Følg os

Handicap

Udtalelse: EDF udgiver første rapport om gennemførelsen af ​​FN-konventionen

DEL:

Udgivet

on

Vi bruger din tilmelding til at levere indhold på måder, du har givet samtykke til, og til at forbedre vores forståelse af dig. Du kan til enhver tid afmelde dig.

istock_000011779821xlargeDen 5. juni offentliggjorde Den Europæiske Union sin første rapport om gennemførelsen af ​​FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UN CRPD). EU ratificerede konventionen i 2010 og blev den første internationale menneskerettighedstraktat, der nogensinde er ratificeret af en regional organisation som Den Europæiske Union. EU har pligt til at udarbejde og forelægge en rapport om de handlinger, den har truffet for at gennemføre konventionen. Betragter dette som et historisk øjeblik for rettigheder for personer med handicap, European Disability Forum (EDF) glæder sig over offentliggørelsen af ​​EU-rapporten som en udviklende og dynamisk proces, som den gerne vil bidrage til ved at dele den klare og strukturerede opfattelse af 80 millioner mennesker med handicap.

EU-rapporten giver en komplet beskrivelse og information om de tiltag, Europa-Kommissionen har truffet. Det går imidlertid glip af muligheden for at inddrage Rådet og Europa-Parlamentet samt Kommissionen på sit højeste politiske niveau. Rapporten inkluderer heller ikke civilsamfundet, først og fremmest organisationer af personer med handicap, samt udløser en betydelig debat om EU's rolle i gennemførelsen af ​​handicappedes rettigheder.

- Rapporten skitserer vedtagne foranstaltninger, men inkluderer ikke en vurdering af deres faktiske gennemførelse og af det budget, der er til rådighed til at gøre det. I denne forstand mangler det også selvkritik;
- Rapporten præsenterer et for strengt overblik over EU's kompetencer og de handlinger, som EU som helhed eller Europa-Kommissionen har været involveret i og har haft indvirkning på rettighederne for personer med handicap;
- Rapporten behandler ikke mangfoldigheden af ​​personer med handicap.

reklame

EDF beklager den begrænsede synlighed af rapporten; det er som en savnet mulighed fra EU for at øge bevidstheden om rettighederne for personer med handicap såvel som at afholde en offentlig debat med inddragelse af Rådet og Parlamentet.

For at dække hullerne i EU-rapporten og præsentere den reelle situation for 80 millioner europæere med handicap er EDF i færd med at udarbejde sin alternative rapport med inddragelse af andre civilsamfundsorganisationer. EDF's alternative rapport offentliggøres ved årets udgang.

ThevEDF opfordrer også Parlamentet og Rådet til at deltage i undersøgelsesprocessen af ​​EU-rapporten fra FN's CRPD-udvalg for at imødegå disse bekymringer.

reklame

Handicap

EØSU bifalder EU's strategi for handicappedes rettigheder, men identificerer svagheder, der skal løses

Udgivet

on

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) hylder den nye EU-strategi for handicappedes rettigheder som et skridt fremad i gennemførelsen af ​​FN-konventionen om handicappedes rettigheder (UNCRPD). Strategien har taget mange af de forslag, der er foreslået af EØSU, den europæiske handicapbevægelse og civilsamfundet. Forslagene omfatter fuld harmonisering af den nye dagsorden og styrket tilsyn på EU-niveau af dens anvendelse. EØSU er dog bekymret over udvandingen af ​​de bindende foranstaltninger og hård lovgivning til gennemførelse af strategien.

På plenarmødet den 7. juli vedtog EØSU udtalelsen Strategi for rettigheder for personer med handicap, hvor den tog sin tilgang til Europa-Kommissionens nye strategi, der skulle forbedre livet for ca. 100 millioner europæere med handicap i løbet af det næste årti.

På trods af at den nye strategi blev beskrevet som prisværdig og mere ambitiøs end sin forgænger, var EØSU bekymret over udsigterne til en forsvarlig gennemførelse. Det beklagede også fraværet af konkrete og specifikke foranstaltninger til at bringe diskrimination af kvinder og piger med handicap til ophør.

reklame

"Strategien for handicappedes rettigheder kan fremme rettighederne for personer med handicap i EU og har potentiale til at opnå reel forandring, men det afhænger helt af, hvor godt det implementeres, og hvor ambitiøst de enkelte handlinger er. Det har taget forslag fra EØSU og handicapbevægelsen. Det mangler dog ambitioner i bindende lovgivning, "sagde ordføreren til udtalelsen, Ioannis Vardakastanis.

"Vi er nødt til at gøre ord til handlinger. Hvis Europa-Kommissionen og medlemsstaterne ikke er ambitiøse i at presse på for handlinger, der udfordrer status quo, kan strategien meget vel være under forventningerne hos omkring 100 millioner mennesker med handicap i EU, ”advarede han.

EU-genopretnings- og modstandsdygtighedsfaciliteten (RRF) bør være stærkt knyttet til EU's strategi for handicappedes rettigheder og hjælpe personer med handicap til at komme sig efter virkningerne af pandemien, da de var blandt de hårdest ramte. Forbindelsen med gennemførelsen og overvågningen af ​​handlingsplanen for EU-søjlen for sociale rettigheder bør også sikres og maksimeres, sagde EØSU i udtalelsen.

reklame

Der bør tilvejebringes tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer til det nuværende overvågningssystem for EU-aktioner i forbindelse med UNCRPD. EØSU anbefalede kraftigt, at Europa-Kommissionen ser på, hvordan EU-institutioner og medlemsstater kan samarbejde for bedre at inkludere handicappede ved at gennemgå den eksisterende kompetenceerklæring og ratificere den valgfri protokol til UNCRPD. Disse skridt vil give EU mere afgørende indflydelse på medlemsstaternes overholdelse af UNCRPD-bestemmelserne. Kommissionen skal også være beslutsom i at modsætte sig planer for investeringer, der strider mod UNCRPD, såsom investeringer i institutionelle plejeindstillinger.

EØSU opfordrede til specifikke tiltag, der imødekommer behovene hos kvinder og piger med handicap gennem et flagskibsinitiativ i anden halvdel af EU-strategien for handicappedes rettigheder for at sikre, at kønsdimensionen blev inkluderet. Fokus på kvinder bør omfatte en dimension af kønsvold og kvinder som uformelle plejere af pårørende med handicap.

EØSU glæder sig over at se forslaget om et ressourcecenter kaldet AccessibleEU, et af flagskibsinitiativerne i den nye strategi, skønt det ikke var i overensstemmelse med EØSU's anmodning om et EU-adgangsudvalg med bredere kompetencer. Målet med AccessibleEU ville være at samle nationale myndigheder, der er ansvarlige for implementering og håndhævelse af tilgængelighedsregler og tilgængelighedseksperter og fagfolk, og overvåge gennemførelsen af ​​EU-love, der giver tilgængelighed. Kommissionen skal være klar og gennemsigtig med hensyn til, hvordan den planlægger at finansiere og bemanne dette agentur, og hvordan den vil sikre, at personer med handicap er repræsenteret, understregede EØSU.

EØSU støtter stærkt flagskibsinitiativet om EU-handicapkortet og mener, at det har potentialet til at fremme store forandringer. Det beklager imidlertid, at der endnu ikke er nogen forpligtelse til, hvordan man kan sikre, at det anerkendes af medlemsstaterne. Udvalget understreger behovet for, at handicapkortet gennemføres ved hjælp af en forordning, der gør det direkte anvendeligt og håndhæveligt i hele EU.

Mennesker med handicap bør have mulighed for at spille en fuldstændig rolle i deres samfunds politiske liv. EØSU støtter planen for en vejledning om god valgskik, der vedrører deltagelse af personer med handicap i valgprocessen for at garantere deres politiske rettigheder.

Det er afgørende at fokusere på job af god kvalitet for personer med handicap, især i lyset af COVID-19-pandemien. EØSU understreger, at hovedmålet ikke kun er højere beskæftigelsesfrekvenser, men også kvalitetsbeskæftigelse, der giver mennesker med handicap mulighed for at forbedre deres sociale forhold gennem arbejde. EØSU foreslår at inkludere indikatorer for kvaliteten af ​​beskæftigelsen hos personer med handicap.

EØSU opfordrer også handicapbevægelsen til at være proaktiv og til at presse på for hver eneste handling i denne strategi for at opfylde det, den lover. Arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer bør støtte fuldt ud gennemførelsen af ​​den nye strategi. Det er ikke selve strategien, der vil give reel forandring for personer med handicap, men snarere styrken af ​​hver af dens komponenter i det kommende årti, konkluderede EØSU.

Læs

Handicap

Ligestilling: 12. udgave af EU Access City Award åben for ansøgninger

Udgivet

on

Den 12th Access City Award konkurrence er nu åben for ansøgninger. Prisen belønner byer, der har gjort en særlig indsats for at være tilgængelige og inkluderende for handicappede. EU-byer med mere end 50,000 indbyggere kan ansøge indtil 8. september 2021. Vinderne på 1., 2. og 3. plads modtager præmier på henholdsvis 150,000 €, 120,000 € og 80,000 €. Fordi 2021 er Det Europæiske Jernbanår, vil Kommissionen give en særlig omtale til en by, der har gjort en enestående indsats for at gøre sine togstationer tilgængelige for alle.

Ligestillingskommissær Helena Dalli sagde: ”Flere byer i hele EU går foran med at skabe mere tilgængelige rum. Med EU Access City Award belønner vi denne indsats og gør dem mere synlige. Vi har alle et ansvar for at gøre Europa fuldt tilgængeligt. Derfor er tilgængelighed en af ​​prioriteterne i EU's nye strategi for handicappedes rettigheder, der blev præsenteret i marts. ”

Sidste års vinder af Access City Award var Jönköping i Sverige. Prisvinderne vil blive annonceret på konferencen den europæiske dag for personer med handicap den 3. december 2021. For mere information om prisen og hvordan man ansøger, besøg Adgang til City Award 2022 webside.

reklame

Læs

Handicap

En ny ambitiøs EU-handicapstrategi for 2021-2030

Udgivet

on

I overensstemmelse med Parlamentets henstillinger vedtog Europa-Kommissionen en ambitiøs handicapstrategi efter 2020. Oplev dens prioriteter. Samfund 

Europa-Parlamentet opfordrede til et inkluderende samfund, hvor rettighederne for mennesker med handicap er beskyttet, og hvor der ikke er forskelsbehandling.

I juni 2020 gik Parlamentet ud sine prioriteter for en ny EU-handicapstrategi efter 2020, bygger videre på Europæisk handicapstrategi for 2010-2020.

reklame

I marts 2021 kom Kommissionen vedtog strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030 omfattende Parlamentets vigtigste henstillinger:

 • Integrering af rettighederne for alle mennesker med handicap i alle politikker og områder.
 • Genopretnings- og afbødningsforanstaltninger for at undgå, at mennesker med handicap bliver uforholdsmæssigt ramt af sundhedskriser som f.eks Covid-19.
 • Lige adgang for handicappede til sundhedspleje, beskæftigelse, offentlig transport, boliger.
 • Implementeringen og videreudviklingen af ​​programmet EU-handicapkort pilotprojekt, der giver mulighed for gensidig anerkendelse af handicap i nogle EU-lande.
 • Mennesker med handicap, deres familier og organisationer var en del af dialogen og vil være en del af implementeringsprocessen.

Mennesker, der lever med handicap i Europa: fakta og tal  

 • Det anslås, at der er 87 millioner mennesker med handicap i EU.
 • Beskæftigelsesfrekvensen for personer med handicap (20-64 år) ligger på 50.8% sammenlignet med 75% for mennesker uden handicap. 
 • 28.4% af mennesker med handicap i EU er i fare for fattigdom eller social udstødelse sammenlignet med 17.8% af befolkningen generelt.  
En forskelligartet mand, der arbejder i en amputeret butik til produktion af protetiske ekstremitetsdele. © Hedgehog94 / AdobeStock
En mand, der arbejder i en amputationsforretning med produktion af protetiske ekstremitetsdele. © Hedgehog94 / AdobeStock  

EU-handicaptiltag indtil videre

Den europæiske handicapstrategi blev indført for at gennemføre programmet FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. FN-konvention om handicappedes rettigheder 

reklame
 • En international juridisk bindende menneskerettighedstraktat, der fastsætter minimumsstandarder for at beskytte rettighederne for mennesker med handicap 
 • EU og alle medlemsstater har ratificeret det 
 • Både EU og medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre forpligtelserne i henhold til deres kompetencer 

Blandt de konkrete initiativer, der er lanceret takket være den europæiske handicapstrategi, er Europæisk lov om tilgængelighed, som sikrer, at flere produkter og tjenester som smartphones, tablets, pengeautomater eller e-bøger er tilgængelige for mennesker med handicap.

direktiv om webtilgængelighed betyder, at mennesker med handicap har lettere adgang til online data og tjenester online, fordi websteder og apps, der drives af offentlige institutioner, såsom hospitaler, domstole eller universiteter, skal være tilgængelige.

Erasmus + studenterudvekslingsprogram fremmer mobiliteten for deltagere med handicap.

EU - regler sikrer også forbedret adgang til transport og bedre passagerrettigheder for mennesker, der lever med handicap.

Find ud af mere om EU-politikker for et mere socialt Europa.

Find ud af mere 

Læs
reklame
reklame
reklame

trending