sine digitale forsyningskæder og levere globale løsninger. 

Disse vil blive opnået ved at oprette en værktøjskasse, der kombinerer lovgivningsmæssigt samarbejde, adresserer kapacitetsopbygning og færdigheder, investeringer i internationalt samarbejde og forskningspartnerskaber, design af digitale økonomipakker finansieret gennem initiativer, der samler EU og kombinerer EU's interne investeringer og eksternt samarbejde instrumenter, der investerer i forbedret forbindelse med EU's partnere. Kommissionen vil snart iværksætte en omfattende diskussions- og høringsproces, herunder med borgerne, om EU-visionen og de digitale principper.

EIB støtter penge til vacciner 

Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) bestyrelse har godkendt 647 millioner euro til at hjælpe lande med at købe og distribuere COVID-19-vacciner og andre sundhedsprojekter. Vaccinedistribution vil gavne Argentina såvel som sydasiatiske lande som Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka og Maldiverne. I begyndelsen af ​​krisen begyndte Den Europæiske Investeringsbanks medarbejdere at arbejde på sundhedstilstanden og den økonomiske nedtur på samme tid. Banken opdelte sin støtte til bioteknologi og medicinske virksomheder i tre hovedsektorer: vacciner, terapier og diagnostik. Formålet: at spore infektioner, stoppe spredningen af ​​sygdommen og pleje dem, der bliver syge.

Tidligere på året godkendte banken 5 milliarder euro i ny finansiering til støtte for hasteforanstaltninger på områder som sundhedspleje og medicinsk innovation for COVID-19. Siden da er mere end 40 bioteknologiske eller medicinske virksomheder og projekter blevet godkendt til EIB -finansiering til en værdi af cirka 1.2 mia. EUR. Dette satte banken i spidsen for kampen mod COVID-19.

Den Europæiske Investeringsbank støtter også globale programmer til distribution af COVID-19-vacciner, især i udviklingslandene. For eksempel godkendte banken for nylig en aftale på 400 millioner euro med COVAX, et globalt initiativ, der støttes af hundredvis af lande, den private sektor og filantropiske organisationer for at fremme lige adgang til en vaccine.

Gode ​​nyheder at afslutte - Coronavirus -vacciner reducerer risikoen for lang Covid, finder undersøgelse 

At blive fuldt vaccineret mod COVID-19 reducerer ikke kun risikoen for at fange det, men også for at en infektion bliver til lang Covid, foreslår forskning ledet af King's College London. Det viser, at i mindretallet af mennesker, der får Covid på trods af to stik, reduceres oddsen for at udvikle symptomer, der varer længere end fire uger, med 50%. Dette sammenlignes med mennesker, der ikke er vaccineret. 

Indtil videre har 78.9% af de over 16 år i Storbritannien haft to doser af en Covid-vaccine. Mange mennesker, der får Covid, kommer sig inden for fire uger, men nogle har symptomer, der fortsætter eller udvikler sig i uger og måneder efter den første infektion - undertiden kendt som lang Covid. Det kan ske, efter at folk oplever endda milde symptomer på coronavirus. Forskerne, hvis arbejde blev offentliggjort i Lancet-infektionssygdomme, siger det er klart, at vaccinationer redder liv og forhindrer alvorlig sygdom, men vaccinernes indvirkning på at udvikle langvarig sygdom har været mindre sikker.

Det er alt fra EAPM for denne uge - vi ser meget frem til arrangementet i morgen og rapporterer om det i næste uge. Indtil da, vær sikker, godt, og her er link til registrering og her er link til dagsordenen

Læs

Europæisk alliance for Personlig Medicin

EAPM -opdatering: Slå kræft med interessenter og data - Registrer nu!

Udgivet

on

God eftermiddag, sundhedskollegaer og velkommen til European Alliance for Personalized Medicine (EAPM) opdatering af ugen - da dagene går hurtigere, er det nu på høje tid at tilmelde sig den kommende EAPM -begivenhed den 17. september, der finder sted i løbet af ESMO Congress, detaljer nedenfor, skriver EAPM's administrerende direktør Denis Horgan.

'Kræft i sine mange former'

Som nævnt i tidligere opdateringer har konferencen, EAPM's niende årlige begivenhed, titlen 'Behovet for forandring-og hvordan man får det til at ske: Definere sundhedsplejeøkosystemet for at bestemme værdi'. Arrangementet finder sted fredag ​​den 17. september fra 08-30 CET; her er link til registrering og her er link til dagsordenen.

reklame

Denne dynamikserie med rundbord vil se på forskellige elementer af dette gennem de følgende sessioner: 

 • Session I: Vinder interessenters tillid til genomisk datadeling og brugen af ​​virkelige beviser/data
 • Session II: At bringe molekylær diagnostik ind i sundhedssystemer
 • Session III Regulering af fremtiden - Balance mellem patientsikkerhed og facilitering af innovation - IVDR
 • Session IV: Redning af liv gennem indsamling og brug af sundhedsdata

Mange af de punkter, der fremhæves nedenfor, vil blive diskuteret på konferencen. 

Data peger fremad for at slå kræft

reklame

Parlamentets særlige udvalg om bekæmpelse af kræft (BECA) mødtes torsdag (9. september) for at fokusere på to centrale kræftpleje- og forskningsspørgsmål. Først på udvalgets dagsorden var en diskussion med Europa -Kommissionen om oprettelse af et europæisk sundhedsdatarum.

I Kommissionens plan for bekæmpelse af kræft forudses elektroniske sundhedsjournaler, der spiller en afgørende rolle i forebyggelse og pleje af kræft, og søger at få mest muligt ud af potentialet i data og digitalisering gennem sit European Health Data Space -initiativ til forbedring af kræftbehandling, levering af sundhedsydelser og kvalitet af livsresultater.

BECA-udvalgets MEP'er havde også en meningsudveksling med Kommissionen om fremskridtene omkring implementeringen af ​​den såkaldte kemikaliestrategi for innovation, der har til formål at levere et højt sundheds- og miljøbeskyttelsesniveau fra kemikalier.

Strategien ses som en anden nøglekomponent i Kommissionens bekæmpelse af kræftplan, da den søger at reducere borgernes eksponering for kræftfremkaldende stoffer og andre farlige kemikalier.

"COVID-pandemien har igen demonstreret det faktum, at vi kæmper for at bruge data for at informere beslutningsprocesser og beslutningsprocesser," sagde Ioana Maria Gligor, enhedschef for europæiske referencenetværk og digital sundhed. 

Kommissionen søger at rette op på det med et lovforslag, der er planlagt til begyndelsen af ​​2022. 

Gligor forklarede, at tanken er at lade sundhedsdata flyde problemfrit til hvor det er nødvendigt: mellem hospitaler i et land, men også mellem lande. 

"Fra 2022 sigter vi mod at støtte patienters adgang til deres egne sundhedsdata på deres smartenheder," forklarede kommissæren. Ting som genomiske data kan for eksempel være uvurderlige for at hjælpe med at diagnosticere sjældne kræftformer hos patienter. Og massive lagre af anonymiserede patientdata kan også bruges til at drive sygdomsforskning ved hjælp af maskinlæringsværktøjer.

Slovenien flytter EU -dataregning tættere på målstregen

Slovenien har skærpet begrænsningerne for de internationale strømme af europæiske industridata i et lovforslag, der skal tilskynde EU -lande og virksomheder til at dele data med hinanden.

Som et led i Portugals fodspor præciserede det slovenske formandskab for EU reglerne om international overførsel af industrielle data og foretog små justeringer i datastyringsloven i den femte kompromistekst, der blev udsendt den 7. september.

EU -landene drøfter kompromisteksten den 14. september.

Eurobarometer resultater

Den Europæiske Union har arbejdet på at begrænse spredningen af ​​coronavirus, støtte nationale sundhedssystemer, beskytte og redde liv samt modvirke pandemiens socioøkonomiske indvirkning på både nationalt og EU-plan. Aktionerne kulminerede i Kommissionens forslag til en genopretningsfond og ændret flerårigt budget for EU, hvilket giver en hidtil uset støtte til at hjælpe med at overvinde krisen.

Tre ud af fire respondenter på tværs af alle de adspurgte lande siger, at de har hørt, set eller læst om EU -foranstaltninger til at reagere på Coronavirus -pandemien; en tredjedel af respondenterne (33%) ved også, hvad disse foranstaltninger er. På samme tid omkring halvdelen (52%) af dem, der kender til EU's indsats i denne krise, siger, at de ikke er tilfredse med de foranstaltninger, der er truffet hidtil.

Næsten syv ud af ti respondenter (69%) ønsker en stærkere rolle for EU i kampen mod denne krise. Parallelt hermed er næsten seks ud af ti respondenter utilfredse med den solidaritet, der blev vist mellem EU -medlemsstaterne under pandemien. Mens 74% af respondenterne har hørt om foranstaltninger eller handlinger, der er iværksat af EU for at reagere på pandemien, er kun 42% af dem tilfredse med disse foranstaltninger indtil videre.

Omkring to tredjedele af respondenterne (69%) er enige om, at "EU burde have flere kompetencer til at håndtere kriser som coronavirus-pandemien". Mindre end en fjerdedel af respondenterne (22%) er uenige i denne erklæring.

Denne stærke opfordring til flere EU-kompetencer og en mere robust koordineret EU-reaktion går hånd i hånd med den utilfredshed, som et flertal af de adspurgte har givet udtryk for vedrørende solidariteten mellem EU-medlemsstaterne i kampen mod coronavirus-pandemien: 57% er utilfredse med den nuværende solidaritet, herunder 22%, der 'slet ikke' er tilfredse.

Farm to Fork-strategi

Europa-Parlamentets miljøudvalg (ENVI) stemmer om deres fælles initiativbetænkning om Farm to Fork-strategien, der beskriver, hvordan EU har til formål at gøre fødevaresystemet "fair, sundt og miljøvenligt". MEP'er fra begge udvalg forventes at godkende deres fælles Farm to Fork Strategy -rapport på fredag ​​og sende den til plenum til en endelig afstemning, der er planlagt til begyndelsen af ​​oktober. 

Og en gruppe lovgivere, ledet af de grønne Martin Häusling, truer med at blokere den delegerede retsakt, når det kommer til Europa -Parlamentets plenum i næste uge, og argumenterer for, at de betingelser, den opstiller, ikke er tilstrækkeligt beskyttende for menneskers sundhed. Overbrug af antibiotika til behandling af husdyr vil forværre det globale problem med antimikrobiel resistens (AMR), som er blevet kaldt den tavse pandemi.

”Hvis man ikke kommer videre med disse begrænsninger, vil det være en forpasset mulighed. Vi har ikke tid til at spilde på at bekæmpe AMR, ” Kyriakides sagde i landbrugsudvalget i dag.

Den kontroversielle delegerede retsakt er en del af revisionen af ​​EU's dyresundhedslove, som begynder at gælde fra januar 2022.

Gode ​​nyheder at afslutte: Ministre, der håber på, at vaccinevagten vil bakke op om masseudrulning af boosterjabs 

Britiske ministre har stablet pres på vaccinevagten for at godkende et stort program for covid-booster-injektioner i tide til vinteren, da antallet af mennesker på hospitalet med virussen oversteg 8,000 for første gang siden marts. 

Torsdag (9. september) udstedte den britiske lægemiddelregulator nødsituationsgodkendelse af Pfizer- og AstraZeneca -vaccinerne, der skal bruges som tredje skud til at tackle potentielt svækket immunitet, hvilket også lægger pres på Den Blandede Komité for Vaccination og Immunisering (JCVI) for at godkende en ny jab program. Timer senere sagde sundhedssekretæren, Sajid Javid, at han var overbevist om, at sådanne injektioner ville begynde med det samme. "Vi er på vej mod vores boost -program," sagde han. "Jeg er overbevist om, at vores boost -program starter senere på måneden, men jeg venter stadig på det sidste råd."

Og det er alt for denne uge fra EAPM - glem ikke, her er link til registrering til EAPM's 17. september -konference, og her er link til dagsordenen. Indtil næste uge, vær i god behold, og hav en dejlig weekend!

Læs

Europæisk alliance for Personlig Medicin

EAPM: Paris - sådan en smuk horisont for at tackle kræft - Tilmeld dig nu!

Udgivet

on

Den 17. september kommer faktisk ganske hurtigt den prestigefyldte ESMO -kongres i Paris, omend praktisk talt, hvor Alliance for niende gang afholder et rundbordsmøde under disse arrangementer, skriver European Alliance for Personalized Medicine (EAPM) Executive Director, Denis Horgan. 

For perfekt at matche de mindre end perfekte tider, vi befinder os i, har konferencen ret. “Behovet for forandring - og hvordan man får det til at ske: Definere sundhedsøkosystemet for at bestemme værdie ”. Der er stadig åbent for tilmelding til denne 'virtuelle' begivenhed, der starter fra 8:30 CET til 16 CET. 

Her er den link til registrering og her er link til dagsordenen.

reklame

På trods af at vi ikke er i stand til at møde ansigt til ansigt, tillader begivenheder som dette stadig at samle førende eksperter inden for personaliseret medicin hentet fra patientgrupper, betalere, sundhedspersonale plus industri, videnskab, akademiske og forskningsrepræsentanter.

En nøglerolle i en konference er at samle eksperter til enighed om politikker ved konsensus og tage vores konklusioner til beslutningstagere. Og denne gang går vi endnu længere ind i ekspertområdet på grund af den enorme krise, vi alle står over for.

Det er rimeligt at sige, at i hvert fald visse eksperter har haft det svært med det. Det er lidt som kritikere, der er fast besluttede på at hamre et scenespil, eller en fodboldspiller, der vælger en spiller - ganske ofte siger det mere om kritikeren end eksperten.

reklame

Lige nu, med en pandemi på hænderne og med liv bogstaveligt talt afhængigt af de næste skridt fra regeringer og sundhedschefer, har vi absolut brug for eksperter fra alle slags arenaer og forsøger at ignorere dem, modsige dem eller endda rive dem ned, kl. i det mindste være kontraproduktiv og værre dødelig.    

Med dette i tankerne vil EAPM's seneste konference samle mange centrale eksperter, der vil arbejde sammen med resten af ​​vores interessenter for at henlede opmærksomheden på de handlinger, der er nødvendige nu, såvel som nødvendige, når vi går videre.

Så hvad er blandt emnerne på bordet?

Den nuværende COVID-19-krise har kastet mange europæiske og faktisk globale sundhedsspørgsmål i skarp lettelse. Det har også rejst vigtige spørgsmål, ikke nødvendigvis nye, men spørgsmål, der er skiftet mere i fokus under pandemien.

Et sådant spørgsmål er, om EU skal spille en større rolle inden for folkesundhed - og især inden for levering af sundhedsteknologi. Dette ville naturligvis påvirke den nøje bevogtede medlemsstats kompetence inden for sundhedsydelser, så hvis det skulle ske, hvordan ville det være?

Et andet spørgsmål er, hvordan de nu meget tydelige huller kan overgås for bedre at beskytte Europas sundhed forud for endnu en krise? Hvad er prioriteterne? Det bredere spørgsmål, som nævnt ovenfor, er, om det er på tide at give EU en større rolle i Europas sundhedsbeskyttelse.

I mellemtiden er kernen i personlig medicin den enormt voksende brug af sundhedsdata. Dette er et følsomt emne. Der er bestemt et behov for sundhedsvidenskabelig samfund til at tale mere åbent om brug af personlige sundhedsdata i forskning for at forbedre menneskers sundhed og udrydde sygdomme som kræft, og offentligheden skal være i centrum for enhver diskussion.

Mange nationale og internationale initiativer er afhængige af omfattende dataanalyse til at drive evidensbaserede løsninger for at forbedre sundhedsresultaterne.

Dette betyder naturligvis, at personlige sundhedsdata er en yderst værdifuld vare til forskning og kun bør bruges på en ansvarlig, etisk og sikker måde, der er i samfundets interesse.  

Åbenhed om, hvorfor og hvordan vi bruger data, er afgørende, hvis Europa skal opretholde den sociale licens til datadrevet forskning. Tillid er altafgørende.

Oven i dette skal Europas digitale infrastruktur generelt styrkes og for at håndtere virkningen af ​​COVID-19 i særdeleshed. Og så er der fremtidige folkesundhedskriser, der skal overvejes ...

Bedre integration af kunstig intelligens i reaktionen på folkesundheden bør være en prioritet; Analyse af big data vedrørende borgernes bevægelse, sygdomsoverførselsmønstre og sundhedsovervågning kan bruges til at støtte forebyggende foranstaltninger.

Sessioner omfatter: 

 • Session I: Vinder interessenters tillid til genomisk datadeling og brugen af ​​virkelige beviser/data
 • Session II: At bringe molekylær diagnostik ind i sundhedssystemer
 • Session III Regulering af fremtiden - Balance mellem patientsikkerhed og facilitering af innovation - IVDR
 • Session IV: Redning af liv gennem indsamling og brug af sundhedsdata

Ovenstående er blot et eksempel på de enorme emner, blandt mange til diskussion på dagen. Så sørg for at være med den 17. september!

Her er den link til registrering og her er link til dagsordenen.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending