Følg os

Aviær influenza

Aviær influenza i Nederlandene og UK: Kommissionen støtter nødhjælp beskyttelsesforanstaltninger

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

pr07022006På 17 november vedtog Kommissionen to beredskabsafgørelser rettet til Nederlandene og Det Forenede Kongerige, der definerer de områder, der er blevet underlagt strenge veterinærrestriktioner i disse medlemsstater, og hvor foranstaltninger i henhold til EU-lovgivningen anvendes. Foranstaltningerne tager sigte på hurtigt at bringe sygdommen under kontrol og forebygge spredning af højpatogen aviær influenza i de berørte medlemsstater, til andre medlemsstater og til tredjelande, samtidig med at handelsforstyrrelsen minimeres.

De to berørte medlemsstater bruger allerede foranstaltningen til at kontrollere virusets spredning Rådets direktiv 2005 / 94 / EF. Foranstaltningerne omfatter fjerning af fjerkræ på den berørte bedrift, oprettelse af beskyttelses- og overvågningsområder, indførelse af sanitære foranstaltninger (rengøring og desinfektion), forbuddet mod flytning af levende fjerkræ, æg, fjerkrækød og andre fjerkræprodukter til andre EU-lande og lande uden for EU og nedslagning af ramte flokke i begrænsede zoner. Kommissionen informerer også andre medlemsstater og tredjelande, samt internationale organisationer om sygdomsituationen og om de trufne foranstaltninger.

Kommissionen blev den 15. november underrettet af de hollandske myndigheder om et udbrud af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) H5 i en indendørs flok på 150 000 æglæggende høner. Den 16. november blev H5N8-virus bekræftet som årsagen. Holland tog øjeblikkelige foranstaltninger som krævet i henhold til EU-lovgivningen, som er nævnt ovenfor. I betragtning af den høje tæthed af fjerkræ i nogle dele glæder Kommissionen sig over de nederlandske myndigheders supplerende beslutning om at anvende en fuldstændig stilstand af fjerkræ, æg og gødning fra gårde i hele Holland fra kl. 11 søndag den 16. november, hvilket giver tid til bedre at vurdere situation.

Den sene aften på 16 november informerede de britiske myndigheder Kommissionen om et udbrud af HPAI H5 på en indendørs ænderavl. Udryddelsen af ​​6 000-ænder på bedriften er arrangeret, og zoneringen omkring udbruddet er blevet anvendt. Epidemiologiske undersøgelser er i gang. De foreliggende oplysninger viser, at H5-viruset i Det Forenede Kongerige sandsynligvis er identisk med H5N8 HPAI-virus fundet i Holland og Tyskland.

reklame

Både Nederlandene og Det Forenede Kongerige gennemgår løbende deres foranstaltninger for at tage hensyn til situationen på stedet. Kommissionen har tæt kontakt med både Det Forenede Kongerige og de nederlandske myndigheder for at få løbende opdateringer af situationen og om de vedtagne sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger.

Dagens beslutninger vil blive gennemgået af Den Stående Komité af medlemseksperter torsdag den 20. november 2014 (PAFF-udvalget).

Epidemiologiske undersøgelser pågår for at identificere den mulige kilde til virus. Den kendsgerning, at de tre seneste udbrud i Tyskland, Holland og Det Forenede Kongerige har fundet sted i nærheden af ​​fugtige områder med vilde fugle, og at der ikke findes nogen anden mulig epidemiologisk forbindelse mellem dem, peger mod vilde vandrende fugle som en mulig kilde til virus. En art af vilde svaner kan bære virussen uden at vise tegn på sygdom. De berørte medlemsstater evaluerer deres overvågningsdata for vilde fugle og styrker overvågningen. Kommissionen har derfor anmodet EU-medlemsstaterne om at øge biosikkerheden på bedrifter.

reklame

Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Sygdomme (ECDC) i risikovurderingerne for truslen om aviær influenza risici for mennesker, at risikoen for sygdommen, der overføres til mennesker, er lav, hvis alle europæiske sanitetsprotokoller følges. Risikopersoner er primært personer i direkte kontakt med eller håndtering af syge kyllinger, f.eks. Landmænd og dyrlæger. Risikoen kan minimeres ved brug af passende personlige værnemidler.

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom hos fugle, herunder fjerkræ. Infektioner med aviær influenzavirus i tamfjerkræ forårsager to hovedformer af den sygdom, der kendetegnes af deres virulens. Den lavpatogene form forårsager normalt kun milde symptomer, medens den højpatogene form resulterer i meget høje dødelighed hos de fleste fjerkræarter. Denne sygdom kan have en alvorlig indvirkning på fjerkræavlernes rentabilitet.

Den fulde tekst af de to beslutninger vil være tilgængelig på 18 November her.
ECDC

Aviær influenza

Forskere redigerer kyllinggener for at gøre dem resistente over for #BirdFlu

Udgivet

on

Forskere i Storbritannien har brugt genredigeringsteknikker til at stoppe fugleinfluenza spredning i kyllingeceller, der dyrkes i et laboratorium - et nøgletrin mod fremstilling af genetisk ændrede kyllinger, der kan standse en menneskelig influenzapandemi, skriver Sundhed og Videnskabskorrespondent Kate Kelland.

Fugleinfluenza virus spredes i øjeblikket hurtigt i vilde fugle og fjerkræ, og kan til tider hoppe ind i mennesker. Globale sundheds- og smitsomme sygdomsspecialister nævner som en af ​​deres største bekymringer for truslen om en influenzapandemi forårsaget af en fugleinfluenzastamme, der gør et sådant spring og muterer til en dødbringende og luftbåren form, som nemt kan passere mellem mennesker.

I den seneste undersøgelse forhindrede forskere fra Imperial College London og University of Edinburghs Roslin Institute at redigere en sektion af kylling-DNA inde i laboratoriecellerne, og forhindrede fugleinfluensaviruset i at tage fat i cellerne og replikere.

Det næste skridt vil være at forsøge at producere kyllinger med den samme genetiske forandring, sagde Mike McGrew fra Roslin Institute, der ledede forskningen. Resultaterne skal offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift eLife på 4 juni.

reklame

"Dette er et vigtigt fremskridt, der tyder på, at vi muligvis kan bruge genredigeringsmetoder til at producere kyllinger, der er resistente mod fugleinfluenza," sagde McGrew i en erklæring.

"Vi har ikke produceret nogen fugle endnu, og vi skal kontrollere, om DNA-forandringen har andre effekter på fuglecellerne, inden vi kan tage det næste skridt."

I det videre arbejde håber holdet at bruge genredigerings teknologien, kendt som CRISPR, til at fjerne en del af fuglens DNA, der er ansvarlig for at producere et protein kaldet ANP32, hvor alle influenzavira afhænger af at inficere en vært.

reklame

Laboratorietest af celler, der er konstrueret til at mangle genet, viste, at de modstår influenzavirus - blokerer dets indgang og standser dets replikation og spredning.

Dødstallet i den sidste influenzapandemi i 2009/10 - forårsaget af H1N1-stammen og anset for at være relativt mild - var omkring en halv million mennesker over hele verden. Den historiske spanske influenza fra 1918 dræbte omkring 50 millioner mennesker.

Wendy Barclay, professor og stol i influenza virologi hos Imperial, der arbejdede sammen med McGrew, siger, at ideen bag udvikling af genredigerede influenzahindige kyllinger er at kunne "stoppe den næste influenzapandemi ved sin kilde".

Og hun sagde, at arbejdet hidtil viste et løfte: "Vi har identificeret den mindste mulige genetiske forandring, vi kan gøre for kyllinger, der kan bidrage til at stoppe viruset, der tager fat."

Læs

Aviær influenza

#Health: MEP'er godkender opdaterede regler for at hjælpe med at indeholde overførbare dyresygdomme  

Udgivet

on

By

dyresundhed lovForanstaltninger til forebyggelse og standsning af udbrud af dyresygdomme som fugleinfluenza eller mund- og klovsyge, som uformelt blev vedtaget af MEP'er og EU-Ministerrådet i juni 2015, blev godkendt af Parlamentet tirsdag 9 marts.

Udkastet til EU-lovgivningen om sygdomme, der er overførbare blandt dyr og potentielt også for mennesker, lægger ny vægt på forebyggelse og bør hjælpe fagfolk til at holde trit med videnskabelige fremskridt.

"Vedtagelsen af ​​dyresundhedsloven er en stor sejr. Denne lov muliggør tre ting. For det første forbinder det dyrs sundhed og velfærd og forbinder det med menneskers sundhed. Denne direkte forbindelse sammen med vægt på ansvarlig brug af antibiotika vil hjælpe os med at bekæmpe voksende antimikrobiel resistens. For det andet gør det myndigheder og producenter i stand til at fokusere nærmere på forebyggelse og kontrol af overførbare dyresygdomme. Og for det tredje fusionerer det omkring 40 retsakter til en grundlæggende retsakt ", sagde ordfører Jasenko Selimovic (ALDE, Sverige).

reklame

Forebyggelse: bedre opdræt og ansvarlig brug af medicin

De nye regler, i tråd med Parlamentets mangeårige holdning, lægger mere vægt på forebyggelse og tydeliggør landmændenes, handlernes, dyrepersonalernes, herunder dyrlægernes og også kæledyrsejernes ansvar med henblik herpå.

Alle landmænd, dyreejere og handlende vil være forpligtet til at anvende principperne om god husdyrhold og forsigtig brug af veterinærmedicin. Vetse skal øge bevidstheden om samspillet mellem dyresundhed og velfærd og menneskers sundhed og antimikrobielle resistens. EU-Kommissionen har for sin side forpligtet sig til at overvåge den faktiske brug af animalske antibiotika i medlemsstaterne og offentliggøre regelmæssigt sammenlignelige data med henblik herpå.

reklame

Hurtige, gennemsigtige, inklusiv og videnskabsbaserede beslutninger

Den nye lov giver EU-Kommissionen beføjelse til at træffe hastende foranstaltninger til at tackle nye sygdomme, der kan have en 'meget betydelig indflydelse' på folkesundheden og landbrugsproduktionen. MEP'er sikrede også, at eksperter fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) bliver hørt, når de opdaterer EU-listen over potentielt farlige sygdomme, og at landmændsorganisationer, veterinærforeninger, dyrevelfærdsbevægelser og andre vil blive involveret i udarbejdelsen af ​​beredskabsplaner.

Bedre dyrevelfærd og bekæmpelse af ulovlig handel med kæledyr

Alle sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger skal tage hensyn til dyrevelfærd og skåne målrettede dyr, herunder omstrejfende dyr, enhver unødvendig smerte, angst eller lidelse.

For at forhindre strays eller ulovligt handlede kæledyr, der overfører dyresygdomme, indsatte MEP'er regler, som ville kræve, at alle professionelle dyrehandlere og sælgere skal registreres, og bemyndige Kommissionen til at anmode medlemsstaterne om at oprette nationale databaser med hunde, katte og andre kæledyr, hvis skal være.

Næste skridt

Udkastet til dyresundhedsloven blev godkendt uden afstemning ved en tidlig andenbehandling efter godkendelse af Rådet i december 2015. Efter Parlamentets godkendelse kan forordningen nu offentliggøres i EU-Tidende. Den træder i kraft 20 dage senere og finder anvendelse fem år derefter.

Mere information:

Læs
reklame
reklame
reklame

trending