Følg os

EU

Samarbejdet vil hjælpe sundheden innovation i Europa

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

SNREUdtalelse fra Den Europæiske Alliance for Personlig Medicin (EAPM) Direktør Denis Horgan

Vi lever i innovative tider, især i sundhedssektoren, med personlig medicin, der kommer mere og mere i forgrunden, takket være banebrydende forskning, nye teknologier og spændende udvikling inden for medicinsk videnskab.

Et stort problem er imidlertid, at at gøre den bedst mulige udnyttelse af sådanne udviklinger på sundhedsområdet er særlig dyr og vanskelig i betragtning af de forhindringer, der skal overvindes, for eksempel med hensyn til evaluering og godkendelse på reguleringsniveau - en lang tegnet -proces i de fleste tilfælde.

reklame

Dertil kommer, at tallene tyder på, at det i gennemsnit tager mere end 1 milliarder for at udvikle en ide til et omsætteligt og potentielt rentabelt produkt, og det tager normalt fra ti til 15 år for at få produktet fra bænk til sengelinned. Dette er klart langt fra ideelt både økonomisk og fra patientens synsvinkel, som i teorien kunne drage nytte af innovation meget tidligere.

Vi bor også nu i et 28-medlemsland i Europa, hvoraf mange er relativt små og har ikke de finansielle ressourcer eller ofte sundhedsinfrastrukturen, der matcher deres større naboer.

Så hvad kan der gøres? Den Europæiske Alliance for Personlig Medicin (EAPM) mener, at For en start er en multi-stakeholder tilgang nødvendig for at overvinde forhindringer og nedbryde barrierer.

reklame

Ikke kun det, men EAPM anerkender også den merværdi, som mindre medlemslande - såvel som regioner i de større - kan medbringe, når man arbejder hen imod sundhedsvæsener, der tilbyder de bedste behandlinger og resultater, der er mulige for alle borgere.

Tilbage i 1992 gav Maastricht-traktaten EU for første gang et lovligt folkesundhedsmandat, som senere blev opdateret i Amsterdam-traktaten. Artikel 35 i EU-charteret om grundlæggende rettigheder siger: "Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved definitionen og gennemførelsen af ​​alle EU's politikker og aktiviteter."

Imidlertid hsundhed og sundhedssystemer forbliver medlemskompetence, selv om EU har en supplerende og støttende rolle ved at forme vilkårene for bl.a. hmobilitet i arbejdsmiljøet, surchase af varer og forsyninger, findledning af sundhedssystemer og levering af tjenesteydelser. Mange love har også været

Under førtiltrædelsesforhandlingerne forud for 2004 blev mindre medlemsstater nævnt særligt i den berømte 'Cypern-klausul "(artikel 126a), som gav disse lande f.eks. En forkortet form for registrering af lægemidler. Menpå trods af sådanne bestemmelser er disse mindre lande klart mere sårbare. Men fordi de har brug for at samarbejde mere, de har en tendens til at have en mere positiv tilgang til netværk og udveksling af bedste praksis, noget som mange lagermedlemsstater måske kunne lære af.

EAPM er af den opfattelse, For at opnå et højt sundhedsniveau på tværs af EU skal sundhedspolitikkerne genkende og imødegå de sårbarheder i sundhedssystemet, der især står overfor disse mindre nationer såvel som dem i regionerne i de større.

Denne model bør se udviklingen af ​​a nyt socioøkonomisk paradigme, der: acknowledges den voksende splittelse mellem borgernes forventninger og realiteterne; finds et niveau mellem at hæve deres forventninger og aktuelle krise- / forsyningsbegrænsningsscenarier; ogsikrer, at de nuværende uligheder ikke bliver endnu værre; rredigerer administrative byrder samtidig med at man undgår nye bureaukratier og myndigheder og minimerer og forenkler rapporteringsforpligtelserne for at være i overensstemmelse med EU's dagsorden for bedre lovgivning.

Generelt er der i hele Europa helt klart en behov for mere samarbejde og sammenhæng i planlægningen blandt blandt andet patienter, politikere, akademikere, klinikere, regeringer, små og mellemstore virksomheder og naturligvis medicinalindustrien, når det kommer til at nedbringe omkostningerne og sikre, at indkøbsregler og godtgørelsespolitikker virker hurtigt og effektivt. Dette ville klart tjene de interesser, som EU's 500 millioner borgere har i alle sine 28-medlemsstater, store eller små.

I et Europa, hvor EU; som tidligere nævnt, ikke har nogen officiel juridisk kompetence over sundhedsvæsenet, skal det helt sikkert være tilfældet, at de enkelte stater samt regioner i disse stater samarbejder om at skabe bedre sundhedsydelser for alle.

Tidlig involvering af interessenter er afgørende i alle faser, for eksempel i udviklingen af ​​indikatorer, der måler resultater, der udover alt andet vil hjælpe investorer.

I mellemtiden anerkender interessenterne - herunder pharmaindustrien og det medicinske samfund - værdien af ​​at involvere patienter i alle stadier af udviklingen af ​​et lægemiddel eller en behandling: En hjørnesten, som det viser sig, af personlig medicin, som det også er samarbejde mellem alle interessenter.

EU-initiativer som IMI hjælper denne proces og involverer flere og flere SMV'er - gode til innovation og stor for økonomien.

I denne modige nye verden af ​​internettet, store spring i genetik og fremkomsten af ​​'store data' har der aldrig været en bedre tid til at placere nye teknologier og udviklinger for alle, men det kan kun opnås ved at bryde ned af silovægge - på alle interessenters arena - og gennem intensiveret samarbejde.

I et Europa, hvor der er en begrænsning af EU's retlige beføjelser på sundhedsområdet, er det op til interessenterne i alle sektorer og i alle medlemsstater at komme sammen og få mest muligt ud af gaverne på deres bortskaffelse.

Gennem den igangværende STEP-kampagne og de planlagte arrangementer for 2015 vil EAPM fortsætte med at stræbe efter et sådant samarbejde. En bedre fremtid venter hos EU's patienter - uanset om de bor i mindre eller større medlemsstater - men det vil tage os alle sammen, for at gøre de uendelige muligheder til virkelighed.

Cypern

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 157 mio. EUR i forfinansiering til Cypern

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 157 mio. EUR til Cypern i forfinansiering, svarende til 13% af landets finansielle tildeling under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil hjælpe med at sætte gang i gennemførelsen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Cyperns plan for genopretning og modstandsdygtighed.

Landet vil i alt modtage 1.2 milliarder euro i løbet af planens levetid, med 1 milliard euro i tilskud og 200 millioner euro i lån. Dagens udbetaling følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. Euro i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU. En del af NextGenerationEU vil RRF yde 723.8 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne.

Den cypriotiske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. EN pressemeddelelse er tilgængelig online.

reklame

Læs

Belgien

EU's samhørighedspolitik: Belgien, Tyskland, Spanien og Italien modtager 373 mio. EUR til støtte for sundheds- og socialtjenester, SMV'er og social inklusion

Udgivet

on

Kommissionen har bevilget 373 mio. EUR til fem Europæiske Socialfond (ESF) og Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) operationelle programmer (OP'er) i Belgien, Tyskland, Spanien og Italien for at hjælpe landene med beredskab og reparation af coronavirus inden for rammerne af REACT-EU. I Belgien vil ændringen af ​​Wallonia OP stille yderligere 64.8 mio. EUR til rådighed for anskaffelse af medicinsk udstyr til sundhedstjenester og innovation.

Midlerne vil støtte små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i udviklingen af ​​e-handel, cybersikkerhed, websteder og onlinebutikker samt den regionale grønne økonomi gennem energieffektivitet, miljøbeskyttelse, udvikling af smarte byer og lavemission offentlige infrastrukturer. I Tyskland, i forbundsstaten Hessen, vil 55.4 mio. EUR støtte sundhedsrelateret forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapacitet og innovation på universiteter og andre forskningsinstitutioner samt forskning, udvikling og innovationsinvesteringer inden for klima og bæredygtig udvikling. Dette ændringsforslag vil også yde støtte til SMV'er og midler til opstart via en investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt vil 75.7 mio. EUR lette samarbejdet mellem SMV'er og institutioner inden for forskning, udvikling og innovation, og tilvejebringe investeringer og arbejdskapital til mikrovirksomheder, der er ramt af coronavirus-krisen. Desuden vil midlerne muliggøre investeringer i virksomheders energieffektivitet, støtte digital innovation i SMV'er og erhverve digitalt udstyr til skoler og kulturinstitutioner. I Italien modtager den nationale OP 'Social Inklusion' 90 mio. EUR til fremme af social integration af mennesker, der oplever alvorlig materiel afsavn, hjemløshed eller ekstrem marginalisering, gennem 'Housing First' -tjenester, der kombinerer levering af umiddelbare boliger med mulighed for social- og arbejdsformidling .

reklame

I Spanien tilføjes 87 mio. EUR til ESF OP for Castilla y León for at støtte selvstændige og arbejdstagere, der fik deres kontrakter suspenderet eller reduceret på grund af krisen. Pengene vil også hjælpe hårdt ramte virksomheder med at undgå fyringer, især i turistsektoren. Endelig er midlerne nødvendige for at give vigtige sociale tjenester mulighed for at fortsætte på en sikker måde og for at sikre uddannelseskontinuitet under hele pandemien ved at ansætte yderligere personale.

REACT-EU er en del af NæsteGenerationEU og yder 50.6 mia.EUR ekstra finansiering (i løbende priser) til samhørighedspolitiske programmer i løbet af 2021 og 2022. Tiltag fokuserer på at understøtte arbejdsmarkedets modstandsdygtighed, job, SMV'er og lavindkomstfamilier samt etablere fremtidssikret grundlag for de grønne og digitale overgange og et bæredygtigt socioøkonomisk opsving.

reklame

Læs

Europa-Kommissionen

NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udbetaler 2.25 milliarder euro i forfinansiering til Tyskland

Udgivet

on

Europa-Kommissionen har udbetalt 2.25 milliarder euro til Tyskland i forfinansiering, svarende til 9% af landets finansielle tildeling under Recovery and Resilience Facility (RRF). Dette svarer til det forfinansieringsbeløb, som Tyskland anmodede om i sin genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Forfinansieringsbetalingen vil hjælpe med at sætte gang i implementeringen af ​​de afgørende investerings- og reformforanstaltninger, der er skitseret i Tysklands genopretnings- og modstandsdygtighedsplan. Kommissionen vil godkende yderligere udbetalinger baseret på gennemførelsen af ​​de investeringer og reformer, der er beskrevet i Tysklands genopretnings- og modstandsdygtighedsplan.

Landet er indstillet til at modtage 25.6 mia. EUR i alt, fuldt ud bestående af tilskud, i løbet af planens levetid. Udbetalingen følger den seneste vellykkede gennemførelse af de første låneoperationer under NextGenerationEU. Ved årets udgang har Kommissionen til hensigt at rejse op til i alt 80 mia. Euro i langsigtet finansiering, der skal suppleres med kortsigtede EU-regninger, for at finansiere de første planlagte udbetalinger til medlemsstaterne under NextGenerationEU. En del af NextGenerationEU vil RRF yde 723.8 mia. Euro (i løbende priser) til støtte for investeringer og reformer på tværs af medlemsstaterne. Den tyske plan er en del af den hidtil usete EU-reaktion på at komme stærkere ud af COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgange og styrke modstandskraft og samhørighed i vores samfund. En fuld pressemeddelelse er tilgængelig her.

reklame

Læs
reklame
reklame
reklame

trending