Følg os

EU

Patientsikkerhed: Fremskridt, mere nødvendige

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

sygeplejerske-300x225En patientsikkerhedspakke offentliggjort i dag (19 juni) af Europa-Kommissionen fremhæver, hvordan Kommissionen og EU-landene tager fat på udfordringen med patientsikkerhed, fremskridt siden 2012 og barrierer, der skal overvindes for at forbedre patientsikkerheden, som det er forudset i Rådets henstilling af 2009. Mens der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til udformning af nationale programmer for patientsikkerhed og iværksættelse af systemer for patienter til rapportering af bivirkninger, er der stadig en lang vej at gå med hensyn til gennemførelse af bestemmelser om patientmagtagelse og især om uddannelse og træning af sundhedsarbejdere. De dokumenter, der offentliggøres i dag, vil indgå i den refleksionsproces, der i øjeblikket er i gang om fremtidig indsats på EU-niveau vedrørende patientsikkerhed og kvalitet af pleje.

Tonio Borg, europæisk kommissær for sundhed, sagde: "Når vores borgere går til et hospital, forventer de sikkert sundhedsvæsen. Den gode nyhed er, at de fleste medlemsstater nu har patientsikkerhedsprogrammer på plads. Den dårlige nyhed er, at der til trods for sådanne fremskridt stadig er uheldige hændelser i sundhedsindstillingerne, og patientsikkerhed er sjældent en del af uddannelsen af ​​sundhedsarbejderne. Vi er derfor nødt til at gøre en indsats for at sikre større sikkerhed for vores borgere i sundhedsmæssige rammer."

Pakken består af tre dokumenter:

reklame

1 Rapporten om gennemførelse af 2009-rådets henstilling om patientsikkerhed

I 2009 fremsatte en rådsanbefaling om patientsikkerhed og sundhedsrelaterede infektioner en overordnet strategi på EU-niveau med fire indsatsområder: 1) politikker og programmer om patientsikkerhed, 2) bemyndigelse af patienter, 3) rapportering af bivirkninger og læring af fejl og 4) uddannelse og træning af sundhedsarbejdere.

Efter 2012-rapporten om gennemførelsen af ​​henstillingen, der demonstrerede medlemsstaternes fremskridt og identificerede områder, der kræver yderligere indsats, peger dagens rapport på yderligere fremskridt i de sidste to år, især på følgende områder:

reklame
  1. Udvikling af politikker og programmer om patientsikkerhed: 26 lande har udviklet eller afslutter patientsikkerhedsstrategier eller -programmer. Patientsikkerhedsstandarder er nu obligatoriske i 20-lande (11 i 2012), og 19-lande bruger retningslinjer for patientsikkerhed.

  2. Rapporterings- og læringssystemer om uønskede hændelser: disse findes nu i 27-lande (15 i 2012), mest på nationalt niveau (21) og sundhedsudbyderniveau (13). Patienter rapporterer nu mere sandsynligt, at de blev skadet, mens de fik sundhedsvæsen - 46% rapporterede bivirkninger i 2013, mens kun 28% i 2009.

  3. Patient empowerment: 18-lande informerer patienter om patientsikkerhedsstandarder, sikkerhedsforanstaltninger til at reducere eller forhindre fejl, rettighederne til informeret samtykke til behandling, klageprocedurer og tilgængelig klageadgang (kun fem i 2012)

Når det drejer sig om virkningen af ​​anbefalingen, sagde 21 ud af de 28 rapporterende lande, at det øgede bevidstheden på politisk niveau, sagde 20, at det øgede opmærksomheden i sundhedsindstillingerne og 16 sagde, at det udløste konkrete handlinger.

Rapporten konkluderer imidlertid, at der er behov for en kontinuerlig indsats på EU-niveau for at øge patientsikkerheden og kvaliteten af ​​plejen og foreslår en liste over handlinger, herunder udvikling af retningslinjer for information til patienter, om patientsikkerhedsstandard og en fælles definition af kvalitet omsorg.

Med hensyn til forebyggelse af sundhedsrelaterede infektioner konkluderede rapporten, at der er behov for større indsats, især for at sikre specialiseret infektionsbekæmpende personale i sundhedsmæssige omgivelser og isoleringskapacitet for inficerede patienter.

2 Eurobarometer-undersøgelsen om patientsikkerhed og kvalitet af pleje, der blev gennemført mellem november og december 2013 i alle 28 EU-lande, viser at:

  1. Lidt over halvdelen (53%) af EU-borgerne mener, at det er sandsynligt, at patienter kan blive skadet af hospitalsbehandling i deres amt. Denne procentdel varierer imidlertid meget mellem lande - fra 82% på Cypern til 21% i Østrig.

  2. Som i 2009 - sidste gang en sådan undersøgelse blev foretaget, sagde lidt over en fjerdedel (27%), at de eller et familiemedlem har oplevet en bivirkning, mens de modtog sundhedsydelser. De, der bor i de nordlige og vestlige områder af EU, var mere tilbøjelige til at sige dette.

  3. Af dem, der oplevede en bivirkning, rapporterede 46% det sammenlignet med kun 28% i 2009, hvilket pegede på en markant stigning i patientens empowerment. Stigningen var endnu mere markant i specifikke lande, f.eks. Frankrig (+ 61%), Spanien (+ 40%) og Luxembourg (+ 32%).

  4. På trods af dette blev 37% af de tilfælde, hvor bivirkningen blev rapporteret, "intet sket". En ud af fem modtog imidlertid en undskyldning fra lægen eller sygeplejersken, mens 17% fik en forklaring på fejlen fra sundhedsvæsenet.

3 Resultaterne af den offentlige høring der løb mellem december 2013 og februar 2014 viser, at civilsamfundet (over 90%) stadig ser patientsikkerhed som et problem i EU. Resultaterne viste en overvældende støtte til alle forbedringsområder, som Kommissionen har identificeret. Ifølge respondenterne involverer de mest effektive foranstaltninger sundhedspersonale, bindende nationale love, involvering af patientorganisationer og EU-samarbejde om patientsikkerhed. Endvidere mener de fleste bidragydere (72%), at udvidelse af omfanget af EU's handling fra patientsikkerhed til en bredere kvalitet af pleje ville medføre betydelige fordele. Patientsikkerhed ses som et resultat af høj kvalitet af pleje, der skal være sikker, effektiv og respektere patientens behov og værdighed.

Baggrund

Det anslås, at 8-12% af patienter indlagt på hospital i EU lider af uønskede hændelser, mens de får sundhedsydelser, såsom: sundhedsrelaterede infektioner (ca. 25% af bivirkninger), medicinrelaterede fejl, kirurgiske fejl, medicinsk udstyr fejl, diagnosefejl og manglende reaktion på resultaterne af testene. Anslået 4.1 millioner patienter om året i EU erhverver en infektion med sundhedsvæsenet, og mindst 37 000 dør som et resultat.

Alle dokumenter og mere information om patientsikkerhed i EU kan være findes her.

EU

Uge frem: Den tilstand, vi er i

Udgivet

on

Denne uges store opslag vil være EU -kommissionsformand von der Leyens 'State of the EU' (SOTEU) tale til Europa -Parlamentet i Strasbourg. Det er en indbildning lånt fra USA, da USA's præsident i begyndelsen af ​​hvert år taler til kongressen om sine (og det har altid været en han til dato) planer for det kommende år. 

Jeg er altid overrasket over amerikansk selvtillid og næsten uforgængelig tro på, at Amerika er den største nation på jorden. Selvom du synes, at du bare er fantastisk, må være en fornøjelig sindstilstand, får USA's parloøse tilstand på så mange niveauer i øjeblikket mig til at tro, at det overdrevent kritiske blik, europæerne har på deres lod, kan være et sundere perspektiv. Alligevel ville det nogle gange være rart, hvis vi kunne anerkende de mange fordele ved EU og være lidt mere 'europæiske og stolte'.

Det er svært at vurdere, hvor stor interesse SOTEU udøver uden for dem, der er mest engageret i EU's aktiviteter. Som regel går europæere, bortset fra en lille gruppe af de mest fromme, ikke rundt og bumser over, hvor bare blomstrende stor EU er, eller generelt begejstret for dens retning. Selvom vi måske har funderet over det kontrafaktiske, har Storbritannien givet alle EU -borgere et meget skarpt blik på "hvad nu hvis?" 

reklame

Når man ser på hvor verden ser ud, ser EU ud til at være i en sundere tilstand end de fleste - dette har også en bogstavelig betydning i år, vi er nok det mest vaccinerede kontinent på jorden, der er en ambitiøs plan om at turbo oplade vores økonomi ud af dens pandemiske nedgang, og kontinentet har stukket hagen ud og besluttet at gøre intet mindre end at lede verden i kampen mod klimaforandringer. Jeg føler personligt en stor stigning i håbet fra det faktum, at vi tilsyneladende kollektivt har besluttet, at nok er nok med dem inden for EU, der ønsker at tilbageskridt demokratiske værdier og retsstatsprincippet. 

Flere forslag kommer fra Kommissionen i denne uge: Vestager præsenterer planen for 'Europas digitale årti'; Borrell vil lægge EU's planer for forbindelser til Indo-Stillehavsområdet; Jourova vil skitsere EU's plan om beskyttelse af journalister; og Schinas vil præsentere EU's pakke om sundhedsberedskab og beredskab. 

Det er naturligvis en plenarmøde i Parlamentet. Bortset fra SOTEU vil den humanitære situation i Afghanistan og EU's forbindelser med Taleban -regeringen blive diskuteret; mediefrihed og retsstatsprincippet i Polen, Den Europæiske Sundhedsunion, EU's blå kort for højtuddannede migranter og LGBTIQ -rettigheder er alle til diskussion.

reklame

Læs

EU

Uge frem: Forvarslet er underarmet

Udgivet

on

Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič forelægger onsdag (8. september) Kommissionens anden årlige strategiske fremsynsrapport. Rapporten kommer en uge forud for den årlige tale om 'EU -tilstand' af Kommissionens formand. Initiativet er en del af bestræbelserne på at sikre, at EU er modstandsdygtig over for udfordringer, men også i stand til at forberede sig ved at indlejre fremsyn i alle aspekter af politisk beslutningstagning. Rapporten for 2021 vil se på strukturelle globale megatrends frem mod 2050, der skal påvirke EU, og vil identificere områder, hvor EU kan øge sit globale lederskab. 

Tirsdag (7. september) holder kommissær Hahn et pressemøde om vedtagelsen af ​​Green Bonds -rammen, EUGBS (European Green Bond Standard) har til formål at være et "robust værktøj til at demonstrere, at de finansierer legitime grønne projekter i overensstemmelse med EU -taksonomi ”.

Europa-Parlamentet

reklame

Europa passer til Digital Age Executive Vice President og konkurrencekommissær Margrethe Vestager mødes (6. september) med formændene for fem udvalg (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) i parlamentet for at udveksle synspunkter om den digitale dagsorden. 

Kvinders rettighedsudvalg og delegationen for forbindelserne med Afghanistan vil mødes for at diskutere situationen for kvinder og pigers rettigheder.

Særkomitéen for bekæmpelse af kræft mødes torsdag (9. september) for at diskutere udveksling af sundhedsdata og digitalisering inden for forebyggelse og pleje af kræft samt en opdatering om implementeringen af ​​EU's kemikaliestrategi for bæredygtighed i sammenhæng af kræftforebyggelse.

reklame

Underudvalget om sikkerhed og forsvar vil drøfte situationen i Afghanistan samt en undersøgelse af 'EU -beredskab og reaktioner på kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) trusler' og Sven Mikser MEP (S&D, EE) udkast til rapport om ' Udfordringer og udsigter til multilaterale masseødelæggelsesvåben til våbenkontrol og nedrustning. 

Ret

EU-domstolen vil afgive udtalelse om inddrivelse af 2.7 mia. EUR fra Det Forenede Kongerige på grund af manglende indførelse af en risikobaseret tilgang til toldkontrol, på trods af gentagne advarsler fra OLAF, EU's uafhængige svigbekæmpelseskontor. Manglen på at løse dette problem betød også, at EU -producenter skulle konkurrere med undervurderede varer, der kom til EU via EU. OLAFs tal dækker årene 2011-2017. Andre vigtige domme forventes inden for asylområdet (C-18/20, C-768/19).

Rådet

Landbrugs- og fiskeriministre mødes uformelt fra 5.-7. Økonomi- og finansministre vil have et uformelt møde ved videokonference den 6. september og have endnu et uformelt møde den 10.-11. Som sædvanlig vil Eurogruppen mødes forud for det inklusive møde den 10. 

ECB

Den Europæiske Centralbank vil have sit regelmæssige månedlige møde torsdag, hvor inflationen nu overstiger 2%, og alle øjne vil blive rettet mod, hvad ECB vil gøre næste gang.

Tunesien

EU's højtstående repræsentant Josep Borrell besøger Tunesien fredag ​​(10. september). I juli afskedigede den tunesiske præsident Kais Saied premierministeren og mistænkte parlamentet for at påberåbe sig nødbeføjelser i lyset af demonstrationer over økonomiske vanskeligheder og en stigning i Covid-19-sager. EU har opfordret Tunesien til at respektere dets forfatning og retsstatsprincippet. . 

Læs

EU

Tilbage til skolen, EU Reporters blik på den kommende uge

Udgivet

on

Til dem af jer, der formåede at komme væk til en genoprettende sommerferie, godt gået, du får brug for det. Næste sigt bliver (endnu) travlt. 

Meget lovgivning har startet sin lovgivningsrejse gennem EU's komplekse beslutningstagningsmaskine med masser af meget kødfulde forslag på vej til at blive skåret, skåret i tern og krydret og til sidst smidt i forligsudvalgets stegepande, der skal præsenteres klokken fem af en bleary-eyed politiker som en hårdt vundet formandskabs triumf. Blandt biggies er de digitale og 'Fit for 55' klimaforslag. Klimaforslagene lover at være særligt blå mærker i betragtning af, at der allerede er aftalt en 'klimalov' om fastsættelse af COXNUMX -forpligtelser; at finde en endelig balance mellem forslagene vil kræve handel med heste af en hidtil ukendt skala.

Bruxelles-vejbanen lå ganske i dvale i august, indtil de katastrofale begivenheder i Afghanistan bragte 20 års vestlig intervention til en mindre end triumferende panikfyldt og grådig exit. 'Vesten' ligger i et ødelagt rod, med tillid til et alletiders laveste niveau. Von der Leyen -kommissionen præsenterede sig som en "geopolitisk" en, Bidens administration erklærede 'America's back!' - og alligevel er vi her. En ting jeg har lært er, at tingene aldrig er så slemme, at de ikke kan blive værre. Talebans triumf og den brutale påmindelse om, at ISIS ikke er forsvundet, vil hjælpe dem, der støtter deres idealer andre steder. Det er ikke et smukt billede, men Europa og det bredere 'Vesten' skal have sit bedre selvs mod, der forsvarer rettigheder, demokrati, retsstatsprincippet og velstand både i ind- og udland. 

reklame

I næste uge vil udenrigs- og forsvarsministre samles til uformelle råd for at diskutere følgerne af de seneste begivenheder. Den alvorlige ustabilitet tættere på hjemmet i blandt andet Nordafrika, Libanon og Hviderusland - og selvfølgelig Afghanistan.

Forsvarsministrene mødes for at diskutere EU's strategiske kompas, målet er at have et komplet dokument inden november; de seneste begivenheder har vist, at EU er nødt til at tage mere ansvar og samordnede foranstaltninger inden for sikkerhed og forsvar.

Tirsdag (31. august) vil der være et ekstraordinært møde mellem justits- og indenrigsministre, der samles for at diskutere, hvordan de vil håndtere den uundgåelige bevægelse af mennesker fra Afghanistan, genbosættelse i EU og også støtte de nabolande, der allerede har taget imod millioner af flygtninge, der får brug for mere økonomisk støtte.

reklame

Lovregel

Det er svært at være et fyrtårn for retsstaten i udlandet, hvis dine egne bestanddele med glæde river normer op, hvilket bringer mig til Polen og Ungarn, hvor statstilstanden har været i løbet af sommeren.

Von der Leyen afviste parlamentsmedlemmer og juridiske eksperter i et brev på fem sider, der angav, hvordan Ungarn havde overtrådt seks af otte retsstatsprincipper i forbindelse med udgifterne til EU-budgettet og derfor skulle udløse den nyligt præget 'retsstatsprincipalitet' mekanisme til at forhindre misbrug af midler. Von der Leyen skrev, at MEP'erne ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for overtrædelserne, og at Kommissionen "ikke er blevet opfordret til at handle ordentligt".

Polens regningsdag den 16. august var en ikke-begivenhed, med yderligere præarikation fra Kommissionens hovedkvarter. Man kan ikke lade være med at tro, at der er nogen i Kommissionens juridiske tjeneste, der har Douglas Adams -citatet indrammet på deres væg: ”Jeg elsker deadlines. Jeg elsker den hæsblæsende støj, de laver, når de går forbi. ”

Kommissionen sparkede dåsen ned ad vejen, da de ”læste og analyserede” Polens svar. Næstformand Jourova besøger Polen mandag (30. august). Støjene fra justitsminister Zbigniew Ziobro er ikke opmuntrende, for nylig tweetede, at EU er involveret i en "hybrid krig" mod EU. 

I mellemtiden bliver Slovenien ved med at gå i stå med at nominere anklagere til den europæiske anklagemyndighed, mens den slovenske premierminister Jansa blokerer for nomineringer.

Læs
reklame
reklame
reklame

trending