Følg os

Sundhed

EU opfordrede til at vedtage "fornuftig regulering" for at hjælpe med at modvirke handel med ulovlige cigaretter

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

En ny rapport afslører, at kun 14 % af europæerne er klar over, at det ulovlige cigaretmarked koster EU-medlemsstaterne over 10 milliarder euro om året i tabte indtægter.

Samtidig står der, at mere end 65 % af de adspurgte identificerer ulovlig tobak som et EU-dækkende problem, og to tredjedele støtter en anden politisk tilgang.

Disse er blandt resultaterne af en ny undersøgelse - bestilt af Philip Morris International - og udført af analysefirmaet Povaddo i 13 europæiske lande. Resultaterne blev offentliggjort torsdag ved en mediebegivenhed i Bruxelles.

To tredjedele af de over 13 tusinde europæiske voksne, der blev adspurgt i EU, mener, at deres land har et problem med ulovlig tobak og nikotinholdige produkter.

Resultaterne afslører også, at mens borgere i Europa anerkender ulovlig brug og handel med tobaksvarer som en vigtig national og europæisk trussel mod deres sikkerhed, sikkerhed og folkesundhed, er de ikke klar over den sande størrelse af ulovlig handel, og hvor meget det koster i tabte statsindtægter.

Tobaksafvænningspolitikken er påvirket af ulovligt, ifølge 67 % af de adspurgte, der mener, at det voksende ulovlige marked afskrækker mange rygere fra at holde op eller fra at tage dyrere nye nikotinprodukter til sig.

For at gavne alle borgere i Europa og muliggøre positive forandringer hurtigt, er der brug for pragmatisk tænkning og sund fornuft, lød det. Undersøgelsens resultater fremhæver offentlighedens krav om en "fornuftig" tilgang til beskatning, baseret på risiko og beviser, for at:

reklame
  • Spille en rolle i at tilskynde borgerne til at træffe bedre livsstilsvalg (66 %).
  • Tilskynd industrier til at udvikle innovative produkter, der er bedre for forbrugerne, reducere deres miljøpåvirkning og positivt bidrage til bæredygtighed (73%).
  • Tilskynd interesserede voksne rygere til at skifte til videnskabeligt underbyggede, røgfri alternativer ved at beskatte disse produkter lavere end cigaretter, men stadig høj nok til at modvirke brug af unge eller ikke-rygere (69 %).

Derudover er seks ud af ti (60 %) enige i, at regeringens godkendelse af innovative tobaksprodukter vil have en positiv indvirkning på rygere - i gennemsnit mindre velstillede og mindre informerede - og som i mange EU-lande repræsenterer en relevant andel af rygerne. De fortjener ligestilling med andre mere privilegerede europæere, der er holdt op med at ryge eller har valgt nye produkter.

GrégoireVerdeaux, Senior Vice President, External Affairs hos PMI, talte ved begivenheden: "Vi ved, at potentialet for at gøre det bedre for voksne rygere eksisterer, da flere medlemslande har gennemført lignende politiske tilgange inden for blandt andet energi, biler, og alkohol. Pragmatiske politikker har magten til at forbedre folks liv, tilskynde virksomheder til at innovere til det bedre og give lige adgang til teknologiske fremskridt, især i en tid med økonomisk ustabilitet."

William Stewart, præsident/stifter af Povaddo Research, sagde, at man håber, at resultaterne vil tilskynde EU og nationale myndigheder til at bruge et øjeblik på at vurdere resultaterne af nuværende politikker og overveje andre tilgange.

Dette, foreslog han, kan komme gennem "fornuftig regulering og beskatning, samtidig med at der skabes et miljø, der fremmer innovationer."

Stewart siger, at et af målene med undersøgelsen var at "vurdere europæernes bevidsthed og opfattelser af ulovligt tobaksforbrug, voksne rygere og de politikker, der kan hjælpe dem med at holde op med at ryge eller skifte til bedre alternativer."

Undersøgelsen, bemærkede han, havde også til formål at fokusere på, hvorvidt voksne rygere modtager den rigtige støtte, "i betragtning af de nuværende tider med inflation og økonomisk usikkerhed i Europa."

Undersøgelsens respondenter sagde, at udviklingen af ​​røgfri teknologier skulle muliggøre fremskridt og spille en vigtig rolle i folkesundheden som supplement til eksisterende foranstaltninger.

 Seks ud af ti (61 %) af de adspurgte mener, at udover at tilskynde til fuldstændigt ophør med risikoadfærd bør EU også prioritere politikker og strategier, der søger at forbedre livet for dem, der fortsætter med at ryge cigaretter, drikke uansvarligt eller bruge stoffer . 

Syv ud af ti (69 %) ser innovation, teknologiske gennembrud og videnskab spille en rolle i at reducere rygeraterne.

Næsten tre fjerdedele (72 %) er enige i, at EU bør afsætte tid og ressourcer til at udrydde rygning ved at tilskynde alle rygere til at holde helt op, eller for dem, der ikke gør det, skifte til et videnskabeligt underbygget røgfrit alternativ.

Mediebegivenheden hørte, at det var "opmuntrende", at et stigende antal lande vedtager risikodifferentieret regulering, som kan spille en "afgørende rolle i at få forbrugerne til at vedtage bedre alternativer, hvis de ikke holder op, og virksomheder til at investere i innovation."

Det er værd at bemærke, at cigaretter er blandt de mest ulovligt handlede varer i verden og falder i tre hovedkategorier: smuglergods, forfalskning og ulovlige hvide.

Povaddo gennemførte onlineundersøgelsen mellem den 10. og 15. november blandt 13,630 almindelige voksne i den lovlige alder på 18 år og ældre i 13 EU-medlemslande: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien , Slovakiet og Spanien. Der blev gennemført omkring 1,000 onlineinterviews i hvert land (omtrent ligeligt fordelt mellem voksne, der gør og ikke bruger nikotinholdige produkter).

Del denne artikel:

EU Reporter udgiver artikler fra en række eksterne kilder, som udtrykker en bred vifte af synspunkter. Standpunkterne i disse artikler er ikke nødvendigvis EU Reporters.

trending