Slut med os

Europa-Kommissionen

Den Europæiske Sundhedsunion: Europa-Kommissionen glæder sig over skridt mod bedre adgang til medicin og medicinsk udstyr under krise

DEL:

Udgivet

on

I dag (15. juni) har Rådet vedtaget sin holdning til Kommissionens forslag fra november 2020 om at give Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) en stærkere rolle i kriseberedskab og styring. Dette forslag vil gøre det muligt for EMA at lette aktiviteter såsom overvågning og afbødning af risikoen for mangel på medicin, tilvejebringe videnskabelig rådgivning om medicin til behandling af sygdomme forårsaget af en krise og koordinering af kliniske forsøg. Kommissionær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, der hilste vedtagelsen af ​​Rådets holdning velkommen, afgav følgende erklæring: ”Det Europæiske Lægemiddelagentur har været en vigtig partner i vores svar på COVID-19-pandemien. Men krisen har vist, at vi ikke kan tage for givet tilgængeligheden af ​​medicin og medicinsk udstyr til behandling af patienter. Et forstærket agentur giver os mulighed for at reagere hurtigt, effektivt og på en koordineret måde på enhver fremtidig nødsituation.

"Jeg er glad for, at Rådet har godkendt vores ambitiøse forslag så hurtigt, og fremskridtene skal følge lige så hurtigt med vores forslag om at styrke mandatet for Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme og tættere samarbejde om grænseoverskridende sundhedstrusler.

"Stærke EU-agenturer er afgørende for vores kollektive reaktion på sundhedstrusler eller kriser, og de skal være fuldt udstyret til at spille den rolle, vi forventer og har brug for fra dem.

reklame

"Jeg vil takke det portugisiske formandskab for det arbejde, der er opnået de sidste seks måneder, og jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med Europa-Parlamentet og Rådet om at gøre vores vision om en stærk europæisk sundhedsunion til virkelighed."

Næste skridt

Efter vedtagelsen af ​​Rådets holdning, kendt som 'generel tilgang' til Kommissionens forslag, skal Europa-Parlamentet vedtage sin holdning på plenarforsamlingen i juli. Rådet, Parlamentet og Europa-Kommissionen vil derefter forhandle teksten til Kommissionens forslag, kendt som "trilog", for at nå til enighed under det slovenske formandskab.

Forhandlingerne om de to andre foreslåede forordninger om et styrket europæisk center for forebyggelse og kontrol af sygdomme og en revideret forordning om grænseoverskridende sundhedstrusler går også videre. Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet om alle tre forslag til hurtig vedtagelse. Som annonceret i Den europæiske sundhedsunion-pakkevil Kommissionen også foreslå en ny europæisk sundhedsberedskab og reaktionsmyndighed (HERA) i efteråret. Dette vil styrke Den Europæiske Sundhedsunion med bedre EU-beredskab og reaktion på alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ved at muliggøre hurtig tilgængelighed, adgang og distribution af nødvendige modforanstaltninger.

Baggrund

Den 11. november 2020 foreslog Kommissionen en pakke fra Den Europæiske Sundhedsunion for at styrke kriseberedskab og reaktion i Europa. Pakken indeholder tre udkast til forordninger til forbedring af sundhedskrisestyring i Unionen. De agter at styrke mandaterne for Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme og etablere en stærkere koordinering for grænseoverskridende sundhedstrusler, herunder at være i stand til at erklære en nødsituation for folkesundhed på EU-niveau.

I henhold til den nye forordning vil Det Europæiske Lægemiddelagentur være i stand til at lette en koordineret reaktion på EU-plan over sundhedskriser ved at:

  • Overvågning og afbødning af risikoen for mangel på kritiske lægemidler og medicinsk udstyr
  • tilvejebringelse af videnskabelig rådgivning om medicin, der kan have potentiale til at behandle, forebygge eller diagnosticere sygdomme, der forårsager disse kriser
  • koordinering af undersøgelser for at overvåge effektiviteten og sikkerheden af ​​vacciner, og
  • koordinering af kliniske forsøg.

Mere information

Sundhedsunion

Forslag om forlængelse af mandatet for Det Europæiske Lægemiddelagentur

EU Coronavirus svar

Europa-Kommissionen

InvestEU: Kommissionen udnævner investeringsudvalget

Udgivet

on

Europa -Kommissionen udpegede tirsdag den 27. juli 12 eksterne eksperter som medlemmer af InvestEU -fondens investeringsudvalg for en periode på fire år. De 12 medlemmer af investeringsudvalget-fire faste og otte ikke-permanente medlemmer-blev udvalgt og udpeget af Kommissionen efter anbefaling fra InvestEU-styregruppen. De repræsenterer en bred viden og ekspertise inden for de relevante områder og sektorer, der er omfattet af InvestEU -programmet. Investeringsudvalget vil være kønsbalanceret og omfatte medlemmer fra hele EU for at sikre dyb indsigt på geografiske markeder i EU.

Udnævnelsen af ​​det uafhængige investeringsudvalg er endnu en milepæl for gennemførelsen af ​​InvestEU-programmet, som vil give EU afgørende langsigtet finansiering, trængsel i de nødvendige vigtige private investeringer til støtte for et bæredygtigt opsving og med til at opbygge et grønnere, mere digital og mere modstandsdygtig europæisk økonomi. Investeringsudvalget træffer afgørelse om tildeling af EU -garanti til investerings- og finansieringsoperationer foreslået af gennemførelsespartnerne under InvestEU -programmet. Det fuldstændigt uafhængige udvalg træffer sine beslutninger på grundlag af formularen til ansøgning om garanti og resultattavle leveret af gennemførelsespartnerne for at sikre overholdelse af InvestEU -forordningen og Investeringsretningslinjer. Investeringsudvalget vil fungere i fire sammensætninger, der svarer til de fire politikvinduer i InvestEU -programmet: bæredygtig infrastruktur; forskning, innovation og digitalisering; små og mellemstore virksomheder; og sociale investeringer og færdigheder.

reklame
Læs

Cyber ​​Security

Cybersikkerhed: Alle EU -medlemsstater forpligter sig til at opbygge en kvantekommunikationsinfrastruktur

Udgivet

on

Med Irlands seneste underskrift af politisk erklæring for at øge de europæiske kapaciteter inden for kvanteteknologier, cybersikkerhed og industriel konkurrenceevne har alle medlemsstater nu forpligtet sig til sammen med Europa -Kommissionen og Det Europæiske Rumagentur at bygge EuroQCI, en sikker kvantekommunikationsinfrastruktur, der dækker hele EU. Sådanne højtydende, sikre kommunikationsnetværk vil være afgørende for at opfylde Europas cybersikkerhedsbehov i de kommende år. Et Europa, der passer til den digitale tidsalder Executive Vice President Margrethe Vestager sagde: ”Jeg er meget glad for at se alle EU -medlemsstater komme sammen for at underskrive EuroQCI -erklæringen - European Quantum Communication infrastruktur initiativ - et meget solidt grundlag for Europas planer om at blive en stor spiller inden for kvantekommunikation. Som sådan opfordrer jeg dem alle til at være ambitiøse i deres aktiviteter, da stærke nationale netværk vil være grundlaget for EuroQCI. ”

Kommissær for det indre marked Thierry Breton tilføjede: ”Som vi for nylig har set, er cybersikkerhed mere end nogensinde en afgørende komponent i vores digitale suverænitet. Jeg er meget glad for at se, at alle medlemsstater nu er en del af EuroQCI -initiativet, en nøglekomponent i vores kommende initiativ til sikker forbindelse, som vil give alle europæere adgang til beskyttede og pålidelige kommunikationstjenester. ”

EuroQCI vil være en del af en bredere kommissionsaktion for at lancere et satellitbaseret sikkert forbindelsessystem, der vil gøre højhastighedsbredbånd tilgængeligt overalt i Europa. Denne plan vil levere pålidelige, omkostningseffektive forbindelsestjenester med forbedret digital sikkerhed. Som sådan vil EuroQCI supplere eksisterende kommunikationsinfrastrukturer med et ekstra lag af sikkerhed baseret på principperne for kvantemekanik - for eksempel ved at levere tjenester baseret på kvantnøgledistribution, en yderst sikker form for kryptering. Du kan finde flere oplysninger her.

reklame

Læs

Europa-Kommissionen

Fiskeri: EU og Cookøerne er enige om at fortsætte deres bæredygtige fiskeripartnerskab

Udgivet

on

Den Europæiske Union og Cookøerne har aftalt at fortsætte deres vellykkede fiskeripartnerskab som en del af Bæredygtig fiskeripartnerskabsaftale, i en periode på tre år. Aftalen giver EU -fiskerfartøjer, der opererer i det vestlige og centrale Stillehav, mulighed for at fortsætte fiskeriet på Cookøernes fiskepladser. Miljø, oceaner og fiskeri KommissærVirginijus Sinkevičius sagde: ”Med fornyelsen af ​​denne fiskeriprotokol vil EU -fartøjer kunne fortsætte med at fiske en af ​​de sundeste tropiske tunbestande. Vi er særlig stolte over at kunne bidrage til udviklingen af ​​Cookøernes fiskerisektor - en lille ø -udviklingsstat, der ofte er blevet rost for sin effektive og ansvarlige fiskeriforvaltningspolitik, gennem vores sektorstøtte. Sådan fungerer EU's bæredygtige fiskeripartnerskabsaftaler i praksis. ”

Inden for rammerne af den nye protokol vil EU og skibsejere bidrage med i alt op til cirka 4 mio. EUR (6.8 mio. NZD) i de næste tre år, heraf 1 mio. initiativer inden for den sektorielle fiskeri- og havpolitik. Samlet set har indtægterne fra denne aftale, udover forbedringer i fiskerisektoren, tidligere givet Cookøernes regering mulighed for at forbedre sit sociale velfærdssystem. Flere oplysninger findes i nyhed.

reklame
Læs
reklame
reklame
reklame

trending